tisdag 2 mars 2010

Bryr mig inte om PIG eller RUT

Jag struntar i om avdraget för hushållsnära tjänster kallas för PIG- eller heter RUT-avdrag. Jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om förslagets eventuella för- och nackdelar. Inte i det här inlägget.

Jag tror även, att de flesta väljarna inte heller bryr sig. Och vad värre är: jag tror att många i den väljargrupp, varifrån centern tidigare hämtat sina röster, är mera bekymrade för hur de ska få råd att köpa en ny damsugare eller inte.

Och hur många är det som arbetar med hushållsnära tjänster? 11 000, 6 500 eller? Nej, det är inte bra att det börjar dribblas med siffror. Varför sade man inte så här från början: Det arbetar ungefär 11 000 personer inom hemservicesektorn, många av dem som en direkt följd av avdragsrätten. Nu får man bara uppfattningen att regeringen inte vet riktigt, men behöver skriva upp siffrorna.

Ärade centerpartister: jag tror, att om ni ser det här som en av de viktigaste politiska frågorna inför valet, så har Ni grovt överskattat Er bedömningsförmåga. Det här är ingen fråga som gör centern till ett hållbart idéologiskt alternativ inför valet. Bättre kan ni.

Satsningen på vindkraft och alternativa energikällor är en bra fråga, men förbleknar i skuggan av att regeringen inte skriver ett ordentligt ägardirektiv till vattenfall. Jan Björklund är närmast med att ha uttalat att vattenfall ska arbeta utifrån ett kommersiellt perspektiv. Inte så mycket om att vattenfall ska gå vara ett verktyg för statens energipolitik alltså ... Och inte ett enda ljud om detta i Maud Olofssons debattartikel i DN! Mycket svagt, eller måste Björklund också godkänna artiklarna?

En och annan centerpartist kritiserar Björklund. Partiledningen hukar. Vakna! Centern har ingen trovärdighet kvar när det gäller energi och miljö. Och det är ingen önskedröm att göra klimatet till huvudfråga samtidigt som man bygger nya trafikleder.Sedan vet jag ärligt talat inte hur det uppfattas ute i väljarkåren att Maud Olofsson tar alla chanser, till att säga att hon vill debattera med Mona Sahlin. Om Lars Ohly sagt att han vill debattera med Fredrik Reinfeldt är jag rädd, att många borgerliga väljare skulle tycka det vara löjligt.

Aftonbladet1 2 3 DN Svd

1 kommentar:

  1. Intressant det här, en ny rapport som Almega säger sig tagit fram tillsammans med SCB visar det här: Nästan tre fjärdedelar - 71 procent - av de som utnyttjar Rut-avdraget är låg- eller medelinkomsttagare. Det visar nya siffror från SCB och Almega. Under 2008 beviljades 92.465 personer skattereduktion för hushållsnära tjänster. 24,2 procent av dessa var låginkomsttagare och 46,6 procent medelinkomsstagare. Höginkomsttagarna utgör dock en procentuellt lägre del av befolkningen, vilket betyder att de därmed får en högre representationen i förhållande till andra grupper. Statistiken gäller fördelningen för inkomståret 2008. Det var innan den nya fakturamodellen infördes och skattelättnaden fortfarande kom först med deklarationen. Spridningen bland befolkningen tror Lindberg har ökat ännu mer sedan dess. -Jag tror att det framförallt är bland barnfamiljer det ökar, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega. Det ligger enligt Almega bakom den missvisande bild av att det framförallt skulle vara höginkomsttagare som köpte hushållsnära tjänster.”

    Här en ren SCB rapport för samma år: Pressmeddelande från SCB 2010-02-11 09:30 Nr 2010:27 Skatter och taxerade inkomster 2008: Hushållsnära tjänster ökade i popularitet 92 000 personer fick skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008. Det är dubbelt så många som 2007. Det totala beloppet som skatterna reducerades med ökade ännu mer, från 120 miljoner till 440 miljoner kronor. Ökningen förklaras till stor del av att möjligheten till skattereduktion infördes den 1 juli 2007 och således gällt halva år 2007 och hela 2008. Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det är stora skillnader mellan kommunerna. I kommuner med många höginkomsttagare är det betydligt större andel som har hushållsnära tjänster. I Danderyd var det 6,6 procent och i Lidingö 4,5 procent. I kommunerna Filipstad, Storuman och Åsele var det bara en promille som hade skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008. Varför skiljer sig dessa rapporter på så många punkter? Eller är det Almega som ägnar sig åt en väldigt fri tolkning av resultatet? Är det här ännu ett försök att dribbla med siffror som Alliansen utvecklat till en konstart?

    SvaraRadera