söndag 28 februari 2010

Förbättra, men bakbind inte klimatpanelen

IPCC:s arbetsgrupp II har fått utstå svidande kritik för att det i några fall blivit blivit fel i deras rapport. Nu ser man krav på allt ifrån att IPCC läggs ner till att den mellanstatliga klimatpanelen reformeras, eller att det inrättas en alternativ(!) klimatpanel.

Mycket skrik och lite ull, är väl det närmaste man kan komma en objektiv bedömning av de här angreppen på FN. Inte för att inte IPCC:s arbete kan eller behöver förbättras, utan för att de som skriker högst, i den uppsjö av climategates som nu förpestar nätet, överhuvudtaget inte anser att FN ska ha något med klimatet att göra.

Arbetsgrupp I är den strikt vetenskapliga arbetsgruppen. Där måste varenda ord kunna veriferas i vetenskapligt granskad litteratur. Så görs också. Att det sedan finns mörkermän, som senator Inhofe som inte drar sig för referera till "vetenskapliga" artiklar, som inte håller måttet, för att underminera FN:s arbete, är inget att förvånas över. Skulle IPCC arbeta utifrån Inhofes kriterier vad gäller godkänd kvalité på publikationer, så hade klimatpanelen varit nedlagd för länge sedan ...

Däremot anser jag att det är tragiskt om vi ska ställa samma krav på Arbetsgrupp II som vad som ska krävas av Arbetsgrupp I. Gruppen har, som en av sina uppgifter att arbeta med klimatförändringens konsekvenser - en grannlaga uppgift där det ofta saknas den vetenskapliga litteratur, som är självklar för Arbetsgrupp I.  Deras arbete är också mera populärvetenskapligt, och utförs till stora delar av frivilliga (även om klimathaverister med glädje tycks associera klimatforskning med egyptens köttgrytor).

Det är ofrånkomligt att det dyker upp fel. So what. Har vi upptäckt ett fel så vet vi att där finns ett fel, inte mer med det. Sveriges största uppslagsverk - Nationalencyklopedin - har en sida rättelser till varje band. Den som utifrån sidorna med rättelser, hävdar att uppslagsverket inte är trovärdigt, blir med rätta idiotförklarad. Ändå betecknas Antony Watts, som försöker hitta en "skandal" varje dag - inte för att IPCC:s arbete ska bli bättre, utan för att underminera FN - som en hjälte bland skeptikerna. Det säger en hel del om det klientel vi har att göra med.

I det här exemplet har Watts hittat något som han döpt till Amazonasgate; Arbetsgrupp II har refererat till WWF, i stället för till den källa som ligger till grund för WWF... Som illustration till sin post använder Watts något som jag skulle kunna tolka som hans pillersamling. Tips: dosett.

Det finns många som vittnar om hur klimatförändringar påverkar det vardagliga livet, inte minst från naturfolk som lever i Arktis. Eller från människor i Himalaya, Afrika, Amazonas och Anderna. Dessa ögonvittnesskildringar är naturligtvis inte vetenskapligt granskade, men ska de här uppgifterna, för den sakens skull diskvalificeras från att lyftas fram av FN?

Det anser jag vara en en viktigare frågeställning än ett och annat fel i rapporterna. Vi vet vad klimathaverister anser. Vad tycker Du?

DN1 DN2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar