onsdag 20 mars 2019

Underskatta inte klimatförnekarnas religiösa övertygelse


En i förnekarkretsar ofta citerad forskare är Roy Spencer, University of Alabama in Huntsville. Varje månad redovisar han satellitmätningar av atmosfärens temperatur (Latest Global Temperature). Spencers grafer visar lägst trend av alla institut som mäter temperatur, inklusive de största svängningarna, men tveksamheter i mätmetoderna gör att temperaturserien i stort bara tas på allvar i förnekarkretsar.
Skärmdump av Roy Spencer på Heartland Institute (ej länk).

Än värre ställt är det med Roy Spencers vetenskapliga integritet. Spencers åsikt är att klimatet, det har vi fått av Gud. Ett stabilt och självstabiliserande, som det uttrycks av Cornwall Alliance (2009), och som undertecknats av Spencer:

We believe Earth and its ecosystems—created by God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence —are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory.  Earth’s climate system is no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of warming and cooling in geologic history.

Ursprunget är det här (Första Mosebok):

”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Uppmaningen att människan ska lägga jorden under sig tas bokstavligt. Barnatro och mammon kombineras i en och samma mening.

Det är inte alls konstigt att klimatförnekandet har en stark ställning i USA. Det har kreationismen också.

Religionens roll i klimatförnekandet ligger väl i linje med den forskning som gjorts om förnekarnas hemvist. Högernationalistiska värderingar är ofta förekommande bland klimatförnekare. I USA är dessutom nationalism ofta i symbios med religion – den så kallade kristna högern.

När någon påstår att dom inte tror på den globala uppvärmningen kan påståendet vara bokstavligt. Människor som helt enkelt i stället tror på att Gud välsignat människan med ett stabilt klimat, att kol, olja och naturgas är Guds gåvor till mänskligheten, och vår skyldighet att nyttja.

Sådan ser den religiösa övertygelsen ut, i det här fallet för en forskare som Roy Spencer. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar