fredag 16 oktober 2009

Goda nyheter om torsken

Det finns goda nyheter vad gäller vårt nyttjande av naturresurser, tyvärr försvinner dessa i bruset. Det är synd, därför att dessa nyheter utöver att de är, just positiva, en bekräftelse på att genomtänkta åtgärder faktiskt gör nytta.
Jag tänker på gårdagens nyhet från Norge om att torskbestånden i Barents Hav växer, och att fisket nu kan öka igen. Jag kan dock svårligen tänka mig att det var populära åtgärder, att genomföra den minskning av kvoterna, som var nödvändig för att bestånden skulle återhämta sig. Säkert samma jämmer då, som det är nu i delar av Europa (inklusive Sverige), om att vi måste begränsa fisket i Kattegatt och Östersjön.

Och det här är svåra frågor att ta tag i; en marinbiolog, även om hon eller han ägnat hela sitt yrkesliv åt att skapa förståelse för havet, väger lätt mot en gråtande fiskare, och familjeförsörjare, som rakt in i kameran berättar att fisken alltid har kommit och gått, och att forskare och politiker ingenting begriper.

Så här gick det utanför New Foundland: BBC

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar