lördag 5 maj 2012

Det blommar tidigare

Uppdatering 120508: Aftonbladet rapporterar att Sverige kan bli 2,5 grader varmare redan nästa årtionde. Det stämmer nog - jämfört med SMHI:s referensperiod 61-90 alltså. Inte med i dag. Jämfört med i dag kan alltså Sverige bli en knapp grad varmare än i dag, vilket är illa nog. Men behöver inte överdrivas. Här är förresten den djupare analysen för den senaste 20-årsperioden jämfört med 61-90 från SMHI. Läs den, det handlar om vetenskap till skillnad från rubriker.

SMHI rapporterar att Sverige blivit en grad varmare, och att nederbörden ökat med tio procent jämfört med perioden 1961-90.

Det SMHI rapporterar kan knappast komma som någon överraskning för någon. Det är vad vem som helst kan utläsa från temperaturserierna från vädertjänsten. Låt vara att SMHI gjort en djupare analys än det urval som finns allmänt tillgängligt.Naturligtvis finns det dom som ägnar sig åt överkurs, och ifrågasätter även fakta som SMHI rapporterar. Att den långsiktiga trenden är stigande temperaturer såväl i Sverige som för klotet som helhet, borde knappast vara något att diskutera ens. Att Sverige utgör ungefär en promille av jorden, och dessutom ligger på breddgrader där variationerna blir mycket stora, förändrar inte den bilden, även om det kan växla enormt mellan olika år. Jämför vi enskilda månader med varandra, exempelvis mars mellan olika år, blir variationerna gigantiska. Dock inget som påverkar trenden.

Invändningen man kan ha mot mediarapporteringen av rapporten från SMHI är användandet av termen ”normal”. Det finns ingen normal temperatur, däremot jämförs alltid temperaturer mot en normal, som är ett matematiskt begrepp. Just nu använder SMHI perioden 1961-90 som normal. År 2021 kommer normalen att vara 1991-2020.

Att världen och även Sverige kommer att bli både varmare och blötare är inget märkligt alls. Det är bara en naturlig följd av att växthusgaserna i atmosfären ökar. 

Det finns ett annat sätt också att mäta klimatförändringar, en metod som Svenska Fenologinätverket (blommar.nu) använder sig av: Nätverket håller helt enkelt koll på när växterna slår ut eller börjar blomma.

Och det visar sig föga överraskande att våren kommer allt tidigare i detta avlånga land.

Klimatförändringarna är en realitet, något som det bara är korkat att försöka snacka bort.

Tyckte ni förresten att april var kall? Nejdå, bara att april stämde med normalen 61-90, och eftersom mars var rekordvarm, så fick naturen ett så stort försprång att vårens blomning blev rekordtidig, i alla fall i dalarna.

DN1  DN2  Aftonbladet  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar