lördag 10 oktober 2009

Först apoteket sedan bilprovningen

Jag tycker att regeringen borde ha bättre för sig än att fördärva det som fungerar. Är det så att man anser att den privata marknaden är bättre skickad än staten att sköta en verksamhet, ser man naturligtvis till att marknaden också tar över verksamheten. Inte ägnar en massa tid och energi åt detaljreglering för att man inte litar på marknaden ...

För att det inte ska bli en monopolsituation, styckas monopolet i olika delar, som måste köpas av olika aktörer; för att garantera service i hela landet ska staten fortsätta ta ansvar för den delen (lysande - man säljer de lönsamma delarna, och behåller det andra). I Falu kommun som jag själv bor i finns två "periferiapotek", Svärdsjö och Grycksbo. Dessa fungerar alldeles utmärkt, men jag tror inte de är lönsamma. Vem vill köpa dessa? Ingen naturligtvis. Jo kanske - om de läggs ner ökar omsättningen för apoteken i centralorten. Vem kan hindra en kedja från att köpa dessa apotek? Jo, staten naturligtvis, men då krävs detaljreglering.
DN
Jag anser att det är dumt att behålla verksamhet i statlig regi av ideologiska skäl, men fullständigt idiotiskt att säga att staten inte ska bedriva verksamhet av samma skäl. Centern har tidigare varit ett parti, som haft en balanserad syn i sådana här frågor; men nu är det viktigare att bakfulla brats på stureplan ska kunna köpa huvudvärkstabletter en söndag, än att apoteken ska fungera på lika villkor i hela landet.

Jag är säker på att det här kommer att resultera i en helt ny myndighet, kanske medicinförsäljningskontrollmyndigheten. Hur ska man annars se till så att det regelverk man tagit fram efterlevs?

Och hur går det för de butiker som säljer receptfria läkemedel från apoteket; Tempo i Bjursås exempelvis - är det den statliga delen av medicinförsäljningen som ska sammarbeta med de lokala handlarna, eller är det någon av kedjorna? Vad händer med priserna på läkemedel i dessa butiker, och vilken är det som ansvarar för att den aktuella personalen har tillräcklig kunskap - staten eller det privata apoteket. En ypperlig uppgift för en ny myndighet.

Och nu vill man slå sönder bilprovningen. Det är myndighetsutövning man vill sälja ut. Det är en stor del av ansvaret för trafiksäkerhet som ska konkurrensutsättas, om det nu inte blir ett monopol vill säga. Hade man verkligen velat utveckla bilprovningen, hade man kunnat välja en strategi med accrediteringar till mindre bilverkstäder. Om vi håller oss i Falu kommun, tycker jag det skulle varit utmärkt om exempelvis Motortjänst i Svärdsjö hade kunnat sammarbeta med Bilprovningen och "släcka tvåor". Minst lika bra som en märkesverkstad. Och i detta fallet har vi redan en myndighet som fungerar: AB Svensk Bilprovning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar