torsdag 28 mars 2019

Såsom i Tyskland …


Min första tanke, när jag i december läste om ett högerextremt nätverk inom den tyska polisen, var hur det är ställt i Sverige. Är vi förskonade från den här typen av brunröta inom den myndighet som uppbär våldsmonopol i samhället? Sverige och Tyskland är trots allt ganska lika.

För även om det inte uppmärksammats några organiserade kotterier, så förekommer det med ojämna mellanrum incidenter, där intryck ges, att det inom polisen, är tillåtet att leva i sin egen värld. Polischefen i Västernorrland, som för ett år sedan sjukskrev sig efter grova rasistiska kommentarer på Facebook. Jag är tvivlar på, i händelse av en placering i Sandviken, att han skulle använda ord som ”hundfoder” och ”dykardräkt”, om ledarna i underavdelningarna till Bandidos och Hells Angels.
 
Det är av stor vikt att allmänheten har förtroende för polisen som myndighet. (P4 Örebro 14/9 2018)
Även den riksbekante polisen Peter Springare har haft en hel del märkligheter för sig, som ibland blivit viktigare än att sköta jobbet. Springare är mest känd för sitt intresse av brottslingars etniska bakgrund, något som jag tvivlar på odlats i samma omfattning, om han arbetat med våld i nära relationer, exempelvis i norra Dalarna.

Förödande för brottsbekämpningen är om polisen ser människor som olika inför lagen. När det för ungefär ett år sedan uppdagades, att ungdomar i rikare stadsdelar mera sällan misstänktes för narkotikabrott, trots högre konsumtion än fattigare dito, var det en kraftfull varningssignal. Trots att nyheten knappast kunde förvåna någon.

Men, nejdå, det finns ingen etnisk profilering inom polisen. Säger dom ansvariga. Bara att gratulera. I så fall är polisen den enda yrkesgrupp som saknar fördomar.

Verkligheten, som fallet med misstänkta narkotikabrott visar, finns inte.

Det finns skäl att bli riktigt misstänksam, när en polis, trots att problematiken med profilering är känd, avfärdar densamma. Snarare ett tecken på bristande självinsikt, och som sagt, förödande för brottsbekämpningen.

Det har även uppmärksammats extrema åsikter bland ordningsvakter. Enligt en kartläggning Expressen gjort, var det 170 individer, som kunde kopplas ihop med extrema åsikter. Det är en liten andel, men dessvärre en tydlig signal om att mångdubbelt flera accepterat kopplingarna. Även arbetsgivarna.

Även detta förödande för allmänhetens förtroende för ordningsmakten. Ena dagen dela konspirationsteorier från extrema sajter, nästa dag i allmänhetens tjänst. Görs det överhuvudtaget någon research på dom som söker jobb, utöver två referenser, belastningsregistret och (ibland) kontrollera betalningsanmärkningar? Det är inga cykelreparatörer som ska anställas.

Så svårt är det inte att som steg ett ögna igenom offentlig aktivitet på sociala medier. Inte heller att genomföra personlighetstester, som fokuserar på människosyn. Är den sökande till bevakningsuppdraget lämplig till att arbeta bland människor? Inom vissa yrkesgrupper är sunkiga värderingar inte någon privatsak. I synnerhet inte om dessa torgförs offentligt.

Som Dagens Nyheter konstaterade i en ledare: Nu är frågan vem som vaktar väktarna.

torsdag 21 mars 2019

En vilsen höger


I EU-parlamentet är det raka rör i den konservativa gruppen (egentligen europeiska folkpartiets grupp, men klart missvisande namn enligt svenska förhållanden). Gruppen där Moderater och Kristdemokrater ingår kastar helt enkelt ut ungerska Fidesz från samarbetet i gruppen, även om dom inte formellt är uteslutna.

Skälen är såväl goda som kända. Fidesz är ett nationalistiskt och högerpopulistiskt parti med mycket tydliga auktoritära drag. Naturligtvis är Ungern, med Fidesz ledare Viktor Orban, en förebild för Sverigedemokraterna, som följaktligen anser att EU, inklusive den konservativa gruppen, mobbar Orban, Fidesz och Ungern.

I Sverige har däremot de konservativa partierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, inte något emot, att räkna in ett auktoritärt och högerpopulistiskt parti i regeringsunderlaget. Inte ens när det aktuella partiet har tydliga nazistiska rötter. Och inte bara rötter för den delen. Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlssons ”seger eller död”-inlägg på Facebook, där demokrati ersätts med öde, efter valet, är klart nationalsocialistiskt i sin retorik.

Högern i Sverige kan inte sägas vara annat än vilsen. I EU-parlamentet följer dom med strömmen när det gäller renhållningen gentemot bruna partier, men hemma är det makten som hägrar, även om det innebär samverkan med ett nazistanstruket parti.
Skärmklipp från SVT 21 mars 2019. Länk till nyheten nedan.

I Staffanstorp samverkar Moderaterna och SD, och har bland annat kommit överens om den något luddiga formuleringen, att det i kommunen inte ska förekomma ”några kulturella särkrav”.  

Precis som i fallet Ungern tycks islamofobin vara som starkast där det knappt finns några muslimer. Och där islamofobin ges utrymme kommer antisemitismen som ett brev på posten. I Staffanstorp ska det inte serveras någon kosher till några judar! Eller halal till muslimer.

Det är det ju värt för att få styra tillsammans med SD.

Överhuvudtaget betyder ofta det uttrycket ”kulturella särdrag”, att begränsningar mot dessa innebär just särlagstiftning. Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor argumenterade för att eventuella böneutrop från moskéer skulle förbjudas. För att utforma ett sådant förbud, utan att det drabbar exempelvis frälsningsarméns insamlingar med sång, krävs det många kullerbyttor av lagstiftarna.

Eller det här med burkinin och muslimer. Hur ska det förbudet utformas? Kanske via en religiös särlagstiftning där muslimer förbjuds delta i Vansbrosimmet?

Som en muslimsk kvinna uttryckte det: ”Ingen ska berätta för mig vad jag ska ha på mig”. Och i stället för att diskutera accessoarer kanske vi kan ägna oss åt viktigare frågor. Minoriteter och klankultur exempelvis, där även heder ingår, och som jag skrev om för några veckor sedan.


Märkligt, med tanke på att Kristdemokraterna i EU-parlamentet inte vill ha med dom krafterna att göra.

onsdag 20 mars 2019

Underskatta inte klimatförnekarnas religiösa övertygelse


En i förnekarkretsar ofta citerad forskare är Roy Spencer, University of Alabama in Huntsville. Varje månad redovisar han satellitmätningar av atmosfärens temperatur (Latest Global Temperature). Spencers grafer visar lägst trend av alla institut som mäter temperatur, inklusive de största svängningarna, men tveksamheter i mätmetoderna gör att temperaturserien i stort bara tas på allvar i förnekarkretsar.
Skärmdump av Roy Spencer på Heartland Institute (ej länk).

Än värre ställt är det med Roy Spencers vetenskapliga integritet. Spencers åsikt är att klimatet, det har vi fått av Gud. Ett stabilt och självstabiliserande, som det uttrycks av Cornwall Alliance (2009), och som undertecknats av Spencer:

We believe Earth and its ecosystems—created by God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence —are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory.  Earth’s climate system is no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of warming and cooling in geologic history.

Ursprunget är det här (Första Mosebok):

”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Uppmaningen att människan ska lägga jorden under sig tas bokstavligt. Barnatro och mammon kombineras i en och samma mening.

Det är inte alls konstigt att klimatförnekandet har en stark ställning i USA. Det har kreationismen också.

Religionens roll i klimatförnekandet ligger väl i linje med den forskning som gjorts om förnekarnas hemvist. Högernationalistiska värderingar är ofta förekommande bland klimatförnekare. I USA är dessutom nationalism ofta i symbios med religion – den så kallade kristna högern.

När någon påstår att dom inte tror på den globala uppvärmningen kan påståendet vara bokstavligt. Människor som helt enkelt i stället tror på att Gud välsignat människan med ett stabilt klimat, att kol, olja och naturgas är Guds gåvor till mänskligheten, och vår skyldighet att nyttja.

Sådan ser den religiösa övertygelsen ut, i det här fallet för en forskare som Roy Spencer. 

lördag 16 mars 2019

”Vid riksdagsvalet 2022 har Gretas generation rösträtt”


Ibland dyker det upp memes på Facebook som är så träffsäkra, att dom tvingar till eftertanke. Det här är ett sådant exempel:


I går var det som bekant världsomfattande skolstrejker, inspirerade av 16-åriga Greta Thunberg, som uppmanade vuxenvärlden att ta tag i klimatförändringarna, och minska koldioxidutsläppen.

Våra ungdomar världen över har anledning att vara förbannade. Dom är inte ensamma. Erika Bjerström, SVT, rapporterar i samband med klimattoppmötet i Katowice: ”Det är skamligt” sa en av forskarna bakom IPCC-rapporten till mig på toppmötet, och tillade, skakade av vrede: ”Sedan när blev det upp till politiker att avfärda vetenskaplig forskning?”.

Forskningen är lätt att ta till sig. Svensken Svante Arrhenius kunde redan 1896 formulera hur koldioxid påverkar värmebalansen i atmosfären. För att förstå vad som händer med extremerna när medeltemperaturen stiger räcker det med att studera Carl Friedrich Gauss arbete med normalfördelningar, klockkurvan populärt kallad. Klimatforskaren James Hansen NASA har utgick från Gauss, i ett lättförståeligt arbete från 2012. Väl värt att läsa.

Klimatförändringar, och orsaker, är slutdiskuterat. Att vissa människor inte vill acceptera den verkligheten är beklagligt, men inget vi borde ta hänsyn till.

IPCC, FN:s klimatpanel bedriver ingen egen forskning, men redovisar vetenskapligt publicerade arbeten från mängder av forskare varje rapport. Att resultaten inte godtas beror till stor del på en genuin ovilja mot varje förändring i livsstilen.

En slutsats som stämmer väl överens med den forskning som gjorts för att förstå så kallade klimatförnekares synsätt. (Klimatförnekande ligger på en sådan nivå att det är socialantropologiskt intressant.) Ofta har klimatförnekaren starka högernationalistiska värderingar, inte sällan med en gammaltestamentlig syn, att människan är guds ställföreträdare, satt att råda över jorden.

Klimatforskare utmålas som ett direkt hot mot makten, livsstilen och härligheten.

Naturligtvis är skolstrejken ett uppror mot etablissemanget, ett etablissemang där klimatförnekare har en mycket stark ställning. Så stark att nödvändiga åtgärder bromsas.

Ungdomarna avfärdas gärna med att dom i stället för att skolka borde lära sig saker för att sedan kunna ta ansvar för miljön. Grete Thunberg hånas i tidningar som GP och av Timbrosfären.

Verkligheten visar att det inte hjälper gå i skolan. Den här tweeten är underbar:Symtomatiskt är att klimatförnekare gärna ser forskning som en demokratifråga, där olika sidor ska få komma till tals. Inte som klassisk forskning där vetenskapliga rön granskas, publiceras och sedan gäller. Den delen avfärdas eftersom man helt enkelt inte godtar resultaten. (Nazisterna avfärdade Einstein med att han bedrev judisk forskning.)

Klimatförnekare tar gärna på sig offerkoftan, och påstår att dom blir tystade. Så är det naturligtvis inte. Det är ingen som tystar dig, om du anser Einsteins relativitetsteori är fel. Du kan anse att koldioxid saknar betydelse för klimatet. Du kan till och torgföra åsikten att jorden är platt, eller att samhället styrs av utomjordingar.

Men begär inte att du skall få utrymme i seriösa medier, eller att vi andra ska ta dig på allvar.

onsdag 6 mars 2019

Myten om lavskrikan


En skog som klassas som nyckelbiotop får inte avverkas hur som helst. Trakthyggesbrukets (skogsbruk genom kalhygge) högljudda förespråkare hävdar då att skogen inte får brukas, att den konfiskeras av staten, och att den enskilde lämnas rättslös.

Inte sällan med argumentet att skogsägaren straffas för att skogen är välskött(!).

Långsökt så det förslår.

En naturskog är inte en välskött skog enligt kalhyggets förespråkare. En välskött skog, enligt dom, är träd i raka rader, samma ålder och med lämpliga avstånd för skogsmaskinen.

Skogsvårdslagen är tydlig när det gäller påståendet om myndigheternas ”döda hand” över skogen. En avverkning, som omfattar mindre än en halv hektar, behöver inte anmälas till skogsvårdsstyrelsen. Ett varsamt uttag från skogen är fullt lagligt. Och varför skulle lagen hindra? Det var ju så våra äldre generationer brukade skogen.

Få skogsägare i dag brukar sin skog själva. Många bor inte ens på fastigheten. När äganderättslobbyn använder uttrycket ”bruka skogen som sina fäder” är betydelsen en helt annan. Det som för var en vinters arbete i skogen för markägaren är i dag ett telefonsamtal till entreprenören som sköter avverkningen.

Det behöver inte handla om girighet eller lathet, snarare en tidens gång, som sprungit ifrån verkligheten. Men visst har dom snabba pengarna betydelse. Samtidigt som känslan försvunnit från den skog man inte själv brukar.

Är det inte ynkedom, att vi fortfarande, in i 2000-talets andra årtionde, fortfarande skövlar ömtåliga marker med skördare, skotare och markberedare? Längre borde vi väl ändå ha kommit i utvecklingen.
 
Lavskrika, bild från Wikipedia
Skoglobbyn, LRF, centerpartiet med flera, hur vill dessa aktörer hantera marker med nyckelbiotoper? Hur ser dom på lavskrikorna?

Uppenbarligen helst inte alls. På något annat sätt går inte att tolka det allmänna gillandet av att anslagen för inventering av nyckelbiotoper dras in (den SD-stödda M/KD-budgeten). Nyckelbiotoper och miljöhänsyn, och annat som hindrar när växande träd ska växlas in i pengar, vill man inte veta av.

Allt mera aggressiva metoder, inklusive giftiga nålstick, används för att komma undan naturvården, och misstänkliggöra naturvården.

[Artikeln är länkad från en nättidning, signerad Svenskt Näringsliv, som med önskvärd tydlighet agerar megafon för LRF och andra ägarintressen. När hörde ni förresten LRF gnälla över att handläggare i miljöfrågor samtidigt är skogsägare?]


När det gäller centerpartiets agerande minns jag valrörelsen 1988, och hur säldöden påverkade valrörelsen. Då hette det från centern, att ”sälarna i västerhavet inte har någon rösträtt”.

Det har inte lavskrikorna heller.

Ett tidigare blogginlägg handlade om hur våra sista naturskogar är på väg att slaktas på den heliga äganderättens altare: Centern, LRF och Baggböleri

måndag 4 mars 2019

Centern, LRF och baggböleri


Det handlar om Sveriges sista naturskogar, om dessa biotoper ska offras på den heliga äganderättens altare.

I ärlighetens namn är även Moderaterna och Kristdemokraterna, vad gäller naturvård, på samma nivå som Centern, om än inte lika högljudda. Folkpartiet aningen bättre.

Skogsintressena värjer sig mot att det finns restriktioner i brukandet av skog, innehållande ömtåliga biotoper. Även för så kallad fjällnära skog. Dessa restriktioner avfärdas från centerhåll med att skogsägaren måste få bruka sin skog som fäderna gjort.
Bild från SCA (Svenska Cellulosa AB) "För skogens Bästa" (sic)

Blå dunster som möjligen kan lura personer som aldrig upplevt skogsbruk. Eller inte har en aning om vad det innebär att bruka skogen.

Fäderna som brukade skogen hade inga skördare, skotare eller markberedningsmaskiner, och tveksamt om dom på sin tid skulle tillåtit dessa.

Våra fäders sätt att bruka skogen utgjorde litet hot mot nyckelbiotoper. Begreppet fanns inte. Förändringen kom när skogsägare slutade bruka sina skogar själva, och i stället ringde den lokala entreprenören, att kalhugga, köra ut och markbereda. Ett bekvämt sätt.

Enligt skogsbranschen ska naturskogarna tämjas till lydiga virkesåkrar, återplanteras i raka rader för att underlätta nästa kalhygge om 50 eller 70 år, beroende på bonitet. 

Att finansiera köpet av en skogsfastighet via kalhyggen i naturskogar är inte något annat än baggböleri. Och det är inte ens säkert att skogsägaren ens behöver se sin fastighet efter skövlingen.

När en skogsägare säger att hen inte får bruka skogen, betyder det att skogsstyrelsen sagt nej till kalhyggen och markberedning. Eller att ett miljöcertifierat skogsbolag anser att kalhuggning, i just den skogen, inte kan ske på grund av nyckelbiotoper.

Bruket av fjällnära skog är belagt med restriktioner. Det är ingen nyhet. Avverkning får inte ske om det ”väsentligt kan komma att påverka natur- och kulturmiljövärden”.

Snyftreportage om personer som köpt en fastighet med fjällnära skog, och inte får finansiera genom avverkning, skall tas med en nypa salt. Köparen kan omöjligen varit omedveten om restriktionerna. Att det inte bara är att köra ut en processor i skogen och låta pengarna rulla in.

Med dagen kortsiktiga skogsbruk, som inte bara innebär skövling, utan även ödeläggelse av markskiktet, förnan, omvandlas naturskogar i rask takt till virkesåkrar. Mycket långt ifrån våra fäders sätt att bruka skogen. Centern och LRF är glasklara i sin hållning. Staten ska ersätta skogsägaren för miljöhänsyn, ungefär som att staten ska ersätta ett företag som måste förbättra miljöanpassningen. Ett i så fall orimligt system.

Med önskvärd tydlighet anser Centern och LRF att miljöhänsyn skall underordnas äganderätten.


Fotnot: Baggböleri är en term för olovligt avverkad skog, men används även om tvivelaktigt skogsbruk.