fredag 27 november 2009

Den största vetenskapliga skandalen någonsin ...

Nu ska jag ta och göra reklam för en bok. Det passar bra så här på fredagen. Lite kultur blandat med vetenskap. För det här handlar om vetenskapshistoria, och skrivet av en författare, som i vart fall av mig, bedöms ha skönlitterära kvalitéer.

Boken är En kortfattad historia om nästan allting, skriven av vetenskapsreportern Bill Bryson. Den kom ut 2003, men för den som inte läst, så håller den än.

Hans version av "den största vetenskapliga skandalen någonsin" är en helt annan än några mail där opponenter bland annat kallas för idioter. (Vilket jag i det aktuella fallet kan hålla med om.) Det är ej heller första gången som det tas till hårda ord i forskarsammanhang. Boken ger en frisk insyn i den delen av det akademiska livet. Minst sagt läsvärt!

Men i de flesta kontroverserna finns det en kamp mellan olika teorier som faktiskt har trovärdiga forskningsresultat att falla tillbaka på. Det har inte kritikerna till AVG. Eller tänker man att NASA:s mätningar av havsnivån ska falsifieras av Nils-Axel Mörner, som hävdar att Maldiverna inte är hotat därför att Han, via två längre (och ungefär sju kortare resor) expeditioner till ögruppen slagit fast att havsnivån stiger ungefär en millimeter per år...

Varför tar jag upp det här? Jodå, N-A Mörner har flera rapporter om havsnivån med i den lista på 450 peer reviewed-rapporter som sägs motbevisa AGW-teorin.

Åter till Bill Brysons bok; historien om hur blyet kunde leva kvar som tillsatsmedel i bilbränslet är troligen den största vetenskapliga skandalen någonsin. Och den upptäcktes inte, som man kan tro, på grund av hälsoskäl. Nej, blyet från trafiken kontraminerade mineral som användes för geologisk tidsbestämning. (Man mäter halten bly i förhållande till det radioaktiva ämnet uran, och bestämmer ålder utifrån uranets halveringstid, då den slutliga sönderfallsprodukten är bly.)

Sedermera blev man medveten om blyets hälsoeffekter, men alla varnande rapporter stoppades. Det dröjde länge innan blyet försvann från bensinen. Bill Bryson skriver om detta; men hur kunde vetenskapen så åsidosättas?

Svar: Starka ekonomiska intressen.

Och till på köpet av samma intressen som i dag ifrågasätter den globala uppvärmningen, och att den skulle ha med människan att göra!

Second Opinon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar