tisdag 20 juli 2010

Tillbaka till framtiden

höll jag på att skriva som apokalyptisk rubrik. Så blev det visst också. Nåja, så illa är det naturligtvis inte (hoppas jag), men ändå lite grann av kärnan i klimatfrågan. Folk som säger att "människan inte kan påverka klimatet" skulle jag vilja säga är i total avsaknad av ödmjukhet.

De fossila bränslen som motorn i världsekonomin bildades till största delen för 50 - 500 miljoner år sedan. Det som är tillgängligt av dessa bränslen skulle vi alltså kunna bränna iväg på ett par århundranden. Utan att det skulle påverka. Hybris säger jag. Kol, olja och naturgas är inte guds gåva till mänskligheten, utan något som vi med allt större möda tar fram för att använda som energi.

Det är tankeväckande att blicka tillbaka till de förhållanden som då rådde, det vi kan få reda på vill säga. Det var ingen miljö för människor. Bara den 30%-iga syrehalten skulle varit förödande för oss (inte bara för dom som inte gillar "småkryp"; tusenfotingar på metern och spindlar som dasslock känns minst sagt otrevligt). En så hög syrehalt ger en helt annan flora och fauna. Därför är upplysningar om att jorden för länge sedan hade mycket höga koldioxidhalter helt ointressanta. I all synnerhet eftersom solen då avgav mindre energi; den energi som trots allt är grunden till det vi kallar växthuseffekten.

Att vi lånar energi i form av kol från kolets långa kretslopp har naturligtvis betydelse för jordens klimat. Koldioxid är en växthusgas, och ökar halten av denna så stiger temperaturen. Inte så mycket, och definitivt inte mycket om vi utgår från Kelvin-skalan. Ändock tillräckligt för att livsbetingelserna på den här planeten skall ändras.

Ett ökat värmeinnehåll i atmosfären innebär en ökad mängd energi. Ett kul argument i klimatdebatten är att "meterologerna knappt kan säga hur vädret ska bli de närmaste dagarna - hur ska de då kunna säga hur klimatet ska vara om 50 år". När det gäller vädret, kan vi nog vara överens om att prognoserna inte underlättas av att det finns mera energi i atmosfären ...

Jag tror även att de flesta människor är överens om att vi har snabba klimatförändringar nu. Det stora problemet är att det är de fossila bränslena som bär skulden. Och det vill inte alla människor höra. Därför hittar man på skandaler som climatgate, hockeyklubban och en hel radda andra gates och ältar politik till förbannelse. Den här sidan är intressant för dom som vill veta mera om vad som händer med klimatet:

http://climate.nasa.gov/keyIndicators/

Bara att klicka sig fram på sidan. Minns ni förresten Himalaya-gate? Hur en felskrivning från 2350 till 2035 skulle undergräva förtroendet för IPCC?

Dessvärre verkar det som om 2035 är mera riktigt än 2350 i alla fall:

http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10691316

Detta är en bra illustration av klimatdebatten. En felsskrivning blir viktigare än det faktum att det faktiskt smälter på Världens Tak. Och de krafter som vill negligera klimatförändringarna saknar då sannerligen inte makt. Sedan finns det små medlöpare som sprider myterna vidare, trots att de borde varit utagerade för länge sedan. Som den här ledarskribenten som jag får intrycket av, att han kryper fram från gömslet under stenen, skriver en ledare, och sedan kryper tillbaka under stenen igen ...

För övrigt har jag hämtat en del stoff till det inlägget från Nationalencyklopedin. Ett uppslagsverk jag litar på trots att jag till varje band fått en sida med rättelser, till de felaktiga uppgifter som trots allt dyker upp i varje större faktaverk.

DN Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar