tisdag 27 oktober 2009

"Allmänhetens intresse"

Bakom en sådan här rubrik kan det dölja sig en hel del. Vilken allmänhet man vänder sig till behöver inte framgå. En allmänhet som är populär i dessa sammanhag, skulle jag i stället vilja beteckna som värsta sortens hyenor; hyae'na infernalis. Alltså människor som inte har något annat intresse än att gotta sig i andra människors elände.

Något hände efter mordet på utrikesminister Anna Lindh. Mig veterligt var det första gången som massmedia började namnge en misstänkt brottsling, redan innan rättegången. (I vart fall den första gång jag lade märke till fenomenet.)

Detta var enligt min mening inledningen till ett beteende som inte går att kontrollera längre. Jag bara väntar på att det hängs ut en människa för exempelvis mord, som sedan blir frikänd av rätten. Den personen kan naturligtvis aldrig gottgöras, men kanske kan straffet och skadeståndet bli så kännbart att ett antal sajter och tidningar tvingas släcka ner. Och räcker inte den lagstiftning vi har i dag, måste man skärpa densamma. För att yttrandefriheten ska tas på allvar krävs att den inte används till, rent ut sagt, jävelskap.

Att spekulera i om en namngiven person, är skyldig eller inte kan jag inte se som något "allmänhetens intresse". Vi har ett domstolsväsende för att ta hand om den delen. Och det är inte bara den utpekade det handlar om; man drar sig inte för att indirekt straffa alla i den personens kontakt- och släktnät. Jag vill inte läsa om vad pojken heter i Sjöbo, eller vad ungdomarna heter i Stureby-mordet. Lämna de anhöriga i fred. Det här handlar om barn.

Och ärligt talat: vad tycker ni ska krävas för att hänga ut någon för barnsex? Ska det räcka med en hämdlysten vårdnadshavare?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar