onsdag 30 november 2011

Sopåtervinning hos klimatförvillarna


När jag i mitt förra inlägg sarkastiskt undrade om de så kallade skeptikerna inte kommit längre inom klimatforskningen, än till att älta hockeyklubba, eller om dom verkligen var efterblivna, kunde jag inte drömma om att professorn i vetenskapsteori, Ingemar Nordin, så bokstavligt skulle bevisa att så är fallet.

Ingemar Nordin har letat i gömmorna bland vetenskapligt undermåligt material, och hittat en artikel av W. Soon och S. Balinuas, 2003, två rymdfysiker som uppenbarligen även också anses som experter på paleoklimatologi. Och inte att förglömma, båda är knutna till den politiska tankesmedjan Marchallinstitutet, mest kända för att ha drivit på att enorma summor offentliga medel ska användas inom raketforskningen, typ stjärnornas krig.

Inte ens Edward Wegman, som inte drar sig för vare sig plagiat eller referenser till kvacksalvare som Steve McIntyre, har i sin beryktade Wegmanrapport vågat använda artikeln av Soon och Balinuas.  Professor Ingemar Nordin, som gärna till och med refererar till LaRouche, bara det ger stöd åt de egna konspirationsteorierna, har naturligtvis inga sådana betänkligheter.

Normalt faller vetenskapligt undermåliga artiklar i snabb glömska, och dom som klantat sig brukar också normalt hjälpa till med begravningen. Inte när det gäller klimatforskning. Där garanteras vilken skräprapport som helst evigt liv, till exempel Soon och Balinuas 2003, Wegmanrapporten eller varför inte Spencers senaste rapport som inte sa något konkret om klimatkänslighet, men som ändå bevisade att en fördubbling av koldioxidhalten skulle leda till en temperaturökning på 0,6 grader. Nåja, det har sedan ändrats till att Spencers arbete skulle tyda på en låg klimatkänslighet …

Det säger i alla fall en del om vad man använder för vetenskapligt underlag på bloggen The Climate Scam.

Annars verkar de här klimatförvillarna delvis inriktat sig på en ny strategi. Cynikern Maggie Thauersköld Crusell ser en anpassning till ett förändrat klimat som ett enormt hot mot framförallt den svenska välfärden. Uppenbarligen är Crusell Thauersköld beredd att acceptera att vi människor påverkar vår livsmiljö och framtid, bara vi inte gör något åt det.

Annars forstsätter klimatförvillarna som vanligt att hitta på alla möjliga anledningar till att konsekvenserna av klimatförändringarna beror på just något annat. Som det här bottennappet av konstnären Lars Jonsson. Jonsson skriver att han svarat på den här artikeln, ”Varför ska ursprungsfolken betala så högt för klimatet?” Lars Jonssons artikel är onekligen en paradox, han har svarat på en debattartikel han uppenbarligen inte läst. Jo, han har läst att det krävs mer forskning, och ger uttryck för det vanliga kunskapsföraktet hos Stockholmsinitiativet.

Vi andra som är intresserade av att lära oss mer om klimatförändringarna i Arktis kan med fördel ta del av exempelvis den här artikeln: http://www.usni.org/magazines/proceedings/2009-02/arctic-melt-reopening-naval-frontier

Artikeln skrevs 2009, ett år då klimatförvillarna hävdade att den arktiska isen återhämtade sig … Den arktiska isen hade inte återhämtat sig, snarare att förändringarna accelererar.

Artikeln från US Navy visar med tydlighet hur erbarmligt inskränkt Lars Jonsson och de andra klimatförvillarna argumenterar: Klimatförändringarna i Arktis leder till en helt ny värld, även säkerhetspolitiskt, men för naturfolken, som Jonsson föraktfullt benämner etniska minoriteter, påverkas naturligtvis inte livsbetingelserna. Lars Jonsson är duktig på att måla fåglar.
onsdag 23 november 2011

Verklighet och förnekeri

Det börjar närma sig ett internationellt möte om klimatfrågan i Durban. Nyligen presenterade IPCC en rapport om extremväder, och vad vi måste göra för att helt enkelt minimera skadeverkningarna. Få bedömare ifrågasätter allvaret i det som händer.

Vad gör då klimathaveristerna när ett internationellt klimatmöte närmar sig? Svar: Man publicerar hackade mail från klimatforskare och börjar älta ”hockeyklubba”. Jag är osäker på om detta beror på, att dom inte kommit längre inom klimatforskningen, eller om dom faktiskt är efterblivna.

Det som hänt, att klimatforskare hackats, och att mailväxling mellan forskare som exempelvis Michael Mann och Phil Jones lagts ut på nätet, är inte oväntat.Bakgrunden är en lag i USA motsvarande offentlighetsprincipen, där offentlig verksamhet ska vara just offentlig. På juridisk väg försöker man då hävda att eftersom klimatforskning har betydelse för samhället (obs att det i det här fallet gäller eventuella skatter och avgifter, och inte att samhällets beredskap för klimatförändringar) så ska allt bakomliggande arbete vara offentligt. Det vore onekligen en intressant utveckling om en rättshaverist, bara för att han anser att forskningen påverkar samhället, skulle kunna kräva och får igenom, att forskarens mailväxling ska bli offentlig. Onekligen intressant då det gäller forskning som rör försvaret …

Det som gjort Michael Mann mest känd, att han var ledande i arbetet med att ta fram den första samlade temperaturrekonstruktionen, för då norra halvklotet. Den rekonstruktionen visade, vilket i stort alla rekonstruktioner, om de inte bygger på rena körsbärsplockningar, att de senaste decennierna visar en kraftig uppvärmning. Senare rekonstruktioner från Mann som även de bekräftats av andra visar att temperaturerna i dag är varmare än på några tusen år, se länk till Hockey Stick Controversy.

Det är ingen slump att Michael Mann kommer att tilldelas ”Hans Oeschger Medal of the European Geosciences Union” för sina insatser inom klimatforskningen.

Steve McIntyre, mineralprospektör och oljeletare, men även utbildad i statistik, är den som högljuddast opponerat sig mot Michael Manns studie. McIntyre konstaterade, vilket bekräftats av andra statistiker, att Mann borde ha använt en bättre statistisk metod.

Det dessa hederliga forskare och statistiker, i motsats till Steve McIntyre, även påpekat, är att även om Michael Mann borde ha använt en bättre metod, så hade det ändå inte påverkat det slutliga resultatet.

Efter att ha fått några statistikstudier om Michael Manns temperaturrekonstruktion publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter, och fått bekräftat att, ja, Mann borde ha använt bättre statistik, är McIntyre borta från den vetenskapliga diskussionen. Efter det har McIntyre varit hänvisad till bloggen Climate Audit och den vetenskapliga skandalblaskan Energy & Environment.

Steve McIntyre tas inte på allvar i forskarvärlden, och har aldrig själv ägnat sig åt forskning, däremot finns det anledning att hålla koll på hans förehavanden i den offentliga debatten.

Steve McIntyre har vid ett flertal tillfällen uppvisat ett rent haveristbeteende, han har ifrågasatt i stort sett de flesta redovisningarna av temperaturer som gjorts. Ett led i detta ifrågasättande har vari att begära ut rådata från väderstationerna. I synnerhet från stationer som finns i länder som inte lämnar ut data till vem som helst.

Hade Steve McIntyre varit genuint intresserad av datan hade han naturligtvis vänt sig till respektive land, som faktiskt är juridiskt ägare av datan. Vad han skulle ha datan till är höljt i dunkel, eftersom det rör sig om sådana enorma datamängder att det inte är hanterbart för en enskild amatörforskare.

När Steve McIntyre inte får ut datan, så hör och häpna, uppmanar han sina bloggläsare att spamma forskare och universitet. Här har faktiskt McIntyre passerat gränsen till sådant som ska diagnostiseras.

Tack vare Steve McIntyres meriter används han flitigt i kampanjen mot klimatforskare i USA. Den beryktade Wegmanrapporten referenser till såväl McIntyres blogginlägg som artiklar i E & E. Utöver att Wegman (eller var det hans student, eller var det Smocky Joe Bartons sekreterare) plagierat från bland annat Wikipedia. Trots att det passerat två år sedan Manson University skull börja utreda härvan har inget hänt. Jag undrar hur lång tid det ska ta innan vetenskapsakademin i USA tröttnar på allvar. Här har vi den riktiga ”climatgate”.

Trots att Wegmanrapporten innehåller så flagranta brott mot god sed (eller kanske snarare tack vare) ses den som ett föredöme i vissa kretsar. Varför inte studera vad andra statistiker skrivit om Michael Manns arbete, utan vare sig länkar till McIntyres blogg  eller E & E.

Naturligtvis är det ett elände när klimatforskningen inte längre handlar om vetenskap, utan vad vissa personer skriver i bloggar eller i kvasivetenskapliga tidskrifter. Skulden till att det blivit så måste helt läggas på de politiker, tankesmedjor, lobbyorganisationer och massmedier, som inte accepterar forskningen utan söker stöd hos de individer, som säger att forskarna har fel/ljuger/överdriver, vare sig dessa är begriper ämnet eller inte.

Om dessa politiker, som inte vill se några åtgärder för att lösa klimatproblemen, vore rakryggade, hade dom naturligtvis sagt något i stil med, att vi har tagit del av forskarnas arbete men vi tycker att det är viktigare att marknaden fungerar utan inblandning av politiker. Det törs dom inte, utan i stället gäller det att så gott det går att misskreditera forskarna och deras arbete.

”Climategate 2.0” som det här spridandet av privata mail kallas för, är ett tämligen uselt försök. Hade det varit en film hade recensenten skrivit att uppföljaren var sämre.

Att forskare inklusive klimatdito, är timida i sin framtoning framgår av nedanstående mail mellan Phil Jones och Michael Mann. Det framgår inte vad saken handlar om, det framgår aldrig när klimathaverister offentliggör vare sig citat eller annat.

Däremot går att utläsa att forskarna är irriterade på Steve McIntyre:

I would not respond to this. They will misrepresent and take out of  context  anything you give them. This is a set up. They will certainly publish this, and will ignore any evidence to the contrary that you provide. s They are going after Wei-Chyung because he’s U.S. and there  is a higher threshold for establishing libel. Nonetheless, he should consider filing a defamation lawsuit, perhaps you too.

I have been talking w/ folks in the states about finding an investigative journalist to investigate and  expose McIntyre, and his thusfar unexplored connections with fossil fuel interests.Perhaps the same needs to be done w/ this Keenan guy.

I believe that the only way to stop these people is by exposing them and discrediting them.

Do you mind if I send this on to Gavin Schmidt (w/ a request to respect the confidentiality with which you have provided it) for his additional advice/thoughts? He usually has thoughtful insights wiith respect to such matters,

En människa med normalt humör hade naturligtvis uttryckt något i stil med att Steve McIntyre kan dra åt helvete. Det hade varit mera mänskligt.

Fox News är en av klimatförvillarnas propagandakanaler. Det är ingen slump att deras tittare även har en inskränkt världsbild.

Klotet-bloggen har en sociologiskt intressant diskussionstråd i ämnet.

Svd om intrånget

söndag 20 november 2011

Modest rapport från IPCC

IPCC har nyligen presenterat en rapport som handlar om väderextremer, deras koppling till den globala uppvärmningen och konsekvenserna för världens befolkning.

Rapporten är lågmäld och förmedlar bara det i stort sett alla redan vet: klimatet förändras, det får konsekvenser, se till att planera för dessa förändringar och minska skadeverkningarna.

Klimatförändringarna drabbar olika i de olika delarna av världen, inte bara förändringarna som sådana utan även konsekvenserna. I utvecklingsområdena slår konsekvenserna av till exempel torka/skyfall/översvämningar hårt mot liv och försörjning. I utvecklade länder slår konsekvenserna främst mot ekonomi och handel. Det kommer att bli mycket kärvare framöver att teckna försäkringar mot den globala uppvärmningens konsekvenser.

För de flesta av oss är den här analysen självklar. Ändå ifrågasätts till och med varför vi ska ha en beredskap för att klara klimatförändringarna.

En käpphäst för klimatförvillarna är faktiskt att världens samhällen faktiskt utvecklats mycket i att just hantera katastrofer. Antalet dödsfall till följd av extremväder har inte följt antalet extrema händelser, mycket tack vare bättre förvarningssystem och att logistiken faktiskt fungerar någotsånär även vid katastrofsituationer.

Man behöver inte ha så god fantasi för att inse vad som hänt i Pakistan, Bangladesh, Indien, Thailand, Vietnam med flera, för bara ett halvt sekel sedan, om dessa länder då drabbats av skyfall motsvarande dagens.

Just skyfallen har slagit hårt de senaste åren. Det har till och med regnat så mycket att havsnivån sjunkit med en dryg halvcentimeter. Havsnivåhöjningen på en centimeter var tredje år är oroande, och det blir definitivt inte bättre om höjningen hamnar på land …

Indur M. Goklany personifierar det här mycket suspekta ifrågasättandet av åtgärder för att klara klimatförändringarna:

First, since deaths from extreme weather events have declined despite any global warming that may have occurred, how much resources should we expend on this issue given other priorities?

Argumentationen är lysande. Eftersom åtgärderna faktiskt fungerar, vi vet att antalet extrema väderhändelser ökat, så behöver vi alltså inte lägga ner några resurser på att hantera klimatförändringarna. Någon mera än jag som blir snurrig?

Indur M Goklany har tidigare uttalat att den globala uppvärmningens politik är farligare än den globala uppvärmningen, varför kanske trots allt finns en logik i hans slutsatser. Även om slutsatserna är, hm, en aning verklighetsfrånvända.

Den rapport som Goklany refererar till är publicerad av en libertariansk tankesmedja, Reason Foundation. Alltså en politisk propagandabyrå, som inte har något med forskning eller objektivt kunskapssökande att göra. Först kommer manifestet, att all politisk inblandning i den fria marknaden är av ondo, därefter söker man aktivt efter de argument som ger stöd åt manifestet. Krävs det så drar man sig heller inte för att förtala forskare, som visar den dåliga smaken att redovisa resultat som inte de här libertarianerna accepterar. Då blir det helt plösligt acceptabelt att låta politiken styra.

Bloggen Watts Up With That är ett sådant här libertarianskt fäste. Den personförföljelse av Michael Mann, Phil Jones och ett flertal andra klimatforskare, som underblåses av bland andra Anthony Watts, är riktigt obehaglig, och syftar bara till att försöka tysta forskare som sköter sitt jobb. Anthony Watts borde återgå till sitt jobb som väderpresentatör. Men Watts kanske tjänade så bra som väderpojke att han numera kan blogga på heltid.

En fullständigt bisarr kampanj på WUWT, och även från republikanska politiker, är att klimatforskaren Michael Mann via domstol ska tvingas lämna ut den e-postkorrespondens han hade med kollegor, och andra forskare, för mera än tio år sedan!

Därför är det som en upprättelse när Michael Mann tilldelas den här utmärkelsen från European Geosciences Union. Universitet Penn State har all anledning att vara stolta över Michael Mann. 

Däremot kan mänskligheten skämmas över det vetenskaps- och kunskapsförakt som visas upp av haverister som Anthony Watts, Steve McIntyre, politiska åklagare som Cuccinelli, politiker som Inhofe och Barton med medlöpare som Wegman (han ni vet det-var-inte-jag-som-plagierade-det-var-en-student), med flera. Precis som man en gång fick skämmas över McCarthy.

Dom finns i Sverige också gubevars, men här är det mera av ”tomma tunnor skramlar mest”, här personifierat av Ingemar Nordin:

Det som gör mig så heligt förbannad är att TV, Radio och övriga stormedia och, än värre, våra departement ljuger (ja, det handlar uppenbarligen inte längre om okunskap) folk rakt upp i ansiktet utan att ens darra på manschetten. Gång, på gång, på gång.

Någon som är förvånad över att seriösa media inte tar professorn i vetenskapsteori, Ingemar Nordin (eller någon annan på den bloggen), på allvar?

tisdag 8 november 2011

Problem för klimatförvillarna

Vi har fått en ny granskning av de temperaturer som ligger till grund för de olika diagrammen för världens temperaturutveckling.

I ett stort projekt, Berkeley Earth Surface Temperature, har Dr Richard Muller och några till, bland annat Judith Curry gått igenom temperaturdata sedan 1800-talet.

Föga förvånande visar Mullers projekt samma resultat som samtliga andra mätinstitut, inklusive Climate Research Unit och Roy Spencers satellitmätningar. Ytterst få kan ha blivit förvånade över de slutsatser Muller kommer fram till.

Anthony Watts som driver bloggen Watts Up With That borde egentligen inte ha blivit vare sig förvånad eller något annat. Watts har uteslutande bedrivit politisk propaganda, utan några vetenskapliga belägg. Watts hade också i förväg kommenterat Mullers studie med någonting i stil med att han skulle acceptera resultatet, oavsett vilket resultat.

Bakgrunden till Watts förtroende för Muller är naturligtvis att Muller tidigare i svepande ordalag och på mycket lösa grunder avfärdat Michael Manns rekonstruktioner av tidigare temperaturer. Naturligtvis, vilket är kutym i klimatförvillarbranschen, och som vi strax ska se fler exempel på, utan någon som helst beprövad vetenskaplig granskning eller publicering.

Detta gör Watts utfall mot BEST-projektet till stor humor. Watts kritiserar bland annat Muller för att ha släppt rapporten innan den blivit vetenskapligt granskad. Stora ord från en väderpresentatör som aldrig någonsin fått publicerat en vetenskapligt granskad rapport.

Anthony Watts gör sig också rejält löjlig, när han kritiserar BEST-projektet för att bara redovisa temperaturerna över land. Det är ungefär vad Watts också har gjort, fast utan att redovisa någonting. Watts har envist hävdat att uppgifter baserade på landstationer inte är att lita på, då dessa antingen är borttagna, flyttade eller påverkade av Urban Heat Island.


Anthony Watts tog ingen lärdom av detta, och kommer inte att ta lärdom av BEST heller. Watts med samma utbildning i ämnet, som en väderflicka i en kommersiell TV-kanal, kommer inte att ta lärdom av någonting.

Att inte BEST-projektet är vetenskapligt granskat borde annars öppnat vägen för råförnekaren James Delingpole att faktiskt läsa rapporten. Delingpole kallar sig vetenskapsreporter, men anser ser sig inte ha tid att läsa vetenskapligt granskat material!!!

Delingpole blev avklädd å det grövsta av ordföranden i Royal Society, nobelpristagaren sir Paul Nurse, i SVT-programmet ”Vetenskap under attack” signerat BBC, kortare klipp här.

BEST-projektet var från början onödigt. Vi har temperaturserier från CRU,  NASA, UAH (Spencer) med flera, och ingen har någonsin framfört någon seriös kritik, gentemot deras redovisningar, och därför var granskningen helt onödig.

Innan vi fortsätter med Delingpole går vi över till David Rose, även det en väldigt aggressiv skribent, som inte uppskattar att Muller i BEST-projektet konfirmerar vad alla forskare redan från början visste.

David Rose tillskriver Judith Curry det här uttalandet i en artikel, i samband med att BEST-resultaten publicerades:

Her comments, in an exclusive interview with The Mail on Sunday, seem certain to ignite a furious academic row. She said this affair had to be compared to the notorious ‘Climategate’ scandal two years ago.

[Vilket för en nykter bedömare innebär ingen skandal alls, förutom att forskarnas privata korrespondens kom ut på nätet.]

Den här “återgivningen” av vad Judith Curry har sagt, är inget att höja på ögonbrynen över. Det är så dom arbetar, klimatförvillarna. Intressant dock när dom börjar förtala varandra.

Judith Curry får sägas ha reagerat kraftigt på sin blogg.

Å andra sidan har Judith Curry inte så mycket att gnälla över. Beblandar hon sig med de här kvacksalvarna får hon faktiskt skylla sig själv.
 
Det är riktigt roligt att se hur de här klimatförvillarna nu tuggar på varandra. David Whitehouse, som representerar den renodlade lobbyorganisationen GWPF, försöker via ett suspekt diagram tala om att Muller har fel. Att scammen länkar till skräpet är naturligtvis inte förvånande.

Å andra sidan är det diagram, också det från GWPF, som David Rose använder i sin Curryartikel ännu värre.


Att publicera ett diagram, kalla det för en tioårsperiod, från 2001 till mars/april 2010 (nio år och tre månader), ett diagram som avslutas med en kraftig nedgång trots att alla data pekar på att 2010 var mycket varmt, är mera än lovligt korkat. Att det duger på scammen förvånar dock inte.

Nu har alltså klimathaveristerna kastat ut Muller i kylan, frågan är hur dom ska bete sig med Roy Spencer? Hans redovisning av satellitmätningarna visar ju samma utveckling av temperaturerna som Muller:

Diagrammet konfirmerar ju liksom bara vad jag skrev, att BEST-projektet var onödigt.

Anthony Watts ställer alltså upp för Judith Curry, precis som skribenter på scammen, frågan är vilken Curry man försvarar. Den riktiga Curry eller den som fabricerats av David Rose, Anthony Watts eller av GWPF?

Glöm heller inte James Delingpole, denna hans kolumn är intressant, ett sanslöst utfall mot alla som inte avfärdar den globala uppvärmningen, där han utan att blinka för vidare citat från Curry. Delingpole är inte bara inkompetent som vetenskapsreporter, han bevisar också, genom att inte kontrollera citat, att han även är det som kolumnist. Naturligtvis länkas han flitigt på scammen.

Funderar ni över varför skribenterna på The Climate Scam fortsätter länka till folk och sidor som förtalar och ljuger om varandra, och som inte ens kan återge ett korrekt diagram?

Jag tror att svaret är enkelt. Hade dom bara haft vetenskapliga rapporter och vederhäftiga företrädare, hade dom naturligtvis också använt dessa som källor.


torsdag 3 november 2011

Samstämmigt på bloggen The Climate Scam


Skribenten på bloggen The Climate Scam, Lena Krantz, har tydligen hittat något läsvärt på bloggen Watts Up With That (länk nedan) som hon vill förmedla till allmänheten. Det är Matt Ridley som skrivit en artikel om vetenskap och pseudovetenskap, och efter att ha läst artikeln vill jag även lägga till mytomani. Och med tanke på Ridleys sätt att hantera siffror och statistik, förvånas jag inte över att Northern Rock gick i konkurs. Så här skriver Ridley:

“Remember Jim Hansen of NASA told us in 1988 to expect 2-4 degrees in 25 years. We are experiencing about one-tenth of that.”

Att Bloggen The Climate Scam för de här fabricerade citaten vidare är inga nyheter. Tvärtom är det en medveten strategi, att förtal av klimatforskare förs vidare varhelst möjligheten ges. I det här fallet är det dock så uppenbart att det är skrattretande.

I ett inlägg av Pehr Björnbom några dagar tidigare, under rubriken ”Hansen förutspådde nuvarande temperaturhiatus redan 1988 – men fick han verkligen rätt?” redovisar skribenten en jämförelse mellan Hansens prognoser och ”verkligheten”. [Vi bortser helt ifrån att skribenten, som figur använder en av John Christy illustrationer, där Christy lite godtyckligt anpassat kurvorna i y-led utan någon större hänsyn till startår eller vilka år temperatur­anomalin skall beräknas utifrån, men även om dom använder ett suspekt diagram så borde dom i vart fall stå för dom uppgifterna.]

Jag tittar på diagrammet på scammen. Även om jag betecknar Christys diagram som bluff, så kan vi använda oss av tidsintervallerna, och av skillnaderna i temperatur för respektive kurva var för sig (fast så enkelt är det ändå inte riktigt, men det bortser vi ifrån).

Alltså med mycket god vilja kan få det till att temperaturen 1988, enligt Christy ligger på 0,2 grader över normalen (nu blandar jag till och med Hansens prognos med UAH:s satellitmätningar, vilka Christy är med om analysera). 25 år senare visar Hansens värsta scenario på att temperaturen skulle ligga på 1,3 grader över normalen Jag kan till och med sträcka mig till 2020, som figuren sträcker sig till, där Hansens värsta scenario visar 1,6 grader över normalen.

Jag får det till en skillnad på drygt 1,4 grader i det diagram Björnbom redovisar. Kvacksalvaren Ridley som Lena Krantz länkar till, tillskriver Jim Hansen att han sagt, att temperaturen ska stiga 2-4 grader på 25 år.

Lena Krantz motivering:

Som Anthony Watts skriver på WUWT:
”If there’s one speech about the climate debate worth reading in your lifetime, this is it.”

Som förväntat alltså.


Här är förresten en annan jämförelse mellan Hansens prognoser och verkligheten, där faktiskt alla kurvor börjar på samma år, och med samma temperaturanomali:
Källa: Real Climate

Ps. Pehr Björnbom hävdar i inlägg efter inlägg på scammen att vi inte har någon statistiskt säkerställd uppvärmning sedan ett antal år tillbaka. Ett tag var det mer än 15 år, ibland 15 år och nu senast 14,5 år. Jag ska hjälpa Björnbom. Tio år kan vi vara säkra på, det är ett tidsintervall med marginal. Jag kan alltså garantera att vi inte under någon tidsperiod, detta sekel, eller förra seklet, har haft en statistiskt säkerställd uppvärmning sett till tio år. Enkelt va?

Lik förbannat har vi en statistiskt säkerställd uppvärmningstrend sedan slutet på 70-talet som uppgår till 0,14 grader per decennium. Det är alltså i dag statistiskt säkerställt att det nu är närmare 0,5 grader varmare globalt sett än vad det var i slutet av 70-talet. Ds