fredag 26 november 2010

Uppföljning av Nordins haveri

Nedanstående dök upp under inlägget ”Nordin – Studenternas bäste vän”. Inlägget är ett typexempel på hur man inte ska skriva om man vill få sina kommentarer publicerade på den här bloggen. Censur? Nej, det här är mitt vardagsrum. Den som vill ge utryck för konspirationsteorier och komma med svepande anklagelser får leta upp andra vardagsrum.

Dessa vardagsrum finns; det finns bloggar som i stort inte ägnar sig åt något annat än förtal och konspirationer. Och det verkar som om det finns plats för flera på dessa bloggar …

Så här skrev signaturen Börje S under anonym avsändare:

”Vad saken EGENTLIGEN gäller är om det var varmare kring 1000-talet eller inte. Så vitt jag kan förstå av de arkeologiska studierna av Grönländska immigranters levnadsförhållande, och av resultaten från undersökningar av havsbottnarna i området samt från borrhållsanalyser världen runt så tycks det ha varit varmare i världen för sisådär en 1000 år sedan.

Mann har förmodligen fel när han påstår att dagens klimat är unikt vad gäller världstemperaturen. Metoderna han använt för att slå hål på den gamla hederligt etablerade synen på 1000-talets klimat verkar inte heller vara helt invändningsfria.

För min del är jag helt övertygad om att Mann gått klimathotsindustrin till mötes för att befrämja sin personliga karriär. Klimathotsindustrin såg ju ut som en vinnare, och fick han inte en plats i IPCC:s klimathistoriska avdelning på köpet? Jojomensan, det fick han! Sedan var det ju ingen särskilt ljus idé att kritisera hans hockeykurvor inom just det företaget.”


Jag upprepar vad Börje S har skrivit, med mina kommentarer efter varje stycke:

”Vad saken EGENTLIGEN gäller är om det var varmare kring 1000-talet eller inte. Så vitt jag kan förstå av de arkeologiska studierna av Grönländska immigranters levnadsförhållande, och av resultaten från undersökningar av havsbottnarna i området samt från borrhållsanalyser världen runt så tycks det ha varit varmare i världen för sisådär en 1000 år sedan.”

NEJ! Min bloggpost handlar i första hand om plagiat, förfalskade diagram, och referenser till vad som i forskningssammanhang inte är något annat är skräplitteratur (bloggar och tidskriften Energi & Environment). Vill du diskutera MWP med mig så får du gärna göra det under bloggposten Medeltidens värmeperiod – Myt eller verklighet. Undvik dock att basera diskussionen på ”fakta” som härstammar från en blogg eller E & E. Glöm inte heller bort att borrhålsanalyser är EN, och bara en, källa till kunskap, och i en kommentar under mitt inlägg hänvisar jag till en undersökning som visar att Arktis var delvis isfritt sommartid för runt 10.000 år sedan – det ser ut som om det var länge sedan vi hade den situation vi har i dag (någon kan kanske hjälpa mig med studien). Glöm heller inte bort det uttalande som gjorts av Geological Society of London, och som säger ungefär samma sak som Mann, ett flertal andra paleoklimatologer – och även vad jag lyfter fram i min bloggpost ovan. En viktig sak i sammanhanget är att havsnivån även den ska stämma överens med rekonstruktionerna av temperatur (hög temperatur – avsmältning – stigande havsnivå).

”Mann har förmodligen fel när han påstår att dagens klimat är unikt vad gäller världstemperaturen. Metoderna han använt för att slå hål på den gamla hederligt etablerade synen på 1000-talets klimat verkar inte heller vara helt invändningsfria.”

Från ”förmodligen fel” till att för egen vinnings skull ha producerat kurvor (nästa stycke dock). Vilken jävla slutledning! Ursäkta uttrycket. Den här glidningen är allt annat än snygg, och jag skulle aldrig publicera detta som kommentar. Däremot kan jag lyfta upp det, som eget inlägg, för det visar hur smutsig kampen blivit mot klimatforskare.

När det gäller ”den gamla hederligt etablerade synen på 1000-talets klimat” begriper jag överhuvudtaget inte vad Börje S menar. Jag läser i Nationalencyklopedin om en bister tillvaro för vikingarna. Säden mognade inte, men var bra foder, man var beroende av att importera brödsäd. Detta var den hederliga synen 1992, långt före Manns kurva 1998!

”För min del är jag helt övertygad om att Mann gått klimathotsindustrin till mötes för att befrämja sin personliga karriär. Klimathotsindustrin såg ju ut som en vinnare, och fick han inte en plats i IPCC:s klimathistoriska avdelning på köpet? Jojomensan, det fick han! Sedan var det ju ingen särskilt ljus idé att kritisera hans hockeykurvor inom just det företaget.”

Detta är arketypen för den närmast patologiska argumentation som bedrivs i kommentarspalter, men även av professorer på KTH och LiU. Viljan att smutskasta forskare, för en oklar vinning, driver folk som borde veta bättre, till att hamna i samma kategori som dom som tror att CIA smällde tvillingtornen. Genom att referera till bloggare och undermåliga tidskrifter, därför att dom inte hittar något bättre, släpar de här så kallade akademikerna såväl sig själva som ämbetet i smutsen.

Och det finns gott om ”nyttiga idioter” som kommer efter med tungan.

 

torsdag 25 november 2010

Nordin - Studenternas bäste vän


Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Professor Ingemar Nordins dånande försvarstal för den amerikanske statistikern Edward Wegman, och hans beryktade rapport om klimatförändringar till den amerikanska kongressen representerad av Joe Barton. USA today har skildrat en del av turerna.

Bakgrunden är alltså att republikanen Joe Barton (övertygad förnekare av AGW redan före wegmanrapporten) beställt en rapport av just denne Wegman.

Men vänta lite nu … En politiker beställer en rapport om klimatforskningen av en statistiker? Och som sedan gör stor sak av resultatet. Professor Nordin brukar kommentera vetenskap och politik, där han ofta ser kopplingar mellan politiska intressen och forskning. Undra på att Nordin är upprörd. Ett tydligare exempel kan han inte få på att en politiker, som beställer en rapport, som säger exakt det politikern vill höra, och som han senare använder i den politiska debatten.

Jasså, är Nordin upprörd över att det nu är den akademiska världen har mage att ifrågasätta den rapport, som blivit så viktig i politiska sammanhang. Märklig man, denne Nordin.

Det finns vissa problem med rapporten, bland annat att en stor del av den är plagiat. Ja, ok då, marginella ändringar har gjort att Wegmans text inte säger riktigt samma sak som originaltexten, eller får en direkt motsatt innebörd för att tala klartext.

Plagiering är allvarligt i akademiska sammanhang. Citat måste anges om det är ett citat. Källa måste anges om någon annans uppgifter användes. Att använda fakta som är vederlagd på annat håll, är också det en dödssynd, och betecknas som allvarligt.

Det är därför värdefullt för synen på den högre utbildningen i Sverige, att Professor Nordin nu sätter ner foten, och klart deklarerar att nya tider råder i den akademiska världen.

När nu Nordins studenter gör en uppsats, och det blir lite jobbigt att skriva, är det skönt att Nordin accepterar att studenten klipper in text från wikipedia. Tidsbesparande om inte annat.

Det är även revolutionerande att studenten får möjlighet att anpassa texten som klipps in; passar inte andemeningen i stycket, är det helt tillåtet att lägga in några negationer och/eller personliga värderingar. Jag förväntar mig snarast att få se en skrivelse till högskoleverket, där Nordin förklarar fördelarna med sitt system, så att det verkligen gäller alla studenter, och inte bara studerande på institutionen för Medicin och Hälsa på Linköpings Universitet.

Det här med att referera till forskning är även det jobbigt. Det kostar på att läsa forskarrapporter, framförallt att kontrollera så att den rapport man refererar till inte har behandlats vid ett senare tillfälle. Även i detta fall är professor Nordin en föregångare: Det räcker ju om forskaren hänvisar till blogginlägg som sägs vederlägga en rapport som inte visar önskar resultat.

Lite mera sofistikerat, och som kanske kan höja betyget en aning på den nordinska institutionen, är att leta rapporter som publicerats i lägre rankade tidskrifter. Varför, om det handlar om klimat, leta i naturvetenskapliga tidskrifter när det finns rapporter av ekonomer skrivna i tidskrifter om ekonomi. MVG blir det om studenten lyckas hitta en riktigt udda tidskrift.

Naturligtvis gäller Nordins arbetsmetod inte bara text som kopieras. Även diagram kan anpassas om det friseras lite innan det klipps in (sidan 137).

Självklart är det ju så att det kan dyka upp problem med att den övriga akademiska världen har synpunkter på den Nordinska arbetsmetoden. Kanske till och med ifrågasätter tillvägagångssättet, till och med att det egna universitetet börjar granska arbetet.

Och sådant skall enligt Nordin icke förekomma. Skall forskare granskas, skall sådant skötas av folk som begriper; ovan nämnde ordförande i Energi och Handelsutskottet, Joe Barton, senator Inhofe (även känd från Irakkriget, där USA tydligen hade hittat vapen som skulle hakunnat döda 47 miljoner amerikaner) eller åklagare Cucinnelli, som tydligen anser en forskares privata e-mail ska begäras in om åklagaren får detta för sig. (Någon mera som får McCarthy-vibbar?)

Men hur hänger detta ihop? Professor Nordin är väl kritisk mot politisk inblandning i forskningen?

Jo, självklart är det så, men det gäller bara när forskningen hotar Nordins nyliberala världsbild. Det där med att vara konsekvent i sin hållning är av mindre betydelse. Naturvetare ska hållas efter.

En bra bundsförvant har professor Nordin i McIntyre. Det har nämligen framkommit att referenser inte skrivits ut i den bok av Bradley, som Wegman lagt i kopiatorn. Detta har upprört den stackars McIntyre så till den grad att han formulerat tre blogginlägg på Climate Audit för att påpeka det omoraliska i Bradleys beteende. Tänk om Wegman ovanpå allt elände även skulle anklagas för häleri.

Det som ändå är mest upprörande med McIntyre är naturligtvis att det tar värdefull tid från hans arbete som mineralprospektör. Men det kostar på att arbeta ideellt utan egen vinning.

För professor Ingemar Nordins räkning är jag inte lika orolig. Jag är övertygad om att Linköpings Universitet med glädje ser att professorn fortsätter med sin opinionsbildande verksamhet för att förnya högskolevärlden. Och även frikostigt betalar ut lön för denna viktiga mission.


söndag 21 november 2010

Climatgate ett år

Vi skriver november månad. Snön ligger vit här i Grycksbo, ute på småtjärnarna har pimpelfiskarna gjort entré. Vintern har kommit till oss, detta år som kanske blir det varmaste sedan mätningarna startade.

Även november månad har varit mycket varm, främst i Kanada och Ryssland. Globalt är det först de senaste dagarna som temperaturen gått ned under förra årets rekordkurva. För den som vill kolla hur temperaturen utvecklas dag för dag är det bara att gå in på http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/ och installera Java, om det inte finns i burken.

Naturligtvis säger enskilda dagar, månader eller ens år något om hur klimatet utvecklas. Dessvärre har det blivit så att enskilda perioder plockas ut från kurvorna för att visa, att vi exempelvis inte haft någon uppvärmning den senaste 12-årsperioden. De senaste 12 åren?

Hoppsan! Det stämmer inte. De tolv åren bygger på att man börjar med 1998, med en extrem El Nino, och avslutar med 2009. Det innevarande 2010 måste hållas utanför statistiken, samtidigt som 1998 finns kvar. Det gäller att hålla tungan rätt i mun för dom som körsbärsplockar serier.

Tittar man i stället på långtidstrenden hos Roy Spencer, ser man att den visar en temperaturökning på 0,14 grader per decennium. Avgörande för att denna långtidstrend ska hållas är dock att temperaturen snart sjunker, kraftigt. Det behöver faktiskt bli några månader med i stort noll i avvikelse från referensperioden.

Den satellitmätning som jag refererar till här mäter temperaturen en bit upp i atmosfären. Det går alltså inte att direkt jämföra värdena med avläsningar från instrument på marknivå.

Men man kan jämföra trender. Man kan se att utvecklingen är lika, vare sig man tittar på satellitmätningar eller på instrument på markplanet. Till en del skiljer det, vissa år visar satelliterna varmare, andra år markstationerna. Det går att plocka ut trender för några år, där olika mätmetoder kan skilja sig åt. Ju längre tid desto mindre, eller ingen skillnad alls. Ingen seriös forskare, eller bloggare heller för den delen, ser något märkligt i detta.

Men, det finns charlataner.

Och det är här jag kommer in på hackerskandalen på East Anglia University (EAU), för ganska precis ett år sedan. Mailen som stals, och som sedan flitigt kommenterats av olika klimathaverister, sägs bland annat visa hur Phil Jones, som ansvarig för Climatic Research Unit (CRU), fifflat med temperaturerna för att förstärka den globala uppvärmningen.

Finns det då fog för anklagelserna? Hur ser verkligheten ut när vi ställer CRU-kurvan mot UAH-dito?
Svaret på första frågan måste bli nej. Bilden hämtat från Wood for trees.Lägg märke till skillnaderna mellan kurvorna, ibland visar UAH högre värde, ibland tvärtom. UAH-kurvan ska egentligen lyftas för att baslinjerna ska stämma, men det är en petitess.

Det är därför beklämmande att läsa professor Ingemar Nordins utgjutelser över professor Phil Jones, på bloggen TCS, ett inlägg där professorn i all ödmjukhet i mångt och mycket använder sig själv som referens. Slutsatserna han drar blir dock inte sannare för det.

Ingemar Nordin är professor i vetenskapsteori. Jag vet inte om det krävs kunskaper i att kunna läsa ett diagram, men Nordin borde inte vara okunnig om hur temperaturen utvecklat sig, när man jämför olika diagram, exempelvis jämförelsen ovan. Mot bakgrund av detta ter sig professor Nordins närmast patologiska utfall mot Jones som bisarrt.

Ingemar Nordin verkar uppriktigt sagt så virrig i sin argumentation, att han av hälsoskäl borde avstå från att undervisa.

Uppdatering:

UAH-kurvan, med trendlinje. Samma källa som bilden ovan.

Svd

lördag 20 november 2010

Medeltidens värmeperiod - myt eller verklighet?

Vad vet vi egentligen om den medeltida värmeperioden? Inte mycket, om vi ska tolka de mycket motsägelsefulla uppgifterna, de som vi faktiskt kan få fram om denna omstridda period.

Vad är vi säkra på i dag?

I stort inte mera än att den medeltida värmeperioden INTE klarade av att smälta bort de glaciärer som i dag försvinner, och som bringar i dagen föremål från varmare perioder längre tillbaka.

Det rör sig inte om glaciärer som rör sig, och som därför dragit fram arkeologiska fynd. Det rör sig i stället, om platser som varit täckta med snö och is, sedan pilbågen, eller vad det nu var för något, lämnades kvar efter en jakt i forn tid. Dessa platser har i dag smält fram, snön och isen är borta – ingen iskant som dragit sig tillbaks. Det finns även fynd i svenska fjällen Även om dessa fynd, inte beror på isfläckar som smält bort totalt. Det finns alltså en möjlighet att det rör sig om material som flyttats av isen och då blir resultaten osäkra. Jag har för mig att det finns fynd från platser där isen smält bort, men jag är inte helt säker, och kan inte lämna referenser.

Ovanstående är ändock tillräckligt för att misstänka att den så kallade MWP är överdriven i klimatologiska sammanhang. Tittar man på vissa alster av skeptikerna kan slås fast att överdrifterna är groteska. Att bedöma MWP kräver kritisk granskning, och en levande diskussion – och debatt. Att bara ifrågasätta MWP, eller klimatforskningen, kräver inte någon som helst intellektuell ansträngning.

Kritisk granskning är inte detsamma som ifrågasättande. Ifrågasätta kan vem som helst göra, det kräver inga kunskaper alls. Det kräver inte ens att man bryr sig om de fakta som finns. Bara en stor trut och/eller ett fungerande tangentbord.

Vi vet att det, i vart fall, på sina ställen var ett hyggligt klimat under MWP, men hur gynnsamt? En berättigad fråga då säd odlades på Grönland, samtidigt som öborna tvingades importera brödsäd. Så gynnsamt kan ändå inte klimatet ha varit. Grönlänningarna var beroende av handel, som jag tidigare skrivit om.

För att rätt kunna bedöma MWP behöver vi ökad kunskap. En av dom som ger oss denna kunskap är klimatforskaren Michael Mann. Han har producerat resultat som såväl bekräftar som motsäger MWP. Att det finns haverister som godkänner vilken dynga som helst, bara det bekräftar en varm MWP, och helst ett ”grönt” Grönland kan vi lämna därhän. Inklusive Loehle, här i haveristen McIntyres tappning. Att körsbärsplocka studier bara för att dom säger det man önskar är vetenskapligt dödgräveri. Men McIntyre har aldrig varit vetenskapsman, och kommer aldrig att bli det. Loehle är flygplanskonstruktör.

Och är jag intresserad av detaljer inom klimatforskningen, frågar jag en specialist på klimatforskning. Är jag intresserad av aerodynamiken kring en flygplansvinge, frågar jag exempelvis Loehle – inte en klimatforskare.

Att Fredrik Charpentier Ljungqvist faktiskt refererar till Loehle i sitt arbete är inte bra gjort av en seriös historiker. Loehles arbete är inte seriöst.

För att bedöma MWP måste vi också studera vad vi INTE finner. Eller inte har funnit, då kanske ingen på allvar har letat. Vi vet att trädgränsen i dag kryper uppför fjällsidorna. Det måste trädgränsen gjort även under MWP. Eftersom det efter MWP blev kallare måste snö och is ha täckt det växte och frodades utefter fjällsidorna. OM det är så att MWP hade något som påminner om dagens temperaturer, bör i vart fall buskar ha växt sig så stora att man hittar spår av dessa när glaciärer smälter undan. Och eftersom dessa buskar/träd var rotfasta när isen kom, så bör de hittas där de växte – alltså inte dit glaciären drog dem.

Detta mina vänner är en sak att undersöka för den som seriöst vill veta sanningen om MWP.

Uppdatering 2010-11-21:

fredag 19 november 2010

Hallandsåsen & Estonia

Detta blir mot min vana en mycket kort kommentar, i form av två frågor:

  1. Vem satte igång borrningarna i Hallandsåsen?
  2. Vem hade varit kommunikationsminister i närmare fyra år, inklusive haft ansvar för sjösäkerheten, när Estonia sjönk 1994?

Skicka svaren till valberedningen hos Kristdemokraterna.

DN
Svd

lördag 13 november 2010

Dessa UHI-temperaturer


Myten om Urban Heat Island skulle jag också kunna skriva. För det här rör sig till stora delar om en myt. En myt som bygger på att det i tättbebyggda områden oftast, men långt ifrån alltid, är varmare där, än utanför staden eller samhället. 

Kort sagt, en växande stad ger också större område som blir varmare. Den värmen kan vi inte trolla bort; ett antal kvadratkilometer har de facto blivit varmare, och kommer (troligen ej mätbart) att påverka statistiken. 

