fredag 5 mars 2010

Hide the gaps

Tänk er en kurva, peer-reviewed naturligtvis, som det refereras till i olika sammanhang. Kurvan är  bruten på många ställen, fast det inte syns i den obrutna linjen. Inget medelvärde mellan olika värden, utan helt enkelt olika analyser, punktvisa och ibland med flera års mellanrum, som bundits samman till en kurva.

Inte bara olika analyser, utan också olika analysmetoder och från olika platser, och av olika personer. Analyserna går heller inte att göra om, inget råmaterial finns kvar, bara apparaturen.

Naturligtvis skriker klimatskeptikerna rakt ut, och Steve McIntyre har skrivit långa utläggningar om det omoraliska i forskarens agerande. För att inte tala om alla hans ilskna inlagor, om varför den aktuelle forskaren valt att lyfta fram just de analyser han har gjort, från  de mer än de 180 rapporter han haft att sovra bland, inkluderande tiotusentals analyser. Och till på köpet analyser som inte går att göra om. Och hur kunde en ansedd vetenskaplig tidskrift ta in en sådan artikel?

Nej, det är tyst om den saken från den avdelningen, för här är kurvan på bild.

Och tidskriften är denna.

All likhet med den rena personförföljelse av forskare* som ett antal bloggar ägnat sig åt är naturligtvis bara en tillfällighet.

*Mann, Briffa, Jones mfl.

Teknik 360 Klotet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar