lördag 25 december 2010

Frånvaron av kyla


Så skulle man också kunna beskriva den globala uppvärmningen. Tillsammans med en förbannad massa regn, för det tillhör också verkligheten i en allt varmare värld. För ni kan väl inte bara blunda för de översvämningar som vi allt oftare ser? Kalifornien, Kroatien, Belgien, Colombia, Australien etc.Att vi har vinterkyla i Sverige ändrar inte detta faktum.

För världen har blivit varmare, inte minst den senaste 30-årsperioden. Det är inte kallt nu heller, inte globalt sett. Det är tvärtom varmt, vilket vi kan se i den här figuren:


Figur från den interaktiva sajten Wood for trees

När jag skriver detta, ligger december månad på ett temperaturöverskott på ungefär 0,3 grader i förhållande till medelvärdet för perioden 1979 – 2000; december månads värde bör hamna ganska precis på trendlinjen, alltså en uppvärmning på 0,14 grader per decennium.

Detta är anmärkningsvärt, mot bakgrund av två omständigheter som påverkar klimatet (eller i vart fall sägs göra det): Vi är mitt inne i en La Nina, och vi har knappt sett röken av några solfläckar sedan 2007.

Just solfläckshypotesen är intressant; den blir mer och mer förfinad: solfläckarna ges stor betydelse av hur klimatet, men ingen kan säga hur, och ju mera verkligheten distanserar sig från hypotesen, desto mer distanserar sig hypotesen från verkligheten. Ett av de mera underbara inslagen är påståenden, om att det skulle bli fortsatt kallt därför att det inte varit några solfläckar alls de senaste fyra dygnen …

Jaha, jag förstår att varit en massa solfläckar på den sol som lyser över Kanada och västra Grönland:


Bilden hämtad från Tokyo Climate Center (15-21/12 2010) och visar avvikelserna i temperatur från perioden 1971-2000. Det är enkelt att gå in på sidan och klicka fram olika veckor, Det går även att kolla nederbörd. Vad gäller temperatur har jag ändrat gardinen till anomaly.

Skämt åsido, hade det verkligen funnits statistik som visar på överensstämmelse mellan solaktivitet och temperatur, hade vi fått se den. Nu kör man fantomenargument: vi vet att sambandet finns, vi kan bara inte visa det.

Åter till avkylningen från La Nina, vi får helt enkelt vänta och se om det blir någon avkylning. Än så länge har vi inte sett några större effekter globalt. Men vi bör få några månader som i vart fall tangerar "min bottenkurva"  i Roy Spencers satellitmätning. Får vi inte den avkylningen, kan vi börja fundera på om uppvärmningen är underskattad. Jag roade mig med att lägga en linje längs bottenvärdena i diagrammet från hans mätningar; inte heller den linjen tyder på någon avkylning, tvärtom ganska parallell med trendlinjen. 

Men självklart, gör man som vissa knäppgökar, drar en trendlinje från 1998 fram till 2008 blir resultatet ett annat. Varför man nu ska göra det, när det finns mera än 30 års data tillgängligt, övergår mitt förstånd, men jag betecknar dessa som sagt, som knäppgökar. Professorer inkluderade. Även dom som svamlar om ”ett 15-års icke signifikant uppvärmning". Hallå professorn, vad händer om man räknar in 2010 i den perioden, som säger att vi inte haft någon avkylning? Tycker nog att professorn ska fortsätta med glöggen och strunta i sina vetenskapliga analyser, för den delen begriper han inte.

Skärskådar man Roy Spencers dataset ser man att uppvärmningen är snabbast på norra halvklotet. 0,24 grader per decennium närmare bestämt. Bra mycket mera än vad siffrorna visar för södra halvklotet. Glöm heller inte bort att större delen av Afrika ligger på norra halvklotet. Än mera för Arktis.

Hur siffrorna kommer att se ut för december månad (går att kolla dag för dag med javaprogram i burken)  efter att ha brutits ner vet vi inte. Men vi vet att det fanns ett gäng lögnhalsar som förra vintern deklarerade att norra halvklotet var kallare än normalt. Vi kan vara övertygade om att dom säger samma sak i år också. Oavsett vad verkligheten säger. 

Avslutningsvis kan jag inte låta bli en julklapp, även den från wood for trees, till alla dom som ylar om att NASA Giss skulle mygla med temperaturerna. Bilden visar kurvorna från Roy Spencer, UAH (också med koppling till NASA) tillsammans med Giss-kurvan.  Glöm dock inte bort att de olika mätningarna baseras på olika perioder, UAH 1979-2000, och Giss på 1951-1980, varför gisskurvan ska ligga ca 0,24 grader över UAH.

God Jul alla klimathaverister.


Uppdatering: Visst borde väl den arktiska isen återhämta sig rejält, nu när det är så kallt i Sverige:


Jasså inte ...söndag 5 december 2010

Skeptiker tvingas bekänna färg

Det dyker upp inslag i klimatdebatten som kan tolkas som positiva. Ett sådant inslag är att det faktiskt börjar ställas samma krav på skeptikernas arbeten, som på all annan forskning.

Wegmanrapporten är ett sådant exempel. Inte nog med att statistikern Edward Wegman börjar hudflängas för att stora delar av rapporten uppenbarligen är plagierad. [Detta är i sig exempellöst, och visar tydligt att denne Wegman inte platsar i den akademiska världen.]

Utöver upprördheten över Wegmans plagiering, börjar även den ”fakta” som ligger till grund för rapporten synas i sömmarna. Inte heller detta är smickrande för Wegman. Det går naturligtvis inte att rekonstruera Wegmans tankar, men troligen tänkte han, att eftersom det var en beställd rapport (!) till kongressen, så behövde han inte bry sig om det som är praxis i forskarvärlden, eller heder heller för den delen. Att, som en knäppgök i den svenska förnekosfären tycka att Wegmans fadäs berodde på, och för den skull skall ursäktas, att Wegman hade ett pressat tidschema, är stor humor.

I Wegmans rapport hittar man nämligen referenser till tidskriften Energy & Environment, utöver Wegmans egna teorier, som inte undergått vetenskaplig granskning. Vilket väl heller inte kan sägas om McIntyres olika blogginlägg (som det också refereras till i rapporten) … Utöver den tredjedel som räknas som plagiat alltså. Men det är väl inte så noga med vad som skrivs till kongressen. Beställer ”Smokey Joe” en rapport så ska han ju få rapporten också, och helst med önskat innehåll. Studenter som vill ta examen bör dock i möjligaste mån undvika den kvasivetenskap som förmedlas via E & E.

Fortsättning lär följa …


En annan figur som hamnade i blåsväder är bloggaren (jo, han är visst professor också, oklart varför, i matematik) Claes Johnson. Det är ingen överraskning att han illustrerar sitt minst sagt haveristiska blogginlägg med Goebbels bokbål. Det handlar inte om att bränna några böcker eller ens förbjuda. Bara det självklara i att räkneexempel som används i undervisning skall vara förankrade i det kunskapsfält varifrån man hämtar exemplen. Professorn i meteorologi Lennart Bengtsson, som för övrigt är mycket noga med att framhålla osäkerheter i klimatforskning, och därför är populär bland skeptiker, som dock gärna överdriver Bengtssons osäkerheter, sågar fullständigt professor Johnsons hemsnickrade teorier.

För det som professor Claes Johnson för fram, är inget annat än hemsnickrade teorier. I annat fall hade han plockat fram relevanta referenser.


Ett annat arrangemang som heller inte har mycket med klimatforskning är den Bok- och Biblioteksmässa som äger rum i Berlin. Böcker presenteras, forskare uttalar sig, menar och tror, men utan några konkreta studier att hänvisa till. Den ökande mängden vattenånga orsakad av koldioxidens uppvärmning ska genom ökad molnbildning motverka fortsatt uppvärmning etc. Det är väl i så fall bara att redovisa statistik på ökat vatteninnehåll i atmosfären och visa att det stämmer överens med att temperaturen sjunker? Jasså inte …

Men det var kanske det vi såg över Pakistan. Dock ingen avkylning.

DN 

Ps. Det finns i inlägget länkar till Climate Audit och E & E. Det kommer inte att publiceras flera länkar till dessa eller liknande källor. Ds

fredag 26 november 2010

Uppföljning av Nordins haveri

Nedanstående dök upp under inlägget ”Nordin – Studenternas bäste vän”. Inlägget är ett typexempel på hur man inte ska skriva om man vill få sina kommentarer publicerade på den här bloggen. Censur? Nej, det här är mitt vardagsrum. Den som vill ge utryck för konspirationsteorier och komma med svepande anklagelser får leta upp andra vardagsrum.

Dessa vardagsrum finns; det finns bloggar som i stort inte ägnar sig åt något annat än förtal och konspirationer. Och det verkar som om det finns plats för flera på dessa bloggar …

Så här skrev signaturen Börje S under anonym avsändare:

”Vad saken EGENTLIGEN gäller är om det var varmare kring 1000-talet eller inte. Så vitt jag kan förstå av de arkeologiska studierna av Grönländska immigranters levnadsförhållande, och av resultaten från undersökningar av havsbottnarna i området samt från borrhållsanalyser världen runt så tycks det ha varit varmare i världen för sisådär en 1000 år sedan.

Mann har förmodligen fel när han påstår att dagens klimat är unikt vad gäller världstemperaturen. Metoderna han använt för att slå hål på den gamla hederligt etablerade synen på 1000-talets klimat verkar inte heller vara helt invändningsfria.

För min del är jag helt övertygad om att Mann gått klimathotsindustrin till mötes för att befrämja sin personliga karriär. Klimathotsindustrin såg ju ut som en vinnare, och fick han inte en plats i IPCC:s klimathistoriska avdelning på köpet? Jojomensan, det fick han! Sedan var det ju ingen särskilt ljus idé att kritisera hans hockeykurvor inom just det företaget.”


Jag upprepar vad Börje S har skrivit, med mina kommentarer efter varje stycke:

”Vad saken EGENTLIGEN gäller är om det var varmare kring 1000-talet eller inte. Så vitt jag kan förstå av de arkeologiska studierna av Grönländska immigranters levnadsförhållande, och av resultaten från undersökningar av havsbottnarna i området samt från borrhållsanalyser världen runt så tycks det ha varit varmare i världen för sisådär en 1000 år sedan.”

NEJ! Min bloggpost handlar i första hand om plagiat, förfalskade diagram, och referenser till vad som i forskningssammanhang inte är något annat är skräplitteratur (bloggar och tidskriften Energi & Environment). Vill du diskutera MWP med mig så får du gärna göra det under bloggposten Medeltidens värmeperiod – Myt eller verklighet. Undvik dock att basera diskussionen på ”fakta” som härstammar från en blogg eller E & E. Glöm inte heller bort att borrhålsanalyser är EN, och bara en, källa till kunskap, och i en kommentar under mitt inlägg hänvisar jag till en undersökning som visar att Arktis var delvis isfritt sommartid för runt 10.000 år sedan – det ser ut som om det var länge sedan vi hade den situation vi har i dag (någon kan kanske hjälpa mig med studien). Glöm heller inte bort det uttalande som gjorts av Geological Society of London, och som säger ungefär samma sak som Mann, ett flertal andra paleoklimatologer – och även vad jag lyfter fram i min bloggpost ovan. En viktig sak i sammanhanget är att havsnivån även den ska stämma överens med rekonstruktionerna av temperatur (hög temperatur – avsmältning – stigande havsnivå).

”Mann har förmodligen fel när han påstår att dagens klimat är unikt vad gäller världstemperaturen. Metoderna han använt för att slå hål på den gamla hederligt etablerade synen på 1000-talets klimat verkar inte heller vara helt invändningsfria.”

Från ”förmodligen fel” till att för egen vinnings skull ha producerat kurvor (nästa stycke dock). Vilken jävla slutledning! Ursäkta uttrycket. Den här glidningen är allt annat än snygg, och jag skulle aldrig publicera detta som kommentar. Däremot kan jag lyfta upp det, som eget inlägg, för det visar hur smutsig kampen blivit mot klimatforskare.

När det gäller ”den gamla hederligt etablerade synen på 1000-talets klimat” begriper jag överhuvudtaget inte vad Börje S menar. Jag läser i Nationalencyklopedin om en bister tillvaro för vikingarna. Säden mognade inte, men var bra foder, man var beroende av att importera brödsäd. Detta var den hederliga synen 1992, långt före Manns kurva 1998!

”För min del är jag helt övertygad om att Mann gått klimathotsindustrin till mötes för att befrämja sin personliga karriär. Klimathotsindustrin såg ju ut som en vinnare, och fick han inte en plats i IPCC:s klimathistoriska avdelning på köpet? Jojomensan, det fick han! Sedan var det ju ingen särskilt ljus idé att kritisera hans hockeykurvor inom just det företaget.”

Detta är arketypen för den närmast patologiska argumentation som bedrivs i kommentarspalter, men även av professorer på KTH och LiU. Viljan att smutskasta forskare, för en oklar vinning, driver folk som borde veta bättre, till att hamna i samma kategori som dom som tror att CIA smällde tvillingtornen. Genom att referera till bloggare och undermåliga tidskrifter, därför att dom inte hittar något bättre, släpar de här så kallade akademikerna såväl sig själva som ämbetet i smutsen.

Och det finns gott om ”nyttiga idioter” som kommer efter med tungan.

 

torsdag 25 november 2010

Nordin - Studenternas bäste vän


Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Professor Ingemar Nordins dånande försvarstal för den amerikanske statistikern Edward Wegman, och hans beryktade rapport om klimatförändringar till den amerikanska kongressen representerad av Joe Barton. USA today har skildrat en del av turerna.

Bakgrunden är alltså att republikanen Joe Barton (övertygad förnekare av AGW redan före wegmanrapporten) beställt en rapport av just denne Wegman.

Men vänta lite nu … En politiker beställer en rapport om klimatforskningen av en statistiker? Och som sedan gör stor sak av resultatet. Professor Nordin brukar kommentera vetenskap och politik, där han ofta ser kopplingar mellan politiska intressen och forskning. Undra på att Nordin är upprörd. Ett tydligare exempel kan han inte få på att en politiker, som beställer en rapport, som säger exakt det politikern vill höra, och som han senare använder i den politiska debatten.

Jasså, är Nordin upprörd över att det nu är den akademiska världen har mage att ifrågasätta den rapport, som blivit så viktig i politiska sammanhang. Märklig man, denne Nordin.

Det finns vissa problem med rapporten, bland annat att en stor del av den är plagiat. Ja, ok då, marginella ändringar har gjort att Wegmans text inte säger riktigt samma sak som originaltexten, eller får en direkt motsatt innebörd för att tala klartext.

Plagiering är allvarligt i akademiska sammanhang. Citat måste anges om det är ett citat. Källa måste anges om någon annans uppgifter användes. Att använda fakta som är vederlagd på annat håll, är också det en dödssynd, och betecknas som allvarligt.

Det är därför värdefullt för synen på den högre utbildningen i Sverige, att Professor Nordin nu sätter ner foten, och klart deklarerar att nya tider råder i den akademiska världen.

När nu Nordins studenter gör en uppsats, och det blir lite jobbigt att skriva, är det skönt att Nordin accepterar att studenten klipper in text från wikipedia. Tidsbesparande om inte annat.

Det är även revolutionerande att studenten får möjlighet att anpassa texten som klipps in; passar inte andemeningen i stycket, är det helt tillåtet att lägga in några negationer och/eller personliga värderingar. Jag förväntar mig snarast att få se en skrivelse till högskoleverket, där Nordin förklarar fördelarna med sitt system, så att det verkligen gäller alla studenter, och inte bara studerande på institutionen för Medicin och Hälsa på Linköpings Universitet.

Det här med att referera till forskning är även det jobbigt. Det kostar på att läsa forskarrapporter, framförallt att kontrollera så att den rapport man refererar till inte har behandlats vid ett senare tillfälle. Även i detta fall är professor Nordin en föregångare: Det räcker ju om forskaren hänvisar till blogginlägg som sägs vederlägga en rapport som inte visar önskar resultat.

Lite mera sofistikerat, och som kanske kan höja betyget en aning på den nordinska institutionen, är att leta rapporter som publicerats i lägre rankade tidskrifter. Varför, om det handlar om klimat, leta i naturvetenskapliga tidskrifter när det finns rapporter av ekonomer skrivna i tidskrifter om ekonomi. MVG blir det om studenten lyckas hitta en riktigt udda tidskrift.

Naturligtvis gäller Nordins arbetsmetod inte bara text som kopieras. Även diagram kan anpassas om det friseras lite innan det klipps in (sidan 137).

Självklart är det ju så att det kan dyka upp problem med att den övriga akademiska världen har synpunkter på den Nordinska arbetsmetoden. Kanske till och med ifrågasätter tillvägagångssättet, till och med att det egna universitetet börjar granska arbetet.

Och sådant skall enligt Nordin icke förekomma. Skall forskare granskas, skall sådant skötas av folk som begriper; ovan nämnde ordförande i Energi och Handelsutskottet, Joe Barton, senator Inhofe (även känd från Irakkriget, där USA tydligen hade hittat vapen som skulle hakunnat döda 47 miljoner amerikaner) eller åklagare Cucinnelli, som tydligen anser en forskares privata e-mail ska begäras in om åklagaren får detta för sig. (Någon mera som får McCarthy-vibbar?)

Men hur hänger detta ihop? Professor Nordin är väl kritisk mot politisk inblandning i forskningen?

Jo, självklart är det så, men det gäller bara när forskningen hotar Nordins nyliberala världsbild. Det där med att vara konsekvent i sin hållning är av mindre betydelse. Naturvetare ska hållas efter.

En bra bundsförvant har professor Nordin i McIntyre. Det har nämligen framkommit att referenser inte skrivits ut i den bok av Bradley, som Wegman lagt i kopiatorn. Detta har upprört den stackars McIntyre så till den grad att han formulerat tre blogginlägg på Climate Audit för att påpeka det omoraliska i Bradleys beteende. Tänk om Wegman ovanpå allt elände även skulle anklagas för häleri.

Det som ändå är mest upprörande med McIntyre är naturligtvis att det tar värdefull tid från hans arbete som mineralprospektör. Men det kostar på att arbeta ideellt utan egen vinning.

För professor Ingemar Nordins räkning är jag inte lika orolig. Jag är övertygad om att Linköpings Universitet med glädje ser att professorn fortsätter med sin opinionsbildande verksamhet för att förnya högskolevärlden. Och även frikostigt betalar ut lön för denna viktiga mission.


söndag 21 november 2010

Climatgate ett år

Vi skriver november månad. Snön ligger vit här i Grycksbo, ute på småtjärnarna har pimpelfiskarna gjort entré. Vintern har kommit till oss, detta år som kanske blir det varmaste sedan mätningarna startade.

Även november månad har varit mycket varm, främst i Kanada och Ryssland. Globalt är det först de senaste dagarna som temperaturen gått ned under förra årets rekordkurva. För den som vill kolla hur temperaturen utvecklas dag för dag är det bara att gå in på http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/ och installera Java, om det inte finns i burken.

Naturligtvis säger enskilda dagar, månader eller ens år något om hur klimatet utvecklas. Dessvärre har det blivit så att enskilda perioder plockas ut från kurvorna för att visa, att vi exempelvis inte haft någon uppvärmning den senaste 12-årsperioden. De senaste 12 åren?

Hoppsan! Det stämmer inte. De tolv åren bygger på att man börjar med 1998, med en extrem El Nino, och avslutar med 2009. Det innevarande 2010 måste hållas utanför statistiken, samtidigt som 1998 finns kvar. Det gäller att hålla tungan rätt i mun för dom som körsbärsplockar serier.

Tittar man i stället på långtidstrenden hos Roy Spencer, ser man att den visar en temperaturökning på 0,14 grader per decennium. Avgörande för att denna långtidstrend ska hållas är dock att temperaturen snart sjunker, kraftigt. Det behöver faktiskt bli några månader med i stort noll i avvikelse från referensperioden.

Den satellitmätning som jag refererar till här mäter temperaturen en bit upp i atmosfären. Det går alltså inte att direkt jämföra värdena med avläsningar från instrument på marknivå.

Men man kan jämföra trender. Man kan se att utvecklingen är lika, vare sig man tittar på satellitmätningar eller på instrument på markplanet. Till en del skiljer det, vissa år visar satelliterna varmare, andra år markstationerna. Det går att plocka ut trender för några år, där olika mätmetoder kan skilja sig åt. Ju längre tid desto mindre, eller ingen skillnad alls. Ingen seriös forskare, eller bloggare heller för den delen, ser något märkligt i detta.

Men, det finns charlataner.

Och det är här jag kommer in på hackerskandalen på East Anglia University (EAU), för ganska precis ett år sedan. Mailen som stals, och som sedan flitigt kommenterats av olika klimathaverister, sägs bland annat visa hur Phil Jones, som ansvarig för Climatic Research Unit (CRU), fifflat med temperaturerna för att förstärka den globala uppvärmningen.

Finns det då fog för anklagelserna? Hur ser verkligheten ut när vi ställer CRU-kurvan mot UAH-dito?
Svaret på första frågan måste bli nej. Bilden hämtat från Wood for trees.Lägg märke till skillnaderna mellan kurvorna, ibland visar UAH högre värde, ibland tvärtom. UAH-kurvan ska egentligen lyftas för att baslinjerna ska stämma, men det är en petitess.

Det är därför beklämmande att läsa professor Ingemar Nordins utgjutelser över professor Phil Jones, på bloggen TCS, ett inlägg där professorn i all ödmjukhet i mångt och mycket använder sig själv som referens. Slutsatserna han drar blir dock inte sannare för det.

Ingemar Nordin är professor i vetenskapsteori. Jag vet inte om det krävs kunskaper i att kunna läsa ett diagram, men Nordin borde inte vara okunnig om hur temperaturen utvecklat sig, när man jämför olika diagram, exempelvis jämförelsen ovan. Mot bakgrund av detta ter sig professor Nordins närmast patologiska utfall mot Jones som bisarrt.

Ingemar Nordin verkar uppriktigt sagt så virrig i sin argumentation, att han av hälsoskäl borde avstå från att undervisa.

Uppdatering:

UAH-kurvan, med trendlinje. Samma källa som bilden ovan.

Svd

lördag 20 november 2010

Medeltidens värmeperiod - myt eller verklighet?

Vad vet vi egentligen om den medeltida värmeperioden? Inte mycket, om vi ska tolka de mycket motsägelsefulla uppgifterna, de som vi faktiskt kan få fram om denna omstridda period.

Vad är vi säkra på i dag?

I stort inte mera än att den medeltida värmeperioden INTE klarade av att smälta bort de glaciärer som i dag försvinner, och som bringar i dagen föremål från varmare perioder längre tillbaka.

Det rör sig inte om glaciärer som rör sig, och som därför dragit fram arkeologiska fynd. Det rör sig i stället, om platser som varit täckta med snö och is, sedan pilbågen, eller vad det nu var för något, lämnades kvar efter en jakt i forn tid. Dessa platser har i dag smält fram, snön och isen är borta – ingen iskant som dragit sig tillbaks. Det finns även fynd i svenska fjällen Även om dessa fynd, inte beror på isfläckar som smält bort totalt. Det finns alltså en möjlighet att det rör sig om material som flyttats av isen och då blir resultaten osäkra. Jag har för mig att det finns fynd från platser där isen smält bort, men jag är inte helt säker, och kan inte lämna referenser.

Ovanstående är ändock tillräckligt för att misstänka att den så kallade MWP är överdriven i klimatologiska sammanhang. Tittar man på vissa alster av skeptikerna kan slås fast att överdrifterna är groteska. Att bedöma MWP kräver kritisk granskning, och en levande diskussion – och debatt. Att bara ifrågasätta MWP, eller klimatforskningen, kräver inte någon som helst intellektuell ansträngning.

Kritisk granskning är inte detsamma som ifrågasättande. Ifrågasätta kan vem som helst göra, det kräver inga kunskaper alls. Det kräver inte ens att man bryr sig om de fakta som finns. Bara en stor trut och/eller ett fungerande tangentbord.

Vi vet att det, i vart fall, på sina ställen var ett hyggligt klimat under MWP, men hur gynnsamt? En berättigad fråga då säd odlades på Grönland, samtidigt som öborna tvingades importera brödsäd. Så gynnsamt kan ändå inte klimatet ha varit. Grönlänningarna var beroende av handel, som jag tidigare skrivit om.

För att rätt kunna bedöma MWP behöver vi ökad kunskap. En av dom som ger oss denna kunskap är klimatforskaren Michael Mann. Han har producerat resultat som såväl bekräftar som motsäger MWP. Att det finns haverister som godkänner vilken dynga som helst, bara det bekräftar en varm MWP, och helst ett ”grönt” Grönland kan vi lämna därhän. Inklusive Loehle, här i haveristen McIntyres tappning. Att körsbärsplocka studier bara för att dom säger det man önskar är vetenskapligt dödgräveri. Men McIntyre har aldrig varit vetenskapsman, och kommer aldrig att bli det. Loehle är flygplanskonstruktör.

Och är jag intresserad av detaljer inom klimatforskningen, frågar jag en specialist på klimatforskning. Är jag intresserad av aerodynamiken kring en flygplansvinge, frågar jag exempelvis Loehle – inte en klimatforskare.

Att Fredrik Charpentier Ljungqvist faktiskt refererar till Loehle i sitt arbete är inte bra gjort av en seriös historiker. Loehles arbete är inte seriöst.

För att bedöma MWP måste vi också studera vad vi INTE finner. Eller inte har funnit, då kanske ingen på allvar har letat. Vi vet att trädgränsen i dag kryper uppför fjällsidorna. Det måste trädgränsen gjort även under MWP. Eftersom det efter MWP blev kallare måste snö och is ha täckt det växte och frodades utefter fjällsidorna. OM det är så att MWP hade något som påminner om dagens temperaturer, bör i vart fall buskar ha växt sig så stora att man hittar spår av dessa när glaciärer smälter undan. Och eftersom dessa buskar/träd var rotfasta när isen kom, så bör de hittas där de växte – alltså inte dit glaciären drog dem.

Detta mina vänner är en sak att undersöka för den som seriöst vill veta sanningen om MWP.

Uppdatering 2010-11-21:

fredag 19 november 2010

Hallandsåsen & Estonia

Detta blir mot min vana en mycket kort kommentar, i form av två frågor:

  1. Vem satte igång borrningarna i Hallandsåsen?
  2. Vem hade varit kommunikationsminister i närmare fyra år, inklusive haft ansvar för sjösäkerheten, när Estonia sjönk 1994?

Skicka svaren till valberedningen hos Kristdemokraterna.

DN
Svd

lördag 13 november 2010

Dessa UHI-temperaturer


Myten om Urban Heat Island skulle jag också kunna skriva. För det här rör sig till stora delar om en myt. En myt som bygger på att det i tättbebyggda områden oftast, men långt ifrån alltid, är varmare där, än utanför staden eller samhället. 

Kort sagt, en växande stad ger också större område som blir varmare. Den värmen kan vi inte trolla bort; ett antal kvadratkilometer har de facto blivit varmare, och kommer (troligen ej mätbart) att påverka statistiken. 

Ett enormt område som sägs vara starkt påverkat av dessa UHI-effekter är USA. Tittar vi på satellitmätningar (USA low 48) gjorda av skeptikern Roy Spencer, och jämför dessa med Gistemp, gör vi en intressant iakttagelse:Figur hämtad från bloggen Watts Up With That. 

Om det funnits en signifikant UHI-effekt, som meteorologerna inte tagit hänsyn till, hade det naturligtvis synts i en sådan här figur. Det gör det inte. Ytterligare en sak som mitt i all tragik förvandlas till stor humor är Spencers värden för Nordpolen (Arktis skulle jag vilja kalla det då området innefattar såväl land som hav, och är betydligt större än den mätning DMI gör för området norr om 80:e breddgraden). Enligt satellitmätningen är uppvärmningen kraftig för det området; 0,47 grader per decennium. Något som knappast kan sägas bero på tät bebyggelse …  

Det är därför häpnadsväckande (eller borde vara det) att en före detta väderpresentatör som Anthony Watts hävdar att ansvariga på bland annat NOAA inte tagit hänsyn till UHI.  Särskilt smaklöst blir det när Watts på bloggen kommer med ständiga antydningar om att temperaturerna överdrivs för att passa AGW-teorin.

Nåja, inte heller i Sverige är vi förskonade. Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi på KTH, pratar gärna om hur forskarna myglat med temperaturerna för att överdriva uppvärmningen. ” Avsiktlig manipulation av data och utvärdering, i syfte att maskera avvikelser från önskat resultat” som Stilbs själv beskriver det.

Nåväl, upprepas en lögn tillräckligt ofta blir den sann. Samtidigt är det befogat att ställa frågan, om den akademiska världen ska tolerera vilka vansinnigheter som helst av en professor som uppenbarligen glömt allt vad heder heter, och som drar ämbetet i smutsen.

Anthony Watts har via volontärer lagt ner mycket arbete på någon slags kartläggning av väderstationer för att visa att data inte är tillförlitliga. Han har väl lyckats sådär …

Det intressanta är hur Watts har bedrivit sitt arbete. Uppenbarligen har han inte behagat jämföra data från satellit respektive väderstationer för att kontrollera om han har fog för sina misstankar. I stället ger han sig direkt på detaljerna, och jag tror inte heller att han kollat med dom ansvariga som behandlar rådatan.

För rådata måste behandlas. Den som påstår att han redovisar en graf som bygger uteslutande på rådata ljuger, om det inte är så att vederbörande säger att grafen visar max-, min- eller temperaturen klockan 13:00. Annars rör det sig om medelvärden som räknats fram, och då är det inte längre någon rådata.

Det finns ytterligare bra sätt att kontrollera instrumentella temperaturer. För Arktis del är det enkelt: Hur stämmer temperaturerna överens med isutbredningen, blomningstid, utvecklingen för permafrosten? Hur väl stämmer teorin, att temperaturerna stigit, därför att en väderstation påstås ha flyttats? Nej, jag skojar inte, det finns debattörer som påstår detta.

Det blir tragiskt när det skrivs inlägg på en blogg som The Climate Scam från CG Ribbing om att så kallade skeptiker och vi andra ska enas om något vi är överens om.

En bra börja vore att sluta förtala forskare som redovisar temperaturserier. Kanske till och med be Jones och Hansen om ursäkt

Avslutningsvis vill jag ge er ett hundraprocentigt fiktivt exempel på det här med att flytta väderstationer:

Jag bor utanför Falun. Det finns en väderstation en bit upp på Jungfruberget. Vi antar att stationen flyttas ner till Falun. För det första flyttas stationen i så fall nedåt i höjdled, och för det andra flytta stationen in till ett område utsatt för mänsklig påverkan.

Slutsatsen är då given: Den nya väderstationen kommer att redovisa en temperaturhöjning därför att den flyttats. Eller?

Knappast. Stationen har flyttats ner till köldhålet Falun, och skall rådatan homogeniseras, skall värdena skrivas upp.

Har ni sett någon gång att Watts & Co tagit upp den här problematiken?

torsdag 7 oktober 2010

Summering Arktis Isminima

Efter att ha låtit bloggen ligga nedbäddad en tid kom jag på att jag borde följa upp vad jag tidigare under året har skrivit om den arktiska isen. Och även plocka fram några lämpliga bilder från IARC-JAXA.

Sammanfattningsvis kan sägas att isutbredningen (sea ice extent) var mycket låg om än inte lika extremt som 2007. Isens sammanlagda area kan sägas vara extremt låg, marginell skillnad mot 2007 och 2008.

Isens volym har rasat, något som man också förstår av bilderna från IARC-JAXA. Årerhämtning? Nej, och jag anser att den som påstår att isen eller Arktis återhämtar sig, anser jag har nått långt i mänskligt förfall.

I dag skriver vi den 6 oktober. Vi backar två månader i tid, till den 6 augusti, och slår en blick på isutbredningen, sea ice extent:Så här ser det ut den 6 oktober:

Det är alltså ett ekologiskt system som krachar under flera månader varje år. Och det handlar inte bara om isbjörnar. Det är sälar, valross och isbjörn. Arter som är beroende av att där finns is över så grunda områden att djuret kan nå botten och hämta föda. Inte isbjörnen, men den är beroende av isen för att kunna jaga dom djur som är beroende av att kunna nå botten från isen. Den som har synpunkter på detta kan väl ta en fastekur, på låt säga två månader, och sedan återkomma med sina erfarenheter.

Den här bilden är också intressant:Bilden är från den 2 september i år och visar hur oerhört nära det var att vi fick öppet vatten i hjärtat av den Arktiska Bassängen. Ett av klimathaveristernas älsklingsargument är U-båtarna som gått upp vid Nordpolen. I år skulle de kunna tagit sig dit i ytläge.

Det var en kallare sommar än normalt norr om 80:e breddgraden i år enligt DMI. Jag tror dessvärre att nästa sommar kan bli ännu kallare. Is som smälter i solen håller en temperatur på 0 grader C ( i normala fall även vid Nordpolen). Öppet havsvatten betydligt lägre temperatur på dom breddgraderna, ner mot minus 1,8 grader C, om jag inte missminner mig.

Återhämtning?

Och den här kurvan är rent ut sagt bedrövlig:
Bilden kommer från Polar Science Center, University of Washington och visar avvikelserna i 1 000 km^3 från medelvärdet 1979 - 2009. För september är medelvärdet 13 400 km^3. Inte mycket kvar alltså. Vilket blir tydligt när man tittar på det fragmenterade istäcket på bilderna ovan. Sidan från Polar Science Center har bra länkar om hur isvolymen beräknas. Resultaten stämmer också väl överens med de mätningar som gjorts från U-båt. Något som SVT hade ett program om för några månader sedan. Ett program som till på köpet anmäldes till granskningsnämnden!!!

I och för sig inget konstigt. Det finns faktiskt människot som anser, att om SVT sänder ett program om att den arktiska isen krymper, så ska det per automatik komma fram synpunkter från sådana som hävdar motsatsen. Spelar ingen roll om dom vet vad dom pratar om eller inte. Så är det bara. Något som kan vara värt att komma ihåg när det gnälls över att "skeptikerna" får för lite utrymme. Och får dom utrymmer så gnälls det över att deras "forskning" avslöjas, att den inte håller.

Polar Science Center var inte ensamma om att redovisa isvolymen. En riktig haverist, Steve Goddard, hade en serie på bloggen Watts Up With That, där han lyckades få det till att isvolymen ökat. Det hedrar faktiskt Anthony Watts att han slutade publicera Goddards dravel, och faktiskt med hänsyn till "extent" och "area", i en kommentar säga, att man inte kunde säga att isen återhämtat sig. Goddard driver numera en egen blogg ...

Det var dock lätt att se att Goddard var ute och cyklade. Hans isbilder visade is tre meter tjock. IARC-JAXA visade fragmenterat istäcke. Men lärdomen, för den som vill dra en sådan, är att samma personer som säger att vi inte har någon global uppvärmning, i vart fall ingen mänskligt orsakad, varför skulle dom tala sanning om den delen, när dom uppenbarligen ljuger om läget i Arktis. Ska man inte ha krav på att personen i alla fall försöker tala sanning.
söndag 22 augusti 2010

Fråga till Ingemar Nordin

Med anledning av att Stockholmsinitiativet aktivt misskrediterar klimatforskare världen över är det på sin plats att rannsaka grunderna för detta agerande.
Vi minns exempelvis e-mailet till David Deming där det sägs att ”we have to get rid of the MWP”, eller då CRU-gänget försöker att försvara sitt ”trick” med att ”hide the decline” bara är till för att göra budskapet tydligt och enkelt, eller då man medvetet körbärsplockar data för att få fram hur vissa platser värms alarmerande mycket.

Ovanstående citat är från professorn i vetenskapsteori, Ingemar Nordin, Linköpings Universitet, publicerat den 21 augusti på bloggen The Climate Scam.

Jag har en mycket enkel fråga: Vem i CRU-gänget har skickat detta mail, och i vilket sammanhang?

Kommentarerna är modererade, och inget annat än ett rakt och ärligt svar kommer att publiceras. Ej heller några kommentarer till Nordins agerande. Synpunkter får i så fall mailas. Den här tråden hålls ren från allting annat än ett svar från professor Nordin.

söndag 15 augusti 2010

Nästa gång är det vår tur ...

Jag känner att det är mycket som jag bör skriva om nu, så vi får se om det här blir ett långt inlägg, eller om det blir flera inlägg. Nu kör vi.

Jag blir tagen av de naturkatastrofer runt om i världen som på ett eller annat sätt tar livet av, eller gör folk hemlösa. Vi som bor i Sverige kan vara tacksamma över att vi, med undantag av översvämmade källare och några bortspolade vägar, klarat oss.

Vi har sluppit förödande skogsbränder och vi har inte sett några samhällen som mer eller mindre legat under vatten. Men, klarar vi oss nästa gång? Eller klarar vi oss det här året? Det är förbannat varmt på det här klotet just nu, mycket energi i atmosfären, som förstärks av att vattenhalten följer temperaturen uppåt. Vanlig gymnasiefysik.

Dagens Nyheter skriver i en artikel Klimatet ligger bakom årets katastrofer. Tyvärr använder man bildillustrationer på katastrofer som inte är klimat- eller väderrelaterade. Men allvaret går inte ta fel på. IPCC har i sina prognoser pekat på riskerna med ett varmare klimat, Anders Emretsson har skrivit om detta, men som vanligt har verkligheten visat sig överdriven scenarierna. Jag lovar att om IPCC 2007 hade gjort en prognos för den närmaste 10-årsperioden, och sagt att det kan hända det som hänt i år, hade klimatförvillarna skrikit rakt ut om hysteri.

Det har slagits fast att temperaturen ökat med knappt 0,8 grader under det senaste seklet. Det är vad som är statistiskt säkerställt. Verkligheten i dag är dock att vi ligger, mellan tummen och pekfingret, på en dryg grads värmeökning, och den graden får konsekvenser. Politikerna har gjort stor sak av det så kallade tvågradersmålet; att begränsa CO2 utsläppen till vad som anses begränsa temperaturökningen till just två grader. Jag vill verkligen inte uppleva en värld som är en grad varmare än i dag. Aldrig.

Vi har alltså klarat oss bra. Den här gången. Men väder är nyckfullt, och uppenbarligen än mer om atmosfären dryper av energi. Vem hade kunnat gissa att Sydamerika skulle ha en rekordvinter samtidigt som jorden i övrigt slår rekord åt andra hållet? Eller att vinter-OS faktiskt var hotat samtidigt som vi plågades av något mera vinter än vad vi vant oss vid. Eller att många norrmän behövde ta sig till Svalbard i vintras för att få uppleva blidväder? Temperaturanomalier är nyckfulla, och skulle det slumpa sig så att vi får en långvarig värmebölja, vilket är troligt om jordens medeltemperatur ligger en grad över normalen, ja, då brinner det även i våra skogar. Och när en sådan värmebölja, med mycket vatten i atmosfären,  kyls ned, ja, då regnar det. Och knappast något milt sommarregn. Därför kan vi slå fast att vi klarat oss bra, mycket bra. Och vi ska se på det som händer i världen i övrigt med mycket stor ödmjukhet.

Den ödmjukheten saknar man på klimatskammen. Klimat- och väderrelaterade katastrofer tycks orsakas av allting annat än att det till fakto blivit varmare. På skammen har man också en panisk skräck mot allt vad som andas förebyggande åtgärder i den klimatförändring vi trots allt lever i. Naturligtvis kan professor Ingemar Nordin inte hålla sig, utan slänger ur sig: "Det är lite skrämmande att tänka sig att EU:s prestigefyllda projektmedel går till en ansökan som, tvärs emot befintlig vetenskaplig forskning, tror att glaciärerna skall försvinna helt 2035."

Hallå, det finns ingen som tror att glaciärerna är borta 2035 heller. Felskrivningen upptäcktes av en glaciolog, och ingen har någonsin arbetat efter det scenario som professor Nordin antyder. Vakna upp ur drömmen professorn, och tag plats i verkligheten!

På haveristbloggen WUWT gjordes det stor sak av att en kongressman tyckt att "deniers" skulle starta ett nytt land på det isberg som brutits loss från Grönland ... Congressman Markey suggests “global warming deniers to start their own country”

Lite grovt tyckte till och med undertecknad ... Men, sen började jag tänka efter. Herregud, de har ju redan mutat in det landet; egna lagar, egen forskning som inte följer vanlig vetenskaplig praxis, egna politiker som lägger sig i forskningen, en världsbild där framtida åtgärder för att trygga friskt vatten i översvämningsråden per automatik innebär att fattiga svälter ihjäl ... Dom är redan i landet Förnekistan.

Indignationen hos klimathaveristerna, länken ovan, när det orimaliga i det förhållningssättet påpekas blir underhållande. Särskilt när vissa tontroll, som själv glatt använder den argumentationstekniken, går ut till försvar.

Det här är tragiskt:

Det aktuella trollet, som uppvisat den största indignationen på UI, deltog i en debatt på SR:s sida om glaciärer, och attackerade en person med orden: "Sedan vill jag poängtera att det dör ca 200 miljoner människor varje år här och nu p g a luftföroreningar vilket alltså skall ställas emot att 60 miljoner kan komma att få problem år 2050."

Sådant man kan påstå om man bor i landet Förnekistan. Det dör omkring 65 miljoner människor, av alla orsaker, årligen, och även om tontrollet fått marginellt mera rätt om dödsfall av luftföroreningar, i samband med ryssbränderna, är ändå påståendet vansinnigt, och har påpekats.

Efter att blivit påkommen med att så uppenbart slarvat med fakta, borde den debattören, om inte hålla käften, så i vart fall dämpa indignationen något. Tontrollet har ju faktiskt själv utgjort ett lysande exempel på den debatteknik, som Lars Karlsson så förtjänstfullt sätter fingret på i UI-posten.

(Det här är helt OT, men en tråd på klimatskammen har ramlat in på Estonias förlisning, naturligtvis med Inez Usman som en måltavla. Konstigt att ingen reagerar; den minister som fortfarande var ansvarig vid förlisningen, och som hade varit ansvarig för sjösäkerheten under fyra år, var samma minister som satte igång borrningen i Hallandsåsen: Mats Odell.)

Som sagt, jag efterlyser ödmjukhet i synen på klimatförändringen, och vad den ställer till med runt om i världen. Nästa gång är det vår tur, och det är nog säkrast att vi har beredskap för en hel del otrevligheter, även om vissa klimathaverister säger att det är bortkastade pengar.

Uppdatering: Jag tror att det skulle bli lite drägligare om den här kurvan (kräver programmet java) ville sätta igång att sjunka. Uppenbarligen räcker det inte med att solaktiviteten sedan flera år tillbaka, legat på ett absolut minimum.

Aftonbladet1 2 Svd1

söndag 8 augusti 2010

Tillbaka ...

Har varit iväg på lite fiske och fjällvandring, och ska nu beta av de kommentarer som ligger och väntar. Jag hoppas ni ursäktar. Jag tycker inte det är lämpligt att någon skriver på sin blogg, att ägaren är bortrest ...

tisdag 27 juli 2010

Kallt i världen, men mest varmt

Den här sidan är bra för den som vill kolla verkligheten i samband med tidningsartiklar om värme och kyla, och få lite egna perspektiv. Det säger inte så mycket när vi läser om värmebölja i Moskva och iskyla i Argentina (det är vinter på södra halvklotet).

Så här ser sidan ut, sedan jag ändrat gardinen till anomaly:

Den här sidan kommer från Tokyo Climate Center och visar temperaturavvikelserna 14 - 20 juli i år.

Anomaly innebär att det visas avvikelse från normaltemperaturen. Vilket inte har med normal i dagligt tal att göra, utan med normalen, som är ett medelvärde, i det här fallet, baserat på perioden 1971-2000.

När det gäller temperatur, kan man inte säga att det finns någon normal temperatur. För det mesta är det varmare eller kallare än den här kurvan. Medeltemperaturen, och det är viktigt, behöver inte avvika mycket för att det ska märkas. En par grader varmare än normalen i juli i Sverige exempelvis räcker för att vi ska börja prata om rekordsommar. Ett par grader varmare än normalen i december, och vi börjar tala om hur långt upp i landet vi måste åka för att få en vit jul.

Medeltemperaturen i världen baseras på uppgifter från så många platser man samlar in uppgifter från. Olika mätinstitut har även olika stationer, även om en del överlappar. Därför är det förvånande att de stämmer överens, eller? Inte alls. Och mark- och satellitmätningar stämmer också överens, oavsett vad en del klimathaverister vill framhålla.

Det finns även annan egenhet med det här med medeltemperatur som vi ser på bilden från förra veckan. Först: Den här julimånaden har hitintills varit den varmaste vi upplevt globalt, enligt UAH-mätningen som redovisas av Roy Spencer (kräver Java). Precis som den senaste 12-månadersperioden.

På bilden ovan ser vi att det är en ruggig köldknäpp i Sydamerika. Hur går det ihop med att klotet som helhet når rekordtemperaturer? Svaret är enkelt; det är förbannat varmt på en del andra håll, och det är mera varmt än kallt. I vintras frös vi medan man i Canada (OS) och inte minst i Afrika hade varmare än man brukar; i Canada hade man extremt höga vintertemperaturer. Något som gick illa åt den arktiska isens uppbyggnad.

Beror detta på den globala uppvärmningen? Ingen vet. Däremot att detta varit regel de senaste decennierna. Världen har blivit varmare. Och det är en global uppvärmning.

Mera allvarligt än köldknäppar och värmeböljor, är att det här klotet är i obalans. Det smälter mera glaciär- och inlandsis under året, än vad som fryser till. Detta kommer att påverka havsnivån uppåt; såväl genom att havet expanderar av värmen, som på tillskottet, från inte minst Grönland.

När det gäller den arktiska isen skiljer sig verkligheten så mycket från IPCC:s prognoser, att de så kallade fel som fräst runt i förnekosfären, är löjligt små i jämförelse. Klotet söker balans i ett varmare klimat, och fram tills den balansen är uppnådd kommer det att smälta mer under ett år än vad det fryser till. Inget konstigt alls, och inget förändras av att någon tvivelaktig "forskare" försöker visa att tempen inte ändrats. Isen bryr sig inte om såna finter. Inte permafrosten heller ...

Aftonbladet

måndag 26 juli 2010

Kommentargranskning

Dessvärre, det blev kommentargranskning på den här bloggen.


Den här pellejönsen har en egen blogg, och borde hålla sig där:

Bo: "Klimatförändringarna är här för att stanna, oavsett vad en liten minoritet skeptiker vill få oss att tro"

Uttalat av Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatfrågor, i en debattartikel i DN.
Visar med all tydlighet vilken sida av debatten korkskallarna huserar...

Dumheter i den här stilen gör sig bäst på haveristbloggar.

söndag 25 juli 2010

Avtrubbning ... och lite isläge

Jag måste erkänna att jag blivit avtrubbad av internetdebatten. Att det händer att jag går över gränsen för vad som är lämpligt att skriva. Då är det bra att någon, som Lars Karlsson säger ifrån, som han gjorde för några dagar sedan.

Det är lätt att gå i fällan, att vara elakare än föregående talare, i stället för att konsekvent hålla den ursprungliga linjen. Och jag blir påverkad av vad jag läser i kommentarspalter och på andra bloggar, det är avtrubbande. Jag avstår från tydliga exempel, och jag tror att den som vill kan leta upp alldeles själv.

Samtidigt kanske någon tar till sig, i alla fall lite, av vad som skrivs i den här bloggen. Det kanske inte är så kul med grova personangrepp i kommentarspalterna ...

Som sagt, det här med upptrappning reser även tanken på i förväg modererade kommentarer. Något som jag egentligen helst vill undvika. Samtidigt som det inte är någon höjdare att starta en diskussion, utifrån oblyg sammanblandning med "... övriga aktivistgrupper, varav många med målet att störta globaliseringen och/eller de rådande ekonomiska systemen." Sådant borde jag klippa bort direkt, inte minst för att inte riskera upptrappning, men det får jag väl lära mig.


Lite om den Arktiska isen:
En bild från Cryosphere today. Fördelen med Cryosphere-bilderna (precis som med IARC-JAXA) är att man kan se iskoncentrationen. Den fragmentisering vi ser ger vid handen att stora områden kommer att smälta bort. Det ska bli intressant om eller när Nordvästpassagen öppnar helt. Nordostpassagen kommer snart att vara fri.

Däremot har det börjat driva in is i Nordvästpassagen mellan Banks- och Queen Elizabeth-öarna. Driver där in tillräckligt mycket is i sundet (något som minskar isen i den arktiska bassängen) kan det helt täppa igen passagen. Det hände förra året. Den arktiska isen har blivit mera lättrörlig. Farbarheten i passagen är ingen indikator på hur den arktiska isen mår.

Steve Goddard på haveristbloggen WUWT har med jämna mellanrum jämfört den arktiska isen 1990 med 2010, varför vet jag inte inte, men ska dessa år jämföras måste det sluta smälta mycket snart ...Polar Science Center visar då sannerligen heller inga ljusa siffror:I september vet, och det skulle inte förvåna mig om vi ser ett nytt bottenrekord i fråga om sammanlagd isarea, utspritt över en större vattenyta än 2007 och 2008. Alltså att den Arktiska Bassängen består av drivis i stället för permanent packis.

fredag 23 juli 2010

Uranet i Sverige

Jag är ingen vän av kärnkraft. Och det av två skäl. För det första, att den enda moraliskt riktiga förvaringen av avfallet är ovan jord, och under ständig bevakning. Vi får aldrig glömma var giftet finns någonstans. Det är en moralisk skyldighet mot efterkommande generationer. För det andra kan en aldrig så stor satsning på kärnkraft ersätta våra behov av fossila bränslen. En fördubbling av kärnkraften skulle i runda slängar ersätta en åttondel av den fossila energin. Kärnkraft är, skulle jag vilja säga, mer munväder än energi.

I Sverige utgör dock kärnkraften drygt hälften av vår elenergi, och det är exceptionellt. Så ser det inte ut i världen.

Kärnkraft kräver uran, även de toriumreaktorer som testas, och som många sätter så stort hopp till. Utan en klyvbar mängd uran 235 blir det inga neutroner för att hålla kärnreaktionen vid liv i torium.

En satsning på kärnkraft leder till brist på uran, och det letas uran runt om i världen. Även i Sverige. Att man ser en framtida brist på uran leder naturligtvis till att priserna stiger, och då KAN de fyndigheter vi har i landet bli intressanta.

Svensk Energi säger i en skrift 2005 att svensk uranbrytning är ekonomiskt ointressant. Jag har sett en siffra från SGU att världsmarknadspriset måste mer än fördubblas för att det ska vara värt att diskutera brytning. Jag hittar inte den länken, men väl en skrift (Sveriges Geologiska Undersökning) om uran och kärnkraft, som är mycket informativ.

I dagsläget är det naturligtvis inte aktuellt med att starta någon uranbrytning någonstans i Sverige. Därtill är fyndigheterna för dåliga.

Men ...

En fortsatt satsning på kärnkraft i världen kommer att driva upp priserna, och det kommer förr eller senare att bli lönsamt med uranbrytning i Sverige.

Detta är ett moraliskt dilemma. Kan Sverige som har sagt landet ska fortsätta satsa på kärnkraft, säga nej till brytning? Ungefär, miljöproblemen kan dom ha någon annanstans ...

Centern är här ute på ett moraliskt gungfly. Man säger att partiet är mot kärnkraft, men lägger tolkningen av detta i händerna på övriga alliansen. Har man ställt upp på att befintlig kärnkraft ska kunna ersättas med annan kärnkraft, så har man. Punkt.

Själv är mycket, mycket kluven till vad jag ska tycka. Jag vill inte ha någon satsning på kärnkraft i sverige. Mycket av nationellt egoistiska skäl. Den teknik som måste drivas fram för att ersätta kärnkraften kommer att bli lönsam för det här exportberoende landet. Det är mitt ställningstagande om kärnkraften.

Men har jag valt vänner som inte delar min uppfattning i den frågan så får jag fanimej stå mitt kast. Tvingas jag trots min övertygelse ställa upp på kärnkraften, så kan jag inte lasta över uranproblemet på andra, som inte haft förmånen att ta ställning till den svenska energipolitiken. Det blir hyckleri.

torsdag 22 juli 2010

Peter Stilbs imponerar ...

Jag har fått en del kommentarer på på en bloggpost, som jag publicerade den 29 juni; Vetenskapsteori och ad hominem. Det här måste jag bara lyfta upp i ljuset. Jag fascineras av bloggen "för dig som tänker själv", där det uppenbarligen är så där ställt med tankeverksamheten.

Det här inlägget av Peter Stilbs, reagerade jag inte så mycket på, till en början. Bara det vanliga förvillelsearbetet av professorn. Att han visar figurer som sträcker sig fram till 1984, säger att han bara hittat rådata fram till ungefär 1990, för att förklara att vi inte med temperaturmätningar (!) kan visa att vi har en global uppvärmning, höjer jag inte på ögonbrynen över. Att professor Stilbs sedan blandar enskilda mätstationer med mätdata från hela norra halvklotet (plus lite stöld från Science) är även det som sig bör. Jag reagerade ärligt talat inte.


Det var först när jag fick den här kommentaren på min bloggpost som jag började undra:

Bo, Peter Stilbs har idag en postat ett inlägg på theclimatescam som tydligt visar vad den fatala temperaturstegringen egentligen består i. Se: http://www.theclimatescam.se/2010/07/20/tillbaka-till-rotterna/


Jag vet att du rör dig nära de kretsar som ser som sitt främsta kall att smutskasta vetenskapsmän och forskare som ifrågasätter klimathotet. Men avfärda inte sakuppgifterna och betänk ett slag att de finns där för alla att läsa.

Jag läste och formulerade följande svar:

Professor Stilbs har "råkat" springa på en artikel av Lindzen, som han har plockat av:


http://www.ecoworld.com/global-warming/global-warming-facts.html

(Känns förlagan igen?)

En person som först är beredd att satsa en slant på att det blir kallare framöver, för att sedan ta tillbaka med hänsyn till att det inte finns någon bra metod för att mäta medelvärden, för att sedan skriva under ett debattinlägg (som av förståeliga skäl ingen ville publicera) som handlar om just medeltemperaturer, för att för någon dag sedan i princip kopiera ovanstående, litar jag inte ett förbannat dugg på.

Är det vanligt bland klimathaverister som Stilbs, att i princip korpa artiklar, och interlektuellt göra dom till sina egna? Fy fan vad jag skulle skämmas!

Jag trodde ärligt talat inte att jag skulle få något svar på den sågningen, men det fick jag ...


Nja, jag har läst tusentals artiklar som återanvänder grafer och faktauppgifter från båda sidor. Artikeln är inte direkt kopierad och texten i Linzens artikel tar upp en del annat också.

Men jag törs, min uppmaning till trots, anklaga dig för att fokusera på personen Stilbs i stället för sakfrågan.

Skämmas får väl många anledning att göra om inte artikeln kan dementeras på sakliga och vetenskapliga grunder.

Jaha, även jag hämtar mycket material från nätet, och från andra bloggar, men jag gör i alla fall ett ärligt försök att referera till den källa varifrån jag hämtar uppgifterna. Jag tycker även att det är kul att jag blir beskylld för att focusera på person i stället för sak, särskilt när det gäller professor Peter Stilbs. Det har nämnde professor aldrig gjort ...

Man skulle kunna tycka att B Hahn, som står för kommentarerna ovan, och som brukar häcka på Klimatskammen, borde ha lite koll på vad Stockholmsinitiativets medlemmar håller på med.

Nåväl, jag går över till det B Hahn, som jag hade replikskiftet med, skriver om det här med "vetenskapliga och sakliga grunder":
Det här ett års väderstatistik från Ny Ålesund på Svalbard från norska vädertjänsten yr.no (rekommenderas, inte minst för att de brukar ha bra klimatartiklar). Den som vill ha lite perspektiv på vår kalla vinter, kan gärna studera vintertemperaturerna uppe vid norra ishavet för att få lite perspektiv.

Vi tänker oss nu att vi förvandlar den här temperaturkurvan till avvikelser från normalen (bara göra om den svarta kurvan till en rät linje), och så tar vi alla avvikelser från de här 365 dagarna och trycker ihop dem till 0,42 mm.

 Sedan gör vi likadant med ytterligare 133 år. Vi pressar alltså ihop alla avvikelserna i temperatur, för 134 år och trycker ihop i ett diagram av bredden 56 mm; det börja närma sig 50 000 värden. Ingen vettig människa skulle komma på tanken ens ...

Använder man ändå den metoden torde resultatet bli något liknande det här:


Den här bilden har jag hämtat från The Climate Scam, som i sin tur har plockat den från ett blogginlägg (artikel) av professor Richard Lindzen, som i sin tur anger en källa, men där upphör spåren till det aktuella diagrammet.


Skämtar professor Peter Stilbs med oss? Och hur ska jag bära mig åt när jag påtalar den kvasivetenskap, pseudovetenskap, kalla det för vad ni vill, som professor Peter Stilbs presenterar? Och hur ska jag beskriva, att inte läsarna på den blogg som har givit sig epitetet "för dig som tänker själv", inklusive signaturen B Hahn, reagerar, utan tvärtom ser det här som vetenskaplig kritik?

Jag tar mig för pannan. Kalla det personangrepp, eller med ett finare namn ad hominem, presenterar professor Peter Stilbs idiotiska inlägg kommer jag också att kalla honom för idiot. För det här var nog det knäppaste jag sett från Stockholmsinitiativet.

DN1 2 3 4 Expressen

onsdag 21 juli 2010

Det är inte centern heller ...

Pär Ankersjö skriver i Aftonbladet att miljöpartiet inte är något mittenparti. Dessvärre måste jag konstatera att det är inte centern heller. Än värre blir det när Ankersjö exemplifierar sådant som han anser diskvalificerar miljöpartiet från att kallas mittenparti. Där finns helt klart inslag i hans debattartikel, som ett centerparti med ryggrad hade diskuterat.

Ankersjö borde själv göra någon slags konsekvensanalys av sitt eget förslag om skyskrapor i kombination med miljöministerns motorvägsbygge. Vad händer med en innerstad som ökar sin befolkning, genom att stapla människor på höjden, samtidigt som biltrafiken förutsätts öka? I vart fall tänker man sig inga aktiva åtgärder för att minska densamma. Ska man ta upp den miljövänliga elbilen i lägenheten, eller ska det byggas fler parkeringsplatser? Stockholm betecknas med rätta som (kanske) världens vackraste huvudstad. Och det har den blivit trots att där inte byggts några skyskrapor. Och trots att staden (eller kanske tack vare) ALDRIG varit byggd för biltrafik. Ankersjös tankegångar betecknar jag som nyliberala så det skriker om det! Och jag tror även, tack och lov, att värdekonservativa moderater gör detsamma ... Det kostar på att fördärva en stad.

Ett annat exempel på sådant som ett mittenparti inte ska ägna sig åt är att stycka och sälja ut statlig verksamhet, som är av formen infrastruktur. Jag som medborgare, och i ännu högre grad näringslivet, har rätt att kräva att exempelvis järnvägen ska fungera. Och detta är en så omfattande och viktig verksamhet att inte staten kan tillåtas att frånhända sig det ansvaret. Skulle ett transportföretag gå omkull blir det ändå staten som tvingas ta över, så viktig är verksamheten.

Och är verkligen miljöpartiets tankegångar om köpcentra så verklighetsfrämmande för en centerpartist? Är det inte en bister verklighet att köpcentran utarmar innerstäderna? Och är det en önskad utveckling?

Tydligen för Stockholmscentern. Det viktiga är väl krogverksamheten kring Stureplan.

tisdag 20 juli 2010

Tillbaka till framtiden

höll jag på att skriva som apokalyptisk rubrik. Så blev det visst också. Nåja, så illa är det naturligtvis inte (hoppas jag), men ändå lite grann av kärnan i klimatfrågan. Folk som säger att "människan inte kan påverka klimatet" skulle jag vilja säga är i total avsaknad av ödmjukhet.

De fossila bränslen som motorn i världsekonomin bildades till största delen för 50 - 500 miljoner år sedan. Det som är tillgängligt av dessa bränslen skulle vi alltså kunna bränna iväg på ett par århundranden. Utan att det skulle påverka. Hybris säger jag. Kol, olja och naturgas är inte guds gåva till mänskligheten, utan något som vi med allt större möda tar fram för att använda som energi.

Det är tankeväckande att blicka tillbaka till de förhållanden som då rådde, det vi kan få reda på vill säga. Det var ingen miljö för människor. Bara den 30%-iga syrehalten skulle varit förödande för oss (inte bara för dom som inte gillar "småkryp"; tusenfotingar på metern och spindlar som dasslock känns minst sagt otrevligt). En så hög syrehalt ger en helt annan flora och fauna. Därför är upplysningar om att jorden för länge sedan hade mycket höga koldioxidhalter helt ointressanta. I all synnerhet eftersom solen då avgav mindre energi; den energi som trots allt är grunden till det vi kallar växthuseffekten.

Att vi lånar energi i form av kol från kolets långa kretslopp har naturligtvis betydelse för jordens klimat. Koldioxid är en växthusgas, och ökar halten av denna så stiger temperaturen. Inte så mycket, och definitivt inte mycket om vi utgår från Kelvin-skalan. Ändock tillräckligt för att livsbetingelserna på den här planeten skall ändras.

Ett ökat värmeinnehåll i atmosfären innebär en ökad mängd energi. Ett kul argument i klimatdebatten är att "meterologerna knappt kan säga hur vädret ska bli de närmaste dagarna - hur ska de då kunna säga hur klimatet ska vara om 50 år". När det gäller vädret, kan vi nog vara överens om att prognoserna inte underlättas av att det finns mera energi i atmosfären ...

Jag tror även att de flesta människor är överens om att vi har snabba klimatförändringar nu. Det stora problemet är att det är de fossila bränslena som bär skulden. Och det vill inte alla människor höra. Därför hittar man på skandaler som climatgate, hockeyklubban och en hel radda andra gates och ältar politik till förbannelse. Den här sidan är intressant för dom som vill veta mera om vad som händer med klimatet:

http://climate.nasa.gov/keyIndicators/

Bara att klicka sig fram på sidan. Minns ni förresten Himalaya-gate? Hur en felskrivning från 2350 till 2035 skulle undergräva förtroendet för IPCC?

Dessvärre verkar det som om 2035 är mera riktigt än 2350 i alla fall:

http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10691316

Detta är en bra illustration av klimatdebatten. En felsskrivning blir viktigare än det faktum att det faktiskt smälter på Världens Tak. Och de krafter som vill negligera klimatförändringarna saknar då sannerligen inte makt. Sedan finns det små medlöpare som sprider myterna vidare, trots att de borde varit utagerade för länge sedan. Som den här ledarskribenten som jag får intrycket av, att han kryper fram från gömslet under stenen, skriver en ledare, och sedan kryper tillbaka under stenen igen ...

För övrigt har jag hämtat en del stoff till det inlägget från Nationalencyklopedin. Ett uppslagsverk jag litar på trots att jag till varje band fått en sida med rättelser, till de felaktiga uppgifter som trots allt dyker upp i varje större faktaverk.

DN Expressen

onsdag 14 juli 2010

Bra rutet Adelsohn

Jag förstår att passagerarna på det tågset som stannade i obygen är förbannade, och jag förstår att styrelseordföranden för SJ, Ulf Adelsohn, å sin sida är förbannad å passagerarnas vägnar.

Om inte departementet för infrastruktur får till uppgift att se till att infrastrukturen fungerar kan vi lägga ner eländet. Att hålla på med styckningar (läs slakt) av våra gemensamma tillgångar är en verklighetsfrämmande verksamhet (sossarna är förbannemej inte heller oskyldiga till den här utförsäljningen). Sverige är inte så stort, att vi kan dela upp järnvägsnätet i marknadsandelar.

Hallå, det bor nio miljoner människor i det här landet, inte nittio.

I samband med vinterns tågkaos skrev jag att det behövs en stins. Samma sak gäller fortfarande. Fungerande infrastruktur är ett krav, ingen auktionsverksamhet. (Förresten, vilket stolpskott är det som har kommit på att vi ska sälja ut myndighetsutövningen AB Svensk Bilprovning? Att sossarna var så dumma att de bolagiserade verksamheten, är ingen ursäkt för idiotin att göra sig av med bolaget ... Regeringen borde ha bättre för sig än att fördärva det som fungerar.)

Jag anser att vi inte kan ha en regering bestående av pellejönsar, som tror att utförsäljningar av infrastrukturen löser de grundläggande problemen, när det kanske största problemet är samordningen, att våga prioritera vad som måste göras. Och faktiskt ta vinsten från godbitarna och lägga på de mindre lönsamma delarna.

Vågar vi hoppas på en debatt i valrörelsen om vad som är statens skyldighet?

Aftonbladet 1 2 3 Svd DN DN2

Vad tusan händer i Arktis?

Först: Ända sedan 2007 har vi fått läsa påståenden om att Arktis återhämtar sig. Det finns människor som har livlig fantasi.

När jag tittar på bilderna från IARC-JAXA, undrar jag vad det är som händer med termostaten däruppe. Att vi har en långtidstrend mot allt mindre is är klarlagt, trots protester från en del håll. Men det här, som syns tydligt på IARC-JAXA:s bilder:Detta är den senaste bilden, vad gäller isens utbredning är läget snarlikt vad som gällde samma dag år 2007, som gäller som bottenrekord för "sea ice extent":

Lite mer is här, lite mindre is där ... Men det finns en avgörande skillnad, och det är istäcket över den arktiska bassängen, inklusive det vi kallar för nordpolen: Isen spricker upp i de centrala delarna. Frågan är om isen smälter i centrum, eller om isen pressas utåt mot kanterna och smälter där? Resultatet blir det samma. Att fenomenet är nytt blir tydligt med den här bilden:Augusti 2007, samma dag. "Angreppet" mot isen kommer fortfarande utifrån, in mot centrum. De insprängda områden som vi ser i år, med kraftigt försvagad is existerade inte under 2007. Jämför särskilt området norr om Svalbard/Frans Josefs Land/Tajmyrhalvön på de olika bilderna.

Hur isminimat kommer att se ut i september vet vi ännu inte, däremot kan vi slå fast att talet om Arktis återhämtning är nonsens, precis som påståendet att avsmältningen avstannat.

Och, skulle vi de närmaste veckorna, få ett stort område med öppet vatten i den arktiska bassängen, slås inte bottenrekordet från 2007. Det ryker all världens väg.

tisdag 29 juni 2010

Vetenskapsteori och ad hominem

Jag fick en kommentar, på förra inlägget, från professorn i VETENSKAPSTEORI, där vederbörande ansåg att jag ägnade mig åt ad hominem, eller personangrepp - på ren svenska.

Det är bra att professor Nordin lyfter den frågeställningen. För frågan är dels vad som kan kallas för personangrepp, dels hur mycket en professor kan skämma ut det universitet han själv arbetar på. Utöver det kan man fundera i det lämpliga med stenkastning, i det glashus professorn själv placerat sig i.

Jag har tidigare varit inne på de inlägg som bland andra professor Nordin publicerade på bloggen The Climate Scam. Att han gjorde det tillsammans med ytterligare en professor och en docent, förbättrar inte saken, bara gör den mer tragisk.

Så här det i ett inlägg:

Andrew Mitchell representerar i Sverige det EU-land vars parlament via en ”granskningskommitté” den gångna veckan legitimerade undanhållande av vetenskapliga data, hån och mobbning av oliktänkande kollegor samt påtryckningar på vetenskapsredaktörer för att fördröja eller förhindra publicering av oönskade resultat. De för klimatetablissemanget fatala e-postläckorna bekräftar tidigare intryck av att det är så IPCC arbetar för att driva igenom sitt politiska uppdrag att lämna stöd till meningslösa ”klimatåtgärder”.

Det som bland andra professor Nordin skriver i anklagelseakten, har i alla akademiska granskningar, inklusive den under överinseende av Royal Society, avfärdats.

Så vad gör då professorn i VETENSKAPSTEORI för att hålla myterna enligt ovan vid liv? Jodå, han beger sig iväg på en resa, så långt bort från forskarvärld och kollegor en professor kan komma.

Han går på upptäcktsfärd bland bloggar som skrivs av mineralprospektörer och väderpresentatörer emeritus, han söker sanningen hos journalister som resulterat i inslag fällda av granskningsnämnden eller fått tidningar att skriva rättelser, för att inte tala om när professor Abraham fullständigt demonterar lord Monktons "föreläsningar". Professor Nordin som ständigt pratar om klimatforskning "som politiserad" hämtar naturligtvis inspiration hos den politiker som mest ägnar sig åt klimatet ... Och naturligtvis tankesmedjor som har Energi & Environment som husorgan (som håller så låg kvalité att ingen student skulle kunna hämta referenser därifrån), i första hand en tankesmedja, där oväntat nog de flesta personer, alla närmare bestämt, som jag nämnt i stycket figurerar.

Det tål att funderas på om de svepande grundlösa anklagelserna professor Nordin strör kring sig är att räkna som personangrepp, eller bara förtal, eller falsk tillvitelse. Det tål också att funderas över om där finns några hästar kvar på stuteriet.

Professor Nordin har också några kommentarer bland blogginläggen som förtjänar att lyftas fram:

SMHI:s väderprognos för södra Sverige i går kväll var uppehåll och växlande molnighet. Idag körde vi från Linköping till Skåne, med ideliga skurar hela vägen ned. Och nu, kl 18.15 så skurar det fortfarande (jag hann bara att klippa halva gräsmattan). Men eftersom SMHI förvarar de vetenskapliga metoderna bakom IPCC, så tycker de säkert att det är OK att i efterhand vrida till sina data så att de stämmer med prognoserna?

I och för sig håller ej heller det ursprungliga inlägget någon högre kvalité ... Och riktigt korkat blir det när professor Nordin i andra inlägg glatt hänvisar till UAH-mätningar, som alldeles utmärkt stämmer överens med marknära dito ...

Och här ett närmast patologiskt utfall:

Det finns många skäl till att på sikt överge ett fossilbaserat samhälle. Men måste vi LJUGA för detta? Och är det legitimt att slösa skattepengar på att gräva ned CO2 i marken, att tvinga på industrin en förtida avveckling, att lura folk att köpa etanoldrivna bilar, och att basera skolutbildningen på en LÖGN? Allt för den goda sakens skull?

Hur skulle det vara med lite saklig information? Folk kan väl tänka själva. Eller menar du att ”allmänheten” är så korkad att du och dina gelikar måste UPPFOSTRA dem? (Ursäkta vredesutbrottet)

Kommentar överflödig.

De som ägnar sig åt klimatforskning är alltså lögnare. Svårt att värja sig mot. Den som försvarar sig mot ett sådant påstående, riskerar att peka ut andra som lögnare. Lite grann som frågan "har du slutat slå din fru?". En professor i VETENSKAPSTEORI kan sådant där.
Men den stora frågan är hur ett universitet kan tolerera att en professor ägnar sig åt systematiskt förtal av sina kollegor. Det är illa nog när svensson ägnar sig åt falsk tillvitelse, men när en professor gör det som en del i det vardagliga samtalet undrar jag om det inte är dags att klippa passerkortet.

Detta gäller för övrigt även herrar Stilbs och Ahlgren.

Maggie Thauersköld Crusell begär jag inte bättre av.