måndag 21 februari 2011

Ingen slump att USA leder klimatforskningen

Attackerna mot klimatforskningen blir allt mera ideologiska, och verklighetsfrånvända. Den senaste är att representanthuset, röstade för att inte stödja forskare som arbetar för IPCC. Den braskande rubriken på The Climate Scam blev naturligtvis USA:s kongress vill inte längre finansiera IPCC. En, med tanke på arbetssättet i IPCC, något långsökt rubrik, varför jag snarare funderar på hur länge Linköpings Universitet vill finansiera professor Ingemar Nordin, som ligger bakom scoopet på scammen.

Några enskilda ledamöter i kongressen har också skrivit brev till sitt presidium, där man yrkar på att NASA ska ägna sig åt rymdforskning, som det var tänkt, och strunta i klimatet. Som en ödets ironi i sammanhanget hänvisar brevskrivarna till att Kina håller på att springa förbi USA inom rymdforskningen. Naturligtvis inte ett ord om de forskningsstationer Kina sätter upp i närheten av Nordpolen. US Navy och Pentagon förstår säkert att Kineserna inte forskar om isbjörnar.

Jag är mycket spänd på fortsättningen. Det här handlar, för USA:s del, om forskning och faktainsamling som är ytterst betydelsefull för nationen.

Det här rör Förenta Staternas hjärta (icke att förväxla med pellejönsarna på Heartland Institute), kondenserat till säkerhetspolitik och nationella intressen. 

Jag tror att CIA och Pentagon är måttligt roade av politiker, som av ideologiska skäl, lägger sig i underrättelsearbetet. US Navy vill säkert ha förstahandsuppgifter, även fortsättningsvis,  om den arktiska isen, och helst före Ryssland och Kina.

Glaciärer som smälter i Sydamerika, översvämningar i Asien, torka i Amazonas, spannmålspriser som hotar stabiliteten i världen – orsakade av torka och/eller översvämning; allt detta är en verklighet som påverkar en supermakt som USA.

Glöm att USA skulle släppa sin ledande roll inom klimatforskningen. Antydningar i den riktningen är löjliga. USA kommer, i takt med att klimatförändringarna synliggörs, att satsa ännu mera resurser på klimatforskningen.

Jag tror också att underrättelsetjänsterna i USA (det finns några stycken) fortfarande lider av debaclet med massförstörelsevapnen i Irak. Det var knappast militären som drev på invasionsplanerna, och underblåste definitivt inte anledningen till invasionen. Det var ett verk av ideologiskt förblindade politiker.

När nu i stort samma politiker, fortfarande av ideologiska skäl, i stället vill negligera ett reellt hot (konsekvenserna av den globala uppvärmningen), torde strategerna i Pentagon sucka djupt.

Som sagt, det politiska spelet i USA vad gäller försvars- och säkerhetspolitik kommer att bli intressant. Konservativa politiker våndas säkert över att dom å ena sidan inte vill erkänna klimatförändringarna, samtidigt som de å andra sidan inte vill ta en ordväxling med Pentagon om hoten mot USA:s intressen.

Det här blir spännande.

Svd

fredag 4 februari 2011

Avkylning? Knappast ...

Dr Roy Spencer beskriver i sin redovisning temperaturen för januari månad, att den globala medeltemperaturen är i fritt fall. Jag drog några linjer i diagrammet för att bättre åskådliggöra det fria fallet. Det enda jag kan se, som sticker ut är 1998 ...


Uppenbarligen har vi olika syn på vad som är dramatiskt. Det man kan säga utan att överdriva, är att trenden håller i sig, och även att den La Nina som nu är på upphällningen haft en oväntat svag inverkan på den globala medeltemperaturen.

Som alltid finns det platser som är kallare eller varmare än normalt, men det finns ett område som varit onormalt "varmt" under januari månad.

Det finns dock dom som tycker att det "kallt så in i bängen". Skönt i alla fall att dom här självutnämnda klimatexperterna inte utgår från enbart svenska förhållanden den här gången ...

Svd