onsdag 25 maj 2016

Hyckleriets megafoner

Det finns grupper i samhället som känner både trängda och kränkta av inte bara feminism utan till och med av jämställdhet. Grupper som ger sig själva tolkningsföreträde till vad som är svenska traditioner och värderingar. Som tror sig kunna göra skillnad på kultur och mångkultur. Det rör sig om grupper, som säger sig inte ha med varandra att göra, som omfattar hela skalan från konservativa nationalister, över sverigedemokrater, till rena nazister och våldsverkare.

Och trots att grupperna tar avstånd från varandra sammanstrålar dessa alldeles för ofta för att det ska kunna kallas slump (Bild ovan). Och gemensamt har de ett antal megafoner som flitigt länkas i alla möjliga och omöjliga sammanhang.

En av dessa megafoner som flitigt länkas är en minst sagt suspekt figur som heter Mohamed Eddie Omar. Omars CV kan bäst sammanfattas i att över tid inta olika extrema åsikter, utöver att vara poet. Så sent som 2009 glödande islamist och antisemit. Nu är det närmast tendentiös islamofobi som gäller. Och ingen vet om Omar har flera överraskningar att erbjuda.

Självklart åtnjuter Mohamed Eddie Omar precis som jag och alla andra yttrandefrihet. Och självklart äger Omar samma trovärdighet i dag, i den offentliga debatten, som när han var radikal islamist och förintelseförnekare. EXPO gör i en artikel daterad den 19 april i år en intressant analys av Omars tvära kast mellan extrema åsikter.

[En intressant iakttagelse är att vissa individer som köpte Mohamed Eddie Omars förklaringar och ursäkter för antisemitism, och gladeligen delar hans alster, INTE accepterade Gina Dirawis ursäkt för sina tidigare antisemitiska uttalanden, utan ägnade sig åt grov smutskastning i samband med hennes julvärdskap. Rent hyckleri alltså.]

Jag måste säga att jag har lite svårt förstå den status som Mohamed Eddie Omar åtnjuter i vissa kretsar. Men troligen hittar dom ingen bättre.

En annan megafon, inte minst i de antifeministiska kretsarna, är Marcus Birro. Självgodhetens och bitterhetens främste apostel. Hans inlägg på Facebook delas tusenfalt. Ofta simpla uttalanden i stil med att feministerna inte försvarar kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp. Precis som om Birro gör det … Bakgrunden är naturligtvis att så länge som Birro tror sig kunna koppla övergrepp till en främmande kultur tar han högljutt avstånd, men när det gäller alldeles vanliga vardagliga övergrepp håller han käften. Om Birro ville göra något för utsatta kvinnor, så kunde han börja med att dra igång en insamling till de feminister som sliter på kvinnojourerna runt om i landet för att ta hand om utsatta kvinnor. I stället sprider han förtal. Och delas.

Marcus Birro kräver även gärna och ofta att muslimer offentligt ska ta avstånd från IS illgärningar. Det räcker liksom inte med att det är muslimer som tar kampen mot IS på slagfältet. Är det någon som hört Birro, som inte för så länge sedan konverterade till katolicismen, ta avstånd från katolska kyrkans pedofilövergrepp. Konsekvens är inte Birros starka sida …

Tino Sanandaji delas flitigt i mer eller mindre främlingsfientliga sammanhang. En duktig ekonom som dessvärre inte drar sig för agera charlatan i sammanhang han vare sig behärskar eller vill läsa in sig på. Tvärt emot all forskning, kunskap och fakta om att antalet mord och grova våldsbrott minskat i Sverige över tid, hävdade Sanandaji tvärtom. Med sina egna åsikter, och kanske några tidningsrubriker, som källa. Sådant är fullt tillräckligt för inläggen ska delas av den som vill höra just detta, men där stringens och saklighet saknar betydelse.

Intrycket blir ofta att Tino Sanandaji anpassar sina inlägg efter vad kretsen kring sverigedemokraterna vill höra, något som till stora delar bekräftas i den här DN-artikeln om forna SDU från december 2015.

För trots att de här figurerna, Mohamed Eddie Omar, Marcus Birro och Tino Sanandaji, vare sig kan sägas vara konsekventa eller några sanningsvittnen, så delas dessa flitigt, i inte minst grupper som gärna gör en dygd av att inte vara PK.

Uttrycket PK tycker jag för övrigt är en smula missvisande, antingen är ett påstående korrekt eller inte.

Åsikter har vi alla, och ska tillåta oss att ha, men åsikter måste grundas på fakta, och det slarvar ovanstående personer med å det grövsta. Och de personer som medvetet delar deras alster.

tisdag 24 maj 2016

Jordbruk, självförsörjning och en och annan köttbit


En vanlig ingrediens i jordbruksdebatten är graden av självförsörjning, alltså hur väl vi klarar oss om importen försvinner. En mycket svår fråga, eftersom våra livsmedelsbutiker är internationella, alltså saluför produkter från världens alla hörn. Vi är beroende av importerade livsmedel. Inte minst sådant vi inte kan odla inom landets gränser. Till denna grupp måste även räknas säsongsprodukter, sådant vi bara kan odla en begränsad tid under året, och som måste vara färska. Resten måste vi importera. Måste och måste, men jag tror svensk folkhälsa mår bra av frukt och grönt, även under vinter och vår.

För att ytterligare komplicera frågan så handlar det bara till en del om den mängd livsmedel som produceras i Sverige. Om vi inte kan importera livsmedel kan vi med största sannolikhet inte heller importera handelsgödsel, bekämpningsmedel eller drivmedel i den omfattning som krävs för att hålla produktionen uppe. Lägger vi sedan till foderimporten ser det än värre ut. Det importeras runt 250 000 ton soja till Sverige i huvudsak till foder. Alternativ finns, men är dyrare, och en övergång kommer med säkerhet sänka produktionen på kort sikt.

Sverige importerar mera livsmedel än vad som exporteras. Men eftersom vi har en import av många bra produkter borde vi också kunna exportera bra produkter, som vi klarar av göra bättre än andra.

Låter det verklighetsfrämmande?

Ja, kanske, med dagens storskaliga förädlingsindustri, som i första hand är inriktad på att konkurrera med andra länders billiga livsmedel.

Det finns många mindre aktörer som med rätt stöttning skulle kunna växa och konkurrera med andra länders mera exklusiva produkter. Det finns både gårdsslakterier och gårdsmejerier som skulle kunna ta ett steg till och utmana på den öppna marknaden. Även lokala odlare. Känslan är dessvärre att dessa verksamheter byggts upp trots lantbrukskooperationen, inte med hjälp av den. Något som hämmat utvecklingen. I och med EU-inträdet öppnades även den inhemska marknaden upp på ett bättre sätt, och nu borde svenska lokalproducenter ta upp konkurrensen även utom landets gränser.

Diskussionen om livsmedelsproduktionen borde inte bara handla om priskonkurrens och volymer. Som den till största delen gör i dag. Inte? Försök starta en diskussion om köttkonsumtionen får ni se …

Foto: Ola Jennersten WWF. Från sidan "Bli Naturfadder"

Vill vi äta kött av bättre kvalité och som är producerat mera miljövänligt, ja, då sänker vi konsumtionen. Så är det bara. Vill vi fortsätta med dagens höga konsumtion, ja, då är det knappast de öppna hagmarkerna och den biologiska mångfalden vi gynnar. Miljöaspekten inom jordbruket kostar, och ett sätt att betala är att minska produktionen, lite högre kostnad för en bättre produkt. Jag avstår från att ge mig in på styrningen genom EU-stödet till jordbruksproduktion inklusive miljövårdsdelen. Men jag är övertygad om att det kommer krävas omfördelning i riktning mot ”miljöproduktion” om vi vill bevara det svenska odlingslandskapet. Jordbruksproduktionen är i sig inte tillräckligt för detta.

Hur skulle vi då klara försörjningen i händelse av en avspärrning? Nja, beredskapen bör nog bli bättre. Och vi skulle snabbt få vänja oss av med dagens höga köttkonsumtion.

Avslutningsvis en nyhet från Finland: Pulled Havre, en fullgod vegetarisk proteinkälla. Synd att inte produkten togs fram i Sverige, men min känsla är att en produkt som konkurrerar med köttet inte får så stor draghjälp i svensk livsmedelshantering.  fredag 20 maj 2016

Telemaster – sabotage eller hysteri?


Uppgifterna duggar tätt nu om saboterade master för kommunikation. Ansvariga tvingas undersöka om trasiga master är saboterade genom medvetna terroraktioner eller om det finns annan orsak. Det är bra.

Spekulationerna är vilda. Främmande makt, organiserad brottslighet eller islamister. ”Terrorforskare” som inte är så nogräknade uttalar sig i media. Hans Brun är en sådan, han talar öppet om Ryssland. Det finns anledning att dämpa spekulationerna en liten aning …

”Tänk om det är islamister, tänk om en islamistgrupp tar på sig ansvaret?” har jag hört mer än en gång.  

Jo, det skulle ställa till problem, och jag bara väntar på att någon sådan grupp tar på sig ansvaret. Dom är duktiga på sådant. Att ta på sig ansvaret alltså. Minst en islamistgrupp gjorde så i samband med terrordådet på Utøya. Tog på sig ansvaret. Något som till och med lurade skjortan av terrorexperter som Magnus Ranstorp.

Skulle någon grupp ta på sig ansvaret för mastfällningen innebär det knappast att fallet är löst.
Orgonit som ska ge positiva energier.


Jag tyckte närmast det var lite gulligt när polisens bombpatrull tvingades göra en insats vid masten i Skutskär. Bara för att konstatera att det farliga föremålet var ett slags New Age-pyramid. Troligen placerad där för att tillföra positiva energier till teletrafiken.

Samhället står alltså på tå, handlar det om regelrätta sabotage eller om något annat? Svårt att säga, men en sak måste vi ha i minnet:

Underhållet av den svenska infrastrukturen är många gånger så eftersatt, att så fort som objekten granskas närmare upptäcks fel och brister. Ibland så allvarliga att de ser ut som sabotage.


Vidlyftiga spekulationer om varför masten fallit ska därför behandlas som just vidlyftiga spekulationer.

Uppdatering 2016-05-20: Ungefär så (Ekot).

torsdag 19 maj 2016

Ickenyheternas dynamik


Den har valsat runt på Facebook ett tag nu, bilden på en stenkastande skrattande yngling, och polisen som hukar. Bilden äger naturligtvis syfte att kopplas ihop med oroligheter som förekommit i några förorter.


Trots detta har inte bara bilden, utan också uppmaningar att kontakta polisen, om personerna känns igen, fräst runt med många delningar. Ett bra exempel på att bilder som påstås gälla i syfte att hjälpa polisen överhuvudtaget inte ska delas.

Dyker bilderna upp på Facebook följer naturligtvis en lång rad kommentarer som kan sammanfattas i ”ut med packet”.

Det är nog många, som i likhet med mig, funderat över vad gör att händelser i form av våld riktat mot polisen får sådan spridning på nätet. Det är inte våldet i sig, glöm den förklaringen.
Expressen 14 maj 2016

Då skulle huliganupplopp, med såväl stenkastning som knallskott mot polisen, väcka samma indignerade avsky. Inte den tystnad som råder nu.

En viktig delförklaring är naturligtvis rasismen, att det går att peka ut några gäng snorvalpar med utländsk bakgrund som hotar det svenska folkhemmet. Att få skriva "ut med packet".

Den förklaringen tror jag ändå inte räcker.

Att fotbollshuliganer ofta har kopplingar till den extremnationalistiska sfären ser jag som viktigare. Alltså samma sfär som oftast ligger bakom spridandet av falska bilder och nyheter, typ bilden jag tog upp i inledningen. Säkert i en del fall är det så att samma personer, som ena stunden säger sig ”hjälpa” polisen, genom att sprida falska bilder, i nästa stund själva kastar knallskott och sten mot polisen. Många av de här ligisterna har också tid till det, dom är vad dom själva i andra sammanhang kallar parasiter.

Vad de här ligisterna gör på övrig fritid, alltså när dom inte ställer till jävelskap på idrottsevenemang eller sprider dynga på nätet vet jag inte. Det förekommer nog både bränder och stenkastning.


Och varför skulle element, i och i omedelbar närhet till den extremnationalistiska miljön, hänga ut fränder som kastar sten på polisen? Den som följer med på nätet har upptäckt folk i anslutning till Sverigedemokraterna, som inte bara ursäktat utan även gett stöd åt mobben som kallat sig ”Soldiers of Odin”. Kriminella figurer varav de flesta aldrig skulle fått jobba ens som vakter på den lokala dansbanan.

I de här kretsarna av så kallade nationalister finns en drift att lägga ut historier som kopplar kriminalitet kopplad till utländskt ursprung. Om historien är sann eller flera år gammal är strunt samma. OK, ibland får även feminister och politiker vara med på ett uthängt hörn.

Till sist: Ni som sympatiserar med Sverigedemokraterna och liknande organisationer. Ursäkta att jag tagit upp er tid. Oavsett vad jag skrivit, kommer ni ändå fortsätta sprida falska bilder och dela fejkade nyheter.

Ungefär som skedde i Tyskland på 30-talet.