onsdag 16 december 2009

Hur falsk kan Stockholmsinitiativets Maggie bli?

"IPCC har för varje rapport reviderat ner sina uppskattningar av den förväntade havsnivåhöjningen."

Maggie Tauersköld-Crusell drar sig inte för att ljuga. Den här gången drar jag mig inte för ett saftigt personangrepp: Bakom hennes charm döljer sig en vidrig människa!

Maggie sprider en mycket försåtlig faktoid kring IPCC. Nämligen att FN:s klimatkommité överdrivit hoten, och nu måste ta tillbaka. Det klimathaverister, som Maggie, gör, är att först tillskriva IPCC överdrifter (hitta på helt enkelt), för att sedan likt kloka pudlar förklara för folket att vi inte behöver vara rädda - IPCC har överdrivit. Jag har bara ett ord för detta: Vidrigt!

Så här behandlade Stockholmsinitiativet (i vilket Maggie ingår) den arktiska isen. IPCC överdrev ... Så här ser verkligheten ut: http://nsidc.org/news/press/20070430_StroeveGRL.html

Nu gör Maggie samma sak med havsnivåhöjningen. Här har vi den senaste IPCC-rapporten översatt till svenska. IPCC:s värsta scenario redovisas som en havsnivåhöjning fram till nästa sekelskifte med 0,26-0,59 meter. Alltså en höjning på mellan 25 och 60 millimeter per decennium; i dag ligger ökningstakten på drygt 30 millimeter. Nu har IPCC insett att modellen kanske inte är så bra, att utfallet kommer att ligga i överkant, inte minst med tanke på att Grönland tappar ismassa.

Det står naturligtvis Maggie fritt att ifrågasätta detta. Det säger jag inget om. Men att kvinnan medvetet ljuger,  att hon är så ohederlig, att hon säger att IPCC reviderar ned uppskattningen när klimatpanelen gör tvärtom, är motbjudande.

Övergår vi till att sakligt granska vad hon skriver, verkar hon anse att Nils-Axel Mörner är en auktoritet på området havsnivå. Det är riktigt att Mörner kommit fram till att havsnivån är i stort oförändrad kring Maldiverna. Men frågan är hur han kommit fram till detta? Ett argument han använt är att "en fiskare inte kan segla genom ett sund, där han som barn seglade med sin far". Men jag har inte hittat något ställe i rapporten där Mörner diskuterar ett självklart problem med en sådan analys: Att koraller är levande varelser och att en koloni VÄXER. Är ni förvånade över att ingen seriös vetenskaplig tidskrift velat ta i Mörners rapport, ens med tång?

Nåväl Mörner påstår att havsnivån stiger med 1 mm per år medan "deniern" Steve McIntyre hävdar att havsnivån steg med 1,7 mm fram till -93, och därefter med 3,33 mm per år. Hur ska klimathaveristerna ha det? (McIntyre slog upp på sin blogg att NASA marginellt fick revidera ner sina siffror.)

Jag tycker det verkar som om klimathaveristerna är desperata just nu. De hade naturligtvis väntat sig att få diskutera climategate den här veckan, och inte den verklighet som bland annat aftonbladet förtjänstfullt skildrar.

Här kan jag inte heller bli att länka till ett annat blogginlägg:

http://klimathot-gameover.blogspot.com/2009/12/aftonbladets-formodade-logn-om-brander.html

En bloggare, som ondgör sig över att Aftonbladet skrivit en larmartikel om bränderna och torkan i Australien. Bloggaren visar "statistikbilder" på att nederbörden ökat det senaste seklet. Problemet är att statistiken inte ens når in i det 2000-tal som Aftonbladets artikel handlar om. Nej, jag är inte förvånad...

Eller ta den blogg som har det mest talande namn jag sett på en blogg: Moderna Myter. Det här exemplet visar hur bloggaren planterar en åsikt hos en forskare för att misskreditera honom.

Nej, jag borde inte bli upprörd. Bara konstatera att lögnhalsarna också har rätt att existera.

Aftonbladet DN

22 kommentarer:

 1. Såja Bo, Maggie hanterar klimathysterin utmärkt. Förhoppningsvis kommer det att bli frågan om radikalkirurgi där hela klimathotets matris - IPCC - med alla dessa tokiga algoreitmer, kommer att skäras bort.

  Och oavsett är ändå UI:s faktoid om Himalayas glaciärer betydligt värre. Där påstås ju på fullt allvar att smältvattnet från glaciäris är vad 500 miljoner människor är beroende av för sin färskvattenförsörjning.

  Där har du något att bli arg över Bo. ;-)

  SvaraRadera
 2. Vattenförsörjningen kan man diskutera, hårt och juste. Det finns olika åsikter om hur krympande glaciärer slår mot befolkningen nedströms.

  Det som händer med glaciären på Kilimanjaro, och vad som händer med människorna på plats, kommer att påverka mycket av vårt sätt att se på vattenförsörjning och glaciärer (själv tycker jag att det liknar fan att afrikanerna ska behöva tjänstgöra som levande försök).

  Samma sak gäller människor som är beroende av vatten från Anderna.

  Jag anser inte att du har vetenskapligt på fötterna, att avfärda hotet om vattenbrist nedanför Himalya. Tar man bort 40% (tror jag det är) av en flod i torrperioden, återstår knappast per automatik 60%. Och följaktligen inte tillräckligt på fötterna för att säga att det är en faktoid.

  Vattenförsörjning på den här bloggen betyder tillgång till vatten 365 dagar per år, och eventuellt en skottdag. Ingenting annat.

  Det som jag har på fötterna, är att Maggie ljög något alldeles förbannat i sitt inlägg. Och det är en helt annan sak.

  Självklart tycker du att Maggie hanterar frågan utmärkt. Alla ser till sin familj.

  SvaraRadera
 3. Dina siffror Bo, är rena rama önskedrömmar från din sida. Under torrperiodern är det inte smält glaciäris som står för merparten av flödet, alltså dina 40%.

  Där har du faktoiden i sin prydno. Givet hur liten nettoavsmältningen är kommer inte vattnet från glaciärsmältning.

  Men visst, de som lever nära glaciärerna kan få det knapert, och en och annan snöman också förstås. Sammantaget blir det dock inga "hundratals miljoner" hur gärna du än vill.

  SvaraRadera
 4. Är du medveten om att Ganges vattenflöde varierar från 3000 till nära 40 000 kubikmeter i sekunden. Och att lågvattenperioden är 6-7 månader enligt NE. Knappast något önsketänkande att 40% av detta flöde (1200 m3) kommer ifrån bergen. (Vill helst inte förknippa ämnet med önske-)

  SvaraRadera
 5. Bo

  Du borde försöka hitta något sätt att kontrollera din ilska så du slipper spilla ut den över tangentbordet. Maggie är ingen "vidrig människa" och ska man leta fel och ohederlighet går det utmärkt att hitta sådant i din blogg också.

  Angående havsnivåhöjning säger du att i dag ligger ökningstakten på drygt 30 millimeter [per decennium]. Vad jag kan se visar senaste vetenskapliga rapporter att ökningen ligger på runt 25 mm per decennium. Vad har du för källa för ditt påstående? För det kan väl inte vara så att du har fel?

  SvaraRadera
 6. Ja, jag tycker att det är vidrigt att tillskriva någon, eller några, yttranden som saknar grund. Exempelvis att påstå att IPCC fått revidera sina prognoser. Det handlar inte om att ta fel i en sakfråga, eller göra ett misstag. Det är att skaffa sig ett övertag i debatten på ett ohederligt sätt. Den som går i svaromål måste först föklara att "jamen vi har inte reviderat ner, vi har reviderat upp". Den som är smart, och det är Maggie, vet att det är hart när omöjligt att återfå trovärdigheten efter en sådan start. Det är möjligt att du tycker att det är OK.

  Men jag är inte inte långsint. Om Maggie tar tillbaka sitt uttalande, och säger att hon hade fel, så är jag självklart beredd att radera det här inlägget.

  Vetenskapligt stöd för havsnivåhöjningen. Jag har ingen större orsak att ifrågasätta vad NASA anger i min länk till Climate Audit. De verkar vara ganska överens.

  SvaraRadera
 7. En liten tanke jag fick, för att förtydliga vad jag menar:

  Olaus Petri: Jag skulle aldrig komma på tanken att påstå att Du har ändrat uppfattning om glaciärerna i Himalaya, om du inte verkligen har gjort det.

  Jag skulle heller inte påstå, att Bengt A sagt att: "ja, CO2 hade större inverkan än vad jag någonsin trodde".

  Fel kan jag ha, och förr eller senare kommer jag säkert att göra en rejäl tavla också, men så falsk, som jag exemplifierar här ovan tänker jag inte bli.

  SvaraRadera
 8. Bo, att vatten kommer från bergen (i torrperioderna) tror jag nog, dock inte att merparten av detta består av smält glaciäris.

  Gissar att du som så många andra blandar ihop snösmältning med glaciärsmältning.

  Men inte kallar jag dig vidrig för det.

  SvaraRadera
 9. Försök inte Olaus Petri! Om jag skrivit ett inlägg om att Olaus Petri hade tagit tillbaka sina åsikter om glaciärerna, därför att han tagit fel på fakta, då hade jag spelat i samma division som Maggie. Och jag hade knappast kunnat skylla på att jag tagit fel heller...

  Jag hade helt enkelt producerat en medveten lögn.

  SvaraRadera
 10. Är det inte det du gör nudå med Himalayas glaciärer Bo, eller har du tagit avstånd från det påståendet som uppenbarligen är helt uppåt väggarna?

  Hmm...

  SvaraRadera
 11. Om någon skriver ett blogginlägg, till exempel undertecknad, om att Olaus Petri tycker att det är allvarligt att glaciärerna smälter, så att en halv miljard människor blir utan vatten, så har du naturligtvis rätt att bli förbannad.

  Jag har inte skrivit något sådant, och tänker inte göra heller. Det handlar om heder. Även gentemot anonyma ynkryggar.

  SvaraRadera
 12. Skall detta tolkas som att du dels anser att jag är en ynkrygg, dels att Uppsalainitiativet kolporterar ovetenskapliga osanningar?

  SvaraRadera
 13. Nej, du kanske heter Olaus Petri.

  SvaraRadera
 14. Tack för det klargörandet Bo, men jag håller inte med dig om att medlemmarna i Uppsalainitiativet är vidriga.

  SvaraRadera
 15. Självklart är det så, att om det visar sig, att IPCC verkligen har reviderat ner sina prognoser för den uppskattade havsnivåhöjningen, så tar jag tillbaka vad jag skrivit om Maggie.

  Och jag förväntar mig att du gör en omprövning av "ovetenskapliga osanningar (sic)" om det visar sig att glaciärerna har en större betydelse för vattenförsörjningen än vad du argumenterar för.

  SvaraRadera
 16. Bo

  Det finns naturligtvis ingenting som hindrar dig från att ha en blogg där du skriver om saker du inte begriper dig på, men du borde ha lite bättre på fötterna när du anklagar andra för lögn och ohederlighet.

  Havsnivån har historiskt mätts med olika metoder och de modernaste mätningarna görs med satelliter. I denna artikel diskuteras mätmetoder och felkällor och man kommer fram till att de c:a 3,3 mm/år som gällde för åren 1993-2005 har minskat betydligt. Efter 2005 ligger vi c:a 2 mm/år lägre. En minskning med c:a 60%!

  Du tycker att Maggie ska ta tillbaka det hon har sagt när hon i själva verket har rätt. Själv har du inga problem med att presentera felaktigheter om havsnivån och kalla folk för vidriga. Har du ingen självinsikt alls?  PS. Det är för övrigt inte Steve McIntyre som skrivit inlägget på climataudit som du länkar till. Det är signaturen Roman M.
  DS

  SvaraRadera
 17. Bengt, har IPCC reviderat ner sina rapporter om havsnivåhöjningen? Ja eller Nej?

  SvaraRadera
 18. Bo

  I IPCCs tredje rapport var värsta scenariot upp till 88 cm ökning. I den fjärde och senaste var det värsta scenariot +59 cm. Det finns en rad detaljer man kan diskutera kring hur dessa värden är framräknade. Man ändå - visst är 59 cm ett lägre värde än 88 cm. Det finns alltså en saklig grund för Maggies påstående. Eller hur?

  SvaraRadera
 19. Bengt, mycket intressant artikel. Rekomenderar att du läser den. Får inte ihop dina slutsatser dock.

  Återkommer om IPCC:rapporter.

  SvaraRadera
 20. Köpenhamnsdiagnosen av IPCC:

  "Current sea-level rise underestimates: Satellites show great global average sea-level rise (3.4 mm/yr over the past 15 years) to be 80% above past IPCC predictions. This acceleration in sea-level rise is consistent with a doubling in contribution from melting of glaciers, ice caps and the Greenland and West-Antarctic ice-sheets.

  Sea-level prediction revised: By 2100, global sea-level is likely to rise at least twice as much as projected by Working Group 1 of the IPCC AR4, for unmitigated emissions it may well exceed 1 meter. The upper limit has been estimated as – 2 meters sea-level rise by 2100. Sea-level will continue to rise for centuries after global temperature have been stabilized and several meters of sea level rise must be expected over the next few centuries."

  Bengt. Ja, jag tycker att Maggie ska ta tillbaka, fortfarande. Om Maggie tycker att IPCC har fel ska hon självklart tala om det. Men ge blanka f-n i att tolka hur IPCC tolkar IPCC.

  Skulle jag sprida ut, att du har sagt, att du tagit fel om koldioxidens klimatpåverkan, och underskattat dess verkan, är jag övertygad om att du, med all rätt, blivit förbannad.

  SvaraRadera
 21. Och, jag hade inte blivit förbannad, om hon sagt att IPCC har överskattat alla sina prognoser. Ser du skillnaden?

  SvaraRadera
 22. Bo
  Rapporten som du kallar "Köpenhamnsdiagnosen" är väl inte skriven av IPCC. Den senaste rapporten (AR4)kom väl 2007 och nästa AR5 kommer väl först om några år.

  SvaraRadera