Ett enormt område som sägs vara starkt påverkat av dessa UHI-effekter är USA. Tittar vi på satellitmätningar (USA low 48) gjorda av skeptikern Roy Spencer, och jämför dessa med Gistemp, gör vi en intressant iakttagelse:Figur hämtad från bloggen Watts Up With That. 

Om det funnits en signifikant UHI-effekt, som meteorologerna inte tagit hänsyn till, hade det naturligtvis synts i en sådan här figur. Det gör det inte. Ytterligare en sak som mitt i all tragik förvandlas till stor humor är Spencers värden för Nordpolen (Arktis skulle jag vilja kalla det då området innefattar såväl land som hav, och är betydligt större än den mätning DMI gör för området norr om 80:e breddgraden). Enligt satellitmätningen är uppvärmningen kraftig för det området; 0,47 grader per decennium. Något som knappast kan sägas bero på tät bebyggelse …  

Det är därför häpnadsväckande (eller borde vara det) att en före detta väderpresentatör som Anthony Watts hävdar att ansvariga på bland annat NOAA inte tagit hänsyn till UHI.  Särskilt smaklöst blir det när Watts på bloggen kommer med ständiga antydningar om att temperaturerna överdrivs för att passa AGW-teorin.

Nåja, inte heller i Sverige är vi förskonade. Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi på KTH, pratar gärna om hur forskarna myglat med temperaturerna för att överdriva uppvärmningen. ” Avsiktlig manipulation av data och utvärdering, i syfte att maskera avvikelser från önskat resultat” som Stilbs själv beskriver det.

Nåväl, upprepas en lögn tillräckligt ofta blir den sann. Samtidigt är det befogat att ställa frågan, om den akademiska världen ska tolerera vilka vansinnigheter som helst av en professor som uppenbarligen glömt allt vad heder heter, och som drar ämbetet i smutsen.

Anthony Watts har via volontärer lagt ner mycket arbete på någon slags kartläggning av väderstationer för att visa att data inte är tillförlitliga. Han har väl lyckats sådär …

Det intressanta är hur Watts har bedrivit sitt arbete. Uppenbarligen har han inte behagat jämföra data från satellit respektive väderstationer för att kontrollera om han har fog för sina misstankar. I stället ger han sig direkt på detaljerna, och jag tror inte heller att han kollat med dom ansvariga som behandlar rådatan.

För rådata måste behandlas. Den som påstår att han redovisar en graf som bygger uteslutande på rådata ljuger, om det inte är så att vederbörande säger att grafen visar max-, min- eller temperaturen klockan 13:00. Annars rör det sig om medelvärden som räknats fram, och då är det inte längre någon rådata.

Det finns ytterligare bra sätt att kontrollera instrumentella temperaturer. För Arktis del är det enkelt: Hur stämmer temperaturerna överens med isutbredningen, blomningstid, utvecklingen för permafrosten? Hur väl stämmer teorin, att temperaturerna stigit, därför att en väderstation påstås ha flyttats? Nej, jag skojar inte, det finns debattörer som påstår detta.

Det blir tragiskt när det skrivs inlägg på en blogg som The Climate Scam från CG Ribbing om att så kallade skeptiker och vi andra ska enas om något vi är överens om.

En bra börja vore att sluta förtala forskare som redovisar temperaturserier. Kanske till och med be Jones och Hansen om ursäkt

Avslutningsvis vill jag ge er ett hundraprocentigt fiktivt exempel på det här med att flytta väderstationer:

Jag bor utanför Falun. Det finns en väderstation en bit upp på Jungfruberget. Vi antar att stationen flyttas ner till Falun. För det första flyttas stationen i så fall nedåt i höjdled, och för det andra flytta stationen in till ett område utsatt för mänsklig påverkan.

Slutsatsen är då given: Den nya väderstationen kommer att redovisa en temperaturhöjning därför att den flyttats. Eller?

Knappast. Stationen har flyttats ner till köldhålet Falun, och skall rådatan homogeniseras, skall värdena skrivas upp.

Har ni sett någon gång att Watts & Co tagit upp den här problematiken?