fredag 23 juli 2010

Uranet i Sverige

Jag är ingen vän av kärnkraft. Och det av två skäl. För det första, att den enda moraliskt riktiga förvaringen av avfallet är ovan jord, och under ständig bevakning. Vi får aldrig glömma var giftet finns någonstans. Det är en moralisk skyldighet mot efterkommande generationer. För det andra kan en aldrig så stor satsning på kärnkraft ersätta våra behov av fossila bränslen. En fördubbling av kärnkraften skulle i runda slängar ersätta en åttondel av den fossila energin. Kärnkraft är, skulle jag vilja säga, mer munväder än energi.

I Sverige utgör dock kärnkraften drygt hälften av vår elenergi, och det är exceptionellt. Så ser det inte ut i världen.

Kärnkraft kräver uran, även de toriumreaktorer som testas, och som många sätter så stort hopp till. Utan en klyvbar mängd uran 235 blir det inga neutroner för att hålla kärnreaktionen vid liv i torium.

En satsning på kärnkraft leder till brist på uran, och det letas uran runt om i världen. Även i Sverige. Att man ser en framtida brist på uran leder naturligtvis till att priserna stiger, och då KAN de fyndigheter vi har i landet bli intressanta.

Svensk Energi säger i en skrift 2005 att svensk uranbrytning är ekonomiskt ointressant. Jag har sett en siffra från SGU att världsmarknadspriset måste mer än fördubblas för att det ska vara värt att diskutera brytning. Jag hittar inte den länken, men väl en skrift (Sveriges Geologiska Undersökning) om uran och kärnkraft, som är mycket informativ.

I dagsläget är det naturligtvis inte aktuellt med att starta någon uranbrytning någonstans i Sverige. Därtill är fyndigheterna för dåliga.

Men ...

En fortsatt satsning på kärnkraft i världen kommer att driva upp priserna, och det kommer förr eller senare att bli lönsamt med uranbrytning i Sverige.

Detta är ett moraliskt dilemma. Kan Sverige som har sagt landet ska fortsätta satsa på kärnkraft, säga nej till brytning? Ungefär, miljöproblemen kan dom ha någon annanstans ...

Centern är här ute på ett moraliskt gungfly. Man säger att partiet är mot kärnkraft, men lägger tolkningen av detta i händerna på övriga alliansen. Har man ställt upp på att befintlig kärnkraft ska kunna ersättas med annan kärnkraft, så har man. Punkt.

Själv är mycket, mycket kluven till vad jag ska tycka. Jag vill inte ha någon satsning på kärnkraft i sverige. Mycket av nationellt egoistiska skäl. Den teknik som måste drivas fram för att ersätta kärnkraften kommer att bli lönsam för det här exportberoende landet. Det är mitt ställningstagande om kärnkraften.

Men har jag valt vänner som inte delar min uppfattning i den frågan så får jag fanimej stå mitt kast. Tvingas jag trots min övertygelse ställa upp på kärnkraften, så kan jag inte lasta över uranproblemet på andra, som inte haft förmånen att ta ställning till den svenska energipolitiken. Det blir hyckleri.

9 kommentarer:

 1. För att lämna klimatet en stund så tror jag att centern, precis som du, och jag med för den delen tvingas acceptera kärnkraften trots de negativa sidorna och långsiktiga riskerna. Oljan kommer att ta slut och förnyelsebara energikällor räcker troligen knappt till att driva fattigstugorna om vi skulle sätta vår tilltro till dem.

  SvaraRadera
 2. den enda moraliskt riktiga förvaringen av avfallet är ovan jord, och under ständig bevakning. Vi får aldrig glömma var giftet finns någonstans. Det är en moralisk skyldighet mot efterkommande generationer.

  Ett välmenande antagande, men ändock felaktigt.

  Människan måste designas bort ur avfallslösningen, därför att människan är felbar och människans samhälle allt annat än beständigt. Civlisationer kommer och går. vi kan inte tvinga framtida generationer att sitta barnvakt åt farligt avfall, vare sig det gäller använt uran, kvicksilver, koldioxid eller något annat.

  Det felaktiga antagande du gör är att tro att avfallet är något slags supergift som är überfarligt i all framtid. Detta är grovt felaktigt. Kärnavfall förlorar mycket snabbt i farlighet och från ca 300 år efter att det har begravs är ett oavsiktligt intrång i förvaret av tämligen liten fara, väldigt mycket mindre farligt än att exempelvis snubbla över ett kvicksilver-förvar.

  För det andra kan en aldrig så stor satsning på kärnkraft ersätta våra behov av fossila bränslen.

  Det finns ingen seriös debattör som har sagt att kärnkraft ensamt skall ersätta det fossila. Det är ett helt felaktigt antagande.

  Kärnkraft skall tillsammans med annan ren energi, som vattenkraft, vindkraft, solkraft, besparingar och effektiviseringar trycka tillbaks det fossila. Vi behöver varje ren kWh vi kan få.

  Mången kärnkraftsmotståndare försöker påstå att kärnkraft stjäl från förnybart. Det är fel. Kärnkraft och andra rena kraftformer tar resurser från det fossila. Kampen står mellan rent vs smutsigt.

  SvaraRadera
 3. Tack Michael för kommentaren. Intressant även om jag inte delar din uppfattning.

  Nu tycker jag att 300 år, om din uppgift stämmer, vilket jag inte har någon större anledning att betvivla, är en lång tid. Faktiskt en mycket lång tid. Jag vidhåller nog att dom som lever om 300 år ska avgöra vad som ska göras med avfallet.

  Du har nog rätt i att ingen seriös debattör säger att kärnkraften ensamt ska ersätta kol och olja. Problemet är att det finns många debattörer som inte är seriösa, och dom hörs ...

  Jag är heller inte övertygad om att en satsning på kärnkraft inte tar resurser från övriga alternativ. Av det enkla skälet att varje satsning på ett kärnkraftverk innebär mycket, mycket stora penningmängder.

  Det är dock svårt att jämföra Sverige med övriga världen, eftersom vi i det här landet har skaffat oss ovanan att använda el till uppvärmning. El ska enligt mig användas där den behövs, framförallt vår exportindustri. Och för att ersätta elvärmen är det inte mera el vi behöver producera.

  SvaraRadera
 4. Jag vidhåller nog att dom som lever om 300 år ska avgöra vad som ska göras med avfallet.

  Javisst skall det vara så Bo. Och här är fördelen med den lösning vi skapar idag (KBS-3): om framtida generationer vill göra något annat med avfallet så kan de göra det. Så svårt är det inte att borra upp berget igen, om man verkligen vill och lägger ansträngning på det.

  Du säger "Ja men tänk om de har glömt bort vart det finns då?". Om så är fallet så måste hela vårt samhälle som vi känner det idag ha kollapsat. Var föredrar du att ha avfallet under denna apokalyps? På ytan där folk kan pilla på det? Eller 500 meter ned i berget?

  Jag är heller inte övertygad om att en satsning på kärnkraft inte tar resurser från övriga alternativ.

  Det må hända... men om vi skall ställa alternativ mot alternativ så är huvudproblemet fortfarande att det fossila måste bort. Om då kärnkraft kan ge ett större bidrag till detta än andra alternativ, bör inte kärnkraft ges chansen då medan vi jobbar vidare på en bättre lösning, som fusion?

  Det är dock svårt att jämföra Sverige med övriga världen, eftersom vi i det här landet har skaffat oss ovanan att använda el till uppvärmning.

  Tja, om du inte använder el så måste du använda något annat. För varje kWh som du inte värmer med el så måste du värma med något annat.

  Alternativen som finns idag är att istället elda med olja, gas, trä eller sopor... eller som i andra länder: kol.

  Ställ detta mot kärnkraftm vattenkraft eller någon annan el-källa och elkällorna vinner för de är renare kraftkällor än kol, olja, gas, trä eller sopor. Vilket föredrar du att vi värmer våra bostäder med?

  SvaraRadera
 5. Du säger "Ja men tänk om de har glömt bort vart det finns då?".

  Nej, det har jag inte sagt. Ett påstående som dessvärre får mig att tveka om du är seriös.

  SvaraRadera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 7. Skärp dig Michael.

  Citerar du mig, citerar du ordagrant vad jag skrivit, inte vad du tror jag menar ...

  SvaraRadera
 8. "En fördubbling av kärnkraften skulle i runda slängar ersätta en åttondel av den fossila energin. Kärnkraft är, skulle jag vilja säga, mer munväder än energi."

  Kan man inte då säga att alla "förnybara" energikällor är ännu mer munvänder? Då en fördubbling av tex vindkraft överhuvudtaget inte ens märks i energistatistiken. För att inte tala om sol, våg etc.

  Att ersätta 1/8 av fossila bränslen är för den delen inte heller en liten bedrift som man inte borde försumma. Kärnkraften kan långt mer än fördubblas, men en fördubbling är inte något att skrocka åt.

  SvaraRadera