torsdag 3 maj 2012

Fagerström och The Climate Scam gör bort sig

Johnny Fagerström, pansaröversten, och bloggen The Climate Scam, missar sällan ett tillfälle att håna etablerad kunskap när han får chansen. Denna gång i form av ett gästinlägg från ”Klimatgruppens Nyhetsredaktör” Ove Lilljequist.


Alltså ett lysande tillfälle att göra sig lustig över att det regnat ovanligt mycket under april månad, underförstått att Met Office, borde förutsett dessa skyfall, i stället för att prata om torka.

Herregud! Om Fagerström & Lilljequist hade talat med en hydrolog om situationen i England, så kanske även den här duon begripit problemet. Och kanske insett, även om det är mycket begärt, att aprilmånaden med mycket och häftiga regn har en minimal påverkan på grundvattnet.

En student som läser en termin naturgeografi, får tillräckliga, om än ytliga, kunskaper för att förstå, att en uttorkad jord inte klarar av att tillgodogöra sig stora regnmängder, som kommer häftigt. Precis som i BBC-artikeln ovan krävs det långvarigt lätt regn, med betoning på långvarigt, för att vända utvecklingen.

[Samma problem dyker för upp i områden som ofta drabbas av torka, exempelvis Afrika och Australien. Långvarig torka gör att det mesta regnet spolas bort utan att göra nytta. En förhöjd temperatur medför också att den del som marken kan tillgodogöra sig reduceras. Problemen kan alltså fortsätta förvärras, trots det genomsnittligt ser ganska bra ut.]

Problemen ser alltså ut att fortsätta i England, varför vi förmodligen kan vänta fler spottloskor från skribenterna på The Climate Scam riktade mot britterna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar