fredag 13 november 2009

Vattenfall, regeringen och energin

Det visar sig att det finns en del lik i lasten hos statligt ägda Vattenfall. Att inte bolaget med kraft kan gå ut och dementera försäljningsryktena om ledningsnätet, visar att inriktningen hos bolaget inte är vad de flesta av oss skulle önska: Producera och leverera elektricitet på ett så säkert och pålitligt sätt som möjligt.

Att man ovanpå detta genomför en horribel kärnkraftsaffär i Tyskland, ja då är det kört. (Och uppenbarligen fanns det samma tankegångar om England.)

Fördelen med detta är dock att vi får en klarare bild av kärnkraften, och riskerna med den. Eller rättare: omfattningen av de risker som finns, även om sägs vara små. En olycka i Tyskland skulle få bolaget på fall. Det borde mana till en viss ödmjukhet i frågan även i Sverige.

Framförallt borde det mana till försiktighet när det gäller vilka projekt som sveriges (vårt) energibolag ska delta i.

Vore det inte bra om vi fick en ordentlig politisk debatt om vilket uppdrag Vattenfall ska få efter valet nästa år. Nej, ingen socialistisk styrning - ett uppdrag. Ska Vattenfall till exempel få ett ansvar för att finansiera utvecklandet av alternativ energi? Det borde vara ganska okontroversiellt efter de senaste turerna. Vattenfalls vinst, hur ska den användas, bara gå in i statskassan? Eller ska Vattenfall spela en roll i framtidens energiförsörjning, även om det inte är lönsamt de närmaste åren?

Fram till dess vi har enats om ett uppdrag för detta bolag, kanske vi bara ska ha en tillfällig ledning för detsamma. Och vänta med den riktiga rekryteringen till efter valet.

Uppdatering: Jag tycker uppriktigt illa om att jämställa Josefssons agerande med förräderi, eller utpeka honom som mer eller mindre kriminell. Uppdragsgivaren har ju faktiskt inte givit något klart uppdrag; maximal lönsamhet eller satsningar exempelvis.
Svd DN Expressen Aftonbladet

1 kommentar:

  1. Uppenbart att Vattenfalls ledning med Lars G Josefsson i spetsen har haft en alldeles egen agenda. Statens uppdrag har väl inte omfattat borrningar i Hallandsåsen, uppbyggande av takpannefabiker, investeringar i slakterier (Jämtlands slakteri t ex, att köpa upp fastbränsleanläggningar inom träindustrin och sedan ansvara för underhåll och drift och därefter leasa ut anläggningarna till samma industri som sålde dem. Nyssnämnda engagemang har ju dessutom gått helt åt h-e. Finns en lång rad andra engagemang som inte har med vattenfall att göra. Vattenfalls stämning mot Tyskland hos Internationella domstolen ICSID utan regerings- och riksdags godkännande ligger inte heller inom uppdraget. Vattenfall har agerat som om det inte fanns något uppdrag och ramar överhuvudtaget.

    SvaraRadera