måndag 14 maj 2012

Förvillarnas förvrängda verklighetsbild


Efter att ha sett Vetenskapens Värld på SVT Play undrar jag hur det egentligen är ställt med våra klimatförvillare. Hur illa är det? Frågan är berättigad.

Programmet kan ses här, men bara till och med detta dygn, 14 maj (förmodligen av upphovsrättsliga skäl), så det är snabba ryck.

Programmet är en dokumentär om dagens klimatforskning, och visar hur olika specialister inom biologin arbetar med att kartlägga, och förklara hur växter och djur anpassar sig till en allt varmare värld.

Inte om det blir varmare, eller varför. Den delen är en vetenskaplig ickefråga.Det hela blir surrealistiskt, när man läser professor Ingemar Nordins alster på The Climate Scam, som handlar om en temperaturrekonstruktion från 1999. Nordin har satt rubriken: Yamalskandalen värre än vad vi trott.

Samtidigt som forskarna i dag arbetar med klimatförändringarnas konsekvenser, ältar Ingemar Nordin & Co fortfarande en av de första samlade temperaturrekonstruktioner som gjordes. Nordin vill visa att temperaturen inte alls stigit de senaste decennierna som den så kallade hockeyklubban visar. Beviset skulle vara att trädringsproxies inte visar denna temperaturökning. Nej, men det gör däremot klimatobservationer (som i SVT-programmet) och mätningar via instrument eller satellit.

Att Ingemar Nordin & Co som stöd för sin illa underbyggda tes refererar till Steve McIntyre gör det än löjligare. McIntyre har gjort stor sak av att han inte fått ut materialet, som låg till grund för de resultat som forskarna, i det här fallet Michael Mann och Keith Briffa. Om Steve McIntyre denna fullblodshaverist, hade varit det minsta intresserad av att studera materialet, hade han naturligt vänt sig till, i det här fallet, de ryska myndigheter, som hade upphovsrätten. Nu visste naturligtvis McIntyre om att Briffa och Mann inte fick lämna ut materialet, och då var det ju tacksamt att fortsätta kräva detta. Varför fördärva en bra konspirationsteori?

Det har även visat sig att när Steve McIntyre och Ross McKitrick undersökt den statistiska metoden som legat till grund för temperaturrekonstruktionen, att Mann och Briffa inte hade använt det bästa statistiska verktyget för detta ändamål. Ungefär samma slutsats som alla som granskat hockeyklubban också kommit fram till.

Ärliga statistiker konstaterar även att valet av metod inte påverkar slutsatserna. Det är därför Nordin & Co hänvisar till McIntyre & McKitrick.

McIntyre har även bedrivit en smutsig kampanj för att Climate Research Unit ska lämna ut just den rådata som tillhör respektive land som skickat in data. Underförstått att det skulle vara något mygel eftersom forskarna vägrar tillgodose McIntyres krav. Uppenbarligen fick McIntyres propåer gehör, eftersom professor Müller, i BEST-projektet granskade data från de olika vädertjänsterna. Med naturligtvis samma resultat som CRU och NASA redan redovisat.

Ingemar Nordin skulle kanske tipsa McIntyre om, att McIntyre kanske borde trakassera även Müller, för att få tillgång till samma data. Vore inte det en god idé?

Det är också stor humor i att en rekonstruktion från Torneträsk, utförd av Håkan Grudd, som det ofta talas varmt om på bloggen The Climate Scam, underförstått att arbetet visar att Mann hade fel, i själva verket stärker Manns banbrytande arbete:

H.Grudd skrev följande i ett mail ”Ni bör dock känna till att det finns ett fel i min rekonstruktion på grund av ett problem i analysprocessen: Densitetsvärdena för de senaste ca 200 åren blev för låga vilket medfört att rekonstruktionen visar för höga temperaturer i de tidigare delarna, t.ex visar kurvan för höga värden under medeltid. Jag var medveten om att det fanns ett problem redan när jag publicerade data men antog (på felaktiga grunder) att hela felet låg i ringvidds-data och ej i densitetsvärdena. Därför använde jag enbart densitetsdata i min slutliga rekonstruktion. En ny analys av samma data men med förfinade metoder har visat att det fanns fel i både ringvidd och densitet.Ta gärna en titt på min figur 9 i min artikel (bifogas). De nya resultaten visar att sommartemperaturen under medeltid var jämförbar med senaste halvan av 1900-talet – inte mycket högre som jag skrev i artikeln från 2008! Våra nya data kommer att publiceras under våren.”


Detta stämmer också väl med de övriga observationer som gjorts. Framförallt fynd från smältande glaciärer. Så våldsamt varm kan inte medeltiden ha varit.

SvdSvd2   

Att McIntyres branschkollegor utnyttjar den uppvärmning som McIntyre säger inte existerar tycker jag är intressant. Det blev en uppföljare till inlägget.

Uppdatering: En av många indikatorer på klimatförändringarna är att utbredningen av djurarter ändras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar