måndag 30 november 2009

Hans Rosling - en äkta folkbildare

Det finns människor som gör mig på gott humör, även i november med regn och rusk. Hans Roslings video på SVT:s Ställ Om är en höjdare. Genom att använda statistik som underlag - så som statistik ska användas - så klär han av alla oss som har, eller hade, förutfattade meningar om jordens överbefolkning.

Han ger svaret på hur många barn en genomsnittlig familj har i Indien eller Bangladesh. Svaret blir något överraskande 2,4-2,5 barn per familj. Alltså genomsnittet är två och ett halvt barn per kvinna i dessa länder, som ofta brukar pekas ut som orsaker till befolkningsökningen.

Verkligheten ändras, och gör det snabbt, i takt med att utbildningsnivå och levnadsstandard höjs. Säkert snabbare än vad den gjorde i vårt land, när vi gick från storfamiljs-samhället.

Interjuven med Rosling är tankeväckande. Han berör också den stora frågan vad gäller den påstådda överbefolkningen: Det är västvärldens sätt att hantera resurerna som är problemet. Inte de fattigaste länderna. Enligt mitt sätt att se problematiken, vilket jag tidigare har skrivit om, beror vissa debattörers fixering vid överbefolkning på att man helt enkelt inte vill ha någon konkurrens av fattiga länder, om än den är försummbar. Ett cyniskt sätt att tänka helt enkelt. Ett sätt att skylla iväg vårt överutnyttjande av resurser.

Rosling tar upp det känsliga ämnet med hur mycket västvärlden satsar på jordbrukssubventioner, och i stort intet på att utveckla jorbruket i tredje världen. Förr eller senare måste politikerna ta tag i det här, och det kommer att bli protester ...

Det kommer knappast att bli populärt hos alla bönder, den dag vi inte längre får dumpa jordbruksprodukter i fattiga länder (som vi gör i dag, för att sedan undra varför de fortfarande är fattiga).


Är det någon som protesterar om jag säger, att Hans Rosling är strålande kandidat att utses till Årets Folkbildare av Vetenskap och Folkbildning?

Jonas Pettersson - en produkt av bristfällig historieundervisning?

Mycket ska man behöva läsa innan öronen ramlar av ... "Miljöpartiet är livsstilsfascister" basunerarar Jonas Pettersson, centerpartist, ut på Newmill.

Till på köpet är han utbildad statsvetare!!!

Ursäkta, men jag bedömer inte denna debattör som tillräknelig. För mig som mycket historieintresserad, särskilt av andra världskrigets historia, är hans debattartikel genuint motbjudande.

Om vi börjar blanda ihop miljöpartiet med fascism, hur ska vi då benämna Mussolinis fascistdiktatur i Italien under andra världskriget, Hitlers bundsförvant?

Eller det kanske inte var så farligt med fascismen i Italien; det är ju vad man kan tro när den sammanblandas med ett politiskt parti, miljöpartiet, i Sverige. Min slutsats är att Jonas Pettersson inte har en aning om vad han pratar om - något som lämpligen hade resulterat i att han hållit käften.

Vi ska vara mycket försiktiga med valörer som fascism och nazism; att vattna ur betydelsen av dessa ord, är inte någonting annat än att smygvägen förneka förintelsen.

fredag 27 november 2009

Raffinerat av Mona Sahlin

Jag tror att Mona Sahlin är ärlig i sitt utspel om majoritetsregering om SD får en vågmästarroll. Däremot tror jag att det för socialdemokraterna vore naturligare med ett sammarbete med moderaterna. Dessvärre.

De båda mittenpartierna verkar mera profilera sig som ett alternativ till moderaterna, som inte verkar hålla måttet som högerparti. När det gäller frågorna om anställningstrygghet är Fredrik Reinfeldt och Anders Borg klart distanserade, och arbetsmarknadsminister Sven-Otto är det få som tar på allvar.

Men, det här utspelet är också tänkt att skära rakt in i centersjälen (personligen struntar jag i folkpartiet just nu). Det finns en opposition inom centern, som är måttligt roade av att partiet tävlar med moderaterna om att vara det mest borgerliga partiet. Och jag är övertygad om att det är till dessa Mona Sahlin riktar sitt utspel. Slå in en kil i ett sargat parti helt enkelt.

Och så tror jag att Mona Sahlin gärna skulle vilja slippa vänsterpartiet...

(Som en parentes har jag faktiskt debatterat mot Mona en gång, en paneldebatt i en gymnasieaula under min CUF-tid. En bra, duktig och reko debattör. Även om hon den gången sade nej till avgifter på miljöförstörande utsläpp, vilket har ändrat sig... Men politik handlar också om att anpassa sig till verkligheten.)

SD förresten, är det någon som konkret frågat dem vad som menas med massinvandring? Sverige har ju minskat sitt flyktingmottagande med en tredjedel sedan ett år tillbaka. Snart lika många svenskar i statistiken som flyktingar, och räknar man in kvinnor från Thailand och Ryssland blir det fler.

Svd1 Svd2 Aftonbladet Expressen

Den största vetenskapliga skandalen någonsin ...

Nu ska jag ta och göra reklam för en bok. Det passar bra så här på fredagen. Lite kultur blandat med vetenskap. För det här handlar om vetenskapshistoria, och skrivet av en författare, som i vart fall av mig, bedöms ha skönlitterära kvalitéer.

Boken är En kortfattad historia om nästan allting, skriven av vetenskapsreportern Bill Bryson. Den kom ut 2003, men för den som inte läst, så håller den än.

Hans version av "den största vetenskapliga skandalen någonsin" är en helt annan än några mail där opponenter bland annat kallas för idioter. (Vilket jag i det aktuella fallet kan hålla med om.) Det är ej heller första gången som det tas till hårda ord i forskarsammanhang. Boken ger en frisk insyn i den delen av det akademiska livet. Minst sagt läsvärt!

Men i de flesta kontroverserna finns det en kamp mellan olika teorier som faktiskt har trovärdiga forskningsresultat att falla tillbaka på. Det har inte kritikerna till AVG. Eller tänker man att NASA:s mätningar av havsnivån ska falsifieras av Nils-Axel Mörner, som hävdar att Maldiverna inte är hotat därför att Han, via två längre (och ungefär sju kortare resor) expeditioner till ögruppen slagit fast att havsnivån stiger ungefär en millimeter per år...

Varför tar jag upp det här? Jodå, N-A Mörner har flera rapporter om havsnivån med i den lista på 450 peer reviewed-rapporter som sägs motbevisa AGW-teorin.

Åter till Bill Brysons bok; historien om hur blyet kunde leva kvar som tillsatsmedel i bilbränslet är troligen den största vetenskapliga skandalen någonsin. Och den upptäcktes inte, som man kan tro, på grund av hälsoskäl. Nej, blyet från trafiken kontraminerade mineral som användes för geologisk tidsbestämning. (Man mäter halten bly i förhållande till det radioaktiva ämnet uran, och bestämmer ålder utifrån uranets halveringstid, då den slutliga sönderfallsprodukten är bly.)

Sedermera blev man medveten om blyets hälsoeffekter, men alla varnande rapporter stoppades. Det dröjde länge innan blyet försvann från bensinen. Bill Bryson skriver om detta; men hur kunde vetenskapen så åsidosättas?

Svar: Starka ekonomiska intressen.

Och till på köpet av samma intressen som i dag ifrågasätter den globala uppvärmningen, och att den skulle ha med människan att göra!

Second Opinon

torsdag 26 november 2009

Har IPCC hunnit ifatt verkligheten nu?

Jag har tidigare på den här bloggen varit kritisk mot att IPCC underskattat (i en del fall grovt) klimatförändringarna i de flesta av sina prognoser. Därför känns det bra att en ny rapport (sammanfattning) presenteras inför klimatmötet i Köpenhamn. Denna nya rapport verkar ha åtgärdat en del av de prognoser som sedan länge blivit inaktuella. Det jag främst saknar är en mera ingående bild av hur det står till med permafrosten, för den är viktig.

Det som inte känns bra är det skyttegravskrig som bedrivs mot alla dom som tar klimatförändringarna på allvar, i vilket det ingår, att tvärt emot verkligheten, hävda att IPCC överdriver det som håller på att hända. Senast i raden är det klimathaveristerna på Stockholmsinitiativet (SI) som kallar till presskonferens med ett upprop för att förmå regeringen att ...inte göra någonting.

Det finns en referenslista till stöd för SI:s upprop. Listan tar upp en lång rad rapporter om osäkerheter i mätningar, kosmisk strålning, att man skulle ha felbedömt koldioxidens halveringstid i atmosfären (vad nu det har med saken att göra när man ändå inte tror att det har någon påverkan) etc. Svensmarks teori om molnbildning tas, som jag nämnde, upp, och vid det här laget har man sagt ett par år nu att det ska bli kallt. Inte kallare, utan kallt om det ska stämma.

Däremot ingenting om alla de rapporter som handlar om konsekvenserna av att temperaturen stigit, konsekvenserna av den klimatförändring vi redan sett, med bara en blygsam ökning av temperaturen. Och det finns många vittnesmål (underbyggda sådana) om detta; så här skrev jag om Arktis för en tid sedan. Och mera har hänt, så här ser USA:s kustbevakning på det hela:

http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN24321129.

Tror ni det bara är "miljömuppar" som tar det här på allvar?

En referens har visst SI hittat som tar upp ovanstående problematik. En artikel ifrågasätter om en namngiven glaciär i Himalya smälter. Det finns några stycken i området... Det finns förresten glaciärer som växer i Alaska också, men de är sällsynta.

Jag hoppas att IPCC:s nya sammanställning inför Köpenhamn, flyttar focus från att diskutera enstaka tiondelar på en termometer, eller perifiera teorier, till den faktiska verkligheten på det här jordklotet. Eller måste verkligheten springa ifrån prognoserna igen, för att det ska hända något?

Så här noga är förresten SI med sanningen, om någon är intresserad.

DN Svd

onsdag 25 november 2009

Centerns ideologiska vånda

För något år sedan skrev jag en artikel om centern, och partiets ideologiska omsvängning. Texten blev liggande men har inte blivit inaktuell. Den känns lämplig att publicera i dag.


Centern är som vilket borgerligt parti som helst. Tidigare har det funnits en ideologisk spänning i partiets politik som breddat debatten. Självklarheten att människan ska ha lika förutsättning oavsett status och var hon bor (något som kräver central styrning), har fått brytas mot att besluten ska fattas så nära, och i samverkan med, dem det berör.

Detta är två till synes oförenliga ståndpunkter, båda likväl uttryck för den decentralisering som centern ibland har haft svårt att förklara. Och det finns väl ingen som vill ha en otydlig politik, eller?

Jo, om man med tydlighet menar ett ensidigt val. Centern har varit det folkrörelseparti som alltid, vid varje beslut, fått väga samman lika förutsättningar med närhetsprincipen. Frågeställningar som berör människors vardag.

Valfrihet är för många en ultimat närhetsprincip, man röstar med fötterna. Inom till exempel åldringsvården ska man kunna välja den vårdgivare som bäst passar. En vacker tanke i teorin men nonsens i praktiken. Vi kommer aldrig att ha råd att bygga upp den överkapacitet som krävs för att människor fritt ska kunna välja. I verkligheten tvingas man ta den vårdplats som blir ledig, och med tanke på att ett fåtal aktörer dominerar marknaden kanske det inte ens finns utrymme för en teoretisk valfrihet.

Med hänsyn till verkligheten kanske det hade varit bättre om ett folkrörelseparti som centern tagit diskussionen om nära beslut, kontra en omsorg lika för alla. Det bästa sättet att ge människor inflytande över omsorgen är kanske inte att erbjuda privata alternativ när man ändå inte kan välja...

Privata alternativ kan säkert vara bra för att utveckla nya verksamhetsformer, och för att andra kan sköta jobbet bättre med en effektivare organisation än kommunen. Men då ska politikerna också tala om det - inte lura i människor att de får ökad valfrihet. Här är det viktigt att hävda, just det, att alla människor ska ha rätt till omsorg på lika villkor.

Dessvärre verkar centern ensidigt bestämt sig för att det är närhetsprincipen som ska gälla. Det finns naturligtvis argument för ett sådant ställningstagande, men det finns också argument mot detsamma till förmån för lika villkor. Centern har tidigare alltid vägt dessa båda argument mot varandra, och ibland har det blivit otydligt. Men centern har inte duckat för den debatten.

Nu har centern blivit tydlig, och bytt namn till centerpartiet. Men något har gått förlorat i svensk politik.

Så skrev jag för något år sedan, men blev centern tydligare?

Aftonbladet

tisdag 24 november 2009

Av en händelse hackas CRU

Det var kanske inte så oväntat ändå, det här med hacker-intrånget på CRU, East Anglia University. De rapporter om klimatförändringar som droppar in nu är på intet sätt oväntade. För den som följt med i utvecklingen blir det allt tydligare att FN:s klimatpanel, IPCC (här deras senaste rapport från 2007 översatt till svenska), grovt har underskattat problematiken.

Naturligtvis är klimathaveristerna i "Right Wing-sfären" väl medvetna om detta, och att det inte hjälper med att Stockholmsinitiativet, SI (där bland andra Peter Stilbs ingår), blåljuger om fakta, och gör uttalanden i stil med "...att ökningen i havsnivån inte accelererar..." , och att därför IPCC:s klimatmodeller inte stämmer.

(IPCC:s värsta scenario redovisas som en havsnivåhöjning fram till nästa sekelskifte med 0,26-0,59 meter. Alltså en höjning på mellan 25 och 60 millimeter per decennium; i dag ligger ökningstakten på drygt 30 millimeter. Knappast något som underbygger SI:s argumentering ...)

Naturligtvis begriper de här tankesmedjorna att det inte räcker med vanliga överdrifter och tjuvknep för att dränka de rapporter om verkligheten som kommer med jämna mellanrum. (Här är några exempel på vad klimathaverister betecknar som ensidig rapportering.)

Och vad har man då att komma med; jo, 450 peer reviewed-granskade rapporter som förtjänstfullt samlats på ett ställe. Dessvärre har de flesta av dessa rapporter inte tagits på tillräckligt allvar för att ens ifrågasättas offentligt. De lever sitt eget liv som myter - som förtigna av etablissemanget.

Dessa rapporter har naturligtvis inte kommit med i IPCC:s behandling. Ett öde de delar med även andra rapporter; hur ska man annars kunna förklara IPCC:s prognoser om den arktiska isen: IPCC:s modell kontra verkligheten. SI har rätt i att prognoserna inte stämmer med verkligheten.

Naturligtvis finns det en gräns för hur mycket man tänja på sanningen när man attackerar klimatforskningen. Klimathaveristerna, i Sverige främst representerade av SI, känner naturligtvis att gränsen är nära, och av en händelse hackas, strax före köpenhamnsmötet, East Anglia University som bedriver klimatforskning. Och av en händelse hamnar de stulna filerna på en server i Ryssland, och börjar genast granskas av mer eller mindre rumsrena extrembloggar.

Klimatskandal ropar klimathaveristerna, det visar att forskningen är korrumperad, säger bland andra Peter Stilbs i en dabattartikel på Second Opinion. Framför allt visar filerna att klimatforskarna tyckte väldigt illa om vissa element som ifrågasatte forskningen för ifrågasättandets egen skull. Bland annat lyfts ett exempel fram där Steve McIntyre kallats för idiot. Ja, varför inte. (Hans blogg är lite ansträngd just nu så jag ids inte plocka fram lite trevliga citat från Climate Audit, men epitetet är inte oförtjänt.)

Däremot har man inte kunnat hitta någonting som visar att data manipulerats, vilket väl är en anledning till att seriösa media inte bryr sig så mycket (här skulle jag länkat till BBC, men de tycker tydligen att uppgifterna som kommit fram varit så ointressanta att de lagt ner). Jag förstår att Peter Stilbs i takt med att argumenten tryter höjer rösten.

Han borde, med anledning av de exempel jag givit om SI, i stället rensa upp i sitt eget stinkande träsk. Där kan man tala om att ljuga om verkligheten.

Second Opinion DN

Ägna er åt att avslöja mygel i stället!

Detta var väl ändå en typisk ickenyhet. Att Maud Olofssons son arbetar på ett företag som tillverkar vindkraftverk, en branch som är beroende av svensk lagstiftning. Det finns många företag som tillverkar vindkraftverk, och som likaledes är beroende av samma lagstiftning.

Hade sonen arbetat på ett företag som haft något som påminner om monopolställning, eller som varit leverantör till staten, hade jag förstått gnället. Nu blir det bara ...löjligt. (Ja, jag vet att det gäller ett område i Piteå, och bara ett företag i detta fall, men förfarandet är generellt. Och centern gick faktiskt till val på att öka uttaget från vindkraft.)

Varför detta blåses upp är lätt att förstå:

1. Det är en enkel nyhet, som kräver minimalt med journalistiskt arbete.

2. Det är alltid intressant att kunna utpeka makten som myglare, vare sig det ligger något i det eller inte.

3. Maud Olofsson är rejält stukad efter Vattenfall (där hon fått skoningslös kritik, och som jag ser det en berättigad sådan). En minister som fått drevet efter sig får mycket lätt samma drev efter sig igen.

Jag tycker illa om den här sortens drev. Det är ett alldeles utmärkt sätt att få duktiga människor att avstå från att satsa på politik, men det är kanske det som är meningen?

Frågan som man bör ställa sig i ett sådant här fall är: Hur hade centern och Maud Olofsson agerat om inte hennes son arbetat där? Annorlunda, tror ni? Eller kräver ni att ministern ska vara extra senfärdig bara för att sonen arbetar där?

söndag 22 november 2009

Klimathaverister som nyhetsbyrå

Aftonbladet har nu skrivit om hackningen av CRU. Det gjorde jag redan tidigt i går, så inlägget blev visst aldrig länkat, när jag fick chansen: Så jag får göra så här i stället:

 http://alpinechar.blogspot.com/2009/11/klimathaverist-som-nyhetsbyra.html

Intressant att man anklagar forskarna för att ha "höjt" temperaturen de senaste decennierna; de måste ha lyckats oerhört väl med detta i så fall ...

Skämt åsido, det här handlar om oerhört mycket mera än om några tiondelar på en termometer; och har heller inte upptäckts genom att avläsa instrument:

http://alpinechar.blogspot.com/2009/11/vad-ar-en-klimatforskare.html

Björklund har inte läst lagen

Nu har folkpartiet också diskuterat LAS. Jag måste säga att jag häpnar över okunnigheten. Jag hörde Jan Björklund interjuvas i Ekot:

"Som lagen nu är utformad kan den drabba små och medelstora företag när de måste göra neddragningar. Väldigt kompetenta och kvalificerade medarbetare kan då få sparken för att de är anställda sent. Då hotar ju det hela företagets existens och tryggheten för alla andra, så jag tycker att det här beslutet är bra, säger han." 

Vad är det karln står och säger? Har han inte läst på? Så här säger lagen om anställningsskydd:

"1 § Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Från lagens tillämpning undantas dock
1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, ..."

Exakt det Björklund står och svamlar om står skrivet i lagtexten. Och till på köpet finns ytterligare undantag tillagda vid senare datum. (Tycker också att det är lite svagt att journalisten inte kan ställa en följdfråga som rör den faktiska lagtexten.)

Redan när jag blev uppsagd på ett företag i början av 80-talet, på grund av arbetsbrist, tillämpades de här reglerna.

Jag menar att om man inte är insatt i en fråga (vilket är fullt förståeligt), då får man väl ta och prata med dom som begriper. För det kan väl inte vara så illa att folkpartiet menar sig samla poäng, genom att först måla upp ett problem som inte existerar, för att sedan visa att man tar tag i detta problem. Ett genomfalskt agerande i så fall.

Dessvärre är även centern ute och virrar i de här frågorna, och än värre att det finns en opposition i partierna som vill gå ännu längre.

Det är ju själva f-n att man ska behöva lita till moderaterna för att inte regeringen ska hitta på dumheter på arbetsmarknaden. För övrigt: Vill man verkligen göra något för de mindere företagen tar man tag i problemet med deras problem att få tag på riskkapital. Men förstås, det skulle ju lite innebära att man erkänner att marknaden kanske inte alltid fungerar...


DN Svd Svd2

lördag 21 november 2009

Klimathaverister som nyhetsbyrå

Det är en händelse som ser ut som en tanke: Nyheten om att Climatic Research Unit hackats, blev inte känd genom några nyhetsbyråer.

Jag läste nyheten första gången på bloggen Watts up whit that, och snart var stora delar av bloggvärden igång, inklusive spridandet av delar av e-post (?) korrspondans. Climate Audit, som drivs av klimathaveristen Stephen McIntyre var dock märkligt tyst till en början.

Den som har en snabbare dator än mig, och som är bättre på att använda sökvägar kan säkert göra en snabb kartläggning över hur nyheten har spridits, och även vilka vägar "scoopet" har tagit.

Detta görs naturligtvis redan, men det hör till avdelningen professionellt utredningsarbete... Intressant är ryktet om att en rysk server skulle varit inblandad; om det är sant, innebär det att det i bloggosfären fanns långtgående kunskaper om intrånget långt innan det blev officiellt.

Annars följer konsekvenserna av intrånget ungefär det mönster som man skulle kunna tro. Stephen McIntyre, som har haft ett antal hårda duster med CRU, där han hävdar att de fifflar med statistik, och att han inte får tillgång till "rådata", ska naturligtvis återupprättas med hjälp av de här hackade filerna. Förresten skrev Wall Street Journal redan i onsdags om McIntyre, och gav honom epitetet "den globala uppvärmningens farligaste avfälling".

Nåja, jag har även tidigare skrivit om McIntyre (en bit ned i inlägget), och att han inte fått tillgång till CRU:s material är kanske inte så märkligt; det är reserverat för forskare ...

Det som kanske får folk att höja lite på ögonbrynen är att ett antal bloggar, även de som inte hör till de värsta haveristerna, helt skamlöst applåderar rakt igenom kriminell verksamhet. Ofattbart, men dessvärre inte förvånande; publicerar man ständigt material, som glider på sanningen i det fall det inte rör sig om rena lögner, blir steget kortare och kortare.

Men Richard Millhouse Nixon var säkert också nöjd över att få tillgång till demokraternas material...

Tror Ni förresten att filerna på CRU ändrar på den verklighet vi lever i? Knappast.

Skrev förresten ett första inlägg om detta redan i går.

Uppdatering:
I går (21/11) fick även klimathaveristerna ut en video på Youtube om vad som hänt, ser ganska professionellt ut: http://www.youtube.com/watch?v=3SWAytBHG90

Jag hoppas verkligen att det här kriminella tilltaget får till följd att även haveristbloggar och tankesmedjor granskas. Hitintills har de klarat sig på att de inte tagits på tillräckligt allvarSvd DN Aftonbladet DN igen

fredag 20 november 2009

Ungdomar och sanningen

I en arikel i Aftonbladet med rubriken "Ungdomar pressar Margot om klimatet" kommer en grupp ungdomar till tals om klimatpolitiken.

Genast dyker det upp kommentarer och bloggar om att ungdomar är lättledda och att kidsen är lurade. Ånej, så enkelt är det inte. Visserligen finns det en "undergroundkultur", med suspekta konspirationsteorier, hos en grupp ungdomar, hos dem såväl som hos andra. (Denna grupp tror jag dock tillhör "deniers".)

Annars tror jag att ungdomar som är uppväxta med internet, och som använder det i skolarbetet, är duktiga på använda den "fakta" som finns på nätet. Ungdomar som vill ta reda på fakta om klimatet, och gör en googlesökning, tror jag klickar bort sidan, om den leder till Antony Watts eller någon annan annan sida som leder till tvivelaktiga källor. Varför? I skolarbetet kan du inte använda referenser från någon tankesmedja. Finns det tveksamheter i materialet säger kompisarna ifrån. Om inte läraren gör det.

(I fallet ovan arbetar Watts med hypotesen att temperaturökningen uteblir; jag tror ungdomar ser det som mera betydelsefullt att temperaturen inte sjunker, och kollar de konsekvenser detta för med sig.)

Tänk om en naturvetare skulle påstå att glaciärerna växer, bara för att han eller hon räknat ut att det är fler bloggar som skriver att glaciärerna växer och färre bloggar som skriver att glaciärerna krymper. Tror inte det händer.

Jag tror snarare att de flesta ungdomar använder den här metoden, som jag skrev om tidigare i dag.

En osannolik historia

Det har kommit obekräftade uppgifter om att Hadley hackats, och att det kommit ut interna uppgifter. Jag har ingen aning om vad som är sant. Men genast gnuggar ett antal klimathaverister händerna och säger att att uppgifterna kan vara så sensationella att de lika gärna kan ställa i klimatmötet i Köpenhamn!!!

Jag tar mig för pannan; skulle de här uppgifterna få glaciärerna att växa till allmänt runt om i världen (inte bara någon enstaka)? Skulle tundrans permafrost återhämta sig tack vare dessa sensationella fakta. Skulle isen i Arktis med detta få en betydande övervikt av flerårig tjock is. Kanske till och med få vattnen vid Novoja Semja att frysa till för tre veckor sedan.

Dårar!

För den som är nyfiken på världens temperaturer är det för övrigt bara att kolla in exempelvis UAH:s satellitmätning. Dessa stämmer mycket väl överens; det enda man måste göra är att höja medianen med 0,24 grader eftersom UAH har en annan normalperiod. NASA kan också bistå...

Men eftersom vi vet hur de här "right-wing" tankesmedjorna arbetar , det finns flera exempel, som sagt, så kan vi räkna med att det kommer att dyka upp mängder med "autentiska" e-postmeddelanden som avslöjar hur klimatforskningen går till ... Någon som sätter emot?

DN Svd

Lite om att ta reda klimatfakta

Säkert har många undrat om vad som är sant eller inte i klimatdebatten, och om hur man tar reda på fakta - hur lär jag mig mer, helt enkelt.

Först tycker jag att det är viktigt att följa upp ett klimatpåstående. "Grönlands is smälter" eller "Himaylas glaciärer växer" - vad ska jag tro på. En som jag tycker det bra metod, på nätet, är att börja följa länkar bakåt. Finns där inga länkar får man söka på personen, eller googla på nyckelord i artikeln. Sedan blir det spännande att se var man hamnar.

Det händer när jag läste ett påstående i pressen och söker mig bakåt, att jag kommer till exempelvis Greenpeace eller WWF. Även om jag till stora delar sympatiserar med organisationerna, så räcker inte deras rapporter till för att jag ska vilja föra uppgifterna vidare i till exempelvis ett blogginlägg. Däremot om Greenpeace hänvisar till, eller jag själv hittar, en forskarrapport (och en interjuv) som kommer från ett universitet; ett papper som genomgått peer-reviewed-granskning - då blir rapporten intressant. Men det är heller inte Greepeace som är primärkälla.

Samma sak om jag läser ett påstående om att glaciärerna växer. (Den här länken tror jag är knutpunkt för de flesta påståenden om att glaciärerna växer; iceage now???) Finns det någon seriös forskarrapport då? Ett snabbt sök ger vid handen att det finns det. Rapporter som talar om att det finns glaciärer i Alaska som växer, men mest den här typen av rapporter.

Något som ofta dyker upp i debatten är "nya uppgifter som visar på ...". Då skall man bli mycket misstänksam. Forskare och vetenskapsmän har all rätt i världen, precis som vi andra, att spekulera och göra antaganden. Och låt dom få göra det. Jag anser inte att vi kan belägga forskare med munkavle; för det gör vi, om vi börjar jämställa antaganden med forskningsresultat. En forskare vill knappast stå till svars för något som han eller hon inte har funnit reella belägg för.

Att det står klimatforskare i rubriken för ett debattinlägg behöver inte betyda något i verkligheten; undertecknare kan vara en docent i svetsteknik som besökt Svalbard. Med en sådan definition är kronprisessan Viktoria också klimatforskare - hon har också besökt Svalbard. Slutsaten är att mina åsikter är lika mycket värda som svetstekniksdocenten - jag är heller ingen klimatforskare.

Att citera valda delar ur en rapport ligger minst sagt på gränsen. Det senaste exemplet i den vägen är rapporten om en ny koldioxidsänka i Antarktis; mikroorganismer tar upp koldioxid, förökar sig och dör och sjunker till botten. Dessa mikroorganismer frodas när det blir mindre is. En negativ återkoppling. Antony Watts tar upp detta på sin blogg, men inte ett ord om det stora problemet: att isen minskar samtidigt som koldioxidhalten ökar.

Karln är ett stort skämt! Han godkänner för det första inte koldioxidens inverkan på klimatet (ytterst marginellt i så fall). Därefter tar han upp ett fenomen som gör att koldioxiden absorberas. Och verkar tycka att det är betydelsefullt. Hade han varit konsekvent så hade han bara berört det faktum att isen minskar. (Tvärtom så griper han varje halmstrå han kan hitta för att hävda att isen vid polerna visar tillväxt.) En bra definition på en klimathaverist.

