onsdag 21 juli 2010

Det är inte centern heller ...

Pär Ankersjö skriver i Aftonbladet att miljöpartiet inte är något mittenparti. Dessvärre måste jag konstatera att det är inte centern heller. Än värre blir det när Ankersjö exemplifierar sådant som han anser diskvalificerar miljöpartiet från att kallas mittenparti. Där finns helt klart inslag i hans debattartikel, som ett centerparti med ryggrad hade diskuterat.

Ankersjö borde själv göra någon slags konsekvensanalys av sitt eget förslag om skyskrapor i kombination med miljöministerns motorvägsbygge. Vad händer med en innerstad som ökar sin befolkning, genom att stapla människor på höjden, samtidigt som biltrafiken förutsätts öka? I vart fall tänker man sig inga aktiva åtgärder för att minska densamma. Ska man ta upp den miljövänliga elbilen i lägenheten, eller ska det byggas fler parkeringsplatser? Stockholm betecknas med rätta som (kanske) världens vackraste huvudstad. Och det har den blivit trots att där inte byggts några skyskrapor. Och trots att staden (eller kanske tack vare) ALDRIG varit byggd för biltrafik. Ankersjös tankegångar betecknar jag som nyliberala så det skriker om det! Och jag tror även, tack och lov, att värdekonservativa moderater gör detsamma ... Det kostar på att fördärva en stad.

Ett annat exempel på sådant som ett mittenparti inte ska ägna sig åt är att stycka och sälja ut statlig verksamhet, som är av formen infrastruktur. Jag som medborgare, och i ännu högre grad näringslivet, har rätt att kräva att exempelvis järnvägen ska fungera. Och detta är en så omfattande och viktig verksamhet att inte staten kan tillåtas att frånhända sig det ansvaret. Skulle ett transportföretag gå omkull blir det ändå staten som tvingas ta över, så viktig är verksamheten.

Och är verkligen miljöpartiets tankegångar om köpcentra så verklighetsfrämmande för en centerpartist? Är det inte en bister verklighet att köpcentran utarmar innerstäderna? Och är det en önskad utveckling?

Tydligen för Stockholmscentern. Det viktiga är väl krogverksamheten kring Stureplan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar