lördag 13 november 2010

Dessa UHI-temperaturer


Myten om Urban Heat Island skulle jag också kunna skriva. För det här rör sig till stora delar om en myt. En myt som bygger på att det i tättbebyggda områden oftast, men långt ifrån alltid, är varmare där, än utanför staden eller samhället. 

Kort sagt, en växande stad ger också större område som blir varmare. Den värmen kan vi inte trolla bort; ett antal kvadratkilometer har de facto blivit varmare, och kommer (troligen ej mätbart) att påverka statistiken. 

Ett enormt område som sägs vara starkt påverkat av dessa UHI-effekter är USA. Tittar vi på satellitmätningar (USA low 48) gjorda av skeptikern Roy Spencer, och jämför dessa med Gistemp, gör vi en intressant iakttagelse:Figur hämtad från bloggen Watts Up With That. 

Om det funnits en signifikant UHI-effekt, som meteorologerna inte tagit hänsyn till, hade det naturligtvis synts i en sådan här figur. Det gör det inte. Ytterligare en sak som mitt i all tragik förvandlas till stor humor är Spencers värden för Nordpolen (Arktis skulle jag vilja kalla det då området innefattar såväl land som hav, och är betydligt större än den mätning DMI gör för området norr om 80:e breddgraden). Enligt satellitmätningen är uppvärmningen kraftig för det området; 0,47 grader per decennium. Något som knappast kan sägas bero på tät bebyggelse …  

Det är därför häpnadsväckande (eller borde vara det) att en före detta väderpresentatör som Anthony Watts hävdar att ansvariga på bland annat NOAA inte tagit hänsyn till UHI.  Särskilt smaklöst blir det när Watts på bloggen kommer med ständiga antydningar om att temperaturerna överdrivs för att passa AGW-teorin.

Nåja, inte heller i Sverige är vi förskonade. Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi på KTH, pratar gärna om hur forskarna myglat med temperaturerna för att överdriva uppvärmningen. ” Avsiktlig manipulation av data och utvärdering, i syfte att maskera avvikelser från önskat resultat” som Stilbs själv beskriver det.

Nåväl, upprepas en lögn tillräckligt ofta blir den sann. Samtidigt är det befogat att ställa frågan, om den akademiska världen ska tolerera vilka vansinnigheter som helst av en professor som uppenbarligen glömt allt vad heder heter, och som drar ämbetet i smutsen.

Anthony Watts har via volontärer lagt ner mycket arbete på någon slags kartläggning av väderstationer för att visa att data inte är tillförlitliga. Han har väl lyckats sådär …

Det intressanta är hur Watts har bedrivit sitt arbete. Uppenbarligen har han inte behagat jämföra data från satellit respektive väderstationer för att kontrollera om han har fog för sina misstankar. I stället ger han sig direkt på detaljerna, och jag tror inte heller att han kollat med dom ansvariga som behandlar rådatan.

För rådata måste behandlas. Den som påstår att han redovisar en graf som bygger uteslutande på rådata ljuger, om det inte är så att vederbörande säger att grafen visar max-, min- eller temperaturen klockan 13:00. Annars rör det sig om medelvärden som räknats fram, och då är det inte längre någon rådata.

Det finns ytterligare bra sätt att kontrollera instrumentella temperaturer. För Arktis del är det enkelt: Hur stämmer temperaturerna överens med isutbredningen, blomningstid, utvecklingen för permafrosten? Hur väl stämmer teorin, att temperaturerna stigit, därför att en väderstation påstås ha flyttats? Nej, jag skojar inte, det finns debattörer som påstår detta.

Det blir tragiskt när det skrivs inlägg på en blogg som The Climate Scam från CG Ribbing om att så kallade skeptiker och vi andra ska enas om något vi är överens om.

En bra börja vore att sluta förtala forskare som redovisar temperaturserier. Kanske till och med be Jones och Hansen om ursäkt

Avslutningsvis vill jag ge er ett hundraprocentigt fiktivt exempel på det här med att flytta väderstationer:

Jag bor utanför Falun. Det finns en väderstation en bit upp på Jungfruberget. Vi antar att stationen flyttas ner till Falun. För det första flyttas stationen i så fall nedåt i höjdled, och för det andra flytta stationen in till ett område utsatt för mänsklig påverkan.

Slutsatsen är då given: Den nya väderstationen kommer att redovisa en temperaturhöjning därför att den flyttats. Eller?

Knappast. Stationen har flyttats ner till köldhålet Falun, och skall rådatan homogeniseras, skall värdena skrivas upp.

Har ni sett någon gång att Watts & Co tagit upp den här problematiken?

9 kommentarer:

 1. Tag ett pipstopp till och fundera lite mer,
  ÄR den norra Polområdet ca +1,5 grader C på
  trettio år medan den södra Polarområdet är-1
  grader på tjugo år.
  Det är mycket osäkra uppgifter,för det fanns
  inga satelitmätningar för mer än trettioår sedan,
  Naturliga tempvariationer över tiden är inte
  särskillt uppseende väckande.
  Sedan kan man inte räkna med jämna decader.
  Skulle man räkna ex,1984-1994 så får lägre
  tempserie än 1990-2000 så får man ett annat
  värde.
  Så tempserier är mycket vanskliga,när det handlar on tiondelar av grader.
  ALI.K.

  SvaraRadera
 2. Nu handlar ju det här inlägget i första hand om UHI, där Watts & Co dribblar med värden mindre än tiondelar, och med korta intervall som anpassas helt efter innehållet. Kolla på datasetet för UAH-mätningen (Spencer):

  http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/t2lt/uahncdc.lt

  Hittar inte dina värden för Antarktis. Sorry.

  SvaraRadera
 3. Låt vetenskapen tala för sig själv:

  "PHYSICAL REVIEW E 68, 046133 ~2003

  Power-law persistence and trends in the atmosphere: A detailed study of long temperature records

  J. F. Eichner,1,2 E. Koscielny-Bunde,1,3 A. Bunde,1 S. Havlin,2 and H.-J. Schellnhuber4

  1 Institut fu¨r Theoretische Physik III, Universita¨t Giessen, D-35392 Giessen, Germany
  2 Minerva Center and Department of Physics, Bar Ilan University, Ramat-Gan, Israel
  3 Potsdam Institute for Climate Research, D-14412 Potsdam, Germany
  4 Tyndall Centre for Climate Change Research, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, United Kingdom

  ~Received 12 December 2002; published 28 October 2003!

  “The fact that we found it difficult to discern warming trends at many stations that are not located in rapidly developing urban areas may indicate that the actual increase in global temperature caused by anthropogenic perturbation is less pronounced than estimated in the last IPCC ~Intergovernmental Panel for Climate Change report"

  SvaraRadera
 4. Och på vilket sätt skulle detta papper förklara samstämmigheten i diagrammet som jag hämtat från Watts blogg? Och att uppvärmningen är snabbast i det glesbefolkade Arktis?

  Att ett antal kvadratkilometer de facto blir varmare när en stad växer skrev jag i inlägget också. Men hur är det med övriga iakttagelser, utanför staden; blomningstid, insekter, flyttfåglar.

  Saker måste hänga ihop och stämma överens.

  SvaraRadera
 5. Beror på vad du menar "utanför staden". UHI kan påverka åtskilliga mil utanför.

  SvaraRadera
 6. Säkert JPC, men vad som påverkar påverkar också satelliterna.

  Det jag vill komma åt är den sjuka debatt där det hävdas att UHI skulle göra att temperaturen, som mäts instrumentellt vid marknivå, skulle överdrivas på grund av UHI.

  I så fall skulle man sett det i figuren i mitt inlägg. Läs gärna NOAA:s utredning av Watts bisarra anklagelser som bygger på UHI. (Länken: Han har väl lyckats sådär ...)

  SvaraRadera
 7. Ditt "bevis" faller på att de två graferna inte representerar samma sak. Att UAH har uppmätt en viss temperaturtrend på en viss höjd i atmosfären säger ingenting om riktigheten i GISS observationer på en annan höjd.

  Något du förstås hade insett om du hade varit seriös.

  SvaraRadera
 8. Och hade Du varit seriös, hade du insett att kurvorna stämmer överens vare sig med eller utan UHI, eller i vart fall (försökt) förklarat varför. Och Du nämner inte med ett enda ord - inte ett enda - den granskning som gjorts mellan Watts "godkända" stationer gentemot Watts dito icke-. Skärpning.

  SvaraRadera
 9. Mitt argument har inte med Watts att göra, så jag förstår inte varför jag ska nämna honom.

  Jag säger bara att de två graferna inte representerar exakt samma sak. GISS mäter yttemperatur och UAH mäter temperaturen i lägre troposfären (ca 460 m höjd tror jag, om det är deras channel 5 de använder sig av).

  Att graferna ser väldigt lika ut behöver ju inte betyda att de är exakt lika. Och att de är olika behöver inte betyda att det inte finns någon likhet alls.

  Om jag har ett avlångt rum med ett element längs ena kortsidan, då kommer temperaturen att stiga i hela rummet när elementet har slagits på, men uppvärmningshastigheten kommer vara som störst intill elementet (åtminstone i initialskedet).

  Om jag då mäter temperaturen i punkt A nära elementet och i punkt B på andra sidan av rummet kommer trenderna alltså inte vara likadana, men de kan mycket väl vara mer eller mindre proportionella mot varandra.
  Säg att jag ställer ett stearinljus en bit under punkt B. Då kommer uppvärmningshastigheten i punkt B att öka, medan skillnaden i punkt A blir försumbar.

  Kanske kan jag arrangera det så att uppvärmningshastigheten i punkt B blir väldigt lik uppvärmningshastigheten i punkt A.

  Det skulle då motsvara graferna du visar. Någonting (kanske CO2, kanske något annat) värmer upp hela lägre atmosfären, men inte nödvändigtvis lika mycket på varje höjd. Något annat (kanske UHI) bidrar KANSKE till att höja uppvärmningen vid marken.

  Syftet med det här exemplet är inte att försvara teorin om UHI, utan att visa att ditt exempel inte är något motbevis.

  Man ska alltid försöka peta hål på teorier och argument inom vetenskap. Det finns ett hål i ditt argument eftersom du inte tar hänsyn till höjdskillnaden, som kanske, men inte nödvändigtvis, ger upphov till en betydande skillnad jämfört med markobservationer.

  SvaraRadera