onsdag 25 november 2009

Centerns ideologiska vånda

För något år sedan skrev jag en artikel om centern, och partiets ideologiska omsvängning. Texten blev liggande men har inte blivit inaktuell. Den känns lämplig att publicera i dag.


Centern är som vilket borgerligt parti som helst. Tidigare har det funnits en ideologisk spänning i partiets politik som breddat debatten. Självklarheten att människan ska ha lika förutsättning oavsett status och var hon bor (något som kräver central styrning), har fått brytas mot att besluten ska fattas så nära, och i samverkan med, dem det berör.

Detta är två till synes oförenliga ståndpunkter, båda likväl uttryck för den decentralisering som centern ibland har haft svårt att förklara. Och det finns väl ingen som vill ha en otydlig politik, eller?

Jo, om man med tydlighet menar ett ensidigt val. Centern har varit det folkrörelseparti som alltid, vid varje beslut, fått väga samman lika förutsättningar med närhetsprincipen. Frågeställningar som berör människors vardag.

Valfrihet är för många en ultimat närhetsprincip, man röstar med fötterna. Inom till exempel åldringsvården ska man kunna välja den vårdgivare som bäst passar. En vacker tanke i teorin men nonsens i praktiken. Vi kommer aldrig att ha råd att bygga upp den överkapacitet som krävs för att människor fritt ska kunna välja. I verkligheten tvingas man ta den vårdplats som blir ledig, och med tanke på att ett fåtal aktörer dominerar marknaden kanske det inte ens finns utrymme för en teoretisk valfrihet.

Med hänsyn till verkligheten kanske det hade varit bättre om ett folkrörelseparti som centern tagit diskussionen om nära beslut, kontra en omsorg lika för alla. Det bästa sättet att ge människor inflytande över omsorgen är kanske inte att erbjuda privata alternativ när man ändå inte kan välja...

Privata alternativ kan säkert vara bra för att utveckla nya verksamhetsformer, och för att andra kan sköta jobbet bättre med en effektivare organisation än kommunen. Men då ska politikerna också tala om det - inte lura i människor att de får ökad valfrihet. Här är det viktigt att hävda, just det, att alla människor ska ha rätt till omsorg på lika villkor.

Dessvärre verkar centern ensidigt bestämt sig för att det är närhetsprincipen som ska gälla. Det finns naturligtvis argument för ett sådant ställningstagande, men det finns också argument mot detsamma till förmån för lika villkor. Centern har tidigare alltid vägt dessa båda argument mot varandra, och ibland har det blivit otydligt. Men centern har inte duckat för den debatten.

Nu har centern blivit tydlig, och bytt namn till centerpartiet. Men något har gått förlorat i svensk politik.

Så skrev jag för något år sedan, men blev centern tydligare?

Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar