fredag 15 juli 2011

Körsbärsplockning, halvsanningar och förtal

Bloggen The Climate Scam har blivit bättre i vissa avseenden. De värsta personangreppen modereras nu bort, till skillnad från tidigare.

Kvalitén på debatten, eller invändningarna mot klimatforskarna, forskningen och dess resultat, är dock fortsatt bedrövlig.

The Climate Scam har exempelvis den här bilden på sin blogg (jag avstår från att korpa, länkar i stället), med följande rubrik: Brist på uppvärmning, ingen bra nyhet.

Bilden för den som inte ids länka föreställer ett segment från HadCRUT 3, utan vare sig tidsaxel eller temperaturanomaliaxel. Gissningsvis är det tio år man klippt ut. Den torftiga illustrationen speglar väl artikelns innehåll.

Det här är även ett lysande exempel på förvillarlogik. Phil Jones, som ansvarar för universitetets redovisningar av temperaturer och är en av de forskare som drabbats hårdast av förtal och trakasserier, här exemplifierat av Peter Stilbs inlägg på TCS. Det hindrar dock inte de här förvillarna från att klippa ut ett segment av en temperaturserie när det passar. Hyckleri.

Så här ser temperaturkurvan ut från Climate Research Unit (HadCRUT 3):Visst, körsbärsplockar man en tioårsperiod och börjar med en El Ninõ 1998, och avslutar med en La Nina 2008 kan man naturligtvis få det till att temperaturen inte stiger (se bara till att klippa på rätt ställe). Den La Nina vi hade 2010 var mycket kraftig, påståendet att det var den kraftigaste backar jag från, men det finns säkra belägg för att den hamnar i absolut topp, och borde ha gett större återverkningar på den globala temperaturen.

Och med tanke på att 00-talet är det i särklass varmaste årtionde man uppmätt, så blir påståendet om 10 år utan uppvärmning än mindre seriöst.

Det torde även vara fastslaget att de senaste årtionden även övertrumfar vad som är känt från den medeltida värmeperioden. 

Att skeptikern Roy Spencer, som jag skrev om i mitt förra inlägg, hemfaller åt den här sortens kvacksalveri förvånade mig faktiskt.

Den här studien: Reconciling anthropogenic climate change with observed temperature 1998–2008, bygger, som rubriken anger, på samma mätperiod. Studien har fått stor uppmärksamhet i förvillosfären, men kritik i forskarsamhället för just valet av mätperiod.

Jag blir också misstänksam när jag ser på listan över vilka som författat studien, det blir jag alltid när ekonomer ger sig in på att analysera naturvetenskap:

Robert K. Kaufmann och Michael L. Mann (Department of Geography and Environment, Center for Energy and Environmental Studies, Boston University),
Heikki Kauppi (Department of Economics, University of Turku) samt
James H. Stock (Department of Economics, Harvard University)

Min gissning är att ovanstående studie snart kommer att falla i glömska, utom i ett sammanhang:

Robert K. Kaufmann et al kommer i förvillosfären att användas som exempel på att studier som motsäger den globala uppvärmningen förtigs. Ett verktyg i mytbildningen alltså, att studien drar långtgående slutsatser på tveksamma grunder kommer att förtigas. (Jag tvivlar till och med på att de forskare som verkligen arbetar med aerosoler, som artikeln handlar om, kommer att bemöda sig med att kommentera svagheterna i artikeln.)

Naturligtvis finns det en anledning till att de här förvillarna eller klimathaveristerna lägger ner tid och möda på förtal, halvsanningar och körsbärsbärsplockning.

Det räcker i stort med gymnasiefysik för att förstå grunderna för teorin om koldioxidens klimatpåverkan. Einsteins relativitetsteori, för en jämförelse, som väl ingen förnuftig människa ifrågasätter, kräver lite mera kunskap.

De flesta (även skeptiker) inser att koldioxiden reflekterar värme tillbaka till jorden, och att en fördubbling av koldioxidhalten ger en effekt på cirka 3,7 W per kvadratmeter. Naturligtvis kommer detta att medföra mycket stora förändringar för den här planeten.