Jag visar bara en länk i det här inlägget, men det är en guldgruva: IPCC-rapporten översatt till svenska. Så fort som det dyker upp ett påstående om att IPCC har sagt något; till exempel att IPCC varnar för en accelererande havsnivåhöjning, är det bara att kolla. Exemplet visar att det förekommer mycket skitsnack på nätet och i debattartiklar ... IPCC:s värsta scenario redovisas som en havsnivåhöjning fram till nästa sekelskifte med 0,26-0,59 meter. Alltså en höjning på mellan 25 och 60 millimeter per decennium; i dag ligger ökningstakten på drygt 30 millimeter.

Trots detta går Stockholmsinitiativet ut och säger att "... att ökningen havsnivån inte accelererar (sic) ..." och att därför IPCC har fel i sina modeller. Klimathaverister är mycket konsekventa när det gäller att visa att man är i total avsaknad av heder.

Uppdatering: Från början hade jag bara tänkt att ta med IPCC-länken, men det blev betydligt fler; därför är texten lite kryptisk i anslutning till IPCC-rapporten.
DN Ställ Om

onsdag 18 november 2009

Säkra elnätet efter hur det blåser

Strömmen måste fram. Så är det bara. Fungerar inte den delen av infrastrukturen, fungerar inget annat heller. Elförsörjningen måste garanteras i hela landet. Visst kommer det alltid att förekomma störningar. Men ju mer lednigsnät som säkras upp, desto mer resurser kan koncentreras på de ställen där, och när, det blir problem.

Det handlar om att göra elnätet motståndskraftigt mot yttre händelser; stormar, blötsnö, men även skogsbränder och annat oförutsett. Visst, vi kan gräva ned kablarna, men hur realistiskt är det för det lokala 10 kV-nätet? Jag har en siffra på 168 000 kr per kilometer för landsbygd, från en utmärkt magisteruppsats av Sophie Ståhle, som behandlar kostnader/intäkter med att säkra elnätet. Utan att fördjupa mig kan jag säga att siffran 168 000 inte är relevant vad gäller smålands stenlandskap.

Helt klart är att det blir frågan om investeringar som aldrig kommer att betala sig. Då måste man kanske hitta andra lösningar.

Först och främst måste elbolagen se till att underhållsröja ledningsgatorna, och vid behov bredda dem. Det här är känsligt, äganderätten... Men det måste göras - den som kräver att elen levereras får vackert ta och släppa till skog, efter ett fastlagt pris.

Men man kunde också vara smidigare än i dag, och prioritera avverkning där risken är som störst; göra upp en plan tillsammans med folk från SMHI.

Från vilket håll kommer de starkaste vindarna? Nästan uteslutande från väster. Så även denna gång, om jag tolkat väderkartan rätt. Då så, börja med att röja av, och avverka, västra delen av de ledningsgator som går norr-söder.

Expressen Aftonbladet Svd DN

Jaha, nu tänker man börja sälja ut vattenfall

Regeringen är överens om att behålla vattenfall i statlig ägo, eller? Tydligen inte. Jan Björklund har sagt att delar av vattenfall bör säljas ut. Och Maud Olofsson har sagt att det är problematiskt att staten äger Vattenfall (SR Ekot).

Nej, det är inte alls problematiskt. Problemet är att staten beter sig som om vi inte ägde Vattenfall...

Jag hoppas att Björklund menar att delar av Vattenfalls utomlands ska säljas, och att vi mera ska ha ett nationellt bolag med ansvar för produktion och distribution av elektricitet och energi. Även förnyelse. Men jag litar inte på det.

Detta kräver ett ägardirektiv, som kräver aktiva ägare. Det är för mig självklart, att vi ska ha ett statligt bolag för energi, som elektricitet. Det är klart, någon knäppgök finns det säkert som tycker att vi ska har oligopol i stället; det fungerar ju så bra när det gäller olja ...

Nu är jag rädd för att regeringen, utom centern - om nu centern vill något vill säga, kommer att agera efter eget gottfinnande. Centern har så dåligt förtroendekapital i den här frågan nu, att ingen kommer att fråga efter vad partiet vill. Tack och lov att Anders Borg sagt att Vattenfall står längst ner på listan över bolag som kan säljas.

Det enda som kan rädda ansiktet på centern och Maud Olofsson nu, är att hon talar om vad hon vill med Vattenfall, och sätter igång arbetet med att ta fram ett ägardirektiv, värt namnet. Och börjar strukturera upp ett nationellt bolag för energi. (Dessvärre är jag rädd för att ingen vill köpa vare sig den tyska kärnkraften eller kolet.) Men gör er inte av med den svenska delen av energiproduktionen. Eller ledningsnätet heller för den delen.

Har tidigare formulerat några tankar om oenigheten i regeringen angående energipolitiken.

Aftonbladet Expressen DN

Lite blandade synpunkter

Eftersom klimathaveristerna på Stockholmsinitiativet har skrivit ett nytt inlägg, som vanligt ganska temperaturfixerat - precis som om termometern skulle vara den viktigaste indikatorn för en klimatförändring, så kan jag inte låta bli att lyfta upp några inlägg som jag gjort den senaste tiden.

Först vill jag lyfta fram klimatforskarna, inte dom som sitter vid tangentbordet och arbetar med modeller, utan forskare, och även andra människor, som lever och verkar ute på fältet, och som med egna ögon ser vad som händer.

Jag vill också påminna om vad som händer med den arktiska isen. Att läget är långt allvarligare än vad man ser om man stirrar sig blind på bara isens utbredning. Det handlar även om isens tjocklek, koncentration, fördelningen ny- och flerårig is, men även temperaturerna i det nordligaste Arktis.

För att förtydliga vad det handlar om när det blir varmare i Arktis, det handlar inte bara om isbjörnar och valrossar, tar jag upp ett inlägg som jag skrev när de Kanadensiska Inuiternas ledare, Mary Simon, besökte Sverige. Hennes budskap var kärnfullt: Mitt land smälter.

Slutligen kan jag inte låta bli att redovisa hur bland annat Stockholmsinitiativet systematiskt arbetar med att desinformera, och vantolka klimatforskare, för att få fram sitt budskap. Forskaren Mojib Latif hade pratat om att naturliga variationer alltid kommer att påverka klimatet; ibland kallare, ibland varmare, men trenden är uppvärmning. Det blev en formlig bloggbävning där det hette att den Globala Uppvärmningen avstannat ...

Det här är också intressant: Hur vissa bloggar fick det till att forskaren Stephen Schneider på 70-talet hade varnat för en ny istid, och därmed kunde avfärdas som populist. (han agerade precis tvärtemot vad vissa mindre nogräknade bloggar hävdade.)

Det finns seriösa forskare som har invändningar mot vissa delar inom klimatforskningen. Dessa ska tas på allvar. Dit hör inte Stockholmsinitiativet.

Svd

tisdag 17 november 2009

Augusti 2009 - kallare än 1998-2006, eller?

Skrev det här inlägget för en tid sedan, men det har av någon anledning blivit liggande. Tycker dock att det kan passa nu.

Inlägget handlar om temperatur och statistik, och hur detta behandlas i bloggvärlden. Och i kommentarer till artiklar och debattinlägg. Vissa klimathaverister som Climate Audit och Watts up with that, lägger ner en oerhörd energi på att visa att temperaturerna sjunker, eller att dagens höga nivåer inte är ovanliga. Naturligtvis därför att man vill komma bort ifrån den verklighet som är resultatet av klimatförändringarna.

Det här är funderingar från i slutet av september:

Väderstatistik är viktigt i Sverige, vad skulle vi annars prata om? Men vad tycker Ni om rubriken ovan? Själv är jag riktigt stolt över att ha hittat på denna eminenta headline till en stor ickenyhet, som säger noll och intet om klimatets utveckling. Det är dock inte jag som har gjort analysen, därför lade jag till ett "eller" i rubriken.

Det är professor Ole Humlum, som driver siten climate4you. För varje månad presenterar professor Humlum en genomgång av globala temperaturen och annat intressant. Det var hans augustigenomgång som fick mig att sätta rubriken enligt ovan; här är förresten rapporten:

http://www.climate4you.com/Text/Climate4you%20August%202009.pdf

Studerade Ni översikten av augustitemperaturerna, överst på sidan. Det var kallare än referensperioden, eller hur? Självklart! Men finns det någon vettig människa som kan förklara för mig varför professor Humlum väljer referensperioden 1998 - 2006? (Ledtråd: 1998 var extremt varm, medan  2008 bara var det 10:e varmaste året ...). En normal forskare hade valt att jämföra med, kanske den senaste 10-årsperioden, eller lagt upp en jämförelse år för år. Inte Humlum inte.

Självklart anger han som god forskare källan till uppgifterna: http://www.giss.nasa.gov/ (OBS: den länk Humlum anger). Jag undrar om NASA är imponerade av Humlums sätt att använda uppgifterna?

Han har en del andra kul diagram också, där han använder sig av bland annat löpande medelvärden för 13 eller 37 månader. Jodå ni läste rätt. 13 eller 37 månader. Men varför? Finns det någon vetenskaplig vits med det förfarandet, har ni stött på den här metoden tidigare, eller är Humlum ensam om detta (inte riktigt ensam som vi snart ska få se)?

Som jämförelse har ni en annan länk till NASA här: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/

Man får inte direkt intryck av det blir kallare, men det kanske inte Humlum är intresserad av att visa heller...

Dr Roy Spencer är en annan intressant figur i sammanhanget. Hans käpphäst är UAH (University of Alabama in Huntsville) och deras mätning av den lägre troposfären. Inte så konstigt, satelliten är till stora delar hans verk. Hans resultat brukar publiceras på bloggsidan http://wattsupwiththat.com/ utöver hans egen sida naturligtvis http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

Hans diagram är egentligen inte så mycket att orda om. Men det används med förkärlek på på en hel del bloggar, som inte vill kännas vid någon uppvärmning. Varför tror ni? Jo, satelliten började mäta temperaturen 1979, och medianen är satt efter det årtalet, vilket innebär att avvikelsen från normaltemperatur ibland visar på minus ... Tydligen viktigt.

Sänker man medianen för de andra källorna (eller höjer för UAH och RSS) som också redovisar temperaturavvikelsen blir resultatet detta: http://www.yaleclimatemediaforum.org/2008/04/common-climate-misconceptions-global-temperature-records/ (en bit ner på sidan). Såväl satellit- som markmätning stämmer väl överens.

Men Dr Roy Spencer gör samma sak som professor Humlum. I diagrammet lägger han in ett löpande 13-månaders-medelvärde. Och jag begriper fortfarande inte varför. Jag sökt på nätet men inte hittat någon förklaring (inga andra än Spencer och Humlum använder den metoden) - jag behöver hjälp! Men, jag har en obehaglig känsla, att det är ett sätt att dölja en trend, som skulle bli mera tydlig med ett 12-månadersintervall.


Antony Watts, som driver en av de ovan nämnda bloggarna, gjorde för ett tag sedan stror sak av att mätstationerna för temperatur  i USA var felplacerade, i alla fall de flesta, och följaktligen visade fel. Underförstått, det var stationernas fel att vi hade en uppvärmning. Något som man med enkel logik kan avfärda; eftersom stationerna står där de står, och har gjort så länge, visar en station samma fel i dag som vad den gjorde för 30 år sedan...

Eftersom det inte räckte med logik för att avfärda Watts anklagelser, gjorde den amerikanska vädertjänsten NOAA en grundlig undersökning: http://www.ncdc.noaa.gov/oa/about/response-v2.pdf . Resultatet var inte överraskande.


Steve McIntyre , är liksom Watts en ständig ifrågasättare vad gäller statistik och data om klimatet. Det är növändigt med kritisk granskning, det krävs i vetenskapen, men när det övergår till att bli  ifrågasättande för ifrågasättandets egen skull, kanske man ska börja fundera. Ett av hans paradnummer är att den markbaserade statistiken för temperatur Hadcrut 3v inte är tillförlitlig, därför att uppgifter om stationerna inte lämnas ut. Vi kan tycka att det är löjligt, men så är det. Vill vi ha ett världsomspännande nät av meterologiska stationer, som ger data om exempelvis temperatur, får vi finna oss i att vi inte vet var vissa stationer finns. Det finns totalitära regimer som bidrar med data, och inte ens McIntyre drömmer väl om att dessa ska lämna ifrån sig uppgifter om mätstationer, som ofta har milititär anknytning. McIntyre är naturligtvis inte dummare än att han vet om detta, därför fortsätter han pajaskonsterna.

Nu har jag kanske varit lite hård, för med handen på hjärtat är det ju så, att ovan nämnda personer faktiskt bidrar till att vi kan lita på de uppgifter, som vi får från officiellt håll vad gäller klimatstatistik. Men glöm det där med att det skulle blivit kallare under den senaste 10-årsperioden; kreativ bokföring skulle en kamrer sagt.

Svd

Tragedin centern

Frågan är om centern, som får bära ansvaret för soppan vattenfall, klarar sig igenom det här helskinnade. Helskinnad i det här fallet innebär mer än fyra procent i det kommande valet.

Jag har en gång varit en mycket aktiv centerpartist. Nej, jag är inte bitter, det var bara något inom mig som dog när Olof Johansson petades som partiledare, och det centern då stod för. Jag har aldrig känt mig som en borgerlig väljare, och kommer heller aldrig att göra det.

Centeridéerna för mig är en aktiv miljöpolitik, och att stå upp för den lilla människan, den som inte har så lätt för att göra sin röst hörd. Nyliberalism skyr jag som pesten. Den är bra för den som kan ta för sig och har vassa armbågar. "Rösta med fötterna" har det sagts som ett argument för valfrihet. Struntprat, det kräver överetablering, och det kommer vi aldrig att ha råd med. De allra flesta människor kommer att vara hänvisade till bara ett alternativ. Dessa människor anser jag måste stå i centrum - de andra klarar sig nog.

Jag tror att många med mig saknar det centerparti, som slog vakt om det jag beskriver. Maud Olofssons center har, som jag tolkat det, samlat ett förtroendekapital på borgerliga sidan, för att partiet i mångt och mycket blivit regeringens mest nyliberala parti. Centern känns som en torped för moderaterna, något som knappast lockar mittenväljare.

Och börjar borgerliga väljare fly partiet, på grund av Vattenfall, ja, då går det illa. Om centern verkligen hade velat ta strid för klimatet och miljön, hade man också slagits för att Vattenfall skulle bli ett verktyg för detta. Man hade krävt att få skriva ett ägardirektiv värt namnet.

Det har man inte gjort. Däremot har man producerat den ena dumheten efter den andra, när det gäller anställningstrygghet och arbetsmarknad. Det mest korkade jag sett i den vägen, var att ungdomar per automatik skulle ha lägre lön. Ja självklart, om det rör sig om något som påminner om praktik, ett arbete som kräver en lärotid. Men definitivt inte ett vanligt tempoarbete, där man kanske anställer ungdomar därför att de är just snabba. Eller slå sönder anställningstryggheten som inte kommer att ge ett enda nytt jobb. Och med en argumentering som slår knut på sig själv; LAS hindrar ungomar från att få jobb därför att arbetsgivaren är rädd för att anställa, därför att det är svårt att bli av med folk. Först in och först ut, förstår du ...

Kanske kan Maud Olofsson reda ut den här stormen, men jag är tveksam till om både hon och centern gör det.

Svd Aftonbladet

Verkningsgrad och buller hos ett vindkraftverk

Jonny Fagerström skriver om vindkraftsutbyggnaden i Svd; "Landsbygdens fastigheter värdelösa över en natt". Ursäkta, men har karln verkligen alla propellrar igång? Vad har hänt med fastigheter när det byggts vägar, järnvägar, ledningar med ledningsgator till betydligt större kraftverk etc? Ja, inte har intilliggande fastigheter blivit värdelösa i alla fall. Jonny Fagerström gör sig dummare än vad han förmodligen är. Eller?

Det teoretiska verkningsgraden hos ett vindkraftverk ligger enligt Betz lag på 59 procent. De flesta vindkraftverk når 35 till 40 procent, men det förekommer ända upp till 45 procent.

Det finns att göra med andra ord, för den som vill satsa pengar på forskning och innovation.

59 procent av vad då, undrar Ni? Jo, av den energi, som den mängd luft innehåller, som passerar rotorn.

Och denna denna energi beror i sin tur på vindhastigheten enligt sambandet E = m * v *v * 1/2
Det vill säga: energin är lika med massan (luftens vikt), gånger hastigheten i kvadrat, och dividerat med två.

Men luftens massa beror också på vindhastigheten enligt formeln: Massan = arean * hastigheten * tiden (arean är alltså ett tvärsnitt av luftsjoket vinkelrätt mot vindriktningen)

Alltså: E = A * t * v * v *v * 1/2  (hastigheten i kubik)

Fördubblas vindhastigheten, åttadubblas den mängd energi vinden innehåller. 20 m/s är alltså åtta gånger kraftigare än en vind på 10 m/s.

Och en vind på 14 m/s är alltså fyra gånger så kraftig som en vind på 10 m/s.

Det omvända gäller givetvis också; 10 m/s ger bara en åttondel av 20 m/s.

Detta kan vara värt att tänka på, när det på debattsidor och i insändare talas om, att si och så många procent av effekten produceras av vindkraftverket. Ofta med andemeningen att vindkraften inte fungerar ...

För det mesta är det här snömos; för att få reda på hur stor del av den teoretiskt möjliga effekten man får ut, måste man veta hur stark vinden är. Vet man inte det har man heller ingen aning om det andra.

Jag misstänker att många av de här "klimathaveristerna" räknar procent, av den maximala effekt man kan få ut av vindkraften. Alltså räknar på den optimala vinden.

Ingen annan gör det. Den som sätter upp ett vindkraftverk räknar naturligtvis på de faktiska förhållandena. Det vill säga, hur mycket brukar det blåsa. Och även räknar på variationer.

Och vad gör man när det inte blåser? Samma sak som när man snabbstoppar ett kärnkraftverk (inget ovanligt) - släpper på mer vattenkraft. Inga konstigheter alls.

Och det här med buller förresten. Ljudnivån från vindkraften får vara max 40 dB (land) i närhet till ett bostadshus. Är det någon som tänkt på att vinden också låter? Och om reglerna skulle ändras, och det sätts upp ett vindkraftverk till på samma avstånd, som också ger ifrån sig 40 dB; vad blir då summan?

Svar: 43 dB (logaritmen för 2 (fördubblingen) blir ungefär 0,3; eftersom det rör sig om deci som i decibel multipliceras 0,3 med 10 - alltså en fördubbling ger en ökning med 3 enligt logaritmlagarna.)

måndag 16 november 2009

"Watts up with vetenskapen"

En av mina favoritbloggar bland klimathaveristerna Watts up with that har i dagarna presenterat 450 peer-reviewed (förhandsgranskade) vetenskapliga dokument som blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Något som av naturliga skäl också får genomslag i den svenska debatten, det syns främst i kommentarer under debattinlägg. Vissa uppgifter sprids mycket snabbt på nätet.

Nyfiken som jag är kollad jag upp den första artikeln i den digra listan. Det visade sig vara en temperaturrekonstruktion för de senaste 2000 åren, utan trädproxies (så viktigt att det måste stå i rubriken), av Craig Loehle. Det visar sig vara en samanställning av olika rekonstruktioner av olika forskare. Craig Loehle har sedan genomfört forskarbragden att görs en statistisk sammanställning av dessa serier.

Och inte nog med detta, han har även tvingats lägga ner arbete på att välja ut vilka serier han ska ta med, 18 stycken blev det, och det fanns betydligt fler att välja bland. Det är möjligt att han begränsat urvalet genom att bara ta med serier som har en framträdande varm medeltida värmeperiod, eller förkastat serier som visar på en signifikant temperaturökning de senaste decennierna. Craig Loehle, är matematiker, inget fel i det. Men ska man publicera en rapport om klimatet under 2000 år, kanske man ska ha lite mera på fötterna än att bara vara en duktig statistiker.

Jag kan faktiskt inte låta bli att undra: är det verkligen hederligt att plocka serier av andra forskare, och göra till en egen rapport. Låt vara att det ger cred åt en forskare varje gång forskarens resultat används. Men att kalla arbetet för en peer-reviewed forskarrapport anser jag är att gå för långt. Han har ju faktiskt inte deltagit i något fältarbete överhuvudtaget.

Jag kan heller inte låta bli att småle över underlaget han använder; 15-20 serier för att rekonstuera hela jordklotets temperatur under 2000 år. På ett väldigt elegant sätt undviker han dispyten om Sibirien och Yamal, som jag skrivit om tidigare här och här. Han har inte tagit med ett enda värde från Ryssland överhuvudtaget! Jag som trodde att man skulle plocka med så mycket uppgifter som möjligt ... Och de uppgifter Craig Loehle redovisar, finns naturligtvis redan med i IPCC:s sammanställning (förutsatt att de fanns tillgängliga vid den tidpunkten).

Hans slutsats då? Jo, naturligtvis att vi inte haft någon uppvärmning av betydelse under senare tid, och att det var varmare under medeltiden. Bra, då kan väl Craig Loehle åka till Sibirien och förklara för människorna där att permafrosten inte tinar, eftersom det inte har blivit varmare. Jag tror att det skulle lugna de boende i de arktiska områdena ...

Och vilken välrenomerad vetenskaplig tidskrift är det då Craig Loehle har publicerat sig i. Jo, Energy and Environment journal. Hmm ...

Svd

SD och våldsbrotten

Om Sverigedemokraterna verkligen var intresserade av statistiken vad gäller våldsbrott, i ett annat syfte än att förvanska och ta billiga poäng, borde de kolla in verkligheten.

Verkligheten är dessvärre en annan än vad vi vill se. De flesta våldsbrott, framförallt de grövsta, sker i samband med alkoholförtäring. Det gäller även våldtäkter. Inget snack. Dravlet som SD håller på med, att Sverige ska bli tryggare, och att kriminaliteten beror på invandrare, är just inget annat än dravel.

Den största enskilda orsaken till våldsbrott, är det som jag, och många med mig, ser som ett självskrivet inslag i den svenska kulturen: rätten att ta några supar, eller ett gäng öl! Och när då tillgängligheten ökat och fortsätter öka. Ja, då blir det tråkigheter. Ett problem som knappast importerats från Kurre-Kurre-Dutt-landet, utan något som personifieras av Bulten i Bo.

Frågan är om Sverigedemokraterna vill ta i det här. Man säger ju att man vill ha ett tryggare samhälle. Kommer man då att lägga fram ett program för att minska den alkoholrelaterade brottsligheten? Eller kommer man att fortsätta ljuga svenska folket rakt upp i ansiktet?

Snyggt beteende, för övrigt, av ett parti som säger att "vi är de enda som vågar tala sanning".

Uppdatering: Om eländet med bränder och skadegörelse i vissa förorter har jag tidigare skrivit om här; säkert heller ingenting som SD vill tala sanning om.

Aftonbladet DN Svd

lördag 14 november 2009

Politiskt korrekt i Vellinge

Jaha, då har vi fått lära oss vad som är PK i Vellinge. Inga ensamma flyktingbarn här inte. Och gud nåde den politiker som intar en annan ståndpunkt.

Det här är riktigt otäckt. De krafter som i vanliga fall brukar gnälla över att de är förtryckta, och inte törs säga vad de tycker, visar nu vad de går för. Och fallet Vellinge visar med önskvärd tydlighet att det räcker inte med att peka ut de politiker, som vill ta emot de aktuella barnen, som icke PK. Man tar även till hot, som leder till att kommunpolitiker avgår.

Jag får känslan av att Vellinge är en riktigt otrevlig plats att bo på. En plats där det inte finns utrymme för vare sig mångfald eller för den som är annorlunda. Ett reservat för inskränkthet helt enkelt. Utöver ensamma flyktingbarn tror jag inte heller att det skulle vara populärt att starta ett så kallat P 12-hem eller bedriva någon psykiatrisk öppenvårdsverksamhet där. Herre gud, det skulle ju kunna sänka villapriserna.

Men lita på att det finns gott om privathelveten i Vellinge. Sådant kommer som ett brev på posten, när man måste anpassas till snäva ramar, och inte sticka ut på ett sätt som rubbar idyllen.

DN Aftonbladet Svd

Mellan raderna

tycker jag mig läsa att regeringen inte är överens om vad Vattenfall ska ha för uppdrag. En fortsatt satsning på kärnkraft eller en spjutspets för ny energiteknik. Och då går det som det går. Ett bolag som får driva lite vind för våg, utan några egentliga ägardirektiv. Och det är inte vilket bolag som helst, det är en jätte med en årlig omsättning på närmare 170 miljarder kronor. Europas femte största elproducent.

Visst skulle Vattenfall kunna vara ett bolag som satsade på utveckling av elektricitet som inte lämnar efter sig vare sig radioaktivt avfall eller släpper ut koldioxid. Om viljan hade funnits.

Dessvärre tror jag inte att den viljan finns, mera än hos centern. Och det partiet får nog inte skriva ägardirektiven för Vattenfall. Särskilt besvärligt blir det också för en regering som har en underliggande ideologi av att staten inte ska lägga sig i marknaden.

Jag är rädd för att Maud Olofssons och centerns höga popularitetssiffror i den borgerliga regeringen bottnar i att partiet fungerar lite som en torped i exempelvis frågor om anställningstrygghet. Att centern säger det moderaterna, det nya arbetarpartiet, vill säga, men inte törs. Men när det gäller ägardirektiv till Vattenfall, då är inte centerpolitiken önskvärd. Inte alls bra med tanke på att Maud Olofsson har ansvaret för just detta statliga bolag.


Svd näringsliv DN Expressen Aftonbladet

fredag 13 november 2009

Vattenfall, regeringen och energin

Det visar sig att det finns en del lik i lasten hos statligt ägda Vattenfall. Att inte bolaget med kraft kan gå ut och dementera försäljningsryktena om ledningsnätet, visar att inriktningen hos bolaget inte är vad de flesta av oss skulle önska: Producera och leverera elektricitet på ett så säkert och pålitligt sätt som möjligt.

Att man ovanpå detta genomför en horribel kärnkraftsaffär i Tyskland, ja då är det kört. (Och uppenbarligen fanns det samma tankegångar om England.)

Fördelen med detta är dock att vi får en klarare bild av kärnkraften, och riskerna med den. Eller rättare: omfattningen av de risker som finns, även om sägs vara små. En olycka i Tyskland skulle få bolaget på fall. Det borde mana till en viss ödmjukhet i frågan även i Sverige.

Framförallt borde det mana till försiktighet när det gäller vilka projekt som sveriges (vårt) energibolag ska delta i.

Vore det inte bra om vi fick en ordentlig politisk debatt om vilket uppdrag Vattenfall ska få efter valet nästa år. Nej, ingen socialistisk styrning - ett uppdrag. Ska Vattenfall till exempel få ett ansvar för att finansiera utvecklandet av alternativ energi? Det borde vara ganska okontroversiellt efter de senaste turerna. Vattenfalls vinst, hur ska den användas, bara gå in i statskassan? Eller ska Vattenfall spela en roll i framtidens energiförsörjning, även om det inte är lönsamt de närmaste åren?

Fram till dess vi har enats om ett uppdrag för detta bolag, kanske vi bara ska ha en tillfällig ledning för detsamma. Och vänta med den riktiga rekryteringen till efter valet.

Uppdatering: Jag tycker uppriktigt illa om att jämställa Josefssons agerande med förräderi, eller utpeka honom som mer eller mindre kriminell. Uppdragsgivaren har ju faktiskt inte givit något klart uppdrag; maximal lönsamhet eller satsningar exempelvis.
Svd DN Expressen Aftonbladet

torsdag 12 november 2009

Vad är en klimatforskare?

Först, vilka var det som upptäckte klimatförändringarna, och som lyfte upp dem på dagordningen? Teoretiker som sitter med datamodeller, och med luftens andel av koldioxid försöker förutse klimatet om 50 eller hundra år?

Knappast, och innan jag går in på forskare, vill jag nog påstå att det var väderintresserade, framförallt äldre människor som för väderdagbok, som såg att någonting håller på att ändras. Även människor som lever av och med naturen, och är beroende av årets cykliska förlopp. Jägar- och nomadfolk i arktiska områdena kan ha varit de första; isen håller inte som brukar, tiden för renflytten förskjuts, bytesdjuren får ändrade vanor.

Något helt annat än bilden av en forskare som sitter framför sin dataskärm.

Det finns många forskare som kan kallas för klimatdito. Är vi mycket generösa med begreppet, kan vi även räkna personalen vid Ottenby fågelstation dit. Biologer som upptäckt ändrade mönster i flyttfåglarnas beteende. En station som har statistik sedan 1946.

Själv får jag upp bilden av glaciologer, som tillbringar den mesta tiden i minst sagt ogästvänliga miljöer, och som med egna ögon ser hur glaciärerna drar sig tillbaka. När de sedan kommer hem får de läsa att klimatforskarna kommer med larmrapporter för att få mera anslag ...

Geologer som mäter permafrosten i Sibirien, Kanada, Alaska och på Nordkalotten. De sätter siffror på det som naturfolken upplever. Larmrapporter, kanske - verklighet, ja. Och dessa forskare, med myggmedel som viktigt instrument, arbetade naturligtvis inte gratis innan debatten om klimatförändringar startade.

Biologer, såväl till lands som de som verkar i det marina fältet, är viktiga i klimatforskningen. Att rödräven börjar tränga undan fjällräven i de arktiska områdena är inget som klimatologer upptäckte framför dataskärmen, utan något som noterades av viltekologer på plats.

Till och med ingenjörer som arbetar med prospektering av naturresurser, främst olja och gas, kan sägas vara klimatforskare. Dessa styrs naturligtvis av krasst ekonomiskt tänkande, men lita på att de har koll på vad som händer. Så här beskriver Rysslands Röst det aktuella läget i Arktis, även säkerhetspolitiskt. Lugnande?

En liten fundering ... Varför tror ni att klimathaveristbloggar som exempelvis Climate Audit lägger ner så mycket energi på att "avslöja" fel i klimatrekonstruktioner eller att försöka hitta nedåtgående trender i temperaturen? Naturligtvis därför att då slipper man att diskutera den verklighet som människor och djur upplever. En verklighet som är något helt annat än några tiondelar på en termometer.

Svd DN DN Signerat

tisdag 10 november 2009

Vad menas med att isen vid nordpolen smälter?

Isen i Arktis brukar kallas för klimatets kanariefågel*, och det är inte utan skäl. Inte för att det skulle höja havsnivån ett enda dugg, om så all havsis smälte, så varför bry sig?

Först, isen smälter om sommaren och fryser till om vintern, det är inga konstigheter. Det blir ett ismaximum om ett isminmum per år; utöver detta kan man säga avsmältning  respektive tillväxt sker snabbare eller långsammare än normalt.

En kraftigare avsmältning än normalt ger också per automatik en snabbare istillväxt än normalt - så länge som ismaxima håller sig någotsånär på rimliga nivåer. Det är inte annat än ett dåligt skämt att klimathaverister, lyfter fram den här snabba istillväxten som ett "bevis" för att isen återhämtar sig. Hitintills i år ser det dock illa ut, varför man kan undra varifrån professor Nordin fått sina uppgifter ifrån (Debatt Svd).

Det ligger något i att Professor Nordin kritiserar FN:s klimatpanels modeller; titta bara på den här länken: National Snow and Ice Data Center. Det visar sig att IPCC har underskattat utvecklingen i Arktis. Grovt. Och Nordin drar sig inte för att hävda tvärtom??? Tror han inte att sanningen kommer fram i dagens google-värld ska han inte hålla på med vetenskapsteori.

Normalt förresten, vad är det? Jo, man har mätt isens utbredning (vi säger NASA) sedan 1979, och den period man jämför med är 1979-2000. The Cryospher today redovisar isens utbredning sedan år 1900, och det man kan säga om jämförelsen gentemot 79-00 är att sommarisens minimum sjönk lite även före 1979. Jag tror att vi kan ta nämnda diagram på allvar; jag har inte stött på något allvarligt ifrågasättande av uppgifterna. Det dyker naturligtvis med jämna mellanrum upp anekdoter om att den och den sommaren var det lite is, och att det året passerade man nordvästpassagen (som man också gjorde efter att ha legat infrusen någon vinter). Man ska också ha i åtanke skepparhistorien, om kaptenen, som efter att styrman bestämt positionen, uppmanade de närvarande att ta av sig sina mössor, eftersom de befann sig på S:t Petersplatsen i Rom...

Jag menar en del allvar med det sistnämnda, eftersom det faktiskt rört sig en hel del fiske- och valfångstfartyg i de arktiska vattnen under årens lopp, och för den som letar i loggböckerna så går det säkert att finna positioner i det som är packis.

Varför tar jag upp det här? Av två skäl: Dels förekommer det uppgifter på nätet som gärna vill göra gällande att hälsotillståndet för isen i Arktis förbättrats med istillväxt under två (!) år nu. Professor Nordins debattartikel är ett skrämmande exempel; med lögnen som vapen skulle man också kunna säga. Dessvärre har inte trenden för isen i Arktis förändrats ett enda dugg: (NSIDC).

Dels ser det illa ut med årets istillväxt; tillfrysningen ungefär tre veckor sen. Villkoren håller på att bli sämre än de var 2007. Det här är en orsak, förmedlad av den danska vädertjänsten. DMI mäter medeltemperaturen, dag för dag, norr om den 80:e breddgraden, och nu har det varit förhållandevis varmt i snart två månader. Detta är allvarligt, det är nu på vintern som isen ska få en sådan kondition att den inte smälter bort på sommaren.

För det har den gjort, isen har framför allt miskat i volym, 40 procent minus mellan 2004 och 2208  (NASA). Det ser alltså inte bra ut, men det är dessvärre ingen nyhet. Forskarna vet om det här, men varje gång det rapporteras så går ett antal bloggar och "kommentar-experter" igång med att att det är hysteriska larmrapporter (känns det igen?). Knastertorr sakprosa skulle jag vilja säga.

Fotnot: Några diagram är direktlänkar som ändras allteftersom; min avläsning är gjord dags dato.

* Kanariefåglar användes vid gruvhanteringen. Dog fågeln i gruvan var det en indikation på att där fanns giftig gas ... (jag vet ärligt inte om det är en skröna, men som symbol fungerar det)

måndag 9 november 2009

Folkhälsoministern är aningslös

Kalla det populism, eller hon kanske trots allt är ärlig; hon vill inte gå före riskgrupperna, utan i stället vänta på sin tur. Jag anser inte att hon gjort sitt jobb (eller bättre, inte rättat till den gamla låt-gå-mentaliteten), i vilket det borde ingå att ge socialstyrelsen riktlinjer för vaccination vid fara för en pandemi.

I sådana riktlinjer ska det naturligtvis ingå, dels riskgrupper, dels grupper som inte ska bli sjuka vare sig de tillhör riskgrupper eller inte. Maria Larsson tillhör den senare gruppen. Blotta tanken på att vi skulle få en pandemi, med allt vad det skulle innebära för samhället. Vad gör folkhälsoministern som är ansvarig för just folkhälsan? Jo, hon ligger sjuk, för hon har inte vaccinerat sig. Och landstingsrådet och direktören med ansvar för sjukvårdfrågorna - samma sak. Vilken tur att kommunstyrelsen är på benen för att kunna reda ut den värsta oredan, jasså inte.

Observera att jag utgår från värsta tänkbara scenario, sannolikheten är inte stor att det inträffar. Men vi har väl vaccinationen för att det INTE ska göra det heller. Dumt så det förslår, och det skrev jag för några dagar sedan också.

Uppdatering: Jag begriper inte hur man kan göra det här till en fråga om "alla människors lika rätt och värde". Den enda anledningen jag kan se, är att man inte bryr sig om innenbörden i frasen, utan förvandlar den till en floskel utan värde. Vare sig jag blir sjuk eller inte, kräver jag att samhällsfunktionerna fungerar. Och i samma stund som jag kräver det, har jag också talat om att det finns grupper som ska prioriteras när det gäller vaccintilldelning.

SR Ekot Aftonbladet Svd

söndag 8 november 2009

Arktis och sotet

Dagens nyheter skriver om vedeldning och "det bruna molnet" som en bidragande faktor till den uppvärmning vi sett under de senaste decennierna. För oss på norra halvklotet har uppvärmningen varit störst i de arktiska regionerna. Temperaturen har stigit dubbelt så snabbt i i Arktis som i resten av världen; cirka 1,5 grader sedan 70-talet.

FN:s klimatpanel har sagt att om temperaturen stiger ytterligare två grader är havsisen vid nordpolen hotad sommartid. En grov underskattning har det visat sig. Isen är redan i dag illa ute med temperaturhöjning vi haft.

Koldioxiden har den effekten att den reflekterar tillbaka värme till (eller i) atmosfären, och på så sätt förskjuter strålningsbalansen. Sot eller mörka partiklar mera absorberar värme (från solinstrålningen) - vare sig de finns i luften eller inbäddade i snö/is-kristaller.

Värt att tänka på när det gäller Arktis är att den största uppvärmningen skett vintertid. Danmarks vädertjänst redovisar temperaturerna norr om den 80 breddgraden, och här syns förändringen tydligt. Man får klicka sig tillbaka bra många år innan man kommer till "kalla" vintrar vid nordpolen. Här kan omöjligen sot och stoft ha så stor betydelse lokalt (mörkt). Däremot under sommarens midnattsol, men det är en årstid som INTE har blivit så mycket varmare, eller inte alls.

Den som ser vedeldningen som den största orsaken (och det gör inte forskarna i artikeln heller) till uppvärmningen ska nog fundera en gång till.

lördag 7 november 2009

Gick före i vaccinkön ...

En mycket märklig och önödig debatt har blossat upp. Det betyder alltså i klartext att det inte finns någon plan för vilka samhällsfunktioner som ska prioriteras. På mig låter det som rent vansinne.

Även vid värsta scenariot, vid en pandemi, ska samhället f-n ta mig fungera. Sjukvården ska fungera, men det här har man tydligen löst. Bra. Men bussarna ska också hålla tidtabellen. Posten ska komma fram. Vi ska få information från radio och tv. Polis och räddningstjänst. Det finns säkert fler exempel.

Och skulle vi drabbas av det värsta scenariot, så ska vi inte ha några suppleanter som tar hand om regering, landsting eller kommunstyrelser. Det är bara rättshaverister som tycker att ansvariga politiker ska bli sjuka under en influensa-epedemi.

Och att inte Fredrik Reinfeldt (och kungen också för den delen, republikan som jag är) är vaccinerade (om det är sant alltså) är underlag för en KU-anmälan. Att inte statsminister och statschef är vaccinerade är ansvarslöst. Ett personligt beslut säkert. Men skulle faktiskt kunna hota rikets säkerhet.

Etikprofessor Martin Petersons svammel i Svd, visar att karln har fötterna fast förankrade i tomma intet.
Aftonbladet DN Expressen

Ständigt denna överbefolkning ...

Så fort det diskuteras klimat eller miljöproblem, så får vi reda på att det beror på överbefolkningen. Nu har ju främst professorn och läkaren Hans Rosling visat att mycket har ändrat sig. Många länder som tidigare hade låg utbildningsnivå, och högt barnafödande, har nu precis som "vi" högre utbildningsnivå och få barn per familj. En utveckling som fortsätter.

Jag tror för övrigt att det här med överbefolkning i mångt och mycket är ett svepargument. Många människor vill helt enkelt inte erkänna, att framförallt vi i västvärlden förbrukar för mycket naturresurser.

En samvetsfråga: Hur mycket naturresurser förbrukar en familj i Sverige, Tyskland eller USA, för att ta några exempel?

Hur mycket naturresurser förbrukar en hel by i motsvarande Kenya, Somalia eller Nigeria?

Nej, jag har inga siffror -  det räcker med lite logiskt tänkande i de här fallen.

Jag kommer inte bort från tanken att många argument som förs fram i den här debatten, beror på att vissa människor anser sig ha företrädesrätt till jordens resurser. Och då vill man inte ha någon konkurrens, om än den är svag. Eller vad tror ni? Läs kommentarerna till Ban Ki-Moons utmärkta artikel om klimatet i svenska dagbladet.

torsdag 5 november 2009

Nåsfallet gör mig mörkrädd

Uppdatering (med kurvsiv stil och strykning)

Hur många journalister, bloggare och "expert-tyckare" har egentligen läst domen med domskäl, som finns tillgänglig på Svd?

Inte så många, av skriverierna att döma.

Hur många vet att kvinnan ringde till det fanns folk på plats som upprörts över 26-åringens beteende, som ringde Per-Anders, och bad honom komma? (Nej, Per-Anders kom inte till platsen av en slump, för att kvinnan "lade sig på tutan".) Därefter kom kvinnan körandes, och stoppades av 26-åringen, som trängde sig in i bilen, och tog strypgrepp på henne.

(det jag hade missuppfattat var att kvinnan ringde, vilket alltså var fel. Detta talar för nödvärn. Det som talar mot nödvärn, är att det fanns fler personer på plats, och att Per-Anders kom dit beväpnad utan att någon kvinna i bil var angripen. Märk väl att Per-Anders först får reda på vem som är inblandad, därefter beväpnar sig)

Hur många vet att Per-Anders lastade in en domkraft i bilens baksäte innan han åkte till platsen?

Hur många vet att Per-Anders och våldsmannen tidigare varit i delo med varandra?

Hur många vet att Per-Anders slog första slaget medan våldsmannen satt i bilen, och det andra utanför?

Hur många har brytt sig om de delar av Per-Anders personalia, som finns omnämnda i domen?

Uppenbarligen har Per-Anders kommit mycket lindrigt undan; nödvärnsrätten är som den låter, en rätt att försvara liv och egendom - inte ett svepskäl för att genomföra mordförsök.

Per-Anders spelar skickligt på känslorna av den missförstådde hjälten. Och massmedia tillsammans med "nätpöbeln" stämmer in i kören. Och personer runt ikring som är lite vårdslösa med sanningen ... Jag blir mer och mer av den åsikten att HD skulle tagit upp fallet och prövat skuldfrågan vad gäller mordförsök, men det hade förutsatt att någon gjort en sådan överklagan.

Aftonbladet

onsdag 4 november 2009

Tragedin i Nås

Bakgrunden är den här enligt dalarnas tidningarSvd och Aftonbladet:

En kvinna attackeras för några år sedan av en våldsman, som stoppat hennes bil. En man från trakten ingriper, och klubbar ner förövaren med en domkraft. Men bedöms av alla rättsliga instanser ha brukat övervåld, och döms till ett års fängelse, och att betala skadestånd. Många är upprörda, och en facebook-grupp har startats till stöd för Nås-mannen som ingrep.

Vad säger då domen, som upprör så många:

1. Det finns inget lagligt hinder mot att allmänheten ingriper vid brottslighet.

2. Det är tillåtet att använda även grovt våld, till och med en domkraft, för att skydda en annan människa.

3. Det är däremot brottsligt att först oskadliggöra en brottsling, för att därefter rikta grovt våld mot huvudet.

Det är det sistnämnda den här tragedin handlar om. Och nu tycker naturligtvis de flesta att våldsmannen bara har sig själv att skylla.

Lite väl enkelt resonemang anser jag. Ponera att jag ingriper mot någon, utrustad med ett basebollträ. Eftersom jag missar måltavlans skalle med de två första slagen (får bara in rejäla träffar på axlarna); är det då självklart att jag ska få slå ett tredje slag för att spräcka skallen på brottslingen? Är själv tveksam till det.

Däremot anser jag inte att våldsmannen skulle haft något skadestånd, då det är ställt utom varje rimligt tvivel, att han själv provocerat fram sin skada.

tisdag 3 november 2009

Professor Lindzen fast i klimatmodellerna

Professor Richard S. Lindzen, har hållit ett föredrag med den återhållsamma rubriken Deconstructing the Global Warming. Hans powerpoint-presentation är här tillgänglig via pdf-fil.

Detta föredrag omnämns nu på olika debattsidor, bland annat Newsmill, och det kommer att tas upp bland kommentarerna till den debattartikel på Aftonbladet, som handlar om att inte växthusgaserna känner några gränser; man kan till och med få intryck av att Lindzen kommit med något så sensationellt att AGW kan kastas på historiens skräphög. Nej, jag har läst - utan att imponeras.

Han vill slå hål på AGW, genom att hävda att det inte finns någon positiv återkoppling (det vill säga att ökad värme genererar mera vattenånga, som också är en växthusgas; att ett krympande istäcke i arktis gör att vattnet tar åt sig mera solstrålning etc).

Jag förundras över den knastertorra retoriken; hur man ens kan diskutera AGW, och så konsekvent undvika verkligheten. Det är som om, att när inte kartan stämmer med verkligheten, så drar man för persiennerna och stänger dörren.

Lindzen ägnar några sidor åt havsnivåhöjningen, och konstaterar att det inte är någon fara. Hur är det? Är det helt fel att glaciärerna generellt sett kymper? Hur kan man ens diskutera havsnivåer utan att beröra glaciärer och inlandsisar. (Här måste jag i ärlighetens namn säga att inte heller IPCC verkar ta havsniverna på allvar.)

Och att Lindzen säger att det inte finns någon positiv återkoppling; betyder det att vi behöver bry oss om metangas och koldioxid, som frigörs när permafrosten tinar? Är det ett argument, som gör att vi inte behöver bry oss om, att de människor som lever på, med och av tundran får ändrade levnadsbetingelser? Men helt okänslig för verkligheten var ändå inte presentationen; han tog upp att produktionen av vete och majs ökat i USA, vilket är en väntad effekt av klimatförändringarna.

Lindzen tar upp arktis is, ett komplicerat område som bland annat forskare vid NASA och NSIDC ägnar sig åt. Det handlar om isens utbredning, dess koncentration och volym, för att nämna några faktorer. Lindzen tar upp en anekdot från 20-talet; en tidningsartikel som beskriver hur isen smälter... Och några diagram från någon gång i vår/somras. Frågan är om inte Linzen i det här fallet är mera entertainer än forskare.

Det är ju inte termometrar som smälter permafrost och is, utan ett förändrat klimat - såväl temperatur- som nederbördsmässigt.

måndag 2 november 2009

Västvärldens klimatarbete och utvecklingsländer

Gösta Walin och Pär Krause skriver i en debattartikel (Aftonbladet), att de fattiga länderna måste prioritera tillväxt (sensationellt), och ställer denna självklarhet mot ett aktivt klimatarbete. Debattörerna hävdar att dessa länder måste få släppa ut mer koldioxid.

Det måste finnas fler än jag som noterat, att debattörerna inte med ett ord berör västvärldens utsläpp av växthusgaser, och om jag förstått det hela rätt handlar det kommande köpenhamnsmötet till stora delar om detta. Och om hur vi ska hjälpa utvecklingsländerna med att anpassas till de förändringar som sker - och redan har skett.

Med berömvärd entusiasm har de båda debattörerna hittat ett exempel på att 1900-talets klimatförändring varit positiv för Sydafrika. Det är lätt att hitta exempel på klimatförändringar vad gäller den gigantiska kontinent som Afrika utgör. Alla förändringar är dock inte positiva. Att glaciärerna smälter på Mount Kenya, som är källflöde till floder, som försörjer några miljoner människor med vatten är knappast positivt.

Afrika är så stort, och med så stora skillnader i klimat, att det naturligt förekommer såväl torka, som skyfall. Ingetdera är bra för människorna som lever i respektive område. För ett område som drabbas av torrperioder naturligt, kan någon tiondel i ökad medeltemperatur vara förödande. Områden där man riskerar att den bördiga jorden sjöljs bort av skyfall, behöver inte mer av den varan.

Nej, det här inlägget känns mera som en ursäkt, att eftersom de fattiga länderna behöver utveckling, så behöver inte vi heller göra något.

söndag 1 november 2009

Pizzasallad!

Jag har i min presentation lovat att jag ska komma med något matrecept. så det är väl bäst att jag uppfyller löftet!

Pizzasallad; det finns sura varianter, smaklösa... och goda dito.

Jag vill ge receptet på en god sådan:

Skär vitkålen med osthyvel (!); det gör att den verkligen blir finstrimlad. Och lägg den i en bunke.

Häll över olja; så där så att den blir lite lagom glansig.

Häll över kokande vatten, lättsaltat, och låt det det stå en stund.

Häll av vattnet och smaka av med vinäger, svartpeppar och oregano. Vill man lyxa till det lite blandar man i paprikasallad.

Hemligheten är oljan; och innan man slackar kålen. Det gör att kålen blir mjukare och tar åt sig kryddorna bättre.

Och gör inte som jag: ät inte det här tillsammans med törstiga kamrater, då får man huvudvärk - och det har har jag just nu; utöver andra eftermyndiga åkommor. (Jag ser det här inlägget som ren bakfylleterapi.) Men gott var det.