torsdag 23 maj 2019

Snuset är en svensk angelägenhetDet är bara inse, att länderna i Europa inte är intresserade av det svenska snuset. Det är därför Sverige har dispens från snusförbudet i EU. En utmärkt ordning, väl värd att slå vakt om.

Att som svenska politiker, främst moderater, med understöd av liberala opinionsbildare, försöka ändra denna ordning, genom att tvinga på resten av EU svenskt snus, betecknar jag som vanvett.
" Det är en kultur som jag gärna vill dela med mig av till resten av Europa" skriver Warborn. Missionären med budskap från Swedish Match har talat.

Utgå från att EU inte vill tillåta handel med snus. EU-domstolen sade nej senast förra året, efter propåer från Swedish Match. Utgå också från att EU-länder inte är intresserade av återkommande domstolsförhandlingar i samma ärende.

Ett sätt att slippa den typen av domstolsärenden, är att ta bort Sveriges dispens. Då är det avgjort en gång för alla.

I så fall. Bra jobbat snuslobbyister. Ansvaret är ert.

söndag 19 maj 2019

Vilka hotas av Greta Thunbergs engagemang?


Samtidigt med applåderna för Greta Thunbergs engagemang förekommer det tandagnisslan.
Tidskriften Time visar med eftertryck att Greta Thunbergs budskap inte bara är en svensk angelägenhet.

Klimatfrågan ses som så farlig, att en sextonåring måste förminskas och hånas. SD:s ledare Jimmie Åkesson hävdade att Greta Thunberg skulle göra större nytta i skolbänken. Lögn, Thunberg har anpassad skolgång, men kärnväljarna fick höra vad dom ville höra.

Åkesson hävdade även att engagemanget var en iscensatt PR-kampanj, underförstått, hon är inte äkta. Samma glidning gjorde Kd:s EU-kandidat Sara Skyttedal. Thunberg är styrd av vuxenvärlden. Underförstått ett propagandaverktyg. Dessutom störs Skyttedal av att Thunberg behandlas som expert i media, hon är ju bara ett barn. (Tveksamt dock om Thunberg någon gång kallats expert i media.)

Konspirationsteorin, att klimathotet är konstruerat, att att FN använder klimathotet i syfte att bilda en världsregering, har cirkulerat ända sedan 1988. Även klimatförnekande nätverk i Sverige odlar föreställningen. Gruppen Klimatsans, skriver på sin hemsida, under rubriken IPCC:

”FN:s generalsekreterare ansluter sig således till kraven på en New World Order, vilket inte är förvånande, då han ser FN som den naturliga världsregeringen.”


”Greta Thunberg talade naturligtvis inte av en slump på FN:s klimatmöte eller i Davos. Sådana tal är planerade långt i förväg av den mäktiga eliten.”

Inte illa. Greta Thunberg är styrd av hela den mäktiga eliten.

Och media pekas ut som lydigt redskap i den blivande nya världsordningen.

Det är frestande att avfärda Klimatsans och Klimatupplysningen som foliehattar, men dom har inflytande. Mycket inspiration hämtas från USA, där klimatförnekeriet frodas i tunga lobbyorganisationer, med ekonomiska muskler, som Heartland Institute, Koch family, Breitbart, Fox news, med flera. Inklusive starka band till den kristna högern. Nätverken är globala. Udden är riktad mot, vad man upplever, hoten mot dagens livsstil.

Vetenskap och forskning misstänkliggörs, trots att kunskapen om koldioxidens klimatpåverkan funnits sedan slutet av 1800-talet.

Kd och SD är naturligtvis inte opåverkade av konspirationsteorierna, men troligen mest ledsna över att EU-valrörelsen inte handlar om deras frågor.

Greta Thunbergs mycket modesta krav är att politikerna ska lyssna på forskarna, och uppfylla Parisavtalet. Något som sannerligen inte kräver några expertkunskaper, det räcker med sunt förnuft.

fredag 26 april 2019

Brunhögern skräckslagen av Gretas engagemang


För inte så länge sedan försökte kristdemokraternas förstanamn i EU-valet, Sara Skyttedal, misstänkliggöra och förminska klimataktivisten Greta Thunberg genom att kritisera att ”Greta behandlas som expert” av vuxenvärlden.
Sara Skyttedal skjuter skarpt

Sara Skyttedal kan vara lugn. Greta Thunberg presenteras inte som någon expert. Jag har då i alla fall aldrig hört det. Thunbergs modesta mål med sitt engagemang är att politikerna ska ta klimatforskningen på allvar, alltså lyssna på dom som är experter. Viss skillnad.

Dessutom odlar Sara Skyttedal den populära konspirationsteorin, att Greta Thunberg skulle vara styrd av något, oklart vad. Rymdödlor kanske. Att hennes engagemang inte skulle vara äkta.

Formuleringar som känns igen från den riktiga brunhögern, som Sara Skyttedal, i likhet med många andra kristdemokrater, har märkbart svårt att distansera sig från. En normaliseringsprocess som är svår att kamouflera.

Det är ingen slump att Sara Skyttedal låter ungefär som Jimmie Åkesson, när han beskriver Greta Thunbergs engagemang i termer av att det skulle vara en iscensatt Pr-kampanj. Naturligtvis utan belägg, men han följer ett ständigt upprepande.

Jimmie Åkesson tycker i stället att Greta Thunberg ”borde gå i skolan (sic)”.

Det gör Greta Thunberg. Hon har anpassad skolgång. Till skillnad från Jimmie Åkesson, som bokstavligen suttit i skolbänken. Trots det usel fattningsförmåga.
Greta Thunberg - Bild från Wikipedia

Greta Thunbergs aktivism är en lysande väckarklocka, främst internationellt. Hon lyfter upp mänsklighetens viktigaste fråga på bordet, och får den politiska debatten att handla om klimatförändringarna.

Jimmie Åkesson och Sara Skyttedal, med svans, är naturligtvis inte dummare än att dom inser detta. Att EU-valets viktigaste frågor är klimat och miljö – inte nationalism och svenskhet.

Därför är dom jättearga.

tisdag 9 april 2019

Varför tynar Sverigedemokraternas dröm?


Vår gemensamma resa går mot en allt mera globaliserad värld. Ekonomi och handel känner inga gränser, förutom nålstick i form av att diverse aktörer och nationer på olika sätt försöker begränsa utbud och efterfrågan. Lite som i den gamla Warszawapakten. Våra ungdomar reser, studerar och arbetar i olika länder och världsdelar. Informationsteknologin har bokstavligt flyttat in världen i vårt vardagsrum. Världen är så sammanflätad, att länder som önskar självbestämmande måste finna sig i att dela detta tillsammans med andra. Klimathot och miljöproblem måste lösas globalt och gemensamt. Konflikter och naturkatastrofer påverkar långt utanför närområdet.

Jag ser det som närmast rörande, att det i Sveriges Riksdag finns ett parti, som vill lösa framtidens utmaningar genom att Sverige, som nation ska hålla sig för sig självt. Trots att Sveriges arbetsfält är världen, ska influenser utifrån (inklusive invandring) reduceras till sådant som redan finns på plats. Mångfald och mångkultur används som svordomar.

Det finns anledning att stanna upp, och granska verkligheten på de platser där Sverigedemokraterna är starka.

Om nu Sverigedemokraternas världsbild är ett framgångsrecept, så borde ju starka SD-fästen närmast utgöra idyller i ett för övrigt mångkulturellt moras.

Till en del kanske dom tycker så själva.

Hur ser då verkligheten ut? Utgår vi från SD:s väljare, så är SD det riksdagsparti som har i särklass störst obalans mellan män och kvinnor (mindre än en tredjedel av SD:s väljare är kvinnor). Dessutom återfinns många av partiets starka fästen i avfolkningsbygder, inte minst gamla bruksorter. Den demografiska obalansen är stor med växande kvinnounderskott (något som till en del förklarar SD:s höga väljarstöd). Orter som helt enkelt kommer tyna bort utan inflyttning.

Det som SD tycker så illa om saknas i de här bygderna. Den förhatliga feminismen, inklusive metoo, lyser med sin frånvaro – dom unga kvinnorna har i stor utsträckning redan flyttat. Förutom pizzabagaren som förestår det lokala vattenhålet är samhället etniskt homogent. Mångkultur saknas.

Frågan är då varför inte de här samhällena blomstrar? Det är ju så här dom vill att det ska se ut – ingen feminism, ingen mångkultur, inga invandrare.

Svaret är nog att den här verkligheten har liten attraktionskraft. Inget som lockar vare sig entreprenörer eller nytänkare. Men, visst, om människor vill leva så här, så måste dom i demokratins namn få göra det. Även om livsstilen ofrånkomligen leder till att ”siste man tar ner flaggan”.

Och det kan mycket väl bli den lokala pizzabagaren som utför den ceremonin.

torsdag 28 mars 2019

Såsom i Tyskland …


Min första tanke, när jag i december läste om ett högerextremt nätverk inom den tyska polisen, var hur det är ställt i Sverige. Är vi förskonade från den här typen av brunröta inom den myndighet som uppbär våldsmonopol i samhället? Sverige och Tyskland är trots allt ganska lika.

För även om det inte uppmärksammats några organiserade kotterier, så förekommer det med ojämna mellanrum incidenter, där intryck ges, att det inom polisen, är tillåtet att leva i sin egen värld. Polischefen i Västernorrland, som för ett år sedan sjukskrev sig efter grova rasistiska kommentarer på Facebook. Jag är tvivlar på, i händelse av en placering i Sandviken, att han skulle använda ord som ”hundfoder” och ”dykardräkt”, om ledarna i underavdelningarna till Bandidos och Hells Angels.
 
Det är av stor vikt att allmänheten har förtroende för polisen som myndighet. (P4 Örebro 14/9 2018)
Även den riksbekante polisen Peter Springare har haft en hel del märkligheter för sig, som ibland blivit viktigare än att sköta jobbet. Springare är mest känd för sitt intresse av brottslingars etniska bakgrund, något som jag tvivlar på odlats i samma omfattning, om han arbetat med våld i nära relationer, exempelvis i norra Dalarna.

Förödande för brottsbekämpningen är om polisen ser människor som olika inför lagen. När det för ungefär ett år sedan uppdagades, att ungdomar i rikare stadsdelar mera sällan misstänktes för narkotikabrott, trots högre konsumtion än fattigare dito, var det en kraftfull varningssignal. Trots att nyheten knappast kunde förvåna någon.

Men, nejdå, det finns ingen etnisk profilering inom polisen. Säger dom ansvariga. Bara att gratulera. I så fall är polisen den enda yrkesgrupp som saknar fördomar.

Verkligheten, som fallet med misstänkta narkotikabrott visar, finns inte.

Det finns skäl att bli riktigt misstänksam, när en polis, trots att problematiken med profilering är känd, avfärdar densamma. Snarare ett tecken på bristande självinsikt, och som sagt, förödande för brottsbekämpningen.

Det har även uppmärksammats extrema åsikter bland ordningsvakter. Enligt en kartläggning Expressen gjort, var det 170 individer, som kunde kopplas ihop med extrema åsikter. Det är en liten andel, men dessvärre en tydlig signal om att mångdubbelt flera accepterat kopplingarna. Även arbetsgivarna.

Även detta förödande för allmänhetens förtroende för ordningsmakten. Ena dagen dela konspirationsteorier från extrema sajter, nästa dag i allmänhetens tjänst. Görs det överhuvudtaget någon research på dom som söker jobb, utöver två referenser, belastningsregistret och (ibland) kontrollera betalningsanmärkningar? Det är inga cykelreparatörer som ska anställas.

Så svårt är det inte att som steg ett ögna igenom offentlig aktivitet på sociala medier. Inte heller att genomföra personlighetstester, som fokuserar på människosyn. Är den sökande till bevakningsuppdraget lämplig till att arbeta bland människor? Inom vissa yrkesgrupper är sunkiga värderingar inte någon privatsak. I synnerhet inte om dessa torgförs offentligt.

Som Dagens Nyheter konstaterade i en ledare: Nu är frågan vem som vaktar väktarna.

torsdag 21 mars 2019

En vilsen höger


I EU-parlamentet är det raka rör i den konservativa gruppen (egentligen europeiska folkpartiets grupp, men klart missvisande namn enligt svenska förhållanden). Gruppen där Moderater och Kristdemokrater ingår kastar helt enkelt ut ungerska Fidesz från samarbetet i gruppen, även om dom inte formellt är uteslutna.

Skälen är såväl goda som kända. Fidesz är ett nationalistiskt och högerpopulistiskt parti med mycket tydliga auktoritära drag. Naturligtvis är Ungern, med Fidesz ledare Viktor Orban, en förebild för Sverigedemokraterna, som följaktligen anser att EU, inklusive den konservativa gruppen, mobbar Orban, Fidesz och Ungern.

I Sverige har däremot de konservativa partierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, inte något emot, att räkna in ett auktoritärt och högerpopulistiskt parti i regeringsunderlaget. Inte ens när det aktuella partiet har tydliga nazistiska rötter. Och inte bara rötter för den delen. Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlssons ”seger eller död”-inlägg på Facebook, där demokrati ersätts med öde, efter valet, är klart nationalsocialistiskt i sin retorik.

Högern i Sverige kan inte sägas vara annat än vilsen. I EU-parlamentet följer dom med strömmen när det gäller renhållningen gentemot bruna partier, men hemma är det makten som hägrar, även om det innebär samverkan med ett nazistanstruket parti.
Skärmklipp från SVT 21 mars 2019. Länk till nyheten nedan.

I Staffanstorp samverkar Moderaterna och SD, och har bland annat kommit överens om den något luddiga formuleringen, att det i kommunen inte ska förekomma ”några kulturella särkrav”.  

Precis som i fallet Ungern tycks islamofobin vara som starkast där det knappt finns några muslimer. Och där islamofobin ges utrymme kommer antisemitismen som ett brev på posten. I Staffanstorp ska det inte serveras någon kosher till några judar! Eller halal till muslimer.

Det är det ju värt för att få styra tillsammans med SD.

Överhuvudtaget betyder ofta det uttrycket ”kulturella särdrag”, att begränsningar mot dessa innebär just särlagstiftning. Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor argumenterade för att eventuella böneutrop från moskéer skulle förbjudas. För att utforma ett sådant förbud, utan att det drabbar exempelvis frälsningsarméns insamlingar med sång, krävs det många kullerbyttor av lagstiftarna.

Eller det här med burkinin och muslimer. Hur ska det förbudet utformas? Kanske via en religiös särlagstiftning där muslimer förbjuds delta i Vansbrosimmet?

Som en muslimsk kvinna uttryckte det: ”Ingen ska berätta för mig vad jag ska ha på mig”. Och i stället för att diskutera accessoarer kanske vi kan ägna oss åt viktigare frågor. Minoriteter och klankultur exempelvis, där även heder ingår, och som jag skrev om för några veckor sedan.


Märkligt, med tanke på att Kristdemokraterna i EU-parlamentet inte vill ha med dom krafterna att göra.

onsdag 20 mars 2019

Underskatta inte klimatförnekarnas religiösa övertygelse


En i förnekarkretsar ofta citerad forskare är Roy Spencer, University of Alabama in Huntsville. Varje månad redovisar han satellitmätningar av atmosfärens temperatur (Latest Global Temperature). Spencers grafer visar lägst trend av alla institut som mäter temperatur, inklusive de största svängningarna, men tveksamheter i mätmetoderna gör att temperaturserien i stort bara tas på allvar i förnekarkretsar.
Skärmdump av Roy Spencer på Heartland Institute (ej länk).

Än värre ställt är det med Roy Spencers vetenskapliga integritet. Spencers åsikt är att klimatet, det har vi fått av Gud. Ett stabilt och självstabiliserande, som det uttrycks av Cornwall Alliance (2009), och som undertecknats av Spencer:

We believe Earth and its ecosystems—created by God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence —are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory.  Earth’s climate system is no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of warming and cooling in geologic history.

Ursprunget är det här (Första Mosebok):

”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Uppmaningen att människan ska lägga jorden under sig tas bokstavligt. Barnatro och mammon kombineras i en och samma mening.

Det är inte alls konstigt att klimatförnekandet har en stark ställning i USA. Det har kreationismen också.

Religionens roll i klimatförnekandet ligger väl i linje med den forskning som gjorts om förnekarnas hemvist. Högernationalistiska värderingar är ofta förekommande bland klimatförnekare. I USA är dessutom nationalism ofta i symbios med religion – den så kallade kristna högern.

När någon påstår att dom inte tror på den globala uppvärmningen kan påståendet vara bokstavligt. Människor som helt enkelt i stället tror på att Gud välsignat människan med ett stabilt klimat, att kol, olja och naturgas är Guds gåvor till mänskligheten, och vår skyldighet att nyttja.

Sådan ser den religiösa övertygelsen ut, i det här fallet för en forskare som Roy Spencer. 

lördag 16 mars 2019

”Vid riksdagsvalet 2022 har Gretas generation rösträtt”


Ibland dyker det upp memes på Facebook som är så träffsäkra, att dom tvingar till eftertanke. Det här är ett sådant exempel:


I går var det som bekant världsomfattande skolstrejker, inspirerade av 16-åriga Greta Thunberg, som uppmanade vuxenvärlden att ta tag i klimatförändringarna, och minska koldioxidutsläppen.

Våra ungdomar världen över har anledning att vara förbannade. Dom är inte ensamma. Erika Bjerström, SVT, rapporterar i samband med klimattoppmötet i Katowice: ”Det är skamligt” sa en av forskarna bakom IPCC-rapporten till mig på toppmötet, och tillade, skakade av vrede: ”Sedan när blev det upp till politiker att avfärda vetenskaplig forskning?”.

Forskningen är lätt att ta till sig. Svensken Svante Arrhenius kunde redan 1896 formulera hur koldioxid påverkar värmebalansen i atmosfären. För att förstå vad som händer med extremerna när medeltemperaturen stiger räcker det med att studera Carl Friedrich Gauss arbete med normalfördelningar, klockkurvan populärt kallad. Klimatforskaren James Hansen NASA har utgick från Gauss, i ett lättförståeligt arbete från 2012. Väl värt att läsa.

Klimatförändringar, och orsaker, är slutdiskuterat. Att vissa människor inte vill acceptera den verkligheten är beklagligt, men inget vi borde ta hänsyn till.

IPCC, FN:s klimatpanel bedriver ingen egen forskning, men redovisar vetenskapligt publicerade arbeten från mängder av forskare varje rapport. Att resultaten inte godtas beror till stor del på en genuin ovilja mot varje förändring i livsstilen.

En slutsats som stämmer väl överens med den forskning som gjorts för att förstå så kallade klimatförnekares synsätt. (Klimatförnekande ligger på en sådan nivå att det är socialantropologiskt intressant.) Ofta har klimatförnekaren starka högernationalistiska värderingar, inte sällan med en gammaltestamentlig syn, att människan är guds ställföreträdare, satt att råda över jorden.

Klimatforskare utmålas som ett direkt hot mot makten, livsstilen och härligheten.

Naturligtvis är skolstrejken ett uppror mot etablissemanget, ett etablissemang där klimatförnekare har en mycket stark ställning. Så stark att nödvändiga åtgärder bromsas.

Ungdomarna avfärdas gärna med att dom i stället för att skolka borde lära sig saker för att sedan kunna ta ansvar för miljön. Grete Thunberg hånas i tidningar som GP och av Timbrosfären.

Verkligheten visar att det inte hjälper gå i skolan. Den här tweeten är underbar:Symtomatiskt är att klimatförnekare gärna ser forskning som en demokratifråga, där olika sidor ska få komma till tals. Inte som klassisk forskning där vetenskapliga rön granskas, publiceras och sedan gäller. Den delen avfärdas eftersom man helt enkelt inte godtar resultaten. (Nazisterna avfärdade Einstein med att han bedrev judisk forskning.)

Klimatförnekare tar gärna på sig offerkoftan, och påstår att dom blir tystade. Så är det naturligtvis inte. Det är ingen som tystar dig, om du anser Einsteins relativitetsteori är fel. Du kan anse att koldioxid saknar betydelse för klimatet. Du kan till och torgföra åsikten att jorden är platt, eller att samhället styrs av utomjordingar.

Men begär inte att du skall få utrymme i seriösa medier, eller att vi andra ska ta dig på allvar.

onsdag 6 mars 2019

Myten om lavskrikan


En skog som klassas som nyckelbiotop får inte avverkas hur som helst. Trakthyggesbrukets (skogsbruk genom kalhygge) högljudda förespråkare hävdar då att skogen inte får brukas, att den konfiskeras av staten, och att den enskilde lämnas rättslös.

Inte sällan med argumentet att skogsägaren straffas för att skogen är välskött(!).

Långsökt så det förslår.

En naturskog är inte en välskött skog enligt kalhyggets förespråkare. En välskött skog, enligt dom, är träd i raka rader, samma ålder och med lämpliga avstånd för skogsmaskinen.

Skogsvårdslagen är tydlig när det gäller påståendet om myndigheternas ”döda hand” över skogen. En avverkning, som omfattar mindre än en halv hektar, behöver inte anmälas till skogsvårdsstyrelsen. Ett varsamt uttag från skogen är fullt lagligt. Och varför skulle lagen hindra? Det var ju så våra äldre generationer brukade skogen.

Få skogsägare i dag brukar sin skog själva. Många bor inte ens på fastigheten. När äganderättslobbyn använder uttrycket ”bruka skogen som sina fäder” är betydelsen en helt annan. Det som för var en vinters arbete i skogen för markägaren är i dag ett telefonsamtal till entreprenören som sköter avverkningen.

Det behöver inte handla om girighet eller lathet, snarare en tidens gång, som sprungit ifrån verkligheten. Men visst har dom snabba pengarna betydelse. Samtidigt som känslan försvunnit från den skog man inte själv brukar.

Är det inte ynkedom, att vi fortfarande, in i 2000-talets andra årtionde, fortfarande skövlar ömtåliga marker med skördare, skotare och markberedare? Längre borde vi väl ändå ha kommit i utvecklingen.
 
Lavskrika, bild från Wikipedia
Skoglobbyn, LRF, centerpartiet med flera, hur vill dessa aktörer hantera marker med nyckelbiotoper? Hur ser dom på lavskrikorna?

Uppenbarligen helst inte alls. På något annat sätt går inte att tolka det allmänna gillandet av att anslagen för inventering av nyckelbiotoper dras in (den SD-stödda M/KD-budgeten). Nyckelbiotoper och miljöhänsyn, och annat som hindrar när växande träd ska växlas in i pengar, vill man inte veta av.

Allt mera aggressiva metoder, inklusive giftiga nålstick, används för att komma undan naturvården, och misstänkliggöra naturvården.

[Artikeln är länkad från en nättidning, signerad Svenskt Näringsliv, som med önskvärd tydlighet agerar megafon för LRF och andra ägarintressen. När hörde ni förresten LRF gnälla över att handläggare i miljöfrågor samtidigt är skogsägare?]


När det gäller centerpartiets agerande minns jag valrörelsen 1988, och hur säldöden påverkade valrörelsen. Då hette det från centern, att ”sälarna i västerhavet inte har någon rösträtt”.

Det har inte lavskrikorna heller.

Ett tidigare blogginlägg handlade om hur våra sista naturskogar är på väg att slaktas på den heliga äganderättens altare: Centern, LRF och Baggböleri

måndag 4 mars 2019

Centern, LRF och baggböleri


Det handlar om Sveriges sista naturskogar, om dessa biotoper ska offras på den heliga äganderättens altare.

I ärlighetens namn är även Moderaterna och Kristdemokraterna, vad gäller naturvård, på samma nivå som Centern, om än inte lika högljudda. Folkpartiet aningen bättre.

Skogsintressena värjer sig mot att det finns restriktioner i brukandet av skog, innehållande ömtåliga biotoper. Även för så kallad fjällnära skog. Dessa restriktioner avfärdas från centerhåll med att skogsägaren måste få bruka sin skog som fäderna gjort.
Bild från SCA (Svenska Cellulosa AB) "För skogens Bästa" (sic)

Blå dunster som möjligen kan lura personer som aldrig upplevt skogsbruk. Eller inte har en aning om vad det innebär att bruka skogen.

Fäderna som brukade skogen hade inga skördare, skotare eller markberedningsmaskiner, och tveksamt om dom på sin tid skulle tillåtit dessa.

Våra fäders sätt att bruka skogen utgjorde litet hot mot nyckelbiotoper. Begreppet fanns inte. Förändringen kom när skogsägare slutade bruka sina skogar själva, och i stället ringde den lokala entreprenören, att kalhugga, köra ut och markbereda. Ett bekvämt sätt.

Enligt skogsbranschen ska naturskogarna tämjas till lydiga virkesåkrar, återplanteras i raka rader för att underlätta nästa kalhygge om 50 eller 70 år, beroende på bonitet. 

Att finansiera köpet av en skogsfastighet via kalhyggen i naturskogar är inte något annat än baggböleri. Och det är inte ens säkert att skogsägaren ens behöver se sin fastighet efter skövlingen.

När en skogsägare säger att hen inte får bruka skogen, betyder det att skogsstyrelsen sagt nej till kalhyggen och markberedning. Eller att ett miljöcertifierat skogsbolag anser att kalhuggning, i just den skogen, inte kan ske på grund av nyckelbiotoper.

Bruket av fjällnära skog är belagt med restriktioner. Det är ingen nyhet. Avverkning får inte ske om det ”väsentligt kan komma att påverka natur- och kulturmiljövärden”.

Snyftreportage om personer som köpt en fastighet med fjällnära skog, och inte får finansiera genom avverkning, skall tas med en nypa salt. Köparen kan omöjligen varit omedveten om restriktionerna. Att det inte bara är att köra ut en processor i skogen och låta pengarna rulla in.

Med dagen kortsiktiga skogsbruk, som inte bara innebär skövling, utan även ödeläggelse av markskiktet, förnan, omvandlas naturskogar i rask takt till virkesåkrar. Mycket långt ifrån våra fäders sätt att bruka skogen. Centern och LRF är glasklara i sin hållning. Staten ska ersätta skogsägaren för miljöhänsyn, ungefär som att staten ska ersätta ett företag som måste förbättra miljöanpassningen. Ett i så fall orimligt system.

Med önskvärd tydlighet anser Centern och LRF att miljöhänsyn skall underordnas äganderätten.


Fotnot: Baggböleri är en term för olovligt avverkad skog, men används även om tvivelaktigt skogsbruk.

måndag 18 februari 2019

Minoriteter och klankulturMed hjälp av skjutvallen har simförbundets Ulla Gustavsson lyckats skapa styv kuling i simbassängen, och även utanför. Om Gustavsson hade som syfte att skapa en diskussion, kring huruvida slöjan är en symbol för förtryck eller inte, så misslyckades hon gravt. Jag tror inte ens att hon försökte.
Ulla Gustavsson Facebook

Ulla Gustavsson:
RF visar att de gillar och uppmuntrar hedersförtryck, könsstympning, barnäktenskap och hedersvåld.

Dessutom ger bilden andra associationer av att hon har vapen i hand.

Bara fanatiker kan ta uttalandena på allvar. Och om det är så att Ulla Gustavssons synsätt även genomsyrar den organiserade kampen mot klankultur och ”heder” är det riktigt illa.

Dessvärre tyder mycket på att så är fallet.

För 18 år sedan mördades Fadime Sahindal av sin egen far. I den klankultur där Fadime växte upp fanns ingen acceptans för en kvinnas fria vilja.

Religionsmässigt hörde klanen till Aleviterna. En relativt stor religion i Turkiet, såväl bland turkar som kurder. Ändå en minoritetsreligion, och närmast förföljd av samhället. Vilket kan vara svårt att förstå, då religionen är förhållandevis sekulär till sin karaktär, och med utövare som inte använder några synliga symboler. Aleviter anser vanligen att religion och samhälle ska vara åtskilda. Naturligtvis blir förhållandet även detsamma gentemot en eventuell klan. Religionen och klan ska vara åtskilda.

En annan religiös grupp med stark klanstruktur är yazidierna. Även detta i huvudsak en kurdisk grupp/religion. Ekot rapporterade den 23 januari om en irakisk yazidisk kvinna som utsatts för förnedring och våldtäkt, men där klanerna tyckte att det skulle göras upp dem emellan. Våldtäkterna sågs som ett angrepp mot klanen, kvinnan var oväsentlig. Yazidiska kvinnor som tagits som sexslavar av IS blir inte fria helvetet bara för att dom befriats. Ofta i stället förskjutna därför att klanen ser sig vanhedrad. 

Yazidierna är kanske den mest förföljda gruppen bland kurderna, vilket inte vill säga lite, eftersom kurderna i sig själva är hårt trängda och förföljda från många håll. Klaner tycks även vara mera förekommande hos förföljda folk, vilket inte är så märkligt. Gruppen sluter sig samman mot en yttre fiende.

Syrianer, ofta tillhörande Syrisk Ortodoxa Kyrkan, är ytterligare en förföljd grupp, som länge funnits i Sverige. Lika länge deras klanstruktur. Även om ingen brydde sig. I mitten av 80-talet var den allmänna åsikten, att det var ett märkligt sätt att leva, men sedan var det inte mer med det. En väl assimilerad klankultur alltså. Den syrianska gruppen har gjort mycket för att komma bort från klanväldet, men det har tagit tid, och är långt ifrån slutfört.

Klanstrukturer och ”hederskultur” är lömska företeelser. Precis som i fallet med våld i nära relationer (vilket ofta är vad det handlar om) är det omöjligt att till det yttre avgöra vilka som är utsatta. Det kan vara den tuffa sminkade tjejen i den informella rökrutan utanför skolan, som är iakttagen och kontrollerad. Eller servitrisen i tight midjeklänning och strumpbyxor.

Oftast leder det ingenstans att prata om islamism, jihadism, sharia och slöjor. Snarare kontraproduktivt i och med att det leder tankarna fel. En klankultur kan ha vilken religiös inriktning som helst, men klanen är alltid viktigare än religionen. Jag skulle även kunnat exemplifiera med romer och mandéer, och säkert med ytterligare grupper, och vi är dumma om vi tror att fenomenet är helt utrotat i vårt eget kulturarv.

Ett riktigt bottennapp förmedlade Helene Bergman, styrelseledamot i GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) tillika Journalist och författare till boken "Förortens Grupp 8", i en debattartikel publicerad i Expressen för drygt ett år sedan. 

Den som läser Helene Bergmans debattartikel "I Sverige lever kvinnor under könsapartheid" (även grundaren till GAPF Sara Mohammed var inblandad) får intrycket att Fadime Sahindal mördades i en islamistisk kontext. Naturligtvis en vansinnig koppling, medveten eller inte. Och det har inte blivit bättre, visar det sig i efterdyningarna till Ulla Gustavssons utfall.

Sara Mohammed, grundare av GAPF, brukar framhålla att vi måste våga kritisera religionen i samband med hederskultur. Det gör hon oftast inte, och klarar inte heller av att hålla isär olika religioner.

Om någon islamist hade dristat sig, att berätta för den alevitiska klanen Sahindal, hur dom skulle leva, vågar jag lova, att den islamisten agerat familjerådgivare i den miljön för sista gången.

Jag tror det är så illa att kampen mot klan- och hederskultur är av underordnad betydelse när Sara Mohammed med flera villkorslöst ställer upp på Ulla Gustavssons verklighetsbeskrivning, att Riksidrottsförbundet gillar könsstympning därför att dom visar en flicka i slöja som skjuter luftgevär.

Sara Mohammed och GAPF skjuter också – över målet – och frågan måste ställas: Är det medvetet?

torsdag 7 februari 2019

Joakim Lamotte briljerar


Minns ni när Joakim Lamotte beklagade sig när en skola avbokat honom? Någon gång i oktober 2017. Lamotte hade redan då hunnit publicera ett antal kanske inte så genomtänkta ”nyhetsinslag”, där han svär och närmast spottar saliv in i en mobilkamera. Kanske inte världens bästa marknadsföring för den som vill föreläsa för ungdomar …

Joakim Lamotte blev sur och övergick i stället till swish-journalistik. Tiggeri hävdade en elaka tungor, bland andra en krönikör i Ystads Allehanda, något som till den grad upprörde Lamotte att han skrev ett helt FB-inlägg, som avslutas med, … att han tigger pengar.
Joakim Lamotte, Swishskribent

Jag tycker jämförelsen haltar. Joakim Lamotte visar sig vara just så penningkåt, att prostitution är en mera relevant liknelse. Och han vet vilka torskar som är beredda att öppna plånboken.

Joakim Lamotte odlar myten om att media mörkar, därför ska enskilda betala för hans arbete, att han minsann skriver det som etablerad press inte törs ta upp.

Han är själv duktig på att mörka.

Efter en skottlossning i Värnamo mellan två rivaliserande gäng, blev det stort polispådrag. Joakim Lamotte kommenterade naturligtvis. I skottgluggen hamnade centerledaren Annie Lööf, uppväxt i Värnamo. På något sätt tyckte Lamotte att det var Lööfs fel att folk sköt på varandra i Värnamo.

Ett närmast briljant upplägg för att swisha in pengar. Genom att klämma åt centerledaren, som många anser vara ansvarig för mångkulturen, oklart dock vad som menas.

Det Joakim Lamotte mörkade, om han nu säger sig vilja framföra sanningen, i motsats till etablerade medier, var att där faktiskt fanns en partiansluten inblandad i skottlossningen. Dock ingen centerpartist utan en Sverigedemokrat (tillika sergeant i en undergrupp till Bandidos), så om Lamotte skulle vänt sig till någon partiledare, så hade det varit Jimmie Åkesson. Inte Annie Lööf.

Sådant tas inte upp av Joakim Lamotte. Så korkad är han inte. Det är dumt att bita den hand som föder.

Tillägg 2019-02-08: Att Joakim Lamotte är direkt ohederlig visade han genom sitt utfall mot SVT den 24 januari i år. "SVT MÖRKAR NÄR POLISEN BER OM HJÄLP" dundrade Lamotte över att SVT pixlat polisens bilder.

Det Joakim Lamotte mörkade var att bilder på efterlysta enligt polisen inte ska spridas hur som helst. Något som klart framgår av polisen hemsida. Uppenbarligen önskar polisen ha kontroll över hur deras bilder används. Därutöver är det säkert bra att så långt som möjligt undvika "tips" från alla möjliga delar av landet, typ jag har sett någon som liknar, osv. Joakim Lamottes agerande i samband med den brutala misshandeln av en 83-åring i Kallinge säger en del om hans arbetsmetoder. Det är inte konstigt att han emellanåt beskylls för att vara rasist.

Nej, media har inte mörkat om misshandeln i Kallinge. Tvärtom rapporterat sakligt och utan att spekulera. SVT
Ibland uttrycker sig Joakim Lamotte med en rasistisk underton, utan att för den skull göra det öppet. Det behövs inte. Lamotte slänger ut ett köttben till pöbeln, som sedan sköter om den saken alldeles själv.

Tråden under Joakim Lamottes inslag om fallet i Kallinge, inklusive tiggar-bylinen, dryper av rasism, inklusive uppvigling och stämpling. Tilläggas bör även att serösa medier har skött rapporteringen kring fallet på ett bra sätt. Även polisen måste tilläggas. Därutöver är det inte förvånande att bekanta och/eller närstående är inblandade när det rör sig om grova våldsbrott. Det är närmast regel.

Och om nu Joakim Lamotte tar illa vid sig av att bli kallad rasist, så kanske han ska starta med att sanera i sina kommentarfält.

Normal samtalston hos Joakim Lamotte:


Om jag har en skittunna stående på tomten, som drar till sig flugor och allsköns orenlighet, och sprider smitta, är det mitt ansvar att sanera, och se till så att tunnan försvinner. Jag kan inte skylla på att det inte är jag som skitit i tunnan.

Samma gäller det budskap Joakim Lamotte förmedlar via sin Facebooksida. Det är hans alldeles egna personliga ansvar.

torsdag 24 januari 2019

Kan Jennie Nilsson vända trenden?

Jennie Nilsson är en spännande utnämning. Äntligen en landsbygdsminister som kan identifiera sig med den problematik som är verklighet i mindre kommuner och små tätorter.

Identitetspolitik fnyser många föraktfullt. Inte minst såna som till läpparna bekänner sig till tron, att utnämningar skall ske oberoende av ålder, bakgrund, kön och klass. Fan tro´t. Själv ser jag stora poänger i just identitetspolitiken, att det ger en mångfald som är viktig i beslutsprocessen.

Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Jennie Nilsson har egenskaper som ingen tidigare landsbygdsminister haft. Definitivt inte Eskil Erlandsson (centerpartist) eller Sven-Erik Bucht (socialdemokrat). Om än män med stor livserfarenhet.

Studerar vi flyttmönstren på orter med vikande befolkningsunderlag ser vi att det i första hand är ungdomarna som flyttar. Och allra först drar de unga kvinnorna, och i större omfattning. Och det lär knappast vara mångkulturen som skrämmer bort dom …

Jennie Nilsson är kvinna, är uppväxt, och har även arbetat politiskt, i den miljö hon nu ska vara minister för. Förhoppningsvis kan hon i vart fall lyfta upp den demografiska snedfördelningen på dagordningen. Och även lägga ett feministiskt perspektiv på arbetet.

Det behövs. Ser vi till verkligheten i utarmningsbygderna borde fråga nummer ett vara: Hur får vi tjejerna att trivas, så att dom vill flytta tillbaka efter avslutad utbildning?

Symtomatiskt är att när en kommun gör en ungdomssatsning så handlar det ofta om någonting med motor. Visst, det är säkert bra, inte minst för att det har en lugnande verkan lokalt. 

