torsdag 4 mars 2010

Erkänn feltänket i stället, Carlgren!

Jag lyssnade på Radio Dalarna för några minuter sedan. Det var ett reportage om kungsörnar; ett örnprojekt som varit lyckat. Och att örnen inte längre räknas som akut hotad; man räknar med att det finns 300-400 örnar i landet.

Kungsörnen räknas alltså inte längre som skut hotad. Ändå skulle ingen vettig människa föreslå licensjakt på kungsörn. Samma sak gäller vargstammen. Ingen vettig människa har heller i det här fallet föreslagit licensjakt ...

Trots det genomförs en licensjakt där man skjuter av ungefär tio procent(!) av stammen. Plus lite tjuvjakt förstås.

En anledning till att kungsörnarna återhämtat sig så bra är stödutfodringen. En metod som vare sig behöver, ska eller får användas för rovdjur som varg. Den "stödutfodring" för varg som bedrivs av delar av jägarkåren, har ett helt annat syfte.

Lämnar man slaktavfall i anslutning till bebyggelse (är det avsiktligt heter det åtel) ska man bli fråntagen vapenlicensen. Nå'n jävla ordning får det vara även i jägarkåren. Den som lägger ut åtlar till rovdjur ska bli av med vapnet på grund av överlagt jaktbrott. Den som lockar in rovdjur till byarna genom slarv, är så korkad att vapnet ska omhändertas av den anledningen.

Det finns ekologiskt ett samband mellan varg och örn. Kadaver efter vargrivna djur är värdefulla för örnarna, det är naturens ordning. Så den som vill skjuta varg men bevara kungsörn klarar inte det ställningstagandet utan en rejäl logisk kullerbytta. (Å andra sidan är väl inte jägarkåren (undantag finns förvisso) känd för några djupgående kunskaper vad gäller naturvård.)

Nu har i alla fall miljöminister Andreas Carlgren satt ner foten och sagt att det inte blir någon mera licensjakt om inte jägarna ställer upp på utplantering av varg. Hela syftet (som det sades, även om jag mera tror på röstjakt) med jakten skulle vara att öka acceptansen för vargen som art. Ett präktigt självmål; skjuter man alfahannen i ett revir, som inte ställer till problem utan skyr mänsklig aktivitet, riskerar man att få lösa ungvargar som gör det. Den enda rimliga jaken är skyddsjakt på de vargar som verkligen söker sig till mänsklig aktivitet, och ställer till problem. De här vargarna blir inga bra flockledare. Men har man själv lockat in vargarna till byn ska man skylla sig själv.

Vargen är ett socialt djur (logiskt eftersom vi därifrån hämtat hunden) och just denna egenskap, som påminner om människan, kan vara ett skäl till att vargen hos vissa väcker ett så starkt hat. Underlägsenhet, konkurrens, jag vet inte. För den som känner så, är fjollträsk ett bra alternativ. Att leva i glesbygd är inget för mentala veklingar.

Jag är osäker på om Carlgren själv tror på det med licensjakt för att stärka vargstammen. För det kommer inte att fungera; två tjuvjakter direkt efter licensjakten talar sitt tydliga språk.

Det finns människor som kan det här med det ekologiska samspelet i naturen och dess samspel med människan. Lyssna på dem i stället för att prata med särintressen.

Aftonbladet Svd DN

1 kommentar: