onsdag 14 juli 2010

Vad tusan händer i Arktis?

Först: Ända sedan 2007 har vi fått läsa påståenden om att Arktis återhämtar sig. Det finns människor som har livlig fantasi.

När jag tittar på bilderna från IARC-JAXA, undrar jag vad det är som händer med termostaten däruppe. Att vi har en långtidstrend mot allt mindre is är klarlagt, trots protester från en del håll. Men det här, som syns tydligt på IARC-JAXA:s bilder:Detta är den senaste bilden, vad gäller isens utbredning är läget snarlikt vad som gällde samma dag år 2007, som gäller som bottenrekord för "sea ice extent":

Lite mer is här, lite mindre is där ... Men det finns en avgörande skillnad, och det är istäcket över den arktiska bassängen, inklusive det vi kallar för nordpolen: Isen spricker upp i de centrala delarna. Frågan är om isen smälter i centrum, eller om isen pressas utåt mot kanterna och smälter där? Resultatet blir det samma. Att fenomenet är nytt blir tydligt med den här bilden:Augusti 2007, samma dag. "Angreppet" mot isen kommer fortfarande utifrån, in mot centrum. De insprängda områden som vi ser i år, med kraftigt försvagad is existerade inte under 2007. Jämför särskilt området norr om Svalbard/Frans Josefs Land/Tajmyrhalvön på de olika bilderna.

Hur isminimat kommer att se ut i september vet vi ännu inte, däremot kan vi slå fast att talet om Arktis återhämtning är nonsens, precis som påståendet att avsmältningen avstannat.

Och, skulle vi de närmaste veckorna, få ett stort område med öppet vatten i den arktiska bassängen, slås inte bottenrekordet från 2007. Det ryker all världens väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar