måndag 9 november 2009

Folkhälsoministern är aningslös

Kalla det populism, eller hon kanske trots allt är ärlig; hon vill inte gå före riskgrupperna, utan i stället vänta på sin tur. Jag anser inte att hon gjort sitt jobb (eller bättre, inte rättat till den gamla låt-gå-mentaliteten), i vilket det borde ingå att ge socialstyrelsen riktlinjer för vaccination vid fara för en pandemi.

I sådana riktlinjer ska det naturligtvis ingå, dels riskgrupper, dels grupper som inte ska bli sjuka vare sig de tillhör riskgrupper eller inte. Maria Larsson tillhör den senare gruppen. Blotta tanken på att vi skulle få en pandemi, med allt vad det skulle innebära för samhället. Vad gör folkhälsoministern som är ansvarig för just folkhälsan? Jo, hon ligger sjuk, för hon har inte vaccinerat sig. Och landstingsrådet och direktören med ansvar för sjukvårdfrågorna - samma sak. Vilken tur att kommunstyrelsen är på benen för att kunna reda ut den värsta oredan, jasså inte.

Observera att jag utgår från värsta tänkbara scenario, sannolikheten är inte stor att det inträffar. Men vi har väl vaccinationen för att det INTE ska göra det heller. Dumt så det förslår, och det skrev jag för några dagar sedan också.

Uppdatering: Jag begriper inte hur man kan göra det här till en fråga om "alla människors lika rätt och värde". Den enda anledningen jag kan se, är att man inte bryr sig om innenbörden i frasen, utan förvandlar den till en floskel utan värde. Vare sig jag blir sjuk eller inte, kräver jag att samhällsfunktionerna fungerar. Och i samma stund som jag kräver det, har jag också talat om att det finns grupper som ska prioriteras när det gäller vaccintilldelning.

SR Ekot Aftonbladet Svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar