tisdag 29 september 2009

Konspirationsteoretiker i klimatdebatten

Jag tycker att det är spännande med konspirationsteorier, om än en smula läskigt. Att det finns folk, som på fullt allvar tror, att en heterogen grupp individer, skulle ge avkall på alla sina intressen och lojaliteter, och bara ha ett enda övergripande mål för ögonen: En världsregering som skulle styra oss i detalj. (Det finns också dom som tror att vi redan har detta, och att en hemlig grupp styr världens ledare.)

Naturligtvis har klimatfrågan pekats ut som ett verktyg för att ta världsherravälde... Genom att länderna kommer överens om en koldioxidskatt skulle grunden vara lagd, och det skulle bara vara att avskaffa de nationella parlamenten. Men vänta lite, har någon sett något förslag om att den skatten skulle lämna exempelvis Sverige, USA eller Ryssland, och administreras via ett internationellt organ - exempelvis FN? Och finns det verkligen någon vettig människa som på allvar tror att det skulle vara genomförbart? Vad tror ni Kreml skulle säga om ett sådant förslag? Eller kommunistpartiet i Kina?

Icke desto mindre dyker de här tankegångarna upp i debatten. Varifrån? Jodå det finns ett antal organisationer som pysslar med konspirationsteorier .

Mitt i all tragik, måste jag säga att jag tycker att konspiprationsteorierna i och om USA är ganska roliga; presidenten är mer eller mindre bara en marionett för att bereda vägen för en världsregering. Efter 11 september-attackerna hette det att dessa var iscensatta av CIA för att kunna styra medborgarna (patriot act), när presidenten heter Barack Obama heter det att han är handplockad för att försvaga USA så att FN ska kunna ta över ...

Alex Jones är en välkänd figur i konspiratoriska kretsar; hans digra meritlista finns tillgänglig i wikipedia - bara att söka vidare därifrån för den som vill veta mer. Jag har inte orkat tröska igenom hans film Endgame, men den visar tydligen på sambanden mellan Illuminaterna, frimurarna och Bilderberggruppen. Jag kunde inte låta bli att länka till en text om bilderbergarna, med ett antal personer namngivna. Personer som då i vart fall jag har en bild av, som tämligen "tjurskalliga" när det gäller den personliga övertygelsen, men som här reducerats till en grupp vars enda målsättning är en världsregering. Fan tro´t.

Den här konspirationsteorin "new world order" bygger naturligtvis på samma sak som jag var inne på i början av inlägget: att en grupp individer med olika intressen ska tänka så extremt rationellt att de kan verka som en man (kvinna) mot ett mål. En slags övermänniskor helt enkelt - sådana tror jag varken att du eller jag är; och jag är övertygad om att ledarskiktet inte är mycket mera rationella är vi vanliga dödliga ...

Ovan nämnda konspirationsteori(er); jag svårt att se mera än en teori, den som har sitt ursprung i "den judiska konspirationen" . Efter andra världskriget, av förståerliga skäl, nedtonad.

Många högerextrema (texten om bliderbergarna tror jag är skriven av en sverigedemokrat) grupper hämtar sin näring från dessa teorier, och även den så kallade kristna högern i USA ( där Världen i Dag spelar en roll i Sverige).

I klimatdebatten, bland annat på på SVT:s Ställ Om, dyker det upp länkar till såväl Europeiska Arbetarepartiel som Christian Doktrine (ungefär kristen undervisning). Den sistnämnda organsisationen är bokstavstroende och har det gemensamt med EAP att de, utöver klimatförnekandet, ser president Obama som en kombination av Antikrist och Hitler; Obamas sjukvårdsreform jämförs på fullt allvar med förintelsen. Ja, jag tycker också att det är mycket märkligt att högerextremer jämför Obama med Hitler, men konspirationsteorier är inte rationella.

Detta var en liten presentation av "källorna" till påståendena om köpta forskare, om politiker som ser klimathotet som en förevändning för att införa nya skatter och i förlängningen kontrollera medborgarna.

Jag undrar också över hur mycket koppling Stockholmsintiativet och Lars Bern har till de här grupperna; Lars Berns artikel "Hör klimatalarmismens stöveltramp" ger i vart fall obehagliga vibbar.

Som sagt, det enda råd jag som bloggare kan ge, är att noga kolla de länkar som finns angivna till "sensationella uppgifter". Många forskare får också se lösryckta citat från sig själva på de här sidorna; utklippta och inklistrade i ett sammanghang som passar websidans utgivare.
Ställ Om Svd

fredag 25 september 2009

Ynkryggar i klimatdebatten

En forskargrupp under svensk ledning har publicerat en studie som defininerar gränser för hur mycket vi kan nyttja naturen, i tidskriften Nature. Huvudförfattare är professor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

En av de gränser som forskargruppen anser att vi passerat, är en säker nivå av halten växthusgaser i atmosfären. Hoppsan ...

Det är absolut inte någon nyhet, det är något forskarna känt till länge, men varje nytt offentliggörande sätter igång en febril aktivitet, dels hos olika kommentatorer på debattsidor, dels på diverse bloggar. Några enstaka är skeptiska och nyfikna, men de flesta är bara rabiata förnekare. Tycker ni det är en hård slutsats?

Nej, sättet som dessa förnekare arbetar på visar på att mitt omdöme är riktigt. Vem är det man angriprer för denna rapport, och som får stå till svars för de påstådda felaktigheterna? Ja, naturligtvis går man till generalangrepp på den ansedda tidskriften Nature, för att den har haft den dåliga smaken, att publicera ett material om växthuseffekten, utan att fråga "bloggexperterna" om lov.

Jag bara skojar ...

Man hoppar naturligtvis på DN:s Karin Bojs!!! Och skriver att Bojs har publicerat ännu en larmrapport. (Det ingår i en vetenskapsreporters arbete att skriva om en svensk studie som publiceras i Nature; det är bara knäppgökar som anser att det ska leda till uppsägning.)

Ynkryggar! Varför inte ta striden med Johan Rockström, eller varför inte med nobelpristagaren i kemi, Paul Crutzen, som fick priset för sitt arbete om ozonlagret. Han har även arbetat med meterologi för Stockholms Universitet. Jag är fullständigt övertygad om att de här herrarna kan ta debatten om koldioxidens klimatpåverkan. Det vet naturligvis de här förnekarna om, det är därför man hoppar på Karin Bojs.

DN Ställ Om

Gröna Grönland

Har Ni också stött på påståendet, att vikingarna döpte ett land till Grönland eftersom det var grönt på den tiden, i motsats till i dag? Ja, ni är inte ensamma, den faktoiden (felaktig föreställning som hålls för sann) har jag också stött på många gånger. Däremot har jag aldrig läst om att Island på vikingatiden höll på att pressas ner i havet under inlandsisens grepp, vilket hade varit konsekvent.

Den del där vikingarna landsteg är grönt, och marknadsförs så även i dag av researrangörer. Det finns jordbruk på Grönland, fårskötsel är det vanligaste, men det odlas även potatis på friland.
Varför vikingarna döpte landet till Grönland finns det olika teorier om. Just teorier, därför att det inte finns några skriftliga källor från den tiden. Den isländska sagan Erik Rödes Saga skriver lakoniskt att Erik tog namnet för att locka med sig folk dit, fredlös som han var. Det påståendet är inte okontroversiellt i dag. I en artikel i Populär Historia – Vikingarna vid världens ände (länken tyvärr borta) skriver Torgny Nordin att, landet verkligen är grönt, och att det är svårt att ta teorin om propagandasyfte på allvar.

Men, om nu landet är grönt, och det finns jordbruk där, hur går det då med påståendena om att Grönland var mycket varmare under vikingatiden? Ja det kan man fråga sig; vi har tydligen att göra med ännu en faktoid. Det är naturligtvis möjligt att det var varmare under 1000-årsskiftet, men mycket varmare – nej.

På bloggsidor och olika diskussionsfora kan man se det ena påståendet om Grönland mer fantasifullt än det andra. ”Grönland exporterade frukter” är ett underbart exempel, naturligtvis utan någon annan referens, än att ”det finns gamla källskrifter”. Jag är övertygad om att det skulle väcka en vetenskaplig sensation, om det hittades autentiska skrifter, som berättar att det odlades frukt på Grönland, och i en omfattning som gjorde export möjlig.

Dock växer det såväl lingon som blåbär på Grönland. Träd är det ont om, och man behöver inte ha stor fantasi för att förstå, varför det finns mindre björk i dag än vad som växte på vikingatiden. Nationalencyklopedin har intressanta artiklar under Grönland, om såväl klimat som nordbornas tid. Bland annat skriver NE att vikingarna odlade säd, den mognade knappast men användes till foder. Brödsäd importerades, man var inte isolerade utan idkade handel.

