tisdag 10 november 2009

Vad menas med att isen vid nordpolen smälter?

Isen i Arktis brukar kallas för klimatets kanariefågel*, och det är inte utan skäl. Inte för att det skulle höja havsnivån ett enda dugg, om så all havsis smälte, så varför bry sig?

Först, isen smälter om sommaren och fryser till om vintern, det är inga konstigheter. Det blir ett ismaximum om ett isminmum per år; utöver detta kan man säga avsmältning  respektive tillväxt sker snabbare eller långsammare än normalt.

En kraftigare avsmältning än normalt ger också per automatik en snabbare istillväxt än normalt - så länge som ismaxima håller sig någotsånär på rimliga nivåer. Det är inte annat än ett dåligt skämt att klimathaverister, lyfter fram den här snabba istillväxten som ett "bevis" för att isen återhämtar sig. Hitintills i år ser det dock illa ut, varför man kan undra varifrån professor Nordin fått sina uppgifter ifrån (Debatt Svd).

Det ligger något i att Professor Nordin kritiserar FN:s klimatpanels modeller; titta bara på den här länken: National Snow and Ice Data Center. Det visar sig att IPCC har underskattat utvecklingen i Arktis. Grovt. Och Nordin drar sig inte för att hävda tvärtom??? Tror han inte att sanningen kommer fram i dagens google-värld ska han inte hålla på med vetenskapsteori.

Normalt förresten, vad är det? Jo, man har mätt isens utbredning (vi säger NASA) sedan 1979, och den period man jämför med är 1979-2000. The Cryospher today redovisar isens utbredning sedan år 1900, och det man kan säga om jämförelsen gentemot 79-00 är att sommarisens minimum sjönk lite även före 1979. Jag tror att vi kan ta nämnda diagram på allvar; jag har inte stött på något allvarligt ifrågasättande av uppgifterna. Det dyker naturligtvis med jämna mellanrum upp anekdoter om att den och den sommaren var det lite is, och att det året passerade man nordvästpassagen (som man också gjorde efter att ha legat infrusen någon vinter). Man ska också ha i åtanke skepparhistorien, om kaptenen, som efter att styrman bestämt positionen, uppmanade de närvarande att ta av sig sina mössor, eftersom de befann sig på S:t Petersplatsen i Rom...

Jag menar en del allvar med det sistnämnda, eftersom det faktiskt rört sig en hel del fiske- och valfångstfartyg i de arktiska vattnen under årens lopp, och för den som letar i loggböckerna så går det säkert att finna positioner i det som är packis.

Varför tar jag upp det här? Av två skäl: Dels förekommer det uppgifter på nätet som gärna vill göra gällande att hälsotillståndet för isen i Arktis förbättrats med istillväxt under två (!) år nu. Professor Nordins debattartikel är ett skrämmande exempel; med lögnen som vapen skulle man också kunna säga. Dessvärre har inte trenden för isen i Arktis förändrats ett enda dugg: (NSIDC).

Dels ser det illa ut med årets istillväxt; tillfrysningen ungefär tre veckor sen. Villkoren håller på att bli sämre än de var 2007. Det här är en orsak, förmedlad av den danska vädertjänsten. DMI mäter medeltemperaturen, dag för dag, norr om den 80:e breddgraden, och nu har det varit förhållandevis varmt i snart två månader. Detta är allvarligt, det är nu på vintern som isen ska få en sådan kondition att den inte smälter bort på sommaren.

För det har den gjort, isen har framför allt miskat i volym, 40 procent minus mellan 2004 och 2208  (NASA). Det ser alltså inte bra ut, men det är dessvärre ingen nyhet. Forskarna vet om det här, men varje gång det rapporteras så går ett antal bloggar och "kommentar-experter" igång med att att det är hysteriska larmrapporter (känns det igen?). Knastertorr sakprosa skulle jag vilja säga.

Fotnot: Några diagram är direktlänkar som ändras allteftersom; min avläsning är gjord dags dato.

* Kanariefåglar användes vid gruvhanteringen. Dog fågeln i gruvan var det en indikation på att där fanns giftig gas ... (jag vet ärligt inte om det är en skröna, men som symbol fungerar det)

2 kommentarer:

  1. Fåglar fungerar bra som indikatorer på giftgas eftersom deras lungor är helt överlägsna däggdjurs. En fågels syreupptagning är i runda slängar dubbelt så bra som ett däggdjurs, men det gäller också för andra gaser i luften. Det finns med andra ord en rimlig grund för historien, men jag kan tänka mig att man använde viltfångade småfåglar snarare än kanariefåglar.
    I övrigt vettiga kommentarer om Arktis is.

    SvaraRadera
  2. Tack Mattias!
    Då fick jag lära mig något nytt igen!

    SvaraRadera