lördag 16 mars 2019

”Vid riksdagsvalet 2022 har Gretas generation rösträtt”


Ibland dyker det upp memes på Facebook som är så träffsäkra, att dom tvingar till eftertanke. Det här är ett sådant exempel:


I går var det som bekant världsomfattande skolstrejker, inspirerade av 16-åriga Greta Thunberg, som uppmanade vuxenvärlden att ta tag i klimatförändringarna, och minska koldioxidutsläppen.

Våra ungdomar världen över har anledning att vara förbannade. Dom är inte ensamma. Erika Bjerström, SVT, rapporterar i samband med klimattoppmötet i Katowice: ”Det är skamligt” sa en av forskarna bakom IPCC-rapporten till mig på toppmötet, och tillade, skakade av vrede: ”Sedan när blev det upp till politiker att avfärda vetenskaplig forskning?”.

Forskningen är lätt att ta till sig. Svensken Svante Arrhenius kunde redan 1896 formulera hur koldioxid påverkar värmebalansen i atmosfären. För att förstå vad som händer med extremerna när medeltemperaturen stiger räcker det med att studera Carl Friedrich Gauss arbete med normalfördelningar, klockkurvan populärt kallad. Klimatforskaren James Hansen NASA har utgick från Gauss, i ett lättförståeligt arbete från 2012. Väl värt att läsa.

Klimatförändringar, och orsaker, är slutdiskuterat. Att vissa människor inte vill acceptera den verkligheten är beklagligt, men inget vi borde ta hänsyn till.

IPCC, FN:s klimatpanel bedriver ingen egen forskning, men redovisar vetenskapligt publicerade arbeten från mängder av forskare varje rapport. Att resultaten inte godtas beror till stor del på en genuin ovilja mot varje förändring i livsstilen.

En slutsats som stämmer väl överens med den forskning som gjorts för att förstå så kallade klimatförnekares synsätt. (Klimatförnekande ligger på en sådan nivå att det är socialantropologiskt intressant.) Ofta har klimatförnekaren starka högernationalistiska värderingar, inte sällan med en gammaltestamentlig syn, att människan är guds ställföreträdare, satt att råda över jorden.

Klimatforskare utmålas som ett direkt hot mot makten, livsstilen och härligheten.

Naturligtvis är skolstrejken ett uppror mot etablissemanget, ett etablissemang där klimatförnekare har en mycket stark ställning. Så stark att nödvändiga åtgärder bromsas.

Ungdomarna avfärdas gärna med att dom i stället för att skolka borde lära sig saker för att sedan kunna ta ansvar för miljön. Grete Thunberg hånas i tidningar som GP och av Timbrosfären.

Verkligheten visar att det inte hjälper gå i skolan. Den här tweeten är underbar:Symtomatiskt är att klimatförnekare gärna ser forskning som en demokratifråga, där olika sidor ska få komma till tals. Inte som klassisk forskning där vetenskapliga rön granskas, publiceras och sedan gäller. Den delen avfärdas eftersom man helt enkelt inte godtar resultaten. (Nazisterna avfärdade Einstein med att han bedrev judisk forskning.)

Klimatförnekare tar gärna på sig offerkoftan, och påstår att dom blir tystade. Så är det naturligtvis inte. Det är ingen som tystar dig, om du anser Einsteins relativitetsteori är fel. Du kan anse att koldioxid saknar betydelse för klimatet. Du kan till och torgföra åsikten att jorden är platt, eller att samhället styrs av utomjordingar.

Men begär inte att du skall få utrymme i seriösa medier, eller att vi andra ska ta dig på allvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar