fredag 13 juli 2012

McIntyre och Yamal

Risken för att metan kommer att frigöras (hastigare) är väl det som orar mest när det gäller klimatförändringarna. I den arktiska tundran finns mängder med metan som frigörs i takt med att permafrosten tinar. På havsbotten ligger metan bundet i form av metanhydrat, som kan destabiliseras av att vattnet värms upp. En storm i kombination med varmt ytvatten exempelvis.

För det blir varmare, inte minst i Sibirien, bland annat Yamal, som den här artikeln behandlar. Oleg Anisimov, head of the department at the State Hydrological Institute, säger i artikeln att 30 kvadratkilometer land eroderar bort årligen, vilket skulle innebära att ishavet äter sig in med 20 meter varje år utefter Sibiriens 150 mil långa kust, naturligtvis mer på ett ställe, mindre på ett annat. En kombination av att istäcket krymper sommartid, samtidigt som permafrosten tinar och marken destabiliseras.

Det är ingen som helst tvekan, om att Arktis förändras, och blir varmare. Det är fullt naturligt. Mer växthusgaser som ändrar strålningsbalansen ger mera energi till biosfären, och ett varmare klimat. Detta gäller även Yamal, något som Keith Briffa mycket riktigt konstaterade i en temperaturrekonstruktion där Yamal ingick.

Detta gillades inte av Steve McIntyre. Han hade av okänd anledning kommit över en annan temperaturrekonstruktion, från ett närbeläget område som inte visade någon uppvärmning alls. Självklart tyckte McIntyre att den i stället skulle användas.

Steve McIntyre är mineralprospektör och har aldrig samlat material för en temperaturrekonstruktion. Däremot tycker han, vilka träd eller sediment som ska väljas i en rekonstruktion. Han är även flitig när det gäller att samla in rådata från vädertjänster. Eller kanske inte. I stället för att fråga vädertjänsten som har upphovsrätten till rådata väljer han att begära uppgifterna från den forskare som bara fått tillstånd att använda siffrorna.

Jag tror att detta är en ren försiktighetsåtgärd från Steve McIntyres sida. Om han frågat den som äger datan, finns ju risk att han hade fått ut den ...

Det skulle ju kunnat innebära merarbete i stil med det mastodontarbete professor Richard Müller utförde med temperaturdata, i BEST-projektet. Ett arbete som visade sig stämma överens med såväl NASA, NOAA, CRU och vad skeptikern Roy Spencer också kommit fram till: Temperaturen stiger, och gör det snabbt.


Diagram från NASA GISS


 Och BEST-projektets utfall

Steve McIntyre sägs inte vara riktigt nöjd med resultatet från BEST-projektet, men börjar uppenbarligen tackla av. På annat sätt går inte att tolka det faktum, att McIntyre inte dragit igång samma personförföljelse av Richard Müller, för att få ut rådata, som mot Michael Mann, Keith Briffa, Phil Jones, James Hansen med flera. Om nu inte McIntyre sent omsider begripit att han inte har så stor nytta av rådata. Synd i så fall att han inte kom till insikt tidigare.

Åter till Steve McIntyres tangentbordsrekonstruktion av Yamals temperaturer, här i Ingemar Nordins tappning, som även beskriver en del av McIntyres rättshaveristiska beteende, som jag tidigare tagit upp.

Så här anser alltså Steve McIntyre att temperaturen utvecklats på Yamalhalvön: 
Det är den gröna kurvan McIntyre anser giltig. (Bild från The Climate Scam.) Tycker ni att Steve McIntyres tangentbordsrekonstruktion på ett rimligt sätt förklarar att trenden för havsisens årliga minima krymper i rekordfart, att permafrosten tinar, att det läcker metangas och att kusten eroderar? 

Steve McIntyre har gjort det som skulle vara dödsstöten för vilken seriös forskare som helst (nu är ju McIntyre varken forskare eller seriös, men ändå). McIntyre har plockat en enskild detalj, just för att den visar det budskap han vill framhäva. Att där finns mängder med observationer, även instrumentdata, som talar emot förbigås med största möjliga tystnad.

Det är synd att inte McIntyre tas på tillräckligt stort allvar för att ställas till svars för sin tes, som så uppenbart står i strid med verkligheten.

Personligen tycker jag att Steve McIntyre borde tänka mera på sin försörjning och återgå till mineralprospekterandet. Det kan ju inte vara gratis att driva en klimatblogg i den omfattning McIntyre gör.

DN