måndag 4 mars 2019

Centern, LRF och baggböleri


Det handlar om Sveriges sista naturskogar, om dessa biotoper ska offras på den heliga äganderättens altare.

I ärlighetens namn är även Moderaterna och Kristdemokraterna, vad gäller naturvård, på samma nivå som Centern, om än inte lika högljudda. Folkpartiet aningen bättre.

Skogsintressena värjer sig mot att det finns restriktioner i brukandet av skog, innehållande ömtåliga biotoper. Även för så kallad fjällnära skog. Dessa restriktioner avfärdas från centerhåll med att skogsägaren måste få bruka sin skog som fäderna gjort.
Bild från SCA (Svenska Cellulosa AB) "För skogens Bästa" (sic)

Blå dunster som möjligen kan lura personer som aldrig upplevt skogsbruk. Eller inte har en aning om vad det innebär att bruka skogen.

Fäderna som brukade skogen hade inga skördare, skotare eller markberedningsmaskiner, och tveksamt om dom på sin tid skulle tillåtit dessa.

Våra fäders sätt att bruka skogen utgjorde litet hot mot nyckelbiotoper. Begreppet fanns inte. Förändringen kom när skogsägare slutade bruka sina skogar själva, och i stället ringde den lokala entreprenören, att kalhugga, köra ut och markbereda. Ett bekvämt sätt.

Enligt skogsbranschen ska naturskogarna tämjas till lydiga virkesåkrar, återplanteras i raka rader för att underlätta nästa kalhygge om 50 eller 70 år, beroende på bonitet. 

Att finansiera köpet av en skogsfastighet via kalhyggen i naturskogar är inte något annat än baggböleri. Och det är inte ens säkert att skogsägaren ens behöver se sin fastighet efter skövlingen.

När en skogsägare säger att hen inte får bruka skogen, betyder det att skogsstyrelsen sagt nej till kalhyggen och markberedning. Eller att ett miljöcertifierat skogsbolag anser att kalhuggning, i just den skogen, inte kan ske på grund av nyckelbiotoper.

Bruket av fjällnära skog är belagt med restriktioner. Det är ingen nyhet. Avverkning får inte ske om det ”väsentligt kan komma att påverka natur- och kulturmiljövärden”.

Snyftreportage om personer som köpt en fastighet med fjällnära skog, och inte får finansiera genom avverkning, skall tas med en nypa salt. Köparen kan omöjligen varit omedveten om restriktionerna. Att det inte bara är att köra ut en processor i skogen och låta pengarna rulla in.

Med dagen kortsiktiga skogsbruk, som inte bara innebär skövling, utan även ödeläggelse av markskiktet, förnan, omvandlas naturskogar i rask takt till virkesåkrar. Mycket långt ifrån våra fäders sätt att bruka skogen. Centern och LRF är glasklara i sin hållning. Staten ska ersätta skogsägaren för miljöhänsyn, ungefär som att staten ska ersätta ett företag som måste förbättra miljöanpassningen. Ett i så fall orimligt system.

Med önskvärd tydlighet anser Centern och LRF att miljöhänsyn skall underordnas äganderätten.


Fotnot: Baggböleri är en term för olovligt avverkad skog, men används även om tvivelaktigt skogsbruk.

3 kommentarer:

 1. Mycket bra text! Du behövs verkligen i politiken. Socialdemokraterna har gjort mycket tokigt gällande naturvård. Att tillsätta Herman Sundqvist som GD för Skogsstyrelsen är ett av det mest talande exemplen. Att öka avkastningskraven på Sveaskog är ett annat snedsteg. Man har också haft ministrar som inte har någon koll på naturvård, men som däremot varit duktiga på att tillfredsställa skogsindustrin. Karolina Skog är väl ett bra exempel på det. Du skriver att Centern, LRF, Moderaterna och Kristdemokraterna inte prioriterar naturvård. Det är 100 % sant. Men socialdemokraterna måste se till att vara en tydlig motvikt. Det räcker inte att bara lite bättre bara för att tillmötesgå Miljöpartiet. Förlåt om jag är hård mot S när du sympatiserar med dem. Men det behövs verkligen en stor förbättring även där! Där tror jag du kan göra skillnad!

  SvaraRadera
 2. Klockren beskrivning !!!!

  SvaraRadera
 3. Socialdemokraternas miljö- och naturvårdspolitik, inklusive skogen, är inte oproblematisk. Historiskt sett har sossarna i första hand sett naturtillgångar som ett sätt att tillgodose industrins behov av råvaror. Jag minns det famösa skogsförslaget i mitten av 80-talet, som skattevägen skulle tvinga skogsbönder att öka produktionen, och som fick protesterna mot detsamma att blåsa upp till stormstyrka.

  Nu sitter regeringen ganska mycket i knäet på centern, ett j-a skit anser jag, men alternativet värre ...

  En stark opinionsbildning - internt och externt - är nödvändig för att rädda det som räddas kan.

  Tack för responsen.

  SvaraRadera