tisdag 16 mars 2010

"Nature" sätter ner foten

Det är uppfriskande att den ansedda tidskriften Nature sätter ner foten i den rena förtalskampanj, som pågår gentemot forskare, som publicerar studier som visar att vi har en global uppvärmning, och att den - hemska tanke - kan ha med mänsklig aktivitet att göra.

Climate of fear heter heter artikeln, och beskriver i stort hur forskarna uppfattar klimatdebatten. Ett skeende som påminner mera om en amerikansk presidentvalskampanj än om forskning, den verksamhet som naturligt nog är den som forskarna behärskar bäst.

Scientists must not be so naive as to assume that the data speak for themselves.

Så skriver redaktionen för Nature, och slår huvudet på spiken. Klimatfrågan handlar inte om vilka resultat forskarna kommer fram till. Det handlar om på vilket sätt forskningsresultaten kommer att misstänkliggöras, och hur mycket forskaren personligen kommer att nedsvärtas.

Glöm det här med forskare som kämpar om att göra en upptäkt. (Den som är populärvetenskapligt intresserad vet att en sådan kamp inkluderar såväl såväl missunsamhet som tjuvnyp.)

Det som är unikt för klimatforskningen är, att efter det, att en forskare gjort en upptäckt, fått sina rön granskade och blivit publicerad - om hans arbete hållit måttet vill säga ...då börjar kampen. Och glöm att de som ifrågasätter resultaten bryr sig om att kolla upp om deras teser i sin tur håller. Nej, istället handlar det om att sprida så mycket skit som möjligt med förhoppningen att en del fastnar på forskaren personligen - något som snabbt utvecklas från klimatforskaren i singularis till klimatforskare i allmänhet.

Det finns ett ständigt aktuellt exempel på det här. Anthony Watts och Steve McIntyre ifrågasätter ständigt de globala temperaturerna med utgångspunkt från teorin om Urban Heat Islands (UHI).

UHI är inte något nytt fenomen, och alla som redovisar temperaturer tar hänsyn till detta.

I sitt agerande visar Watts och McIntyre att de inte är forskare. De ställer upp en tes om att UHI påverkar temperaturerna så att resultatet blir fel. Vilket är det enklaste sättet för att kontrollera om tesen stämmer? Något att jämföra med naturligtvis, finns det? Svar: ja. Satellitmätningar signerade Roy Spencer, från University of Alabama in Huntsville (UAH).

Roy Spencer  (som även är forskare till skillnad från de andra två) förekommer för övrigt ofta på här båda herrarnas bloggar, så det borde inte vara så svårt att fråga. Spencer är ansvarig för  UAH:s satellitmätningar, där man mäter temperaturen en bit upp i atmosfären. Finns det någon diskrepans mellan de mätserier från NASA i det här fallet och UAH:s satellit. Svar: Ja. Satellitmätningen visar en svag men urskiljbar ökning i förhållande till markstationerna. Finns det något stöd för tesen? Svar: nej.

De flesta forskare hade nog ansett att tesen i och med det här hade fallit. Inte Watts och McIntyre. För att ändå hålla fast vid tesen var de nu tvungna att börja ett mödosamt arbete för att förklara varför markmätningarna inte stämmer överens med satellitmätningarna trots att alla kurvor visar detta. Alternativt visa att satellitmätningarna inte heller stämmer.

Men vänta lite ... Något sådant arbete har inte utförts. De fortsätter att hålla fast vid tesen trots att de inte kan visa varför. Ännu värre, de låtsas inte om att det existerar något som förkastar tesen, eller i vart fall starkt ifrågasätter den; något som rimligen krävt ett resonemang kring detta. Trots att Anthony Watts på sin blogg har haft en post som visar på problemen med tesen.

Kan vi kalla det här vetenskapligt bedrägeri? Nej! Anthony Watts är inte forskare, och statistikern och före detta mineralprospektören Steve McIntyre är numera frifräsare. Därför måste de frias från misstankar om vetenskapligt bedrägeri. Men vi bör ställa oss frågan om en forskare i den akademiska världen hade överlevt ett sådant här agerande.

I vart fall tror jag inte att den forskaren hade kunnat fortsätta på samma tema, att ständigt hitta nya områden som man påstår klimatologerna fuskar med. FUSKAR ... En sådan anklagelse kommer man inte med om man inte tydligt kan visa att det är så. Visst ja, Watts och McIntyre är bloggare och inte forskare, viss skillnad, höll på att glömma det.

Något som Watts med all önskvärd tydlighet visar då han till stora delar bygger sin forskning propaganda på bildmaterial i stället för siffror.

Det är inte konstigt att det finns vetenskapsmän som mera liknar det här vid ett gatuslagsmål (street fight) än forskning.

Att färdigställa en forskningsrapport innebär flera års arbete, bland annat måste forskaren ta reda på vad som är gjort tidigare inom sitt område. Några sådana bekymmer har icke ickeforskare som Watts & McIntyre. De kan innan trycksvärtan torkat på en rapport, skicka iväg en bloggpost som visar nya  revulotionerande rön, och som kullkastar årtals arbete... Strunt samma om bloggposten håller måttet vetenskapligt sett, ingen kommer att granska den, för den gör inte anspråk på att vara vetenskaplig. Posten gör bara anspråk på att kullkasta det vetenskapliga. Sådant är tillåtet i bloggvärden.

Men sedan börjar det roliga ...

Läs den här bloggposten från professorn i vetenskapskommunikation vid Linköpings Universitet, tillika medlemmen i Stockholmsinitiativet, och medarbetaren på bloggen The Climate Scam, Ingemar Nordin:

I veckan kastade så slutligen Nature alla pretentioner på att vara en seriös vetenskaplig tidskrift och gick ut med en politisk ledare till försvar för de klimat-aktivister inom IPCC som kidnappat klimatvetenskapen.

Hoppsan. Ingemar Nordin måste ha mycket på fötterna för att kunna komma med en sådan anklagelse. Det har han också:

Nåväl, ledaren fortsätter i samma stil med en uppmaning till världens klimatforskare att gemensamt ställa upp på alarmisterna och IPCC:s sida i sin kamp mot de onda skeptikerna.

Jag har kursiverat "de onda" för att markera, att här länkar professor Ingemar Nordin till ... Anthony Watts blogg Watts Up With That.

Man tror inte sina ögon. En professor i vetenskapskommunikation, som håller föreläsningar på universitetsnivå i "vetenskapsteori för naturvetare", förkastar vetenskapligt arbete till förmån för en bloggare i Right Wingsfären i USA. Sådant får en bloggare göra, knappast en hederlig professor.

Ingemar Nordin är av åsikten att klimatforskningen politiserats. Ja det kan man ju hålla med om. Senator Jim Inhofe i USA är en sådan politiker. Han är inte ensam, det stiftas suspekta lagar i USA om att undervisning vad gäller evulotion och global warming, ska inkludera "alternativa teorier".

Så nog politiseras forskningen alltid. Och riktigt motbjudande blir det när en akademiker som Ingemar Nordin blandar ihop vetenskap med kvasivetenskap, vetenskapliga rapporter med bloggeri, och kryddar med förtal i största allmänhet. Så där ja, en liten presentation av professor Nordin. Undra på att han är populär bland skeptikerna ...

Uppföljningen till bloggposten här.

14 kommentarer:

 1. Utmärkt text, Bo!

  Trevligt i alla fall att Ingemar Nordin för en gångs skull överhuvudtaget relaterar till innehållet i en vetenskaplig tidskrift, även om det är en editorial. Hans referenser i övrigt brukar uteslutande vara bloggar, stulnen privat e-post och libertarianska skrifter som "American Thinker".

  SvaraRadera
 2. Ingemar Nordins agerande är tyvärr pinsamt för någon med professorstitel.

  SvaraRadera
 3. Hej Bo.

  Du skriver: "Anthony Watts och Steve McIntyre ifrågasätter ständigt de globala temperaturerna med utgångspunkt från teorin om Urban Heat Islands (UHI)." och nämner McIntyre några fler gånger efter det, men du hänvisar ändå bara till arbeten av Anthony Watts. Jag undrar om det är för att på något vis smutskasta McIntyre?

  Min uppfattning är att McIntyre är väldigt noggrann i sina analyser, medan Watts kanske inte är lika noggrann. Eller han försöker nog, men han besitter inte samma matematiska kunnande som McIntyre.

  Om Roy Spencers satellitmätningar så uppenbart motbevisar tesen om UHI så är det väl ganska märkligt att Spencer själv nu forskar i frågan.

  http://www.drroyspencer.com/

  Jag har inte läst så noga och vet inte riktigt vilka slutsatser han har dragit, men han verkar ju misstänka att UHI är mätbart i alla fall.

  Simon:
  Stulen privat e-post? Skulle det vara climategate-mejlen? Jag visste inte att polisutredningen var klar. Länk?

  SvaraRadera
 4. Nicke, McIntyre nogrann!!!

  http://climateaudit.org/2010/03/05/phil-jones-called-out-by-swedes-on-data-availability/#more-10525

  Han ser ju till att sprida Stockholsinitiativets lögn om Phil Jones, fast ytterliga en dag senare. När det borde vara väl känt att Ahlgren bara svamlade. Fakta gäller inte i de här sammanhangen om det finns en möjlighet att smutskasta en forskare. Jag tror att du mycket väl känner till McIntyres turer kring UHI även om du uppenbarligen inte läst den bloggen på några veckor ...

  Självklart forskas det kring UHI, det gör CRU och NASA också. Om du tycker att pågående forskning är ett skäl för svepande anklagelser och förtal, har vi mycket olika syn på vetenskap.

  SvaraRadera
 5. Bo, om du läser under rubriken på det inlägget så ser du att det faktiskt inte är McIntyre som har postat det. Han är inte den ende som skriver på Climate Audit, särskilt nu när han har lite andra aktiviteter för sig.

  Sedan kan ju korrespondensen diskuteras. Som du ser har inlägget över 200 kommentarer där det diskuteras huruvida Phil Jones ljög eller inte.

  Jag vet nog inte riktigt vad du menar med McIntyres turer kring UHI. Visst har han kommenterat UHI, men han har väl inte direkt gjort något nummer av det. Jag tycker att han mest har granskat proxystudier, och den senaste tiden granskat panelen som ska undersöka climategate. Och jag följer Climate Audit ganska regelbundet, men har ändå inte stött på något om UHI där på sistone vad jag kan minnas. Har du något exempel?

  Jag tycker mig ha sett en hel del exempel på justeringar av temperaturdata som verkar vara omotiverade, och att justeringar som borde vara motiverade kanske inte alltid blir av. Huruvida det ger någon märkbar effekt vet jag inte, och därför är det bra att det forskas på ämnet. Att det smutskastas är inte så kul, men det smutskastas från båda håll och i mina ögon minst lika mycket från AGW-sidan.

  SvaraRadera
 6. Som Nicke säger här ovanför så har flera av Roy Spencers senaste blogginlägg handlat om Urban Heat Island-effekten. Han menar att tätorter medför en ökad temperatur som är logaritmiskt beroende av befolkningstätheten. Läs inläggen – de är intressanta! Spencer planerar att skriva en artikel om detta tillsamman med John Christy. Något vi väl alla ser fram emot?

  Att markanvändning (gäller både jordbruk och stdsbebyggelse m.m.) påverkar temperaturen är knappast kontroversiellt. Här är en studie som visar att effekten kan vara betydande. Roger Pielke Sr ger följande kommentar till studiens resultat "unless these landscape effects are properly considered, the role of greenhouse warming in increasing surface temperatures will be significantly overstated"

  Du säger också att ...UHI är inte något nytt fenomen, och alla som redovisar temperaturer tar hänsyn till detta... vilket är fel. GISS gör en justering, däremot inte CRU och NOAA. Läs gärna mer om detta hos McIntyre. När det gäller Watts, som du gärna hackar på, så är han på gång att tillsammans med Roger Pielke Sr skriva en artikel angående surface station projektet. Du skriver så klokt att ...Att färdigställa en forskningsrapport innebär flera års arbete... vilket väl ganska väl beskriver det mödosamma arbete det innebär att detaljgranska samtliga temperaturerstationer i USA. Man har nått 87% täckning just nu så jag hoppas att det snart kan bli en färdig artikel av det. Återstår sedan att få den publicerad – gissar att det inte blir i Nature.

  SvaraRadera
 7. Nicke - om det gör dig gladare att Ingemar Nordin baserar sin kunskap på "läckt" snarare än "stulen" privat e-post, så fine, whatever. Självklart var det ett "inside job", allt är ju en konspiration.

  SvaraRadera
 8. Allvarligt, Bengt, tror du att en stor del av uppvärmningen beror på mätfel pga. UHI? Hur stämmer detta överens med den geografiska fördelningen av den uppvärmning som uppmätts med termometrar?

  SvaraRadera
 9. Erik S

  Jag uppfattar det du säger som ett icke-argument. Det enda som händer med den världskarta du länkar till om det skulle visa sig att UHI har väsentlig betydelse, exempelvis i Nordamerika, är att det blir lite mindre orange just där. Vad är din poäng?

  Jag tror annars inte att en stor del av uppvärmningen består av mätfel. Inte alls. Men säkert kan det påverka en del och jag tycker att Anthony Watts initiativ är lovvärt. Han har satt igång ett kvalitetsarbete som amerikanska vädertjänsten själv missat att göra.

  Tycker för övrigt att det är roligt att ni från Uppsalainitiativet hittat hit! Det är lättare att föra diskussioner här där ens inlägg inte blir bortplockade (som de blir på UI). Tack för den möjligheten Bo!

  SvaraRadera
 10. Själklart påverkar UHI temperaturerna, det är därför man kompenserar för det!!!

  En i högsta grad relevant fråga i det sammanhanget är om de som sammanställer temperaturerna ÖVERSKATTAT UHI:s betydelse, sett till de data som vi har från USA. Det kan mycket väl vara så att man i dag kompenserar hårdare för UHI än vad man gjorde för 20-30 år sedan, och därmed maskerat en temparaturökning.

  Den som utifrån vad vi vet, och inte vet, om UHI drar slutsatser att forskarna fuskar, eller länger ur sig uttalanden i stil med "klimat-aktivister inom IPCC som kidnappat klimatvetenskapen" torde kunna sätta upp paranoid på visitkortet.

  Ja, Nicke, du behöver inte övertyga mig - det finns naturligtvis gott om klimathaverister som hävdar att Jones ljuger. Och 200 inlägg i ärendet, på den haveristblogg som är MCIntyres verk förvånar inte heller.

  SvaraRadera
 11. Simon, jag hävdar varken att dokumenten stals eller läcktes, för jag vet inte vad som är riktigt. Men med tanke på att det tidigare har hänt att CRU har slarvat och råkat lägga upp "privata" dokument för allmän nedladdning, så känns det ju inte helt otänkbart att samma sak hände nu, fast i mycket större omfattning.

  Eller kanske var det någon på UEA som tröttnade på universitetets upprepade misskötsel av FOI-ärenden och via skolans datorer sammanställde zip-filen.

  http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/04/climate-change-email-hacker-police-investigation
  "UEA has confirmed that all of this material was simply sitting in an archive on a single backup CRU server, available to be copied."

  Tycker du inte att det är mer konspirationsteori att ryska hackers stal dokumenten från CRU, eller vilken teori AGW-sidan nu har enats om i frågan?

  Hur som helst, för mig spelar det ingen roll alls hur dokumenten kom ut. Det enda som spelar någon roll är väl innehållet, förutsatt att man inte har någon emotionell relation till forskarna i fråga.

  Bo, jag försöker inte övertyga dig om att Jones ljög. Jag säger bara att det råder delade meningar, och att kalla McIntyres anhängare för haverister gör inte deras argument mindre giltiga. Läser du kommentarerna kommer du dessutom att se att många "haverister", både på CA och på WUWT, inte anser att Jones ljög, utan mest tycker att Stockholmsinitiativet har gjort en höna av en fjäder.

  SvaraRadera
 12. Anders Martinsson

  Länk 1 Deltoid påstår att McIntyre hade data i flera år utan använda dem. I sak är det riktigt, men McIntyre kunde inte veta att det var just Hantemirovs dataset med endast 10 träd som använts. Det fanns anledning att tro att det var ett större dataset (se här). Istället för att klandra Briffa för att han höll inne data i nio år så kritiseras McIntyre för att han inte tidigare med hjälp av baklängesräkning lyckades lista ut att det var Hantemirovs 10 träd som Briffa använt. Ditt och Deltoids resonemang är totalt bakvänt.

  Länk 2 McIntyre använder ett annat dataset än Briffa för att vissa på svagheten att bara använda 10 träd. Vad är felet med det? Briffa säger själv att ... Judged according to this criterion it is entirely appropriate to include the data from the KHAD site (used in McIntyre's sensitivity test) when constructing a regional chronology for the area… Du kanske menar att du själv förstår det här bättre än artikelförfattaren Keith Briffa?

  Länk 3 och 4 handlar om huruvida 1934 eller 1998 var århundradets varmaste (i USA). De åren ligger väldigt nära varandra och när NASA ändrade beräkningmetoder så blev 1998 varmast istället för 1934. McIntyres huvudskaliga kritik handlar om att han tycker att NASA tydligt bör deklarera när och hur de gör dessa ändringar. Detta är en högst rimlig synpunkt.

  Sammanfattningvis visar de här fyra länkarna inte på något annat fel än att du låtit dig luras av Deltoid. Lite underligt eftersom du brukar vara bra på att kolla källor.

  SvaraRadera
 13. Ett nytt inlägg, där jag bland annat tar upp mina intryck av den här diskussionen, är på väg.

  Fortsatt diskussion under den posten, då kommentarfunktionen här under är stängd.

  Med vänlig hälsning!

  SvaraRadera