tisdag 19 april 2011

En genomrutten lobbyorganisation

Jag kan inte rå för att jag är lite imponerad av Jägarförbundet, och det enorma inflytande denna organisation tillskansat sig. Förbundet representerar trots allt bara en del av de 270 000 personer som jagar i Sverige i dag (jaktkort). Motsvarande siffror för ett politiskt parti och dom åker ur riksdagen.

Det borde jägarförbundet också göra.

Att personer i, eller mycket närstående till, Jägarförbundet, arrangerar skjutträning (ja faktiskt) och jägarskola i riksdagshuset, torde i vart fall strida mot lagens anda när det gäller bestickning och mutbrott. Studiecirkelträffarna och skjutträningarna kombineras naturligtvis med att organisationen förser våra folkvalda med ”forskningsmaterial” om viltvård, upplåtelseformer för jakt, biologisk mångfald och jaktens betydelse i samhället.

Den enda viltvård jägarförbundet är intresserat av, är den som äger rum i minus 18 grader Celsius; alltså den egna frysen.

Hallå, forskning bedrivs på våra universitet. Men på sätt och vis även genom det utredningsarbete som regeringen ansvarar för genom att sända ut förslag på remiss. Jägarförbundet är naturligtvis en viktig remissinstans i frågor som rör jakt.

Men låt det stanna där. I frågor som rör viltvård, ekologi och biologisk mångfald är organisationen inkompetent, alternativt ointresserad, och skall inte tillskrivas någon vikt. Sparka ut jägarförbundet från riksdagen, deras arbete i korridorerna har inte med demokrati att göra. Det finns relevant forskning att tillgå, om riksdagen är intresserad av att får fakta om biologiska samband.

Bengt-Anders Johansson (m) är ordförande i riksdagens jaktklubb, där runt 11 procent av riksdagsledamöterna är med. Johansson menar att det väl speglar förhållandet i landet. Det gör det inte, vilket direkt inses med enkel överslagsräkning, men speglar väl jägarkårens hybris i frågor som rör viltvård.

Vi har i frågor, där jakten kommer in som intresse, och det är många frågor, en stat i staten. Upplös den staten.

Jägarförbundet är inte något annat än en genomrutten lobbyorganisation. Snyftvalsen går när rovdjur som varg ställer till problem ute i glesbygden. När vildsvinen ställer till problem diskuterar jägarförbundet i stället olika utformning av foderautomater för dessa djur. Men det är som Jan Guillou skriver i sin krönika, ”fakta spelar ingen roll för varghatarna”.

I en debattartikel i Svd, skriver jägarförbundet, bland annat genom att åberopa statistik som snällt sagt kan sägas ha tolkats till egen fördel, att vi inte ska håna dom som är rädda för varg.

Jo tack, vad ska vi säga om jägarförbundets hållning gentemot dom som är rädda för, eller har problem med, vildsvin? Att förbundsledningen för jägarkåren drar ner byxorna och vänder upp arslet, är nog en bra jämförelse. Men se, det är skillnad på vildsvin och varg. Vildsvin kan du stoppa i frysen.

Och det här uttalandet är inte gjort av en organisation som förtjänar att tas på allvar. Solveig Larsson skriver i ett pressmeddelande för Jägarförbundet, med anledning av att vargar tog en tamhund utanför Riala, att vargar som inte skyr människan måste avlivas omedelbart.

Solveig Larsson är en utmärkt representant för jägarkåren.

När en jägare (vilket det var fråga om i det aktuella fallet) är ute och går med sin familj, med, mot gällande lagstiftning och sunt förnuft, en lösspringande hund, och denna blir attackerad av vargar, ja, då anser jägarförbundet att vargarna ska avlivas.

Börja i stället med att ta vapenlicensen från den så kallade jägaren som inte hade vett att hålla hunden kopplad!

Uttalandet från Solveig Larsson är häpnadsväckande, om än inte förvånande. Inte ett enda ord nämner hon om beteendet att gå omkring med en lös hund, dessutom med en jägare som husse. För en propagandaorganisation som jägarförbundet, är naturligtvis gällande lagstiftning, och än mera etik och moral, av underordnad betydelse. Trots att det finns en anledning till att man inte ska ha lösspringande hundar, i synnerhet vid den här tiden på året, struntar Larsson i den problematiken.

Solveig Larsson och Jägarförbundet är inte värda att lyssna på. Vad säger förresten våra kära riksdagsledamöter som är medlemmar i riksdagens jaktklubb? Tycker dom att lagen mot lösspringande hundar är viktig? Eller är det viktigare att få en anledning till att skjuta varg?

Vargar som börjar specialisera sig på tamboskap, och som stryker runt husen ska naturligtvis tas bort, men det är något helt annat än den vansinniga licensjakt som Jägarförbundet drivit igenom.

Jag har dessvärre svårt att se någon annan anledning till licensjakten, än att man vill ha kvar dom vargar som ställer till problem. Skjuter man av alfadjuren får man naturligtvis flera ”herrelösa” ungvargar, precis som man önskar. Kan man dessutom mata in dessa till byarna genom att vara vårdslös (alternativt medveten) med hur man hanterar slakteriavfall, ja, då får man in djuren till knuten.

Det måste bli klassat som grovt jaktbrott att lämna slakteriavfall eller åtlar i närhet till bebyggelse.

Borde inte detta vara en fråga för Jägarförbundet att driva? Om man nu verkligen vill eliminera de problem som rovdjuren kan ställa till med.

fredag 15 april 2011

Bruna löss på Scammen

Det är inte utan att jag ibland funderar på vad som driver skribenterna på The Climate Scam till att i princip godta vad som helst för att hålla liv i klimatdebatten. Jag menar, Maggie Thauersköld Crusell, Peter Stilbs och Ingemar Nordin (och det finns flera) har i likhet med mig inte producerat ett förbannat dugg när det gäller klimatforskning.

Att jag inte ägnat mig åt någonting som ens påminner om klimatforskning (en egenskap jag delar med ovanstående nämnda) ställer vissa krav, om jag vill bli betraktad som seriös i sammanhanget.

Jag kan inte med bibehållen trovärdighet referera till lobbygrupper (eller ideella organisationer) exempelvis. Eller till andra bloggar, som inte heller kan referera till några hållbara studier.

The Climate Scam tror sig kunna. Professor Ingemar Nordin likaså. Och professor Peter Stilbs. Maggie Thauersköld Crusell kan för att understryka föregående personers slutsatser, till och med låta kommentarer passera som förklarar klimathotet med att vi behöver skattepengarna för att finansiera den kostsamma invandringen som saboterar vår konkurrenskraft! Uppenbarligen har det med de bloggansvarigas goda minne krupit in bruna löss i det nyliberala manifestet. En kommentator reagerade, till den personens heder. Professor Stilbs gjorde det inte, vilket jag i och för sig inte hade väntat mig. Jag hade också blivit positivt överraskad om Thauersköld Crusell hade reagerat. Det gjorde hon inte.

Det är svårt att undvika slutsatsen, att Scammen accepterar vilken dynga som helst bara det kan attrahera någon perifer grupp att ställa upp, på att det inte existerar några av mänsklig aktivitet (CO2) orsakade klimatförändringar.

Det finns naturligtvis en anledning till att professorerna Stilbs & Nordin och kommunikatören Thauersköld Crusell accepterar de här undermåliga rapporterna, som publiceras i allt annat än seriösa tidskrifter:

Dom hittar inget bättre! Hade dom inte haft charlataner som McIntyre, LaRouche, Watts, Delingpole, lord Monkton med flera hade det varit tyst! Då hade de här nyliberalerna tvingats acceptera att koldioxidutsläpp ska räknas som en kostnad i världsekonomin, och som vi kanske gemensamt måste betala för att upprätthålla balans i marknadsekonomin.

Jag menar, det är lite orättvist om vi som släpper ut mest koldioxid, ska dra nytta av, i vår produktion, att länder och kontinenter som Afrika, Indien, Pakistan, med flera hämmas i sin utveckling. Nu har jag i och för sig lite svårt att begripa varför det här skulle inkräkta på den fria marknaden. Men av personer som länkar till E & E eller ännu värre LaRouche, kan man nog vänta sig det mesta. Även slutsatser om att marknadsekonomi bara handlar om egen vinning.

För någon konsekvens hos de här människorna hitta jag inte. Ta bara en sån här figur som professor Ingemar Nordin, som till och med har påstått att skatt är stöld av livet självt!

Med tanke på att Professor Nordin är professor betald med offentliga medel kan snabbt professorn personligen se till att ändra på detta.

torsdag 14 april 2011

De 900 pappren

Nyligen förkunnade professorn i fysikalisk kemi, Peter Stilbs, på bloggen The Climate Scam, stolt att det nu fanns 900 vetenskapligt granskade artiklar som talade mot Antropogen Global Warming.

Professorn har inte stora krav på vetenskap.

Det har inte bloggen Popular Technology heller. En uppsjö av artiklarna är publicerade i den kvasivetenskapliga tidskriften Energy & Environment. Ingen examinator på ett universitet skulle godkänna studenter som hämtar referenser från E & E. Tidskriften existerar inte i den akademiska världen. Den lever sitt eget liv med artiklar som refererar till andra artiklar i samma tidskrift, eller som glatt ”falsifierar” artiklar som skrivits i framstående tidningar som Nature eller Science (där forskningens frontlinjer diskuteras).

Jag vill ändå rekommendera läsaren att läsa lite artiklar som är nämnda bland de här 900 pappren. Det finns en hel del som är underhållande.

Bland annat den här: Climate outlook to 2030, i vars abstract vi kan läsa:


 Our forecast for global average temperature to 2030 has been updated for the progression of Solar Cycle 23 and the contribution that will be made by increased carbon dioxide in the atmosphere. The increased length of Solar Cycle 23 supports the view that Solar Cycle 24 will be weak, with the consequence of increased certainty that that there will be a global average temperature decline in the range of 1° to 2° C for the forecast period. The projected increase of 40 ppm in atmospheric carbon dioxide to 2030 is calculated to contribute a global atmospheric temperature increase of 0.04°C. The anthropogenic contribution to climate change over the forecast period will be insignificant relative to natural cyclic variation.

Med hänvisning till solcykeln så skulle, tillsammans med den ökade CO2-halten, temperaturen sjunka 1-2 K fram till 2030.

Det kan vara värt att kolla upp hur pass väl förutsägelsen (från 2006) stämmer:


Trendlinjen (0,14 grader per decennium) är inlagd, liksom den tänkta negativa trendlinjen på -0,28 grader per decennium (som krävs för att temperaturen ska sjunka 1 grad fram till 2030 – dubbla lutningen så får du 2 grader).

Nja, inte så bra. Däremot förstår jag att det blev ordentlig fart på de här klimathaveristerna vid temperaturnedgången 2008. Och det var säkert därför professor Stilbs satt i Aktuelltstudion, och sade sig vara beredd att sätta en slant på att det skulle bli kallare framöver. Det blev det inte. Och varifrån professor Stilbs hämtade sina källor till förutsägelsen har han varit förtegen om. Det förstår jag.

Om jag hade hämtat uppgifter från en artikel av den kvalité, som abstractet ovan ger en föraning om, ja, då hade jag också hållit käften. (Eller professor Stilbs kanske inte menade att han var beredd att sätta en slant; han kanske försökte säga att han singlat slant och kommit fram till att det skulle bli kallare – ungefär som att länka till E & E.)

Sedan tycker jag även att artikeln ovan, i motsats till professor Stilbs, är ett bevis för att vi har en Antropogen Global Uppvärmning, men det är en annan diskussion.

Professor Ingemar Nordin beklagar sig också högljutt på Scammen:

Lite märkligt är det väl med tanke på att Oreskes, och hela svansen med klimatalarmister, lyckats lura i stormedia att det inte finns några avvikande röster som får gehör i vetenskapliga tidskrifter. Eller hur?

Nej, jag är inte alls förvånad. Vetenskapsjournalister läser normalt vetenskaplig litteratur, förutom vissa stolpskott som säger sig inte ha tid!!! (Det är ingen slump att Delingpole är populär bland klimathaveristerna.)
 
Professor Nordin är uppenbarligen på skämthumör; en förutsättning för att en vetenskapsjournalist överhuvudtaget ska bry sig om vad en så kallad skeptiker säger, torde vara att den journalisten INTE läst den lista professor Stilbs länkar till. Lite kritiskt botaniserande bland dessa artiklars referenser ökar inte direkt trovärdigheten.

Och då har vi inte ens berört professor Ingemar Nordins skogstokiga kontakter i LaRouche och EAP.

tisdag 5 april 2011

Prinsessorna på ärtorna


Stundom är det riktigt roligt att läsa bloggen The Climate Scam. Inte minst när herrar som professorerna Ingemar Nordin och Peter Stilbs låter krokodiltårarna flöda av indignation över att dom för en gångs skull tagits på allvar, och att folk faktiskt läst och brytt sig om vad dom skriver.

Det är svårt att komma ifrån ironin i professor Stilbs inlägg om att klimatforskaren Michael Mann överväger att stämma Tim Ball för att denne yttrat ”Michael Mann should be in the State Pen not Penn. State. (sic)”

Professor Stilbs tycker det är jätteroligt att en klimatforskare vill tillgripa lagstiftningsvägen för att sätta dit Tim Ball. En humor som delas med svansen som brukar kommentera på Scammen. Professor Stilbs passar även på att inflika att ”Piprökaren i Grycksbo” borde stämmas. Naturligtvis dyker det också upp svanskommentarer om att Grycksbopipan kallat professor Nordin för otäcka saker.

Håhåjaja, om professor Stilbs spelar så inkompetent att han, som professor i fysikalisk kemi, inte ens kan läsa ett diagram (hoppsan, professor Nordin var överraskande nog också inblandad), kommer jag att klassa honom som charlatan. Och när professorn i vetenskapsteori, Ingemar Nordin, länkar till ren kvasivetenskap, därför att han helt enkelt inte hittar något vetenskapligt stöd för sina antaganden, ja, då kommer jag att fortsätta skriva, att professor Nordin är en skamfläck för Linköpings Universitet.

Tidskriften som professor Nordin länkar till är 21st Century Science and Technology, en uppföljare till – med samma ansvariga – Fusion Energy Foundation.

21st Century Science and Technology ges ut av, nej detta är inget dåligt skämt, en tankesmedja, grundad av, och med, Lyndon LaRouche – i Sverige känt som Europeiska Arbetarepartiet, EAP.

Nu börjar vi komma in på riktigt obehagliga figurer, som professorn i vetenskapsteori, Ingemar Nordin, hämtar sina ”fakta” från. Och vi kommer också in på riktigt intressant ”vetenskap”; många artiklar i publikationen handlar om en framtida kolonisering av Mars, och om förträffligheten med DDT*, utöver en hel del annat intressant. [Jag har tidigare funderat över varifrån Richard Berghorn (bloggare och del i svansen på Scammen) hämtat sina DDT-argument, men nu kände jag igen tankegångarna.]

LaRouche-rörelsen är också fullt allvarlig när den jämför president Obamas sjukvårdspolitik med nazism.  Professor Nordin är säkert också allvarlig när han hämtar ammunition mot klimatforskare från LaRouche-rörelsen. Det är kanske inte så konstigt att en figur som blundar för jämförelser mellan Obama och Hitler, även ser klimatforskare som kriminella element.

Och utan att överdriva min moraliska kompass ser jag professor Nordin som en skamfläck i den akademiska värden. Det handlar inte om ”Guilt by association”, Nordin är professor och då kan man kräva källkritik (jag känner mig löjlig när jag skriver något så självklart).

Det här med att tillskriva meningsmotståndare fascistiska attribut används för övrigt ofta på Scammen. I det här inlägget av Maggie Thauersköld Crusell exempelvis: Klimathotet drivs av grön fundamentalism?

Maggie Thauersköld Crusell må vara en obehaglig människa, men dum är hon inte. Thauersköld Crusell vet naturligtvis om att hon genom att slänga ut ett lämpligt formulerat köttben får fram sitt underliggande budskap på bloggen: Vi som tar klimatförändringarna på allvar är egentligen förklädda brunskjortor. Jag är säker på att Thauersköld Crusell somnar gott efter varje tillfälle hon har lyckats med den associationen. Att Thauersköld Crusell med jämna mellanrum uppmanar skribenterna i svansen till att undvika personangrepp är bara alltför genomskinligt.

Att en misslyckad figur som Nils-Axel Mörner, vars slagruteprojekt framstår som seriöst i sammanhanget, hoppar på LaRouche-tåget säger jag inte så mycket om. Däremot att professor Nordin tar honom på allvar …

Desperationen hos professor Ingemar Nordin när han på Scammen publicerar en post med rubriken ”Om Svtdebatt, UI och smutskastningskampanjen” blir i sammanhanget rörande. Prinsessan på ärten, professor Nordin, tyckte att rubriksättaren saboterade den debattartikel professorn skrivit: Jag hade rätt om tobaken då, idag har jag rätt om klimatet. Det är stor humor när sådant kärringgnäll kommer från en person som gladeligt anklagar forskare, och faktiskt kollegor, utan någon annan saklig grund än uppgifter han hämtat på nätet. Inklusive LaRouce-publikationer.

Prinsessan Nordin borde faktiskt besitta så pass mycket självbevarelsedrift, att han inser att det inte går hämta material från vilka konspirationsteoretiker som helst, och samtidigt behålla professors värdighet. Professor Nordin har faktiskt själv placerat sig i samma kategori som den figur, som för några decennier sedan tapetserade elskåpen i Stockholm med olika budskap om samhällets förestående undergång.

Det som vill åtnjuta respekt i den allmänna debatten, i synnerhet om det rör vetenskap, alltså professor Nordins eget ämne, bör nog se till att hålla sig till vetenskapen.

Detta gör inte prinsessan Nordin.


*Mot bakgrund av att professor Nordin länkar till DDT-kramande publikationer är kanske inte så konstigt att professorn blundar med farorna med tobaksrökning. Jag är själv piprökare, vilket framgår av bloggens namn. Jag är dock medveten om att jag röker mot bättre vetande, och att det inte alls är bra om jag utsätter mina vänner för passiv rökning.

Pehr Björnbom heter en suspekt figur som brukar kommentera i klimatdebatten. Björnbom har nu skjutit in (1, 2 och 3) sig på att bland andra Uppsalainitiativet länkar till min blogg, trots riskerna med tobaksrökning.

Jag är alltså helt överens med Pehr Björnbom om det ovedersägliga sambandet mellan tobaksrökning och lungcancer. Därmed hoppas jag att Pehr Björnbom är överens med mig, om att vi ska klassa dom som ifrågasätter detta samband som mindre vetande.