måndag 8 februari 2010

Ingemar Nordin narras lite

Myten om Urban Heat Island, UHI (ungefär uppvärmning genom markutnyttjande, fritt översatt), skulle jag också kunna skriva som rubrik. För även om UHI existerar i högsta grad, är dess verkan när det gäller temperaturangivelser högst begränsad. UHI syns till exempel inte i Roy Spencers satellitmätningar från University of Alabama in Huntsville. Inte så oväntat då satelliten mäter temperaturen i den lägre troposfären. Dessa satellitmätningar är ändå intressanta i sammanhanget, då dessa stämmer väl överens med NASA Gistemp (hämtat från WUWT) som teoretiskt skulle kunna vara drabbat av UHI. Det här området sägs av Ingemar Nordin vara drabbat av UHI, alltså "North America Plus".

De skiljer sig dock åt i fråga om referensperiod; Gistemp använder sig av ett medel baserat på perioden 1951-1980 medan University of Alabama använder perioden 1979-1998. Detta har dock inte hindrat Antony Watts från att jämföra de olika mätinstituten med varandra utan att ta hänsyn till deras olika baslinjer ... Antony Watts torde med detta bekräfta en elak fördom, om att väderpresentatörer, kända från TV, inte tillhör intelligensreserven.

I klimatdebatten dyker det upp påståenden att den globala uppvärmningen beror på denna UHI. Inte så att de här "öarna" skulle kunna värma upp klotet, men väl området närmast väderstationen, och därigenom påverka statistiken. Alltså skulle den globala uppvärmningen till stora delar bero på att området närmast temperaturgivaren blivit varmare.

UHI är inget nytt fenomen som upptäcktes av Anthony Watt & CO. Företeelsen är känd sedan lång tid tillbaka, och exempelvis NASA kompenserar för den urbana effekten. Något som blir mycket tydligt i länken ovan (NASA Gistemp). Hör ni skeptiker, hemskt va, NASA manipulerar temperaturerna för att få dem att stämma. För det är just det man gör.

Varför använder man sig då överhuvudtaget av stationer som påverkas? Enkelt, invånarna i mindre stad vill veta temperaturen i den staden, och inte temperaturen två kilometer utanför ... När det gäller riktigt stora städer, så påverkar dessa naturligtvis även temperaturen i stort, och ska naturligtvis inte kompenseras bort.

Men, det finns även något som jag skulle vilja kalla för Urban Cool Valley. Alltså urbana områden som är kallare än omgivningen. Mätstationer som är förlagda till exempelvis parker, särskilt om dessa konstbevattnas. Om en station placeras på toppen av en höjd eller i dalgången har betydelse.

Här kommer helt enkelt slump och sannolikhetslära in i bilden, fast mera ett begrepp som standardavvikelse. Avläsningar av typ temperatur kan bara bli approximativa, det gäller att avvikelsen hamnar så nära det verkliga värdet som är möjligt. Strävar man, som NASA eller NOAA, efter att göra det så bra som möjligt, sker det automatiskt, plus och minus tar ut varandra, och resultatet från markstationer stämmer överens med satellitmätningar, precis som kurvorna för Gistemp och Roy Spencers satellit visar.

När vi enkelt kan se facit, till och med på blogg som WUWT, och ändå tvingas läsa utfall som det Ingemar Nordin gör på The Climate Scam blir det tragiskt:

"hur dokument som skulle verifiera beräkningar på statsbebyggelsens påverkan på mätstationer har ”försvunnit”;"
"hur NASA-GISS verkar ha manipulerat fram en uppvärmning av Nordamerika genom att sålla bort ”kalla” mätstationer."

Jag lägger upp en länk igen, hela jämförelsen denna gången. Det är ställt utom varje rimligt tvivel att vad gäller Nordamerika, så visar satellitmätningen en brantare uppgång än Gistemp.

Och det är säkert det Ingemar Nordin försöker tala om, även om det blir lite fel.

Att det finns bloggposter på Watts Up With That som falsifierar varandra, och även bloggägaren Antony Watts egen så kallade forskning har jag slutat att förvånas över.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar