torsdag 17 oktober 2019

Klimatförnekare och Sion Vises Protokoll


För klimatförnekarna är konspirationsteorierna luften dom andas. FN, alternativt någon annan auktoritet, synlig eller inte, Bilderberggruppen nämns ofta, sägs styra forskningen kring klimatet. Vädertjänster beskylls för att redovisa högre temperaturer än vad det i själva verket är. Forskare som arbetar med att ta fram klimatmodeller förklaras som odugliga. Klimatkänsligheten, alltså effekten från en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären, förklaras alltid som överdriven, om den överhuvudtaget ges betydelse. Den arktiska havsisen sägs återhämta sig varje vinter, lika säkert som att höjningen av havsnivån bara är marginell. Forskarna ljuger, förutom några få sanningssägare, som oftast har det gemensamt att dom aldrig ägnat sig åt forskning relaterat till ämnet.

Allt är en konspiration. Ibland förklarad med att politiker, i klimathotet, hittat ännu en metod att beskatta medborgarna, men allt oftare påstås, att det är krafter i eller bakom FN, som vill bilda en världsregering, med målet att införa en grön diktatur. Globalister och New World Order är lagom diffusa ord, som allt oftare dyker upp hos tongivande klimatförnekare.

Synsättet ligger snubblande nära falsariet Sion Vises Protokoll. En pamflett, som sägs visa en judisk konspiration, med målet att uppnå världsherravälde. En text som från början spreds i tsarryssland, men som drevs till sin spets i nazityskland.

I dag törs ytterst få tala öppet om en påstådd judisk konspiration. I stället används kodord som globalister och New World Order – samma som hos klimatförnekarna – ofta personifierade genom namn som Rothschild och Soros.

George Soros är ett namn som dyker upp allt oftare bland klimatförnekare. Vid sidan av de gamla termerna. Argumentationen blir allt mera extrem. Antisemitiskt tankegods allt mera accepterat.
I kölvattnet av Greta Thunbergs världsberömda klimatstrejk påstår delar av den svenska klimatförnekarsekten, helt öppet, att Thunberg i själva verket styrs av George Soros. Påståendet torgförs via bloggar, sociala medier och webb-TV.   

För en tid sedan undertecknade 500 forskare (sic!) ett brev till FN:s generalsekreterare med påståendet ”att inte förlita sig på klimatmodeller eftersom de bevisligen överdriver den globala uppvärmningen”. De svenska undertecknarna är ungefär de väntade, en krets där antisemitiska kopplingar inte väcker någon uppmärksamhet.
Svenska undertecknare av brevet till FN:s generalsekreterare. Kemiskt befriat från klimatforskare. 

Jacob Nordangård (som undertecknat brevet efter att skärmdumpen togs) skriver om George Soros och Ricken Patel (redan 2015):
När Patel synas så faller dock detta oberoende ihop som ett korthus. Han har tidigare varit involverad med FN, Rockefeller Foundation, Gates Foundation och svarar mot en ultrarik elit som driver en tydlig agenda. Denna handlar om mer makt åt FN och ett system för Global Governance. I bakgrunden hittar man också en av de mest skrupellösa globalisterna, George Soros. Patel och hans medgrundare till Avaaz, Tom Perriello, har sedan länge varit involverad i Soros olika projekt.
Citatet innehåller ett flertal antisemitiska markörer, något som inte väckte någon uppmärksamhet på bloggen ”Klimatupplysningen”, där konspirationsteorier uppenbarligen räknas som upplysning.
Lars Bern, en  av undertecknarna, är ännu mera öppen med sina sympatier. Utöver att låta sig intervjuas av nazistsympatisören Ingrid Carlqvist, skriver Bern även debattartiklar i Newsvoice, och är där långtifrån ensam om antisemitiska konspirationsteorier.
Lars Bern skriver:
Förklaringen är den att han [Soros] tidigt blev den enormt mäktiga bankirdynastin Rothschilds vänstra hand med uppgift att manipulera finansmarknaden och politiken efter deras tycke. Hans mycket nära relationer med Rothschilds har i detalj dokumenterats av den världskände kolumnisten och historikern F. William Engdahl. 
[F. William Engdahl är möjligen berömd som konspirationsteoretiker]
Bland klimatförnekare är Lars Bern ett aktat namn.

Ordval och tonläge gör klimatdiskussionen allt mera extrem. Det som tidigare var extremhögerns tankegods anammats, inte bara av klimatförnekare, utan även av opinionsbildare i borgerlighetens utkant. Rebecca Weidmo Uvell, som tidigare bara varit allmänt skränig och osaklig i debatten, torgför nu även konspirationsteorier om Greta Thunberg och George Soros. Weidmo Uvell delas även flitigt bland borgerliga politiker, som tycks sväva på målet i fråga om den liberala demokratin.
Det måste även tilläggas, att det antisemitiska tankegods, som utgjorde kärnan i den nazistiska propagandan aldrig någonsin försvann. Det har bara legat och vilat, illa dolt, för att undan för undan komma upp till ytan mera öppet. Vi ser det inom Trumps USA, Orbáns Ungern och Kaczynskis Polen, vi ser det inom alt-right och högernationalistiska tankesmedjor – och bland klimatförnekare.
Och av en händelse, som ser ut som en tanke, kopplas nästan alltid de hårda orden om stängda gränser i kombination med invandrarhat, samman med ett högljutt förnekande av klimatförändringarna.

tisdag 8 oktober 2019

Står moderaterna bakom Stig Mörtmans stolligheter?


Återigen är Stig Mörtman ute och slirar i konspirationsträsket. Förra gången jag reagerade var när han förfalskade citat från en sedan tio år avliden klimatforskare. Jag begärde en replik hos Arbetarbladet, men fick nöja mig med att publicera på bloggen. Olyckligt anser jag, då den argumentation Mörtman ägnar sig åt, allvarligt förgiftar det offentliga samtalet.

Denna gång handlar det om försiktighetsprincip och kannibalism. Bland annat. Stig Mörtmans inlägg innehåller oftast så mycket smörja, att det krävs dubbla (lågt räknat) omfånget på en replik, bara för att korrigera falska uppgifter.
Skärmklipp från Arbetarbladet.

Det är svårt följa Stig Mörtmans tankebanor, än påstås det ena, än ”citeras” den andre. Nästan alltid förvanskat, alltför ofta förfalskat. Jag blev nyfiken på varifrån Mörtmans påstående kommer, i fråga om FN:s syn på vetenskap.

Så här skriver Stig Mörtman (ordagrant), i en replik till Sveriges Byggindustrier den 7 oktober:

”FN:s syn på vetenskap, definierad på miljökonferens i Rio 1992, är att FN:s medlemsstater att i kontroversiella miljöfrågor ska fästa större vikt vid tro och politisk övertygelse än vid vetande.”

Det tog tid att härleda påståendet. Det handlar om Riodeklarationen som antogs 1992, däribland försiktighetsprincipen:

"För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet med deras förmåga. Om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförsämring.”

Nej, det står inte samma sak i Riodeklarationen, som det Stig Mörtman torgför. Återigen ser vi en grov förvanskning från Mörtmans sida. Ovärdigt en öppen debatt. Mörtman antyder även att kannibalism skulle diskuterats! Ett vettlöst påstående (Patrik Oksanen, Mittmedia, har förtjänstfullt analyserat myten).

Frågan måste ställas: Står moderaterna i Ockelbo och Gävleborg bakom Stig Mörtman?

Om inte, bör dom berätta det.


Fotnot: Texten nedanför skärmklippet är skickad till Arbetarbladets insändarsida.

fredag 4 oktober 2019

När orden mister sin valör och sidor kapas

Sveriges Televisions satsning ”Sverige möts” är vällovlig, men innebär det att vi ska tvingas diskutera utifrån vanvettiga påståenden och groteska överdrifter?

