söndag 7 februari 2010

Valets Kvinnofrågor

Jag måste skriva lite om det nyvaknade intresset för den kvinnliga väljargruppen. Inte så konstigt att intresset ökar hos de borgerliga partierna; opinionsundersökningar visar att moderaterna tillsammans med satellitpartierna skulle vinna valet om de manliga väljarna fick bestämma. Och dessvärre verkar det vara så i dag, att trender och undersökningar sätter dagordningen mera än idéutveckling och verklig vilja att förändra samhället.

Helt utan fördomar är jag naturligtvis inte när jag tar upp ett antal frågor som jag tror är viktiga för att nå den kvinnliga väljargruppen, men jag är övertygad om att det finns ett antal frågor som viktigare än andra för den här gruppen.

Bostäder
Ensamstående med barn är en stor väljargrupp. De flesta av dessa ensamföräldrar är kvinnor. Att det finns billiga hyreslägenheter för barnen, när de är flygfärdiga, är viktigt. Säkert viktigare för denna grupp än för den så kallade kärnfamiljen, som haft bättre förutsättningar att bygga upp en så stabil ekonomi - och kontakter (på något sätt hänger det samman) att de kan stötta upp sina ungdomar. Visionen att man ska äga sin bostad blir verklighetsfrämmande.

Kollektivtrafik
Ja, hur ser könsfördelningen ut vad gäller bilägande (storstadsområdena)? Jag har fördomen att det finns en manlig överrepresentation. Och trots att den gruppen ser till att höras, tror jag inte att den utgör någon majoritet. Med andra ord finns det flera väljare som är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik, än av dyra kringfartsleder. Många, många av kollektivtrafikanterna är kvinnor.

Hushållsnära tjänster
Enbart verklighetsfrämmande för de flesta. Att ha råd att köpa en ny damsugare ligger säkert närmare verkligheten.

Utbildning och arbete
En bra skola är naturligtvis självklart för den här väljargruppen. Den skola som barnen går i ska vara bra. Man ska inte ens behöva fundera på att byta. Arbete för ungdomar innebär ofta Mc Donalds, dagligvaruhandel, hemtjänst, distribution - LAS-diskussion och sänkta ungdomslöner är något som andra ser fördelar med.

Offentliga sektorn - skatter
Kvinnor är i majoritet i den offentliga sektorn, i vart fall den del som inte är så välbetald. Dessa kvinnor blir självklart misstänksamma när de hör om skattesänkningar. Varför tror ni? Men här ska moderaterna ha cred för att de lyfter frågan om rätt till heltid. Det enda sättet för en stor grupp av kvinnor att öka inkomsten.

Klimat/miljö - naturvård
Kvinnor och ungdomar anser att miljö-klimat-naturvård är viktigt, och ett parti eller regeringsalternativ som säger sig ta frågorna på allvar, måste helt enkelt i praktisk handling visa detta. Kringfart Stockholm och vargjakt har knappast givit pluspoäng i den gruppen.

Jag har här tagit upp några frågor, som jag tror är viktiga för ett parti som vill säkra kvinnoröster. Jag erkänner att jag inte genofört något researcharbete utan bara gått på känsla. Är jag helt ute och reser i något fall, så är jag tacksam om jag får en kommentar om detta.

Svd DN Aftonbladet Aftonbladet2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar