onsdag 23 november 2011

Verklighet och förnekeri

Det börjar närma sig ett internationellt möte om klimatfrågan i Durban. Nyligen presenterade IPCC en rapport om extremväder, och vad vi måste göra för att helt enkelt minimera skadeverkningarna. Få bedömare ifrågasätter allvaret i det som händer.

Vad gör då klimathaveristerna när ett internationellt klimatmöte närmar sig? Svar: Man publicerar hackade mail från klimatforskare och börjar älta ”hockeyklubba”. Jag är osäker på om detta beror på, att dom inte kommit längre inom klimatforskningen, eller om dom faktiskt är efterblivna.

Det som hänt, att klimatforskare hackats, och att mailväxling mellan forskare som exempelvis Michael Mann och Phil Jones lagts ut på nätet, är inte oväntat.Bakgrunden är en lag i USA motsvarande offentlighetsprincipen, där offentlig verksamhet ska vara just offentlig. På juridisk väg försöker man då hävda att eftersom klimatforskning har betydelse för samhället (obs att det i det här fallet gäller eventuella skatter och avgifter, och inte att samhällets beredskap för klimatförändringar) så ska allt bakomliggande arbete vara offentligt. Det vore onekligen en intressant utveckling om en rättshaverist, bara för att han anser att forskningen påverkar samhället, skulle kunna kräva och får igenom, att forskarens mailväxling ska bli offentlig. Onekligen intressant då det gäller forskning som rör försvaret …

Det som gjort Michael Mann mest känd, att han var ledande i arbetet med att ta fram den första samlade temperaturrekonstruktionen, för då norra halvklotet. Den rekonstruktionen visade, vilket i stort alla rekonstruktioner, om de inte bygger på rena körsbärsplockningar, att de senaste decennierna visar en kraftig uppvärmning. Senare rekonstruktioner från Mann som även de bekräftats av andra visar att temperaturerna i dag är varmare än på några tusen år, se länk till Hockey Stick Controversy.

Det är ingen slump att Michael Mann kommer att tilldelas ”Hans Oeschger Medal of the European Geosciences Union” för sina insatser inom klimatforskningen.

Steve McIntyre, mineralprospektör och oljeletare, men även utbildad i statistik, är den som högljuddast opponerat sig mot Michael Manns studie. McIntyre konstaterade, vilket bekräftats av andra statistiker, att Mann borde ha använt en bättre statistisk metod.

Det dessa hederliga forskare och statistiker, i motsats till Steve McIntyre, även påpekat, är att även om Michael Mann borde ha använt en bättre metod, så hade det ändå inte påverkat det slutliga resultatet.

Efter att ha fått några statistikstudier om Michael Manns temperaturrekonstruktion publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter, och fått bekräftat att, ja, Mann borde ha använt bättre statistik, är McIntyre borta från den vetenskapliga diskussionen. Efter det har McIntyre varit hänvisad till bloggen Climate Audit och den vetenskapliga skandalblaskan Energy & Environment.

Steve McIntyre tas inte på allvar i forskarvärlden, och har aldrig själv ägnat sig åt forskning, däremot finns det anledning att hålla koll på hans förehavanden i den offentliga debatten.

Steve McIntyre har vid ett flertal tillfällen uppvisat ett rent haveristbeteende, han har ifrågasatt i stort sett de flesta redovisningarna av temperaturer som gjorts. Ett led i detta ifrågasättande har vari att begära ut rådata från väderstationerna. I synnerhet från stationer som finns i länder som inte lämnar ut data till vem som helst.

Hade Steve McIntyre varit genuint intresserad av datan hade han naturligtvis vänt sig till respektive land, som faktiskt är juridiskt ägare av datan. Vad han skulle ha datan till är höljt i dunkel, eftersom det rör sig om sådana enorma datamängder att det inte är hanterbart för en enskild amatörforskare.

När Steve McIntyre inte får ut datan, så hör och häpna, uppmanar han sina bloggläsare att spamma forskare och universitet. Här har faktiskt McIntyre passerat gränsen till sådant som ska diagnostiseras.

Tack vare Steve McIntyres meriter används han flitigt i kampanjen mot klimatforskare i USA. Den beryktade Wegmanrapporten referenser till såväl McIntyres blogginlägg som artiklar i E & E. Utöver att Wegman (eller var det hans student, eller var det Smocky Joe Bartons sekreterare) plagierat från bland annat Wikipedia. Trots att det passerat två år sedan Manson University skull börja utreda härvan har inget hänt. Jag undrar hur lång tid det ska ta innan vetenskapsakademin i USA tröttnar på allvar. Här har vi den riktiga ”climatgate”.

Trots att Wegmanrapporten innehåller så flagranta brott mot god sed (eller kanske snarare tack vare) ses den som ett föredöme i vissa kretsar. Varför inte studera vad andra statistiker skrivit om Michael Manns arbete, utan vare sig länkar till McIntyres blogg  eller E & E.

Naturligtvis är det ett elände när klimatforskningen inte längre handlar om vetenskap, utan vad vissa personer skriver i bloggar eller i kvasivetenskapliga tidskrifter. Skulden till att det blivit så måste helt läggas på de politiker, tankesmedjor, lobbyorganisationer och massmedier, som inte accepterar forskningen utan söker stöd hos de individer, som säger att forskarna har fel/ljuger/överdriver, vare sig dessa är begriper ämnet eller inte.

Om dessa politiker, som inte vill se några åtgärder för att lösa klimatproblemen, vore rakryggade, hade dom naturligtvis sagt något i stil med, att vi har tagit del av forskarnas arbete men vi tycker att det är viktigare att marknaden fungerar utan inblandning av politiker. Det törs dom inte, utan i stället gäller det att så gott det går att misskreditera forskarna och deras arbete.

”Climategate 2.0” som det här spridandet av privata mail kallas för, är ett tämligen uselt försök. Hade det varit en film hade recensenten skrivit att uppföljaren var sämre.

Att forskare inklusive klimatdito, är timida i sin framtoning framgår av nedanstående mail mellan Phil Jones och Michael Mann. Det framgår inte vad saken handlar om, det framgår aldrig när klimathaverister offentliggör vare sig citat eller annat.

Däremot går att utläsa att forskarna är irriterade på Steve McIntyre:

I would not respond to this. They will misrepresent and take out of  context  anything you give them. This is a set up. They will certainly publish this, and will ignore any evidence to the contrary that you provide. s They are going after Wei-Chyung because he’s U.S. and there  is a higher threshold for establishing libel. Nonetheless, he should consider filing a defamation lawsuit, perhaps you too.

I have been talking w/ folks in the states about finding an investigative journalist to investigate and  expose McIntyre, and his thusfar unexplored connections with fossil fuel interests.Perhaps the same needs to be done w/ this Keenan guy.

I believe that the only way to stop these people is by exposing them and discrediting them.

Do you mind if I send this on to Gavin Schmidt (w/ a request to respect the confidentiality with which you have provided it) for his additional advice/thoughts? He usually has thoughtful insights wiith respect to such matters,

En människa med normalt humör hade naturligtvis uttryckt något i stil med att Steve McIntyre kan dra åt helvete. Det hade varit mera mänskligt.

Fox News är en av klimatförvillarnas propagandakanaler. Det är ingen slump att deras tittare även har en inskränkt världsbild.

Klotet-bloggen har en sociologiskt intressant diskussionstråd i ämnet.

Svd om intrånget

16 kommentarer:

 1. Plutteluttan då ...

  SvaraRadera
 2. Professor Stilbs har precis som professor Ingemar Nordin inget att säga:

  "Här undrar jag om man inte passerat gränsen för det riktigt friska: från det genomtänkt strategiska och listiga till det mer emotionellt sjuka. De verkar rätt och slätt ha ett patologiskt hat mot alla som understår sig att tänka själva när det gäller klimatet." (Ur Nordin på SVT Debatt)

  Jag inser till skillnad från ovanstående klientel att det inte räcker att tänka själv. Ibland är det bra att faktiskt lyssna på dom som arbetar med frågan. Jag tar notis om, men inte lärdom, av två professorer som aldrig bedrivit någon klimatforskning.

  SvaraRadera
 3. Nu blev det väl en liten aning mer nyanserat, men du är fortfarande ganska extrem. Och FOIA gäller för UVA (inte Penn State) eftersom de är skattefinansierade. Inte eftersom forskningen kan påverka samhället. Principen är att det skattebetalarna har finansierat ska de få full inblick i.

  SvaraRadera
 4. Det kan knappast betecknas som extremt att låta vetenskapens egna regler gälla för forskningen. Vi andra får antingen ta slutsatserna till oss eller låta bli. Liksom det står alla fritt att bedriva forskning. Vill McIntyre göra en egen rekonstruktion av temperaturerna får han göra det. Men visar det sig att hans arbete är undermåligt så kommer ingen forskare att ta notis. Han kommer ej heller att bli publicerad.

  Gäller samma offentlighetsprincip i USA som i Sverige, kan du som privatperson begära ut det som är offentligt, tex McIntyres brev till Mann, men däremot inte Manns arbetsmaterial. Hans resultat är däremot offentliga, däremot inte hans artiklar som han och tidskriften har upphovsrätt till.

  SvaraRadera
 5. Bo, vad anser du om att de visst deletat email med uttalat syfte att röja spår, och sedan ljugit om det i utredningen kring den förra Climategate-skandalen?

  Tycker du, på riktigt, att det är ok?

  SvaraRadera
 6. Deleta mail? Röja spår? Ointressant. Vi har inte med forskarnas privata konversation att göra.

  Punkt för den diskussionen.

  SvaraRadera
 7. Vad har du i pipan egentligen? Din verklighetsuppfattning verkar skeva rätt ordentligt.

  Mvh
  Labbibia

  SvaraRadera
 8. Min pipa är lika ointressant för klimatforskningen som forskarnas privata mailväxling. Men, vad ska förnekarna komma med när dom inte har någon relevant forskning att referera till. Löjligt.

  SvaraRadera
 9. Har fått ett antal kommentarer med svepande anklagelser och lösryckta påståenden, naturligtvis utan referens. Det publiceras inte.

  1. McIntyre skulle alltså inte uppmanat till spammning. Den som är läskunnig kan med fördel själv läsa vad McIntyre uppmanar sina läsare till i en länk ovan.

  2. CRU skulle ljugit om att man inte fick lämna ut data från vissa länder. Jag vet bara en lögnare i det här sammanhanget, och det är Göran Ahlgren i Stockholmsinitiativet:

  http://maxandersson.blogspot.com/2010/03/climate-sceptics-are-wrong-about-phil.html

  Tror ni de övriga i Stockholmsinitiativet tog avstånd från Ahlgren, eller ens erkände att han hade fel? Nädå, varför fördärva en bra lögn.

  3. Offentlighetsprincipen. Ett universitet eller en högskola är en myndighet. Välj slumpmässigt ut ett antal vetenskapliga rapporter och skicka in en begäran till universitetet om att få ta del av författarnas mailväxling som föregått rapporten.

  Räkna med att bli utskrattade.

  SvaraRadera
 10. Bo Jonsson.

  Det enda löjliga i sammanhanget är att du och några av dina gelikar uppenbarligen inte fattat att "klimathotet" är stendött internationellt sett. Våra politiker tycks inte heller ha fattat galoppen, med resultat att de försämrar den svenska elintensiva industrins konkurrenskraft, vilket i sin tur medför sämre välfärd för oss alla som bebor detta arma land.

  Ska det vara så svårt att förstå? Ett barn borde kunna inse sammanhangen.

  Mvh
  Labibia

  SvaraRadera
 11. Quentin Sarstedt24 november 2011 15:44

  Bo Jonsson: Ibland undrar jag om du inser att din debattstil underminerar dina argument. Jag kan inte begripa varför en förmodligen övergenomsnittligt intelligent människa måste racka ner på sina meningsmotståndare med förklenande argument.

  Jag har också svårt att förstå hur du så hundraprocentigt kan supporta de här klimatforskningsinstitutionerna som ju alldeles uppenbart dels är intresserade av att bibehålla sina yppiga forskningsanslag och dels låter sig påverkas politiskt.

  Men som sagt, jag tillhör väl de efterblivna.

  SvaraRadera
 12. Ältar man hockeyklubba som man gör exempelvis på TCS och WUWT, för att inte tala om McIntyre, får man finna sig i att bli hånad.

  Strunta i vad jag skrivit, om du vill, men läs länkarna till dom som faktiskt undersökt "hockeyklubban" och bärigheten i McIntyres kritik.

  Det är skrämmande att en sådan nolla fått en sådan credit i vissa kretsar. Politik? Nääädå.

  SvaraRadera
 13. Det är stärkande och befriande att ta del av dina inlägg Bo J. Tack.

  SvaraRadera
 14. 1. Begäran av allmän handling anses inte vara spam utan tas på fullt allvar, eftersom lagen föreskriver det. Tycker UEA att det är för jobbigt att öppna 60 mail på 20 dagar så kanske de ska lägga ner sin verksamhet. Notera även att det rörde sig om unika begäran. Hade det varit identiska begäran hade det varit onödigt.

  2. Hade de påstådda kontrakten funnits hade de publicerats. UEA slingrade sig som vanligt. Som sagt blev de beordrade att lämna ut all data förutom de få undantag som redogörs här: http://www.metoffice.gov.uk/research/climate/climate-monitoring/land-and-atmosphere/surface-station-records

  3. Myndighetsmail är alltså hemligstämplade? Är du på riktigt? Vilken planet lever du på? TF 2 kap. 4 §:

  "Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning. Lag (1976:954)."

  https://lagen.nu/1949:105#K2P4S1

  Varför kontrollerar du aldrig dina påståenden?

  Myndigheter är inte privata institutioner utan tillhör folket, och ska därför vara så öppna som möjligt. Något du förstås hade stött om det inte råkade vara så att det kan och sannolikt kommer att orsaka stora problem för en viss klimatforskare du är besatt av.

  Jag har läst den här bloggen för sista gången. Har du tur kanske någon annan undervisar dig framöver, men till vilken nytta vore det egentligen? Fakta rinner av dig som vatten på en gås.

  SvaraRadera
 15. Anonym försöker i alla fall hitta stöd åt sina påståenden, men lyckas dåligt.

  Herregud, om en haverist tycker att Roy Spencer på mycket oklara grunder hävdar en låg klimatkänslighet och ens knappt (inte) får det publicerat, ska det då vara legitimt att begära ut han e-postkorrespondens med hans forskarkollegor?

  Naturligtvis inte.

  Lika lite som att en privatperson ska få ta del av Michael Manns e-post. Dom här klimathaveristerna lever i en annan verklighet.

  SvaraRadera
 16. Mycket bra skrivet Bo. Man undrar ju hur folket på skammen ska kunna rättfärdiga sina lögner och villfarelser när verkligheten kommer ikapp.
  Har inte alla människor en inre kompass som styr våra liv till att göra något gott för nästan?
  Om inte, varför blundar man för de unga utan rösträtt att kunna påverka utvecklingen?

  SvaraRadera