För att påstå motsatsen krävs det mycket riktigt också mycket stora logiska kullerbyttor. Exempelvis tron på ett självreglerande klimatsystem som närmar sig den mer eller mindre religiösa Gaiahypotesen. Det är säkert ingen slump att den teorin är populär i de kreationistiska (kanske hellre kristen fundamentalism) kretsarna i USA.

En självreglerande faktor skulle då vara molnbildningen; att ett varmare klimat ökar andelen moln som reflekterar solinstrålningen och därmed kyler klimatet.

2010 var det varmaste året man uppmätt, samtidigt också det blötaste. Mycket moln men ingen avkylning alltså. Vilket inte hindrar att det även varit extremt torrt.

Kort uppdatering:
Och sedan det här, ännu ett tragiskt exempel på att ett område kan drabbas av såväl torka som översvämning. Konsekvenserna blir naturligtvis förödande. Slut uppdatering

Att de naturliga klimatförändringarna övertrumfar koldioxidens klimatpåverkan är också ett populärt argument. Och helt sant också i det korta perspektivet. Det är därför perioden 1998-2008 är så populär bland förvillarna.

När Phil Jones förklarade att vi inte haft någon statistiskt signifikant uppvärmning sedan 1995 (95 %) slogs det upp stort bland förvillarna. Det hände 2009. I dag har vi passerat 2010, och uppvärmning är statistiskt säkerställd. Har dock inte sett några rubriker på Scammen

Ett annat populärt förvillardrag är att eftersom koldioxidens (eller rättare ökningen av densamma) bidrag till temperaturen är så litet, så finns det ingen anledning att oroa sig. Också det en logisk kullerbytta. Det förutsätter att klimatet i övrigt inte reagerar på en ökad mängd energi i biosfären. Även här räcker det med gymnasiefysik för att inse realiteterna; energiprincipen som säger att energi vare sig kan nybildas eller förstöras, bara anta andra former.

Den extra energi som vi med hjälp av koldioxiden lånar från solen försvinner inte. Den värmer obevekligt vår atmosfär och våra hav. Eller smälter inlandsisar och glaciärer, eller tinar permafrosten, eller hamnar i det hydrologiska kretsloppet med större regnmängder som följd, eller ökar vindhastigheten.

Det är därför det är så viktigt för de här förvillarna att producera rapporter som talar om att havsytan inte stiger, att Arktis is återhämtar sig eller att Arktis kompenseras av Antarktis (utvecklingen i Arktis just nu är sådan att vi om några år kommer att få höra klimathaverister tala om att Arktis håller på att återhämta sig, därför att nivåerna är tillbaka på 2007 års nivå).

Det är därför det är så viktigt att tala om att det finns glaciärer som visar tillväxt, att det varit kallt på Värmdö, att Vasaloppet fick ställas in 1934 (att det berodde på deltagarbrist förtigs), att det var varmt på Grönland 1930-1940 och så vidare, och så vidare.

Det är därför det är så viktig att förtala forskare som Phil Jones, James Hansen, Keith Briffa och Michael Mann. Det är därför man till och med förnedrar sig själva med att använda kvasivetenskapliga studier som publiceras av Energi & Environment.

Det är därför seriöst arbetande journalister inte vill ha med det här klientelet att göra. Det är därför dom får leva sitt eget liv på bloggar och Newsmill

2 kommentarer:

 1. Din bedömning av artikeln ”Reconciling anthropogenic climate change with observed temperature 1998–2008” stämmer dåligt med Manns:
  http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jul/04/sulphur-pollution-china-coal-climate

  Guardian har nämligen intervjuat Mike Mann:
  ”Michael E Mann, at Pennsylvania State University and not part of the research team, said the study was "a very solid, careful statistical analysis" which reinforces research showing "there is a clear impact of human activity on ongoing warming of our climate". It demonstrated, Mann said, that "the claim that 'global warming has stopped' is simply false."”

  SvaraRadera
 2. Oerhört diplomatiskt av Michael Mann. I citatet kommenterar han noggrannheten i studien, att studien visar att människan påverkar klimatet, utan att beröra valet av period, 1998-2008.

  SvaraRadera