Men frågan måste ställas: Hur ser vi till så att tjejerna trivs? Gärna också besvaras och åtgärdas.

Eller är det kanske så illa. att många orter med stigande medelålder helt enkelt kommer att tyna bort. Att vi kommer tvingas tvångsförflytta gamla därför att där inte finns personal att anställa till vård och omsorg. Eller att där inte finns billiga bostäder. Det kommer tiden att utvisa.

Men innan vi börjar utrymma landsändar i det här landet, ska vi i alla fall försöka göra något för att slippa ta till den åtgärden. Nu har vi i alla fall fått en landsbygdsminister med lite annorlunda erfarenhet och bakgrund än föregångarna.

måndag 21 januari 2019

Högerns ”herrelösa” hundar


Jag vet inte hur många gånger vi hört det, när grova överdrifter, rena lögner eller ren rasism delas av debattörer, att övertrampet inte är något, som ett parti eller en organisation står bakom. Att det är personligt, om än av återkommande art.

Precis som om det vore herrelösa hundar som ställde till problem.

Men nu är inte hundarna herrelösa, och i en del fall är herre och hund en och samma. Som i fallet med Sara Skyttedal, och hennes sanslösa påhopp på Annie Lööf.
Sara Skyttedal poserar

Sara Skyttedal, kristdemokratiskt förstanamn inför EU-parlamentsvalet, gjorde alltså gemensam sak med fullblodsnazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen, vilka även dom skanderat att Annie Lööf är landsförrädare.

Sara Skyttedal uttalade sig inte i något vakuum. Skyttedal hade täckning internt för påståendet, att Annie Lööf var en förrädare. Det enda som väckte uppmärksamhet, och viss kritik, internt, var epitetet quisling. Annars har det varit närmast legitimt att tala om centern och liberalerna, i termer av förrädare, efter det att dom röstade nej till Ulf Kristersson som statsminister.

Det har handlat om att Sverigedemokraterna ska släppas in i värmen. En metod har varit att kraftfullt demonisera Vänsterpartiet, för att därmed legitimera samröre med ett parti, som i modern tid bildats med hjälp av gamla nazister. En annan att använda samma retorik som SD när det gäller flyktingar, invandring och välfärd. Att frammana bilden att Sverige drabbats av systemkollaps, med skenande brottslighet och accelererande otrygghet. Det sistnämnda är förvisso sant. Samtidigt som allt färre tvingas uppsöka vård efter att ha blivit misshandlade, blir allt fler rädda för att gå ut. Propagandans makt.

Det är en ödets ironi att samma personer, som ser liberaler och centerpartister som landsförrädare, sjunkit så lågt, att dom i regeringsunderlaget, vill räkna in ett parti, som ligger farligt nära landsförräderiets gräns.

Patrik Oksanen, till vardags politisk redaktör på Mittmedia, granskar förtjänstfullt den svenska extremhögerns, dit även Sverigedemokraterna måste räknas, kopplingar till Ryssland. Senast med en artikel om tidskriften Nya Tider – en publikation med klart nationalsocialistiska drag. Oksanens gästkrönika i Expressen för två år sedan förtjänar fortfarande att diskuteras. Vissa av rötäggen finns ännu kvar, i vart fall inom Sverigedemokraternas hegemoni.

De värsta femtekolonnarna hittar vi nog bland dom som medvetet sprider, och legitimerar, propaganda, som inte kan ha något annat syfte, än att destabilisera nationen.

Mycket propaganda sprids i syfte att underminera media, i synnerhet public service. För det ändamålet används gärna ”media” med kanaler till utländsk propaganda, inte minst Ryssland. Apropå det här med landsförrädare.

I Gävle spred en moderat riksdagsman, Lars Beckman, ut konspirationsteorin, att medias rapportering om klimatet i slutet av valrörelsen, syftade till att rädda kvar miljöpartiet i riksdagen …

Sajten Ledarsidorna.se har stor spridning i borgerlighetens (inklusive SD) vildvuxna rabatt. Johan Westerholm, tillsammans med tecknaren Kjell Nilsson Mäki, visar att journalistik a lá Der Stürmer fått renässans.
Ledarsidorna.se bekänner färg

Staffan Danielsson, en före detta riksdagsman för centern, får symbolisera det totala förfallet i fråga om aningslöshet inför extremhögern. Danielsson skickar titt som ofta nålstick mot media, för att dom inte rapporterar som han vill, men genom att referera till Katerina Janouch når han nya bottennivåer.
Redigerat. Jo du, Staffan. Media teg om det här lika väl som när en medlem i ett riksdagsparti var inblandad i skottlossning i Värnamo.

Katerina Janouch är inget annat än en mytoman, som tar alla chanser att förtala det land hon numera bor i. Därutöver delta i demonstrationer arrangerade av nazister. Staffan Danielsson vet, men bryr sig inte. Och i sanningens namn är det många som också förväntar sig den typen av delningar från Danielsson. 

Den som till äventyrs fortfarande tror att media gör skillnad i sin rapportering, med någon suspekt teori om media mörkar, rekommenderar jag varmt att läsa en genomgång, som jag gjorde för knappt ett halvår sedan: Myten om mörkning.

söndag 13 januari 2019

Ödet stängde dörren för Sverigedemokraterna


Inte bara SD-anhängare, utan även en del borgerliga debattörer, i den brunnationalistiska utkanten, är sura för att SD stängs ute från politiskt inflytande, i och med den uppgörelse som överenskommits mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern.

Av SD:s egen retorik, efter valet att döma, är detta dock en fråga som ligger utanför teknikaliteter som valresultat och mandatfördelning.

I stället är det ödet som fällt avgörandet.

Slutsatsen är en direkt konsekvens av det inlägg, SD:s gruppledare, Mattias Karlsson, gjorde på Facebook några dagar efter valet:”Offerviljan och ledarskapet hos en liten skara patrioter”, ”ödet har utsett oss den här gången”, ”existentiell kamp om vår kulturs och nations överlevnad”, är formuleringar Mattias Karlsson använder, och troligen menar han allvar, och tror på det själv också.

”Fett fläsk och stora ord fastnar sällan i halsen”, är ett gammalt fint ordstäv, som passar väl in på Sverigedemokraternas gruppledare.

Nåväl, även om SD tror på ödet, så behöver ju inte vi andra göra det.

Förnuftiga människor tror inte på ödet, men att ta ödesretoriken på allvar är något helt annat.

Retoriken är nationalsocialistisk, och bör rimligen ha fungerat som ett skrämskott för varje politiker, som lekt med tanken, att ingå i en regering, som är utlämnad till SD:s godtycke.

Dessvärre finns i borgerlighetens periferi politiker och opinionsbildare, som själva är starkt anfrätta av nationalistisk brunröta. Som inte drar sig för att använda samma nationalistiska retorik som SD. Alternativt ta till sig SD-propagandan, för att sedan sprida vidare. Även om nyheterna är fabricerade i Ryssland.

Denna periferi är i dag ursinnig, och gör allt den kan för att misstänkliggöra uppgörelsen som ska kunna leda fram till en regering.

Den SD närstående nyhetssajten Nyheter idag visar med önskvärd tydlighet vad den senaste tidens debatt handlar om.

Översätter vi Nyheter Idag till engelska, blir namnet News Today. Ett namn som påminner om den ryska mediekanalen Russia Today.  
En av grundarna till Nyheter Idag heter Chang Frick, och han var även medarbetare på Russia Today. Det kan vara en slump, men oaktat det bör Frick ha skaffat sig goda erfarenheter från den ryska propagandan om hur sådan bedriv. Nyheter Idag har även direkta kopplingar till ett politiskt parti som heter Medborgerlig Samling.

Annie Lööfs presskonferens behandlades naturligtvis på Nyheter Idag. När presskonferensen var slut och journalisterna började resa sig och Annie Lööf lämnade var det en dåre i bakgrunden, som skrek till Lööf, om hon tänkte äta upp sin sko nu. Lite på samma nivå som Gert Fylkings ”äntligen”, men det tilltaget innehöll i alla fall en del humor.Att en journalist(?) väntar med att skrika ut sin enda fråga tills träffen är över måste betecknas som närmast efterblivet, men det var tydligen planerad propaganda.

Putins egna skulle inte kunna gjort det bättre.


onsdag 9 januari 2019

2018: Metoo och manipulerad valdebatt


Politiskt sett lämnar det gångna året en hel del övrigt att önska, men det finns några saker som sticker ut, såväl positivt som negativt.

2018 blev året metoo. Den oorganiserade rörelsen metoo blev, i motsats till vad många trodde, betydligt mera än en dagslända. Med långtgående konsekvenser, och ett välgörande uppvaknande.

Det började för ett par år sedan med omfattande skriverier om sexuella övergrepp i samband med festivaler. Ofta utifrån den förvridna verklighetsuppfattningen, att problemen är ”importerade” (vilket i och för sig är sant – om vi räknar från inlandsisens avsmältning).

För dom som fortfarande tror på att problemen är nya, eller för den delen ”importerade” rekommenderar jag varmt, att lyssna på Katarina Wennstams vinterprogram från den 25 december. Många välgörande, och även beska, sanningar förmedlas i programmet.

Det är troligen uppmärksamheten som gjort att sexuella övergrepp på festivaler minskat i omfattning. Samma uppmärksamhet för övrigt som gjorde att anmälningarna ökade. För några år sedan anmäldes inga övergrepp, därefter gick anmälningarna brant uppåt, för att nu minska. Att fenomenet skulle vara nytt är helt enkelt inte trovärdigt. Tidigare anmäldes våldtäkter på många festivaler, men inga andra övergrepp. Var och en må dra sina egna slutsatser.

En direkt konsekvens av metoo, är med största sannolikhet, att tröskeln för vad som är acceptabelt sänkts dramatiskt, och att antalet övergrepp därför minskat. Samtidigt som benägenheten att anmäla ökat.
Armbandet #tafsainte, som enligt obekräftade uppgifter kommer delas ut inför polisens julfester 2019.

Polisens kampanj #tafsainte med dåvarande rikspolischefen Dan Eliasson i spetsen var välgörande. Även om kampanjen hånades, så var det ett kraftfullt budskap, inte minst till utsatta, att myndigheten tog dom på allvar. En ny inställning från polisens sida.

Ändå lämnar polisens uppvaknande en del övrigt att önska. Ett antal anmälda övergrepp efter interna julfester väcker frågor om hur det står till i organisationen. Det här är knappast något nytt inom polisen. (Heller.) Snarare att kampanjen #tafsainte börjat få genomslag även internt.

Om kampanjen metoo hörde till de mera positiva skeendena under 2018, så var den manipulerade valdebatten desto mer negativ.

Att valdebatten på ett ”framgångsrikt” sätt manipulerades av mer eller mindre fascistoida högernationella grupper, med understöd från inte minst ryska trollfabriker, är ställt utom varje rimligt tvivel. Sverige var en nation i fritt fall. Ordet systemkollaps vattnades ur så till den milda grad, att benämningen inte längre är möjlig att använda, ens om det skulle vara befogat.

Lögnfabriken som sänds i SVT Play beskriver hur arbetet bedrivs med att skapa instabilitet i såväl i Sverige, som i anda västdemokratier.

Mer eller minder fascistoida organisationer som samverkar med totalitära stater som Ryssland. På en sådan nivå att begreppet femtekolonnare är relevant.

I programmet Lögnfabriken visas en fejkintervju med en rysk kvinna boendes i Tyskland som hävdar att Tyskland på grund av invandring blivit så osäkert att hon överväger flytta tillbaks till Ryssland. Hon visar upp sin pepparspray. Temat känns igen från den svenska debatten …

Det är ett känt fenomen att fascistoida grupper är sexfixerade. Sverigedemokraternas förre ledamot i konstitutionsutskottet, Jonas Millard, där det på hans Flashback-sida beskrevs hur kvinnor skulle våldtas, är inget undantag. Ungefär som att krafsa på andra för att det kliar på en själv. Jag undrar förresten hur chattarna ser ut bland medlemmarna i gruppen SD Thailand?


För övrigt tycker jag att det är positivt att anmälningarna om våldtäkter ökar i New York. Att verkligheten lagförs. För det finns väl ändå ingen vettig människa som tror någon dramatisk ökning av sexbrotten? Problematiken med anmälningar och lagföring förklaras för övrigt på ett lysande sätt av Katarina Wennstam i Vinterprogrammet.

Avslutar med ett klipp från Stockholmstidningen 1955. Det året blev 211 polismän utsatta för misshandel från januari till december. Herregud. Hela Stockholm måste varit en enda No-Go-Zon det året.

God fortsättning på 2019!
Bo Jonsson