fredag 19 augusti 2011

Två länkar


Professor emeritus Wibjörn Karlén har ett gästinlägg på The Climate Scam, där han hävdar att torkkatastrofen på Afrikas horn borde förutsetts, eftersom astronomer förutsett dagens solfläcksminima, och att en studie från 1974 visat på en viss samstämmighet mellan ett litet antal solfläckar och torka i det aktuella området.

En aktuell nyhet på norska yr.no talar om att det successivt blivit torrare på Afrikas horn sedan 2003. Torkan är alltså inget nytt fenomen som startade med solfläcksminimat som tog sin början 2008.

Tvärtom så ligger det kraftiga solfläcksmaximat 2007 mitt i den period då torkan blev allt värre.

Men det är kanske för mycket begärt att ta med det i ett inlägg som skrivits av en emeritus, som bygger sin artikel på en rapport som producerades 1974.

Men kanske bloggen TCM skulle ha lite koll på om gästinläggen är av kategorin trovärdiga eller inte.

lördag 13 augusti 2011

Nordin och Stilbs förvånar inte ...


… däremot förvånar det att bloggen The Climate Scam torgför ännu ett av Lars Berns sjuka inlägg. Lars Bern använder, utan att blinka, i sin Newsmill-artikel ett mycket grovt förvanskat citat av Maurice Strong. Jag har tidigare skrivit om detta citat.

Originalet, som är belagt i citatbanker lyder:

 "Vi kan komma att nå den punkten att det enda sättet att rädda världen kommer att vara den industriella civilisationens kollaps."

Lars Bern använder det här ”citatet” som är endast är belagt på diverse konspiratoriska sajter:

Är inte det enda hoppet för planeten att den industriella civilisationen kollapsar? Är det inte vårt ansvar att se till att det sker?

Lars Bern är äcklig som inte drar sig för att använda grovt förvanskade, alternativt fabricerade, citat, trots att det inte utgör någon som helst svårighet att kontrollera ordalydelsen. Att professorerna Peter Stilbs och Ingemar Nordin personligen krälar omkring i Lars Berns avträde med bruna tungor är dock inget jag höjer på ögonbrynen över.

Att bloggen The Climate Scam, som infört en ny policy där personangrepp sägs ha bannlysts, hjälper till att sprida förfalskade citat anser jag däremot vara beklämmande. Enligt mig är förfalskade citat ett av de värsta personangrepp man kan göra sig skyldig till.

Punkt.