lördag 25 december 2010

Frånvaron av kyla


Så skulle man också kunna beskriva den globala uppvärmningen. Tillsammans med en förbannad massa regn, för det tillhör också verkligheten i en allt varmare värld. För ni kan väl inte bara blunda för de översvämningar som vi allt oftare ser? Kalifornien, Kroatien, Belgien, Colombia, Australien etc.Att vi har vinterkyla i Sverige ändrar inte detta faktum.

För världen har blivit varmare, inte minst den senaste 30-årsperioden. Det är inte kallt nu heller, inte globalt sett. Det är tvärtom varmt, vilket vi kan se i den här figuren:


Figur från den interaktiva sajten Wood for trees

När jag skriver detta, ligger december månad på ett temperaturöverskott på ungefär 0,3 grader i förhållande till medelvärdet för perioden 1979 – 2000; december månads värde bör hamna ganska precis på trendlinjen, alltså en uppvärmning på 0,14 grader per decennium.

Detta är anmärkningsvärt, mot bakgrund av två omständigheter som påverkar klimatet (eller i vart fall sägs göra det): Vi är mitt inne i en La Nina, och vi har knappt sett röken av några solfläckar sedan 2007.

Just solfläckshypotesen är intressant; den blir mer och mer förfinad: solfläckarna ges stor betydelse av hur klimatet, men ingen kan säga hur, och ju mera verkligheten distanserar sig från hypotesen, desto mer distanserar sig hypotesen från verkligheten. Ett av de mera underbara inslagen är påståenden, om att det skulle bli fortsatt kallt därför att det inte varit några solfläckar alls de senaste fyra dygnen …

Jaha, jag förstår att varit en massa solfläckar på den sol som lyser över Kanada och västra Grönland:


Bilden hämtad från Tokyo Climate Center (15-21/12 2010) och visar avvikelserna i temperatur från perioden 1971-2000. Det är enkelt att gå in på sidan och klicka fram olika veckor, Det går även att kolla nederbörd. Vad gäller temperatur har jag ändrat gardinen till anomaly.

Skämt åsido, hade det verkligen funnits statistik som visar på överensstämmelse mellan solaktivitet och temperatur, hade vi fått se den. Nu kör man fantomenargument: vi vet att sambandet finns, vi kan bara inte visa det.

Åter till avkylningen från La Nina, vi får helt enkelt vänta och se om det blir någon avkylning. Än så länge har vi inte sett några större effekter globalt. Men vi bör få några månader som i vart fall tangerar "min bottenkurva"  i Roy Spencers satellitmätning. Får vi inte den avkylningen, kan vi börja fundera på om uppvärmningen är underskattad. Jag roade mig med att lägga en linje längs bottenvärdena i diagrammet från hans mätningar; inte heller den linjen tyder på någon avkylning, tvärtom ganska parallell med trendlinjen. 

Men självklart, gör man som vissa knäppgökar, drar en trendlinje från 1998 fram till 2008 blir resultatet ett annat. Varför man nu ska göra det, när det finns mera än 30 års data tillgängligt, övergår mitt förstånd, men jag betecknar dessa som sagt, som knäppgökar. Professorer inkluderade. Även dom som svamlar om ”ett 15-års icke signifikant uppvärmning". Hallå professorn, vad händer om man räknar in 2010 i den perioden, som säger att vi inte haft någon avkylning? Tycker nog att professorn ska fortsätta med glöggen och strunta i sina vetenskapliga analyser, för den delen begriper han inte.

Skärskådar man Roy Spencers dataset ser man att uppvärmningen är snabbast på norra halvklotet. 0,24 grader per decennium närmare bestämt. Bra mycket mera än vad siffrorna visar för södra halvklotet. Glöm heller inte bort att större delen av Afrika ligger på norra halvklotet. Än mera för Arktis.

Hur siffrorna kommer att se ut för december månad (går att kolla dag för dag med javaprogram i burken)  efter att ha brutits ner vet vi inte. Men vi vet att det fanns ett gäng lögnhalsar som förra vintern deklarerade att norra halvklotet var kallare än normalt. Vi kan vara övertygade om att dom säger samma sak i år också. Oavsett vad verkligheten säger. 

Avslutningsvis kan jag inte låta bli en julklapp, även den från wood for trees, till alla dom som ylar om att NASA Giss skulle mygla med temperaturerna. Bilden visar kurvorna från Roy Spencer, UAH (också med koppling till NASA) tillsammans med Giss-kurvan.  Glöm dock inte bort att de olika mätningarna baseras på olika perioder, UAH 1979-2000, och Giss på 1951-1980, varför gisskurvan ska ligga ca 0,24 grader över UAH.

God Jul alla klimathaverister.


Uppdatering: Visst borde väl den arktiska isen återhämta sig rejält, nu när det är så kallt i Sverige:


Jasså inte ...söndag 5 december 2010

Skeptiker tvingas bekänna färg

Det dyker upp inslag i klimatdebatten som kan tolkas som positiva. Ett sådant inslag är att det faktiskt börjar ställas samma krav på skeptikernas arbeten, som på all annan forskning.

Wegmanrapporten är ett sådant exempel. Inte nog med att statistikern Edward Wegman börjar hudflängas för att stora delar av rapporten uppenbarligen är plagierad. [Detta är i sig exempellöst, och visar tydligt att denne Wegman inte platsar i den akademiska världen.]

Utöver upprördheten över Wegmans plagiering, börjar även den ”fakta” som ligger till grund för rapporten synas i sömmarna. Inte heller detta är smickrande för Wegman. Det går naturligtvis inte att rekonstruera Wegmans tankar, men troligen tänkte han, att eftersom det var en beställd rapport (!) till kongressen, så behövde han inte bry sig om det som är praxis i forskarvärlden, eller heder heller för den delen. Att, som en knäppgök i den svenska förnekosfären tycka att Wegmans fadäs berodde på, och för den skull skall ursäktas, att Wegman hade ett pressat tidschema, är stor humor.

I Wegmans rapport hittar man nämligen referenser till tidskriften Energy & Environment, utöver Wegmans egna teorier, som inte undergått vetenskaplig granskning. Vilket väl heller inte kan sägas om McIntyres olika blogginlägg (som det också refereras till i rapporten) … Utöver den tredjedel som räknas som plagiat alltså. Men det är väl inte så noga med vad som skrivs till kongressen. Beställer ”Smokey Joe” en rapport så ska han ju få rapporten också, och helst med önskat innehåll. Studenter som vill ta examen bör dock i möjligaste mån undvika den kvasivetenskap som förmedlas via E & E.

Fortsättning lär följa …


En annan figur som hamnade i blåsväder är bloggaren (jo, han är visst professor också, oklart varför, i matematik) Claes Johnson. Det är ingen överraskning att han illustrerar sitt minst sagt haveristiska blogginlägg med Goebbels bokbål. Det handlar inte om att bränna några böcker eller ens förbjuda. Bara det självklara i att räkneexempel som används i undervisning skall vara förankrade i det kunskapsfält varifrån man hämtar exemplen. Professorn i meteorologi Lennart Bengtsson, som för övrigt är mycket noga med att framhålla osäkerheter i klimatforskning, och därför är populär bland skeptiker, som dock gärna överdriver Bengtssons osäkerheter, sågar fullständigt professor Johnsons hemsnickrade teorier.

För det som professor Claes Johnson för fram, är inget annat än hemsnickrade teorier. I annat fall hade han plockat fram relevanta referenser.


Ett annat arrangemang som heller inte har mycket med klimatforskning är den Bok- och Biblioteksmässa som äger rum i Berlin. Böcker presenteras, forskare uttalar sig, menar och tror, men utan några konkreta studier att hänvisa till. Den ökande mängden vattenånga orsakad av koldioxidens uppvärmning ska genom ökad molnbildning motverka fortsatt uppvärmning etc. Det är väl i så fall bara att redovisa statistik på ökat vatteninnehåll i atmosfären och visa att det stämmer överens med att temperaturen sjunker? Jasså inte …

Men det var kanske det vi såg över Pakistan. Dock ingen avkylning.

DN 

Ps. Det finns i inlägget länkar till Climate Audit och E & E. Det kommer inte att publiceras flera länkar till dessa eller liknande källor. Ds