fredag 22 juli 2011

Intressant på The Climate Scam


Professorn i Vetenskapsteori, Ingemar Nordin, verksam vid Linköpings Universitet, har skrivit en artikel på The Climate Scam där han anklagar media för att ha misslyckats i klimatfrågan, och inte klarar av att skildra den vetenskapliga processen.

Artikeln, som ger en intressant inblick i en konspirationsteoretikers tankevärld, är naturligtvis helt obegriplig, om den inte sätts in större sammanhang; att personen i fråga faktiskt jämför vårt skattesystem med slaveriet i Nordamerika:

”Det finns dårar, av slaverisystemets subtila propaganda förvirrade människor, som anser att skatt inte är stöld. Skatten, menar de, är blott ett slags ersättning för tjänster som man utnyttjat gratis under uppväxttiden såsom barnmorska och skola. Det är en skuld som alla medborgare har till det samhälle där de är födda. Allt sådant tal är förstås fullständigt nonsens.”

Som för att understryka resonemanget presenterar Ingemar Nordin sig som ”professor inom temat Hälsa och samhälle vid Linköpings universitet”. Jag förmodar att Nordin ser sig själv som en hederlig, via skatten, betald hälare.

Ingemar Nordin för också ett intressant resonemang om äganderätten i sin artikel, och här kommer vi in på kärnfrågan i de stolligheter Nordin presenterar: Den heliga äganderätten.

Ingemar Nordin radar upp ett gäng, mot äganderätten fientliga, argument, och drar till med det för honom enda giltiga argumentet:

”6) Den enda legitima inskränkningen av ovanstående rättigheter är då bruket av det ägda kränker någon annan individs rättigheter.”

Skatt är stöld, likställt med slaveri, och äganderätten är helig. Nu är inte längre Ingemar Nordins bloggpost på The Climate Scam lika obegriplig längre.

Allting som talar för att klimatförändringarna påverkar andra människor i negativ riktning, och som motiverar åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, upplevs naturligtvis som ett reellt hot mot professor Ingemar Nordin, och den världsbild han målat upp. Att ett tänkbart verktyg, dels för att minska utsläppen av växthusgaser, dels för att frigöra kapital till dom som drabbas, är en skatt på koldioxidutsläpp, gör att Ingemar Nordin ser dubbla hot: Inskränkningar i äganderätten (alltså hur du får bruka det du äger) och hotet om skattehöjningar.

Ingemar Nordins tankegångar ligger nära vad en av de mest, bland skeptikerna, hyllade klimatforskarna, Roy Spencer, uttryckte:

“Nicholas, I would wager that my job has helped save our economy from the economic ravages of out-of-control environmental extremism.
I view my job a little like a legislator, supported by the taxpayer, to protect the interests of the taxpayer and to minimize the role of government.”

Ingemar Nordin går ett steg längre. Nordin ser inte klimatförändringarna som en vetenskaplig fråga. Professorn i vetenskapsteori förvandlar frågan till en diskussion där båda sidor ska ges lika utrymme, och där han går till våldsamt angrepp mot massmedia (mainstream) för att de inte rapporterar om ”100-tals kritiska artiklar som överhuvudtaget aldrig nämns i gammelmedia”.

Den som följt med i klimatdebatten, och sett vilket genomslag kritiska artiklar kontra icke kritiska artiklar får, inser naturligtvis att Ingemar Nordin har en aningen subjektiv, möjligen störd, verklighetsuppfattning.

Vi kan ta en analogi, utanför klimat och miljö, och på den applicera Ingemar Nordins argumentation:

Det finns en hel del människor i det här landet som anser att cannabis skulle legaliseras. Det finns också forskning som visar att det i cannabis finns medicinskt intressanta substanser. Många människor anser att haschrökning är ofarligt. Enligt nordinsk logik skulle dessa åsikter få lika stort utrymme i gammelmedia, som den forskning som visar på allvaret med droganvändning. Inte minst den forskning som visar på lätta droger, som en inkörsport till tyngre dito.

Är jag orättvis mot professorn i vetenskapsteori. Nej, det som saknas hos de här drogliberalerna är tunga namn och starka lobbyorganisationer, som kan föra deras talan. Precis som i fallet med klimatskeptikerna är drogliberalerna marginaliserade i forskningsvärlden.

Ett mera praktiskt exempel i fallet Ingemar Nordins syn på massmedias (ensidiga) rapportering är fallet med den arktiska isen. Efter bottenrekordet för den arktiska isen 2007 har skeptikerna envist hävdat att massmedia förtiger att isen återhämtar sig. När vetenskapsredaktionen hade ett reportage om tillståndet för den arktiska isen, och att den de facto minskade volymmässigt, ja, då fanns det till och med skeptiker som anmälde programmet för opartiskhet.

Det här är ett utmärkt exempel på hur en skeptiker passerar gränsen till klimathaverism.

Detta är mycket talande för synen hos de här klimathaveristerna. Trots att, jag tror all, forskning visar att den arktiska isen minskar i en omfattning som ingen räknat med, anser de här individerna, att SVT, med ljus och lykta om så behövs, ska leta upp en forskare med motsatt uppfattning – för att balansera inslaget.

Detta är också kontentan av vad Ingemar Nordin skriver på The Climate Scam, det märkliga är bara att skribenterna där inte inser, varför massmedia inte tar dom på allvar.


I dagsläget tiger till och med klimathaverister om situationen i Arktis, bara som en parentes:
 Bilden är från Cryosphere Today och visar den totala arean av den arktiska havsisen, alltså inte utbredningen.

1 kommentar:

  1. En rapport om BBCs hantering av och vetenskapliga debatter har nyligen gett ut: http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/other/science_impartiality.shtml
    Den fann i motsats till Nordin att BBC trots generellt hög kvalité gav en falsk balans i framför allt frågor kring genmodifierat, MMR vaccin och klimatförändring där publiken fick ett intryck av större vetenskaplig osäkerhet/debatt än vad som egentligen är fallet.
    "Jones likened the BBC's approach to oppositional debates to asking a mathematician and maverick biologist what two plus two equals. When the mathematician says four and the maverick says five, the public are left to conclude the answer is somewhere in between."
    http://www.guardian.co.uk/science/2011/jul/20/bbc-climate-change-science-coverage

    SvaraRadera