måndag 25 juli 2011

Kulturarv som dödar

Naturligtvis räcker det inte med en panisk skräck för det okända, som invandrare, andra kulturer och religioner, för att skapa jordmån till ett monster som terroristen i Norge. För han var inte ensam, som jag skrev i mitt förra inlägg.

Det måste till mer, en samhällsutveckling som gemene man kan sätta i samband med det omsorgsfullt uppmålade hotet från invandringen, från andra kulturer, från islam.

Att det är vårat eget kulturarv som vi släppt bortom kontroll talas det inte om.

Ett citat från den bisarra debatten kring brottslighet och andra samhällsproblem är ”alla vet vad det beror på, men ingen vågar prata om det”.

Att i vart fall ytterst få vågar prata om problemet, skriver jag under på. Att alla vet, utesluter jag.

De allra, allra, flesta våldsbrotten har sin grund i alkoholen. Inget att snacka om, det är sanningen. När jag växte upp koncentrerades de här problemen till fredagar och lördagar och dansbanan.

I dag går det knappast en enda dag, i vart fall inte i de lite större orterna, utan att det förekommer alkoholrelaterade misshandelsfall frampå nattkröken. Klockan tre på natten är ingen trygg tid på stan. Det är också mera folk i rörelse klockan tre på natten i dag än vad det var för ett antal decennier sedan. Den gamla tidsangivelsen ”dag” har förskjutits till ”dygn”. De aktiva timmarna har smetats ut.

Nej, jag är inte nykterist, jag tar gärna en sup. Det händer även att jag super till, rejält. Så pass att jag får repor i hårddisken och måste ta kompisar till hjälp för att uppdatera vad som hänt. Det är dock ingen som reagerar över det.

Nyligen kom en undersökning om ungdomars (barns) alkoholvanor. Niondeklassare tror jag att det handlade om. Det positiva var att fler ungdomar valde att inte dricka sprit. Det negativa var att dom som drack, drack mer. (Jag kan inte slå ifrån mig tanken att resultatet i undersökningen kan bero på en ökad andel invandrarungdomar gentemot tidigare.)

Vi sitter där vi sitter. Alkoholkonsumtionen ökar, i vart fall hos dom som dricker, och detta leder till en ökning av våldsbrotten. Det är inte under Ramadan polisen förstärker, utan till de svenska storhelgerna. Inte minst jul.

Just julhelgen är ett elände för polisen. Att man tvingas förstärka på grund av alla företags julfester är en sak och på ett sätt hanterbart. Alla privathelveten med familjetragedier är värre, och sätter polispsykena på värre prov. Dödfall som stavas mord och dråp förekommer.

Naturligtvis har antalet kvinnomisshandelsfall ökat mycket på grund av att ett mörkertal blivit synligt. Men också på grund av en ökande alkoholkonsumtion i hemmen, som ofta kan förkortas BIB.

Bristande kvinnosyn, våldtäkter och kvinnomisshandel kopplas gärna till invandrarkulturer.

Man räknar med att var tionde kvinna blir utsatt för våld i hemmet. Den som tror att detta beror på invandringen vill jag beteckna som bortom räddning. Jag vill inte gå så långt att jag tror att alla som pratar om svartskallar och kamelknullare har en usel kvinnosyn, men jag är övertygad om att merparten av kvinnomisshandlarna gärna säger att islam är ett hot mot den svenska jämställdheten.

Vi vet genom undersökningar att våldtäktsförövare är vanligare bland män i vissa invandrargrupper. Det är sant.

Men det är också sant att midsommarhelgen har en stor del i våldtäktsstatistiken.

Och som sagt, alla vet vad det beror på, men ingen vågar prata om det.

lördag 23 juli 2011

Ondskan ibland oss

Tragedin i Norge är obeskrivlig. En nation är i sorg, och vi är många som känner med landet. Vad många inte kan eller vill förstå, är att det var en av deras, eller våra, egna som utförde dådet. Det ingår inte i världsbilden att västerlänningar, i synnerhet blonda nordiska män utför fasansfulla gärningar.

Aningslösheten och en mentalitet av typen blundar-jag-tillräckligt-hårt-slipper-jag-se är förfärande. Vi är inte, och har aldrig varit förskonade från terror i väst. USA har mig veterligt varit utsatt för två stora terrorbrott i modern tid. 11:e september var extremt, och Al Qaida tilläts sätta skräck i världen. Oklahomadådet, som uppvisar likheter med det som skedde i Norge, utfördes av en egen galning, som heller inte var så ensam som görs gällande. Vi har haft Al Qaida-dåd i Storbritannien och Spanien. Två länder som har lidit hårt av terrorism från IRA respektive ETA, inhemsk terror. Japan räknas i stora drag till västvärlden, och har heller inte varit förskonade, där var det en inhemsk domedagssekt som spred cyanid i tunnelbanan.

Så förvrängd har vår världsbild blivit, att många direkt, utan att invänta fakta i målet, pekade ut, inte ens en terrorgrupp som ansvariga, utan muslimer. Det var kort och gott muslimska kroknäsor, apor, kamelknullare, och ett otal andra epitet, som bar ansvaret. Det var så självklart att det inte behövde diskuteras. Mellanöstern skulle helst göras om till parkeringsplats.

I stället var det en norsk pedofil (det är en vanligt förekommande fördom hos invandrargrupper, i vart fall i Sverige, att vi allmänt är pedofiler) som var ansvarig.

Var han ensam? Nej.

Kanske om dådet, men i den miljö av vilken han hämtade sin inspiration var han inte ensam. Och han hade många svenska vänner. Alltför många.

En hatisk människa, som är svag och stark på samma gång, och som ständigt vistas i en miljö där det är kutym att peka ut islam som det stora hotet mot väst, mot den egna, i den förvrängda tankevärlden, homogena nationen. Där ingen reagerar mot uttalanden, om att Gro Harlem Bruntland är landsförrädare och att politikerna vill införa sharialagar, utan tvärtom dunkas i ryggen, och säger att det är bra att någon vågar tala klartext.

Känns det igen. De här argumenten är vanligt förekommande, de finns mitt ibland oss; vardagsrasismen som legitimerar dårar som Anders Behring Breivik, och i värsta fall triggar.

Känns uttryck som Mona Muslim, landsförrädaren Bengt Westerberg, eller olika klintbergare, vandringssägner som understryker olika folkgruppers lägre kulturella nivå, igen?

De här vardagsrasisterna klarar av konststycket att dels att se sig själva som garanter för den västerländska civilisationen, dels att hemfalla åt det totala barbariet: Nämligen att INTE döma var och en efter sina gärningar, utan införa en slags kollektiv bedömning, som strider mot, ja, just det, den västerländska civilisationen.

Jag är snart 50 år. Jag har inte levt ett fläckfritt liv.

Jag har en ganska grovt kriminell bekant i den lilla församling jag kommer ifrån. Träffar jag honom, pratar jag med honom.

Jag hade en ingift i släkten som fick sparken från posten därför att han stal.

Jag hade ett antal i bekantskapskretsen som söp ihjäl sig. Det kommer kanske att bli fler.

Om människor skulle bedöma mig utifrån att jag känner kriminella, har haft kriminella släktingar och vänner som super ihjäl sig, skulle jag tycka att det var ett vidrigt samhälle.

Jag kan heller inte så till den milda grad förnedra mig intellektuellt, att jag börjar bedöma människor utifrån det synsätt som jag nyss förkastat.

Jag kan också tillägga att jag en period körde morgontidningar i Falun med omnejd. I gryningstimmarna ser man en del. Det blev mycket riktigt också några samtal till polisen. Jag kan intyga att den verklighet jag under den perioden såg och upplevde, skiljer sig från den verklighet, som via viskningsleken, frodas i radhusområden, som tillkännages kommentartrådar under tidningsartiklar, bloggar eller på Flashback forum. Men det är kanske, i motsats till mig, människor med ett fläckfritt förflutet, och med en oklanderlig omgivning, som viskar i radhusen, eller skriver på nätet.

Verkligheten och ondskan finns mitt ibland oss. Kanske redan hos dig själv eller grannen, även om du utan problem kan stava till namnet som står på dörren eller brevlådan.

fredag 22 juli 2011

Intressant på The Climate Scam


Professorn i Vetenskapsteori, Ingemar Nordin, verksam vid Linköpings Universitet, har skrivit en artikel på The Climate Scam där han anklagar media för att ha misslyckats i klimatfrågan, och inte klarar av att skildra den vetenskapliga processen.

Artikeln, som ger en intressant inblick i en konspirationsteoretikers tankevärld, är naturligtvis helt obegriplig, om den inte sätts in större sammanhang; att personen i fråga faktiskt jämför vårt skattesystem med slaveriet i Nordamerika:

”Det finns dårar, av slaverisystemets subtila propaganda förvirrade människor, som anser att skatt inte är stöld. Skatten, menar de, är blott ett slags ersättning för tjänster som man utnyttjat gratis under uppväxttiden såsom barnmorska och skola. Det är en skuld som alla medborgare har till det samhälle där de är födda. Allt sådant tal är förstås fullständigt nonsens.”

Som för att understryka resonemanget presenterar Ingemar Nordin sig som ”professor inom temat Hälsa och samhälle vid Linköpings universitet”. Jag förmodar att Nordin ser sig själv som en hederlig, via skatten, betald hälare.

Ingemar Nordin för också ett intressant resonemang om äganderätten i sin artikel, och här kommer vi in på kärnfrågan i de stolligheter Nordin presenterar: Den heliga äganderätten.

Ingemar Nordin radar upp ett gäng, mot äganderätten fientliga, argument, och drar till med det för honom enda giltiga argumentet:

”6) Den enda legitima inskränkningen av ovanstående rättigheter är då bruket av det ägda kränker någon annan individs rättigheter.”

Skatt är stöld, likställt med slaveri, och äganderätten är helig. Nu är inte längre Ingemar Nordins bloggpost på The Climate Scam lika obegriplig längre.

Allting som talar för att klimatförändringarna påverkar andra människor i negativ riktning, och som motiverar åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, upplevs naturligtvis som ett reellt hot mot professor Ingemar Nordin, och den världsbild han målat upp. Att ett tänkbart verktyg, dels för att minska utsläppen av växthusgaser, dels för att frigöra kapital till dom som drabbas, är en skatt på koldioxidutsläpp, gör att Ingemar Nordin ser dubbla hot: Inskränkningar i äganderätten (alltså hur du får bruka det du äger) och hotet om skattehöjningar.

Ingemar Nordins tankegångar ligger nära vad en av de mest, bland skeptikerna, hyllade klimatforskarna, Roy Spencer, uttryckte:

“Nicholas, I would wager that my job has helped save our economy from the economic ravages of out-of-control environmental extremism.
I view my job a little like a legislator, supported by the taxpayer, to protect the interests of the taxpayer and to minimize the role of government.”

Ingemar Nordin går ett steg längre. Nordin ser inte klimatförändringarna som en vetenskaplig fråga. Professorn i vetenskapsteori förvandlar frågan till en diskussion där båda sidor ska ges lika utrymme, och där han går till våldsamt angrepp mot massmedia (mainstream) för att de inte rapporterar om ”100-tals kritiska artiklar som överhuvudtaget aldrig nämns i gammelmedia”.

Den som följt med i klimatdebatten, och sett vilket genomslag kritiska artiklar kontra icke kritiska artiklar får, inser naturligtvis att Ingemar Nordin har en aningen subjektiv, möjligen störd, verklighetsuppfattning.

Vi kan ta en analogi, utanför klimat och miljö, och på den applicera Ingemar Nordins argumentation:

Det finns en hel del människor i det här landet som anser att cannabis skulle legaliseras. Det finns också forskning som visar att det i cannabis finns medicinskt intressanta substanser. Många människor anser att haschrökning är ofarligt. Enligt nordinsk logik skulle dessa åsikter få lika stort utrymme i gammelmedia, som den forskning som visar på allvaret med droganvändning. Inte minst den forskning som visar på lätta droger, som en inkörsport till tyngre dito.

Är jag orättvis mot professorn i vetenskapsteori. Nej, det som saknas hos de här drogliberalerna är tunga namn och starka lobbyorganisationer, som kan föra deras talan. Precis som i fallet med klimatskeptikerna är drogliberalerna marginaliserade i forskningsvärlden.

Ett mera praktiskt exempel i fallet Ingemar Nordins syn på massmedias (ensidiga) rapportering är fallet med den arktiska isen. Efter bottenrekordet för den arktiska isen 2007 har skeptikerna envist hävdat att massmedia förtiger att isen återhämtar sig. När vetenskapsredaktionen hade ett reportage om tillståndet för den arktiska isen, och att den de facto minskade volymmässigt, ja, då fanns det till och med skeptiker som anmälde programmet för opartiskhet.

Det här är ett utmärkt exempel på hur en skeptiker passerar gränsen till klimathaverism.

Detta är mycket talande för synen hos de här klimathaveristerna. Trots att, jag tror all, forskning visar att den arktiska isen minskar i en omfattning som ingen räknat med, anser de här individerna, att SVT, med ljus och lykta om så behövs, ska leta upp en forskare med motsatt uppfattning – för att balansera inslaget.

Detta är också kontentan av vad Ingemar Nordin skriver på The Climate Scam, det märkliga är bara att skribenterna där inte inser, varför massmedia inte tar dom på allvar.


I dagsläget tiger till och med klimathaverister om situationen i Arktis, bara som en parentes:
 Bilden är från Cryosphere Today och visar den totala arean av den arktiska havsisen, alltså inte utbredningen.

tisdag 19 juli 2011

Klimatdebatten allt mera bisarr


På CERN-laboratoriet är man nu klara med försöken kring kosmisk strålning och molnbildning, enligt en intervju i Welt Online.

Tyska fungerar utmärkt i Google-översättning (nåja), varifrån jag hämtat den här delen (intervjun berör bara till en del molnbildning och kosmiska strålar):

Welt Online: Med stor makt väntas resultaten från den så kallade molnet experiment, där bildandet av moln är utforskas. Dessa resultat kan fortfarande vara viktig för att förstå de globala klimatförändringarna?

Heuer: Detta är verkligen en fråga om att bättre förstå uppkomsten av moln. I naturen finns det många parametrar som påverkar - inklusive temperatur, fuktighet, föroreningar och även den kosmiska strålningen. I experimentet "Cloud" handlar om att undersöka inverkan av kosmisk strålning på molnbildningen. Används för den strålning som kommer från gaspedalen. Och i en experimentell kammare kan studeras under kontrollerade förhållanden, såsom bildandet av droppar beror på strålning och partiklar. Resultaten kommer att publiceras inom kort. Jag bad kollega att göra resultaten tydliga dock inte att tolka. Detta skulle gå direkt till den mycket politiska arenan i klimatdebatten. Man måste vara klart att det är den kosmiska strålningen är bara en av många parametrar.

Jag borde inte bli förvånad över den närmast sjukliga misstänksamheten mot allt vad forskning och vetenskap heter på bloggen The Climate Scam, men den gången höjde även jag på ögonbrynen.

”Jag bad kollegorna göra resultaten tydliga, dock inte att tolka” blir på Scammen: CERN-chef förbjuder ”tolkning av molnresultat”.

Jag baxnar.

Att artikelförfattaren Jonny Fagerström struntat i allt vad research och självständigt tänkande heter, och i stället förlitat sig på suspekta bloggare är ingen ursäkt. Menar Fagerström allvar med att hyfsa till bloggen, bland annat genom att radera personangrepp, som varit framgångsrikt, borde han själv visa återhållsamhet med att sprida falska anklagelser och lösa rykten vidare.

Det är väl närmast en självklarhet att de forskare som gjort de praktiska försöken i det här Cloud-experimentet, klart ska redovisa sina resultat utan tolkningar.

En av dom som driver tesen om sambandet mellan kosmisk strålning och molnbildning är Henrik Svensmark. Det är väl ändå i första hand han, och eventuellt dom andra, som ska avgöra om och hur forskningsresultaten kan användas för att bekräfta/avfärda tesen eller indikera om det är värt fortsatt arbete?

Mycket klokt agerande av den aktuelle forskningschefen på CERN, som knappast har förbjudit någon tolkning heller.

Begriper inte Fagerström det, så är det illa ställt med synen på hur vetenskap och forskning ska bedrivas.


Personligen kan jag dock inte låta bli utan att spekulera, i att resultaten från CERN inte ger Svensmark något underlag som stärker hans tes. Men det är en annan historia, som grundar sig i att Svensmarks upptäckta samstämmighet mellan solfläckar (som sammanfaller med minskad kosmisk strålning) och temperatur helt upphör 1985, före den riktiga temperaturuppgången.

söndag 17 juli 2011

Den ”låga” klimatkänsligheten

Så kallade skeptiker, som anser att människan bara till ringa del påverkar klimatet, skjuter gärna in sig på att klimatkänsligheten är överskattad. Alltså hur biosfären och klimatet reagerar på en av koldioxiden orsakad temperaturhöjning.

Tesen är att en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären skulle kunna öka temperaturen med cirka (ofta max) en grad Celsius. Alltså inget att oroas över.

En av de klimatforskare (en av de få) som driver denna tes* är Roy Spencer, som även redovisar satellitmätningen av temperaturerna från University of Alabama in Huntsville.

Roy Spencers UAH-mätning, som pågått sedan 1978, visar en långtidstrend på 0,14 graders temperaturökning per decennium. En temperaturökning på nästan en halv grad globalt, nästan en och en halv grad norr om 65:e breddgraden, sedan 1978.

Under samma tid har koldioxidhalten i atmosfären ökat från 330 ppm till 395 ppm; ungefär faktor 1,2.

Vänta nu, skeptikerna hävdar ju att en fördubbling (faktor 2) av koldioxidhalten ska öka temperaturen med en grad, hur kan det då komma sig att vi nått mer eller mindre halvvägs redan med en faktor 1,2?

Ja, det kan man ju fråga sig. Spencer borde kunna ge något besked om varför, tidsperioden det handlar om är ju trots allt drygt 30 år. I stället säger Spencer att han hittat bevis på att värmestrålning, i vart fall till en del, driver väderfenomenen El Ninõ och La Nina. Spencer utgår i sin, ännu opublicerade, studie återigen från att molnbildningen på något mystiskt sätt skulle styra klimatet, så att koldioxiden kan försummas. Om det nu är som Spencer skriver, att han får sin studie publicerad, och hur betydelsefull tidskriften är, så är inte sista ordet sagt i den frågan, det är jag övertygad om.

Spencer och de andra skeptikerna MÅSTE producera en hållbar förklaring till varför temperaturen stigit med nästan en halv grad, samtidigt som koldioxidhalten bara ökat med faktor 1,2. En verklighet som definitivt inte pekar mot någon låg klimatkänslighet á la Spencer.


Om vi ändå leker med tanken att en fördubbling av koldioxidhalten ökar temperaturen med en grad, så hamnar vi ändå i ett orimligt resonemang när det handlar om klimatkänslighet. En halv grads ytterligare temperaturökning, vad skulle det innebära rent konkret?

Ja, vi får väl titta på Roy Spencers satellitmätning:Jag kan då i alla fall inte se någon annan rimlig konsekvens, än att bottenvärdet för den senaste La Ninan faktiskt skulle hamna i nivå med El Ninõ-året 2010: Det varmaste året (tillsammans med 1998 och 2005) som uppmätts. Ett ”normalt” år skulle hamna på en temperaturanomali på 0,8 grader i Spencers diagram.

Ingenting att oroa sig över?

Vi vet att det 2005 och 2010 (två av de varmaste åren) varit torka i delar av Amazonas, av kalibern 100-årsevent. Vi behöver naturligtvis inte oroa oss för att stora delar av regnskogen kan försvinna med ytterligare en halv grad varmare.

Den extrema värmeböljan i Ryssland sägs ha varit av typen 1000-årsevent. Ingen kan säga hur stor del den globala uppvärmningen har i den värmeböljan. Men höjer ni inte lite på ögonbrynen, att den värmeböljan sammanfaller med det år man uppmätt mest nederbörd i världen?

Något som resulterade i katastrofala översvämningar runt om i världen. Jo visst, det hände där för 50 år sedan, för 60 år sedan där, och 45 år sedan på det tredje stället. Pinglar det ingen liten klocka när 40-60 årsrekord slås på så många olika platser ett och samma år.

Samtidigt som det råder extrem torka på andra håll, detta den blötaste period man registrerat.

Ingenting att oroa sig över.

Tesen om att koldioxidhaltens värmande egenskaper skulle begränsas till en grad i atmosfären vid en fördubbling är bisarr. När det varit en grad varmare en period, följer naturligtvis havet efter, och transporterar värme till andra områden som i sin tur värms upp. Då är inte världen en grad varmare längre.

Merparten av glaciärerna minskar i omfattning. Att några glaciärer visar tillväxt ändrar inte detta faktum. Det är vad som händer i dag utan att det blivit en halv grad varmare (totalt då en grad). Den kommande halva graden kommer naturligtvis inte att minska avsmältningstakten. Snö och is reflekterar inkommande solstrålning. Glaciärer som försvinner ersätts av mark som absorberar värme. Då blir det mera än en halv grad.

Ingenting att oroa sig över.

Arktis är det område som värmts upp kraftigast. Två grader över några decennier. Den senaste femårsperioden är den varmaste man uppmätt (Grönland är en inte alltför stor del av Arktis, till alla dom som hävdar att Grönland var nästan lika varmt under 30- till 40-talen).

En halv grad ger två grader, så har det varit, och ingenting säger att den trenden inte fortsätter. Grönlands inlandsis visar nettoavsmältning.

Vi lägger på ytterligare två grader på Grönlands ismassa, ingenting att oroa sig över.

Den arktiska havsisen är på väg att försvinna sommartid. I år ser det bedrövligt ut, vi är på väg att passera 2007 års bottenrekord. Försvinner isen sommartid värms Arktis upp av den anledningen. Det har redan skett, men stiger världens medeltemperatur med ytterligare en halv grad kommer det att gå ännu fortare. Då kommer Arktis att bidra till att temperaturen stiger mera än den här halva graden. Upp till ett nytt jämviktsläge.

Att permafrosten tinar är inte till vår fördel, i all synnerhet inte då metan, en ännu mera potent växthusgas frigörs. Sker detta i stor omfattning, ja, då hamnar vi ovanför IPCC:s scenarion på en klimatkänslighet på 4,5 grader. Heller ingenting att oroa sig över.

Ett nytt jämviktsläge, ett varmare, energirikare och mera instabilt klimat. Extrem torka följt av häftiga skyfall, ungefär som 2010, fast lite värre.

Ingenting att oroa sig över.

Förtydligande: Med ungefär som 2010, fast lite värre, menar jag ett klimat en halv grad varmare globalt, än i dag. Hur det blir med ett klimat flera grader varmare vill jag inte tänka på.
*Jag är osäker på om Roy Spencer själv på allvar har hävdat denna mycket låga klimatkänslighet. Hur som helst verkar Spencer inte ha något emot att andra tar hans ”resultat” till intäkt för att hävda en mycket låg klimatkänslighet. Och Spencer kritiserar ju vad som i hans tycke är en hög klimatkänslighet.

Aftonbladet DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 SVD1
SVD2

fredag 15 juli 2011

Körsbärsplockning, halvsanningar och förtal

Bloggen The Climate Scam har blivit bättre i vissa avseenden. De värsta personangreppen modereras nu bort, till skillnad från tidigare.

Kvalitén på debatten, eller invändningarna mot klimatforskarna, forskningen och dess resultat, är dock fortsatt bedrövlig.

The Climate Scam har exempelvis den här bilden på sin blogg (jag avstår från att korpa, länkar i stället), med följande rubrik: Brist på uppvärmning, ingen bra nyhet.

Bilden för den som inte ids länka föreställer ett segment från HadCRUT 3, utan vare sig tidsaxel eller temperaturanomaliaxel. Gissningsvis är det tio år man klippt ut. Den torftiga illustrationen speglar väl artikelns innehåll.

Det här är även ett lysande exempel på förvillarlogik. Phil Jones, som ansvarar för universitetets redovisningar av temperaturer och är en av de forskare som drabbats hårdast av förtal och trakasserier, här exemplifierat av Peter Stilbs inlägg på TCS. Det hindrar dock inte de här förvillarna från att klippa ut ett segment av en temperaturserie när det passar. Hyckleri.

Så här ser temperaturkurvan ut från Climate Research Unit (HadCRUT 3):Visst, körsbärsplockar man en tioårsperiod och börjar med en El Ninõ 1998, och avslutar med en La Nina 2008 kan man naturligtvis få det till att temperaturen inte stiger (se bara till att klippa på rätt ställe). Den La Nina vi hade 2010 var mycket kraftig, påståendet att det var den kraftigaste backar jag från, men det finns säkra belägg för att den hamnar i absolut topp, och borde ha gett större återverkningar på den globala temperaturen.

Och med tanke på att 00-talet är det i särklass varmaste årtionde man uppmätt, så blir påståendet om 10 år utan uppvärmning än mindre seriöst.

Det torde även vara fastslaget att de senaste årtionden även övertrumfar vad som är känt från den medeltida värmeperioden. 

Att skeptikern Roy Spencer, som jag skrev om i mitt förra inlägg, hemfaller åt den här sortens kvacksalveri förvånade mig faktiskt.

Den här studien: Reconciling anthropogenic climate change with observed temperature 1998–2008, bygger, som rubriken anger, på samma mätperiod. Studien har fått stor uppmärksamhet i förvillosfären, men kritik i forskarsamhället för just valet av mätperiod.

Jag blir också misstänksam när jag ser på listan över vilka som författat studien, det blir jag alltid när ekonomer ger sig in på att analysera naturvetenskap:

Robert K. Kaufmann och Michael L. Mann (Department of Geography and Environment, Center for Energy and Environmental Studies, Boston University),
Heikki Kauppi (Department of Economics, University of Turku) samt
James H. Stock (Department of Economics, Harvard University)

Min gissning är att ovanstående studie snart kommer att falla i glömska, utom i ett sammanhang:

Robert K. Kaufmann et al kommer i förvillosfären att användas som exempel på att studier som motsäger den globala uppvärmningen förtigs. Ett verktyg i mytbildningen alltså, att studien drar långtgående slutsatser på tveksamma grunder kommer att förtigas. (Jag tvivlar till och med på att de forskare som verkligen arbetar med aerosoler, som artikeln handlar om, kommer att bemöda sig med att kommentera svagheterna i artikeln.)

Naturligtvis finns det en anledning till att de här förvillarna eller klimathaveristerna lägger ner tid och möda på förtal, halvsanningar och körsbärsbärsplockning.

Det räcker i stort med gymnasiefysik för att förstå grunderna för teorin om koldioxidens klimatpåverkan. Einsteins relativitetsteori, för en jämförelse, som väl ingen förnuftig människa ifrågasätter, kräver lite mera kunskap.

De flesta (även skeptiker) inser att koldioxiden reflekterar värme tillbaka till jorden, och att en fördubbling av koldioxidhalten ger en effekt på cirka 3,7 W per kvadratmeter. Naturligtvis kommer detta att medföra mycket stora förändringar för den här planeten.

För att påstå motsatsen krävs det mycket riktigt också mycket stora logiska kullerbyttor. Exempelvis tron på ett självreglerande klimatsystem som närmar sig den mer eller mindre religiösa Gaiahypotesen. Det är säkert ingen slump att den teorin är populär i de kreationistiska (kanske hellre kristen fundamentalism) kretsarna i USA.

En självreglerande faktor skulle då vara molnbildningen; att ett varmare klimat ökar andelen moln som reflekterar solinstrålningen och därmed kyler klimatet.

2010 var det varmaste året man uppmätt, samtidigt också det blötaste. Mycket moln men ingen avkylning alltså. Vilket inte hindrar att det även varit extremt torrt.

Kort uppdatering:
Och sedan det här, ännu ett tragiskt exempel på att ett område kan drabbas av såväl torka som översvämning. Konsekvenserna blir naturligtvis förödande. Slut uppdatering

Att de naturliga klimatförändringarna övertrumfar koldioxidens klimatpåverkan är också ett populärt argument. Och helt sant också i det korta perspektivet. Det är därför perioden 1998-2008 är så populär bland förvillarna.

När Phil Jones förklarade att vi inte haft någon statistiskt signifikant uppvärmning sedan 1995 (95 %) slogs det upp stort bland förvillarna. Det hände 2009. I dag har vi passerat 2010, och uppvärmning är statistiskt säkerställd. Har dock inte sett några rubriker på Scammen

Ett annat populärt förvillardrag är att eftersom koldioxidens (eller rättare ökningen av densamma) bidrag till temperaturen är så litet, så finns det ingen anledning att oroa sig. Också det en logisk kullerbytta. Det förutsätter att klimatet i övrigt inte reagerar på en ökad mängd energi i biosfären. Även här räcker det med gymnasiefysik för att inse realiteterna; energiprincipen som säger att energi vare sig kan nybildas eller förstöras, bara anta andra former.

Den extra energi som vi med hjälp av koldioxiden lånar från solen försvinner inte. Den värmer obevekligt vår atmosfär och våra hav. Eller smälter inlandsisar och glaciärer, eller tinar permafrosten, eller hamnar i det hydrologiska kretsloppet med större regnmängder som följd, eller ökar vindhastigheten.

Det är därför det är så viktigt för de här förvillarna att producera rapporter som talar om att havsytan inte stiger, att Arktis is återhämtar sig eller att Arktis kompenseras av Antarktis (utvecklingen i Arktis just nu är sådan att vi om några år kommer att få höra klimathaverister tala om att Arktis håller på att återhämta sig, därför att nivåerna är tillbaka på 2007 års nivå).

Det är därför det är så viktigt att tala om att det finns glaciärer som visar tillväxt, att det varit kallt på Värmdö, att Vasaloppet fick ställas in 1934 (att det berodde på deltagarbrist förtigs), att det var varmt på Grönland 1930-1940 och så vidare, och så vidare.

Det är därför det är så viktig att förtala forskare som Phil Jones, James Hansen, Keith Briffa och Michael Mann. Det är därför man till och med förnedrar sig själva med att använda kvasivetenskapliga studier som publiceras av Energi & Environment.

Det är därför seriöst arbetande journalister inte vill ha med det här klientelet att göra. Det är därför dom får leva sitt eget liv på bloggar och Newsmill

fredag 8 juli 2011

Roy Spencers klavertramp

Först måste jag slå fast att jag uppskattar skeptikern Roy Spencer på en punkt: Jag har aldrig uppfattat att Spencer dragit slutsatser från sin forskning, som inte går att belägga vetenskapligt. Att Spencer däremot försöker antyda att hans forskningsresultat pekar i en riktning, som han inte kan belägga, och som skulle vara revolutionerande i klimatforskningen är en annan sak. Spencer påstår inte att han har rätt, och det är upp till alla andra i fältet att inte smutsa ned Spencer, exempelvis genom att säga att Spencers forskning visar på en mycket lägre klimatkänslighet än vad IPCC arbetar utefter. För det är vad ett gäng skeptiker/förnekare/förvillare, kalla dom för vad du vill, säger om Spencers forskning. Hederliga är dom inte.

Dessvärre kan Roy Spencer inte heller friskrivas från misstanken att undanhålla forskningsresultat.

Roy Spencer, tillsammans med John Cristy, uppdaterar varje månad den aktuella temperaturen, globalt och regionalt, från satelliter. Spencer sköter detta snyggt, även om hans kommentarer kan bli mer än lovligt krystade.

Som vid det här tillfället, när Spencer presenterar avvikelsen från normalen (1979-2008) för den globala medeltemperaturen för juni 2011:
Bild från Roy Spencers Blogg

“YEARLY temperature averages probably provide a better indication of the existence of radiative forcings on the climate system (whether warming or cooling). Nevertheless, we must remember that even DECADAL time scale (or longer) changes in the ocean circulation could also be involved, which can cause long-term climate change independent of any kind of greenhouse gas (or cosmic ray-induced) radiative forcing. (That last sentence has not been approved by the IPCC…but I don’t really care.)”

Fan tro`t. Roy Spencer försöker förklara varför temperaturen på nytt stigit över trendlinjen, och att den djupaste La Nina man uppmätt, inte givit något nämnvärt utslag i den globala medeltemperaturen.

Tvärtom är det förvånande, mycket förvånande att temperaturen stigit så snabbt efter dippen. Trots att solaktiviteten ligger på ett minimum (minns hur det var temperaturnedgången 2008, då det friskt hävdades att nu slår solminima igenom, och det väntar kallare klimat; sedan kom 2009, och därefter 2010).

Hur som helst, Roy Spencer har nu problem (inte första gången) med ”hardcore-skeptikerna”. I de här kretsarna betecknas stigande temperaturer inte med blida ögon, än mindre när Spencer är avsändare.

Och när det till råga på allt elände visar sig att Spencers UAH-redovisning övertrumfar en annan satellitmätning (inget ovanligt, olika mätningar visar olika månad till månad, det är trenden som är lika), ja, då stämplas Spencer mer eller mindre som förrädare.

Därför har nu Roy Spencer tvingats till att skriva två (här och här) blogginlägg där han förklarar just det jag skrev i parentesen ovan. Detta är dock ett trendbrott, jag har aldrig tidigare stött på att Spencer tar fasta på den uppvärmningstrend, som UAH visar, alltså 0,14 grader per decennium. Föga förvånande visar det sig att RSS-mätningen (som är den andra satellitmätningen) ger samma resultat. Något som ej heller skiljer sig märkbart från andra mätinstitut, som använder instrument på marken.
Bild från Roy Spencers Blogg

Den långsiktiga uppvärmningstrenden är cirka 0,14 grader per decennium, och det finns inget som tyder på att det skulle vända. Tvärtom (exempel den ”varma” La Nina vi nyss passerat).

Roy Spencer har dock själv bäddat för att få kritik när han presenterar fakta som inte uppskattas av alla.

Roy Spencer har lanserat en bok som heter Fundanomics och som sjunger den fria marknadens lov. Inget ont i det, Spencer ska få delta i den politiska debatten om han vill det. Problemet för Spencer är att han inte vill att den fria forskningen ska ingå i den fria marknaden. Tvärtom, och det här citatet från diskussionen under hans presentation är häpnadsväckande (tack till signaturen NisseUI):

“Nicholas, I would wager that my job has helped save our economy from the economic ravages of out-of-control environmental extremism.
I view my job a little like a legislator, supported by the taxpayer, to protect the interests of the taxpayer and to minimize the role of government.
If I and others are ultimately successful, it may well be that my job is no longer needed. Well then, that is progress. There are other things I can do.”

Försvara skattebetalarnas intressen och minimera regerings inflytande. Jag trodde Roy Spencers uppdrag var att bedriva forskning och redovisa sina resultat, även om konsekvenserna kan bli att regeringen ser sig nödsakad att öka sitt inflytande, och kanske till och med höja skatterna.

Roy Spencer talar här själv om att han inte är värd att ta på allvar i klimatdiskussionen. Jag kommer alltid när jag läser om något Spencer kommit fram till, misstänka att där finns fakta han medvetet döljer, eftersom han bedömer att denna fakta kan motverka hans huvudsakliga syfte, att försvara skattebetalarna och minimera regeringens inflytande.

Roy Spencers yttrande ger en bra förklaring till varför det ser ut som det gör hos dessa
skeptiker/förnekare/förvillare.

Det är naturligtvis ingen slump att vi har en salig röra media (Fox News i spetsen), tankesmedjor som Heartland Institute och Cato med flera, tvivelaktiga forskare som Lindzen, Plimer, Singer (inklusive rena myglare som Wegman) och nu dessvärre även Spencer, rena galningar som lord Monkton, Bern och Mörner, suspekta bloggare som Watts och McIntyre, politiker som Inhofe, Barton och Palin och till och med i rättsväsendet där åklagare Cuccinelli trakasserar forskaren Mann.

Efter att ha läst vad Roy Spencer skriver om sitt uppdrag förstår vi varför.

Åsikten hos Spencer och övriga exemplar ovan är att forskare, som inte i första hand försvarar skattebetalarnas intressen och arbetar för att minimera regeringens inflytande, inte sköter sitt jobb.

Jag förstår att medlemmarna i American Association for the Advancement of Science, världens största vetenskapsakademi, är heligt förbannade.

Uppdatering:
Roy Spencer mer bedrövlig än vad jag trodde

I den här videon, uppmärksammad på bloggen The Climate Scam (#17) kliver Roy Spencer mycket riktigt  också ut ur garderoben som politiker. En politiker som hävdar att inskränkningar i rätten att släppa ut obegränsat med med koldioxid leder till svåra problem för samhället.

http://www.youtube.com/watch?v=vvObfrs3qoE&feature=player_embedded

Jag ser framför mig Roy Spencers egna bok Fundanomics (se ovan), som går tillbaka till grottmänniskorna, hur där kommer en figur liknande BC rullandes på något, och ställer sig och det nya föremålet vid den nyligen upptäckta lägerelden.

Personerna runt elden tittar på BC-kopian och undrar vad det där ska vara bra för.

BC-kopian försöker förklara.

- Äh, det har alltid gått bra att bära tidigare!

Ungefär så låter Roy Spencer, det har alltid fungerat bra med fossila bränslen tidigare, och hjulet, ja, det kan ju skada folk ...

Men, riktigt bedrövlig blir Roy Spencer först när han påstår, att vi inte haft någon uppvärmning de senaste tio åren:
Källa: Woods for trees, en interaktive site där man kan plocka fram såväl temperaturkurvor som trendlinjer. (från Spencers egna UAH-mätning)

Roy Spencer ljuger! Inte mycket, därför att trendlinjen är svag. Men, och det är mycket viktigt men, förutsättningen för att Spencer ska betraktas som mild lögnhals, är att temperaturen inte stiger.

Därför är det så förödande för Spencer, att framförallt La Nina inte gav någon direkt avkylning, men också att juni månad gick över den långsiktiga trendlinjen (0,14 grader per decennium) och långt över Spencers egna korttidstrend som gäller tio (i mitt fall elva) år.

Roy Spencer har problem, och för att uttrycka det på småländska: Han har skitit och trampat i det.


måndag 4 juli 2011

Tragedin Lars Bern

Jag måste erkänna att jag känner ett mycket stort obehag inför att ta tag i Lars Berns senaste alster på Newsmill. Samtidigt anser jag att Berns inlägg måste spridas, så att folk får klart för sig hur sådana som Bern argumenterar (det finns tom några ”kända” namn som rycker ut till Berns försvar), och vilken förankring de har i verkligheten. Det här anser jag med bred marginal har passerat gränsen för det friska.

Lars Bern är bland annat teknisk direktör, tidigare VD för Ångpanneföreningen och ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Lars Bern har skrivit en debattartikel där han använder ett begrepp som ”eko-fascism”, ett epitet som han tillskriver miljöpartiet, på ett antal ställen i debattartikeln.

Det här är ett citat från Lars Berns artikel:

Problemet är bara att den omställning som Miljöpartiet står för kommer att utarma ekosystemet ännu mer och leda till att sådär 90% av alla människor måste elimineras. Därför är jag rädd att deras omställning blir startskottet för en bloddrypande fascism utan tidigare motstycke.

Som mycket historiskt intresserad, med specialintresse för andra världskriget, får jag kväljningar när jag läser Lars Berns artikel. Människor som uppenbarligen inte har någon aning om, eller förträngt vad andra världskriget innebar, skall vara mycket försiktiga med att referera till diktaturer från den tiden. Saknas den nödvändiga kunskapen, kan det bli riktigt fel.

Om det skulle vara så att Lars Bern blivit senil, eller drabbats av någon annan sjukdom som allvarligt försvagar den intellektuella kapaciteten, är det ändå ingen ursäkt för att så fullständigt spåra ur i den offentliga debatten. Lars Bern har kontakter, inte minst i Stockholmsinitiativet, som skulle ha kunnat avstyra en sån här artikel. 

Döm om min förvåning när en del av det gänget i stället går ut och försvarar Lars Bern, och därmed aktivt bidrar till att skämma ut honom ytterligare.

Skam alltså även över Peter Stilbs (#35) och Tage Andersson (#36).

söndag 3 juli 2011

Solkurvor och myten om skogsdödsmyten

Uppdatering: Ber om ursäkt för att jag i ett stycke nedan förväxlat Ingemar Nordin och Peter Stilbs. Det är nu ändrat.

Sedan har jag även strukit stycket där jag ironiserar om Lars Bern och Stå-upp-komiker. Efter Lars Berns senaste inlägg på Newsmill ser jag detta som nödvändigt. Även om ståuppare ibland går över gränsen förtjänar dom inte att sammanblandas med den typen av osmakligheter som Bern sprider kring sig. Det här inlägget är äckligt:

http://www.newsmill.se/artikel/2011/07/04/milj-partiet-r-en-eko-fascistisk-r-relse

Ett tips till Bern är att han tar den debatten med överlevande från förintelsen. Någon jävla intellektuell heder borde vi kunna kräva även av Bern.


Jag minns från i vintras när tågen stod stilla i snökaoset. Det var inget oväntat. Vi som har följt banverkets utveckling, och ansvariga politikers totala ointresse för nyinvesteringar i det svenska spårnätet var inte överraskade när tågen slutade rulla.

Vi är heller inte överraskade, nu sommartid, när järnvägstrafiken får problem. Nu senast var det ett tåg som stod stilla i stekande hetta i fem timmar. Inget att överdramatisera, men sådant händer alldeles för ofta.

För några dagar sedan var det ett annat tåg som blev stående på grund av solkurvor.

Det är sådant som händer, det är oundvikligt, men om olika händelser stoppar tågtrafiken för ofta visar det på bristande underhåll. Sedan spelar det ingen roll om det är sommar eller vinter. Det begriper dom flesta.

När jag tänker tillbaka på vinterns tågkaos är det svårt att undvika Lars Bern och hans supporterklubb på The Climate Scam.

Lars Bern hävdade, att anledningen till att banverket inte klarade snöfallen var att banverket sålt ut sina snöslungor (mycket grov lögn för övrigt). Naturligtvis på grund av att miljörörelsen skrämt folk med att vi har en global uppvärmning. Samma sak när Bern hävdar att de gröna krafterna förvärrat översvämningskatastrofen i Queensland (ännu grövre lögn)

Om Lars Bern varit komiker och stått på Norra Brunn, bland de andra ståupparna, som endast med ansträngning når över navelhöjd, hade han kanske varit rolig. Nu är han enbart tragisk.

Lars Bern hade inte på fötterna när han skrev debattartikeln ovan, och supporterklubben som drog ut till hans försvar saknade uppenbarligen förmågan att ”tänka själv” som det så vackert heter.

Referensen till att SJ enbart skulle ha planerat för snöfattiga vintrar är bisarr: Meteorologen Pär Holmgren hade i en intervju sagt att det kan bli problem med snötillgången vid Vasaloppets 100-årsjubileum (ungefär år 2020)! De klimatscenarion som finns säger inte på en enda punkt, att problemen med snö vintertid kommer att minska. Att vi går mot kortare vintrar är en helt annan sak.

Ett av de lysande argument som dök upp i vintras, var att SJ misslyckades därför att man inriktade sig på bara ett scenario: att det skulle bli varmare.

Det torde stå klart för alla och envar, att, nej, det har man inte gjort …

I klimatdebatten dyker det också upp jämförelser mellan den globala uppvärmningen och ”myten om skogsdöden”. Naturligtvis med mycket skruvade argument.

Bakgrunden är en i dag omtvistad teori om skogsdöden, att försurningen ändrade den kemiska sammansättningen för aluminiumföreningar så att dessa skadade träden finmaskiga rotsystem. Det är tveksamt om den teorin håller.

Det gör inte förnekarlogik heller. Med stöd av ovanstående hävdas glatt att eftersom surt nedfall inte skadar rötterna så är skogsdöden en myt. Nej, jag överdriver inte, tvärtom är det så på vissa platser i bloggosfären att förnekande blir omskrivet som sund skepticism.

Detta är inte sund skepticism. Det är en utprovad arbetsmetod hos de här förvillarna, gripa varje halmstrå som talar för den egna politiska åsikten – och förtränga allt som råkar tala emot. I kommentaren jag länkar till länkas till ett inslag från vetenskapsradion om just detta med aluminium och rottrådar. Ingenstans i inslaget nämns att skogsdöden inte existerade, bara en lokal förklaring om en snabb temperatursänkning.

Den här artikeln är bra, jag citerar:

”I dag, 15-20 år senare, vet vi mycket mer. Många av de mer lindrigt skadade skogarna i Centraleuropa, varifrån skräckexemplen var tagna, har repat sig. Skogsdöden var värst i områden med extremt höga koncentrationer av svaveldioxid, men också andra giftiga gaser som ozon och ammoniak. Träden klarade inte de kraftiga luftföroreningarna i kombination med torka och andra extrema klimatförhållanden.”

Jag minns själv när jag som aktiv i centerrörelsen inför valet 1985 var ute på skolorna och pratade om försurning och skogsdöd. Inte fan byggde jag upp min argumentation på rottrådar och aluminium.

När det gällde skogen pratade jag vid den tidpunkten om att luftföroreningarna sänkte trädens motståndskraft mot de naturliga variationer vi alltid ser. Och jag ser ingen som helst anledning till att ta tillbaka det jag sa då.

Nu har det blivit bättre, mycket bättre.

Det de här osunda skeptikerna nogsamt undviker att berätta, är att svavelutsläppen minskat mycket kraftigt, samtidigt som de mindre skadade skogarna i Tyskland, Tjeckien och Polen börjat återhämta sig. Samband?

En annan detalj som plågar de här bakåtsträvarna är att vi faktiskt klarade av rädda skog, mark och vatten, utan att industrin kollapsade. Tvärtom.

När jag ändå är inne på vad de här klimathaveristerna pysslar med, så finns det anledning att se tillbaka på det så kallade ”Africagate”, en påhittad IPCC-skandal. Bakgrunden är att någonstans i en IPCC-rapport stod skrivet

“By 2020, in some countries, yields from rain-fed agriculture could be reduced by up to 50%. Agricultural production, including access to food, in many African countries is projected to be severely compromised.”

Skandalen var att publikationen man grundade sig på inte var vetenskapligt granskad. Stor skandal, i synnerhet som publikationen de facto grundade sig på vetenskapligt granskade källor, alternativt officiell statistik …

Verkligheten är att vi redan är inne i Africagate. Östafrika är drabbat av den värsta torkan på 60 år. Jag är övertygad om att haveristerna på Scammen föredrar att leda formella fel i rapporter framför att åtgärda att människor de facto svälter eller törstar ihjäl. Dessvärre, men så har jag uppfattat människosynen på den bloggen.

Ett annat bottennapp jag noterat på Scammen är när Peter Stilbs  Ingemar Nordin ondgör sig över att försäkringsbranschen tagit ut överpremier på grund av att de förväntade effekterna av klimatförändringarna uteblivit. 

Nu är effekterna tydliga i USA, som Stilbs Nordins inlägg handlade om, och jag garanterar att Stilbs Nordin kommer att hålla tyst om, att årets katastrofer kommer att leda till höjda premier och Force Majeure.

Lika övertygad är jag om att professor Stilbs Nordin kommer att återkomma i debatten så fort han hittar detaljer att klanka på. Verkligheten kommer vare sig Stilbs Nordin eller de andra skribenterna på Scammen att bry sig om.