söndag 29 januari 2012

Skrämmande inkompetens i Jägarförbundet

Svenska Jägareförbundet har ett antal jaktvårdskonsulenter som handlägger viktiga frågor om jakt och viltvård. Man kan förledas tro att dessa tjänstemän är utbildade i viltekologi, zoologi, populationsekologi, evolutionslära, populationsgenetik, eller någon annan för arbetet lämplig utbildning.

Så är inte fallet.

Svenska jägarförbundets tjänstemän har en sämre utbildning inom sitt ansvarsområde än en högstadielärare i biologi! Trots detta räknas Svenska Jägarförbundet som en mycket viktig referensgrupp i frågor som rör ekologi och viltvård. Hur denna simpla lobbygrupp kunnat mygla sig till detta oproportionerliga inflytande övergår mitt förstånd.

Jaktvårdskonsulenterna är antingen utbildade jägmästare, alltså en utbildning med inriktning mot skogsvård (!) eller viltmästare, utbildade av lobbyorganisationen själv.

Några djupare studier i viltekologi, zoologi, populationsekologi, evolutionslära, populationsgenetik bedrivs inte. En naturlig följd av detta är naturligtvis att stora delar (i vart fall den del som hörs) av jägarkåren lider av ett kroniskt rovdjurshat, främst mot vargen. Rovdjurens betydelse som toppredatorer i ett ekologiskt komplicerat system är inget som Svenska Jägarförbundet lägger någon större vikt vid. Säkert beroende på att den kompetensen saknas. Och det verkar heller inte som att man vill ha den.

Skulle vi tillämpa samma genuina kunskapsförakt inom medicinen skulle sjukhusen styras av homeopater och healare.

Ett gott råd till regering och riksdag, är att ge jägarkåren den betydelse, som deras andel, knappt fyra procent, av Sveriges befolkning motiverar.  Svenska Jägarförbundet är nog kompetenta i frågor som rör praktisk jakt, vapenhantering och styckning av vilt, men när det gäller ekologi och viltvård är det inte något annat än kvacksalvare vi har att göra med.

Dagens Nyheter  Aftonbladet

måndag 16 januari 2012

Snurrigt om homogenisering

Ibland undrar jag om skribenterna på TCS och de som kommenterar överhuvudtaget bryr sig om att titta på de diagram de försöker analysera.

I dag blev det faktiskt lite roligt. En av skribenterna har plockat fram två temperaturdiagram från Giss över isländska Akureyri. Ett ojusterat diagram, och ett homogeniserat. Naturligtvis kommer kommentarer om att Giss och Jones myglar för att justera temperaturerna för att de ska passa in i den globala uppvärmningen.

Vi börjar med det diagram som inte homogeniserats (det är ändock fel att tala om rådata):


Sedan jämför vi med det homogeniserade diagrammet:


Alltså, vem som helst som någorlunda har synen i behåll, ser ju att de värden som förändrats, är de som ligger före den senaste uppvärmningen!!! Lik förbannat sitter ett antal självutnämnda experter och beskyller Phil Jones för att manipulera datan så att det ska se varmare ut än vad det är i verkligheten.

Ett gott råd till folket på Scammen: Eftersom ni uppenbarligen inte är kompetenta att tolka diagram föreslår jag att ni läser lite brödtext om fjärilar och fåglar och klimatförändringar i stället (SVT).