Fredrik Larsson har skrivit en magisteruppsats Handel – lycka eller olycka för nordborna i Grönland (2007), där han beskriver den handel som de nya grönlänningarna bedrev. Mycket handlade det om täljsten och valrossprodukter. (Här blir den uppmärksamme misstänksam: om det finns dokumenterad handel vad gäller dessa produkter, så borde det väl också vara dokumenterat om det handlades med mejeriprodukter, som det också påstås på bloggar och kommentarsidor. För att inte tala om frukt … )

Fredrik Larsson berör även vikingatidens klimat; han använder sig av en källa Ingstad 1965: ”Det var ett något varmare klimat i Grönland när vikingarna kom dit än vad det är i dag”.
Det finns ingen som helst anledning att ifrågasätta detta. Det är till och med så att citatet pekar på att är varmare på Grönland i dag (2009) än vad det var under vikingatiden, eftersom det är varmare i dag än det var i trakten av 1965.

Nordbornas försvinnande från Grönland är lite grann av en gåta. Vi vet inte. En bidragande orsak kan ha varit en försämring av klimatet, men det är långt ifrån säkert. Några svar på den frågan har inte utgrävningarna gett. För det pågår arkeologisk forskning i Grönland; nordbornas lämningar ligger inte under ett tjockt lager is som vissa, mindre nogräknade fritidsforskare, vill göra gällande. Ibland kan man läsa om ”gården under sanden – GUS” och att den skulle ha varit dold i permafrost. Framförallt var den gömd under sand, hörs på namnet!
Som sagt olika teorier om nordbornas försvinnande finns, och NE tar upp en del, för den som är intresserad. Även Fredrik Larsson behandlar ämnet i sin uppsats.

Jag har en egen spekulation som jag tror kan ha haft betydelse, och som jag inte kan låta bli att ta upp: Digerdöden. Inte direkt, så att invånarna dog ut på grund av pesten, utan i stället indirekt att farsoten bromsade handel och utbyte i världen, där en avlägsen boplats drabbades extra hårt. Spekulationer har man rätt till, och det sätter krydda på en sådan gåta som nordbornas försvinnande från Grönland. Men man måste berätta att man spekulerar, och inte ger intryck av att ha en kunskap som inte existerar, eller i värsta fall är grundad på rena lögner.

Glaciärer och forskare

En sak som fascinerar mig är att det i ”debatten” om klimatförändringar dyker upp påståenden om att glaciärerna växer. Visst det finns någon enstaka som gör det, Hubbard glaciär i Alaska, är ett lysande exempel. Men, som U.S. Geological Survey (2009) skriver på sin sida: ” … i skarp kontrast mot de flesta glaciärerna (most glaciers).”

En stillsam undran är då, hur det på debatt- och kommentarsidor, även på bloggar också gu bevars, ständigt dyker upp påståenden om att glaciärerna inte minskar utan tvärtom växer; ofta med en hänvisning till att forskare säger. Det står dock aldrig redovisat vilken forskare som sagt så. I bästa fall kan man få en länk till en bloggsida, som talar om att glaciärerna växer, och som i sin tur har en länk till ovan nämnda U.S. Geological Survey, som skriver att Hubbard glacier växer …

De glaciologer som arbetar på fältet (eller rättare isen), har kommit till helt andra slutsatser än vad de så kallade ”kommentatorerna” eller ”expertbloggarna” gjort. Men tro inte att någon bloggsida går till angrepp, mot exempelvis den danske glaciologen Andreas Peter Ahlstroem, som forskar kring Ilulissiat glaciär i Grönland, eller mot University of Colorado at Boulder, som håller koll på glaciärerna i Nordamerika. Eller varför inte inkompetensförklara forskargrupperna som är knutna till U.S. Geological Survey. Nej, istället lägger man ut dimridåer, och säger att forskarna säger att glaciärerna växer.

Varför man gör så är inte svårt att begripa: man vet att man inte klarar en diskussion, med en forskare som kan sin sak, med hedern i behåll.

Ytterligare en anledning är att man inte vill misskreditera de forskare som man vid lämpliga tillfällen refererar till (cherry-picking tror jag det kallas).

James Balog, fotograf, har gjort ett strålande arbete med Glacier Regression, där han filmat i ”infrarapid”, och visar hur glaciärerna förändras över tid. Och även tar upp vad förändringarna beror på. Jag är säker på att det sitter många ”klimatskeptiker” och knyter näven i byxfickan över filmen. I stället tycker jag att de borde dra igång en debatt om filmens trovärdighet. Ta tjuren vid hornen, helt enkelt, och stå för påståendet om att glaciärerna växer runt om världen.

Men, jag tror att det finns en anledning till att man fortsätter med påståenden som att ”forskarna säger”, eller, också ofta förekommande, ”forskarna är inte överens”. Själv har jag inte hört talas om någon glaciolog, som säger att glaciärerna växer i allmänhet. Har ni?