söndag 25 oktober 2009

Jägare och vildsvin

Kungen tycker att det finns för många vildsvin, och att det jagas för lite. Min personliga åsikt är att vildsvin har en given plats i vår fauna; utrotade som de blev efter Gustav III:s dekret om att släppa jakten fri för allmogen. Vildsvinen utrotades, älg och rådjur jagades till utrotningens gräns (påståendet att älgstammen var svag på grund av rovdjuren, är inte något annat än kvalificerat nonsens.)

Hur vildsvinen kunde återkomma är höljt i dunkel; rymlingar från hägn eller illegal utplantering. Nu har vi djuren, och de hör historiskt hemma här.

Men, det är inga små gulliga djur, utan vilda, ibland också farliga, nykomlingar vi har att göra med. Därför tycker jag att jägarkåren är helt aningslös vad gäller synen på vildsvin. Som sportfiskare är jag van vid något som heter put-and-take-fiske. Delar av jägarkåren verkar ha annamat denna filosofi vad gäller vildsvin. Och detta utan någon som helst etisk diskussion.

Vidsvin utfodras, till och med kameraövervakas för att jakten ska bli så effektiv som möjligt, något som jag tidigare skrivit om. Är det ingen sansad person på till exempel jägareförbundet, som tänkt igenom det här med att mata vildsvin? Ser man inget problem i att vänja de här djuren vid mänsklig vittring, enligt den mycket enkla ekvationen: människa = mat?

De aktuella djuren kan vara agressiva, och borde därför rimligtvis läras sky människan - i stället för som i dag lockas till människan för att äta. Utfodringsplatser luktar människa, golfbanor, potatisland och köksträdgårdar luktar också människa. Och jag skulle för min del definitivt inte vilja närma mig en trädgård under tiden som några vildsvin äter jästa äpplen ...

Kungen skulle kanske diskutera med sina jaktkollegor, om det vansinniga i att mata in vildsvin, för att sedan med hjälp av övervakningskameror jaga dessa. Ryt till, kungen, om dessa låtsasjägare! Vildsvinens plats i naturen handlar inte bara om jakt, utan om hur vi ser på dessa djur, och vilka beteenden vi präglar dessa med.

Samma sak gäller för övrigt våra rovdjur också; det finns problem som jägare, medvetet eller omedvetet själva skapat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar