fredag 22 oktober 2021

Serverhallar – vår tids pappersbruk

Serverhallar pekas gärna ut som subventionerade energislukare, men är det verkligen hela sanningen? Visserligen drar anläggningarna mycket energi, men samtidigt sparas så väl energi som råvaror.

Färska trycksaker (jag tror ni förstår vad jag menar) minskar i omfattning och upplagor. Det är verkligheten, även om det är tråkigt när arbetstillfällen försvinner och pappersbruk läggs ner. Men, det går åt mindre skogsråvara (mjukpapper och kartong räcker inte för att kompensera för grafiskt papper) samtidigt som papperstillverkning är enormt energikrävande.

Den tryckta informationen minskar. Jag har svårt att se detta som negativt. Viktiga papper kan fortfarande skrivas ut.

Så här är det tänkt att Microsofts anläggning utanför Sandviken ska se ut. Informationsflödet tar nya vägar, behovet av papper minskar.


Även om vi inte kan kalla detta för en omställning så är det ändå ett tecken på att vi har en omställning. Ett nytt tänkande.

Elbehovet kommer att öka, och öka ännu mer. Omställningen till ett fossilfritt samhälle går till stora delar via ökad elproduktion.

Då duger det inte med en blåbrun vänta-och-se-politik. Fortsätter moderaterna att närmast konsekvent säga nej till nya vindkraftsparker, till förmån för små kärnkraftverk, som ännu inte finns på marknaden, kommer inget att hända. Än mer verklighetsfrånvänt blir det om reaktorerna ska drivas med återanvänt kärnbränsle – den typen av upparbetningsteknik finns heller inte. Kostnaden är ett annat problem, kanske kan anläggningarna konkurrera med oljeverk, men knappast med den energimix vi har i Sverige.

Det blir alltså ingen omställning i närtid med den moderata energipolitiken. Omställningen måste pausas, och det hade varit klädsamt om partiet erkänt detta för väljarna också.

Och väljer vi kärnkraftsvägen, är det rimligt, att vi själva, inom landets gränser, tar ansvar även för uranbrytningen. Hur nu moderaterna, som säger sig värna, inte bara kommunala veton, utan även lokala opinioner, tänker lösa detta, är höljt i dunkel. De små kärnkraftverken av SMR-modell, som moderaterna tänker sig, kommer naturligtvis inte heller att kunna lokaliseras utan protester. Inte ens om elen behövs för att säkra jobben på Sandvik.

Energibolag verkar i dag på en marknad. Stater styr inte längre. Ibland tar sig dock marknaden bisarra uttryck. Stiger elpriset tillräckligt mycket på kontinenten blir det lönsamt att starta oljekraftverket i Karlshamn, trots att verket är till för reservkraft.

Påståendet att Karlshamnsverket startar på grund av att kärnkraft lagts ner är däremot en ren lögn.