Det finns säkra uttryck att ta till för den som vill döda en diskussion. Ord, som en gång betydde något, men som nu mist sitt värde.

Ni känner säkert igen ”systemkollaps”, ”inbördeskrig”, ”No-Go-Zoner”, Stasi-Television etc. Ord som används, inte för att föra en dialog, utan för att trycka ner, härska över, den som vill föra en öppen och sansad diskussion.

Dessutom en välriktad spottloska rakt i ansiktet på alla dom som i verkligheten upplevt systemkollaps, inbördeskrig, levt i No-Go-Zoner eller blivit fängslade och torterade för sina åsikter.

Den som inte håller med, att Sverige blivit ett land i fritt fall blir godhetsknarkare. Vetenskap och beprövad erfarenhet avfärdas som politiskt korrekt, PK (som om det korrekta har med politik att göra).

Visst kan producenterna på SVT tycka att alla ska prata med varandra, men måste även se konsekvenserna, som i fallet med Sverigedemokraten Jan Roostal, som jag skrev om för någon vecka sedan. Ser verkligen SVT det lämpliga i att en politisk diskussion utgår från namnförvanskningar med prefixet ”röv”? I syfte att gagna det offentliga samtalet?

Skall vi, inom ramen för Sverige Möts, när vi diskuterar migration, behöva stå ut med den giftiga konspirationsteorin Eurabia, ibland även kombinerad med den antisemitiska konspirationsteorin, att judarna använder islam för att destabilisera Europa? Jodå, inte ovanligt i trådar som tillåts domineras av SD-anhängare.

Klimatfrågan, måste vi då ta med konspirationsteorin, att klimathotet är konstruerat, för att bana vägen för en världsregering med grön diktatur på agendan? Jodå, George Soros, med judisk bakgrund, pekas ofta ut som spindel i nätet. Måste vi släppa in Rebecca Weidmo Uvell, opinionsbildare, som använder myten, i sin anti-Greta-kampanj?

Rebecca Weidmo Uvell gör sitt bästa för att hålla sig väl med antisemitiska konspirationsteoretiker.

När vi diskuterar våld och kriminalitet, måste vi då ta med, att Sverige befinner sig i inbördeskrig? Debattörer som hävdar att tusentals otrygga svenskar flyr till England och USA? Hur ska vi förhålla till politiker, som förre riksdagsmannen, centerpartisten, Staffan Danielsson, som hjälpt Katerina Janouch att sprida lögnen? Som via sina kanaler legitimerar högerextrem propaganda. Bara dom uppvisar hövlighet mot deltagarna i debattforumet, är det OK att förtala och håna andra. Greta Thunberg är bara en i raden av utsatta.

Bild från den av Staffan Danielsson startade debattgruppen Allmänpolitisk Debatt. En tendentiös video som sägs skildra Greta Thunberg som lydigt redskap för New World Order. Och av en händelse som ser ut som en tanke dyker Rebecca Weidmo Uvell upp som referens i tråden.

Marcus Oscarsson, i motsats till Staffan Danielsson, gör sitt bästa för att hålla rent, så det är inte omöjligt.Lotta Gröning, ett annat exempel, försöker inte ens. Snarare slänger ut olika ”köttben”, som uppmuntrar invektiv och konspirationsteorier, alternativt själv torgför. 

Gröning klagade efteråt på att hennes följare gick till personangrepp på Greta Thunberg. Alltså först peka ut Thunberg som viljelöst barn, sedan uppröras över att folk går i spinn. Naivt med dragning åt det infantila.


Måste pissrännor, signerade Rebecca Weidmo Uvell, Staffan Danielsson, Lotta Gröning, Katerina Janouch med flera, infogas i det offentliga samtalet?  Måste vi, i mötet mellan människor, lyssna till, samtala kring, ta på allvar, teorier om Eurabia, Soros och New World Order?


Fotnot: Bildexemplen är samtliga tagna från ”alternativmedias” pågående kampanj mot klimatfrågan som de låter personifieras av Greta Thunberg.