söndag 13 december 2009

Alla katter är lika grå

Den gamle centerledaren Thorbjörn Fälldin, har yttrat många bevingade ord. Rubriken ovan har jag hämtat från ett uttalande av Fälldin, från förra valrörelsen när han kommenterade alliansens samstämmighet. Jag har det tyvärr inte ordagrant, men han sa något i stil med: det kanske inte är någon fördel att alla katter är lika grå.

Fälldins ord är, som jag ser det, kärnan i alliansens problem. Det regeringsalternativ som vinner de tveksamma mittenväljarna, vinner också valet. Traditionellt har det varit mittenpartierna som har dragit till sig dessa väljare. Nu, när alla katter är lika grå, eller rättare blå, blir det svårare.

De som inte vill ha en ren moderatpolitik, väljer naturligtvis inte heller ett mittenparti, som valt att profilera sig som mera höger än moderaterna. Det må vara många knutna nävar i byxfickorna över att trygghetssystem missbrukas. Men om det rena fusket inte kan stoppas, med mindre än att den lilla människan kommer i kläm, då står svensson upp för den traditionella välfärden. Och det är väl detta som visar sig i dagens SIFO-mätning.

Frågan är väl vad som händer med de så kallade mittenpartierna. De spelar ett mycket högt spel genom att "kannibalisera" på moderaterna (exempelvis ungdomslöner och anställningstrygghet) samtidigt som de stöter bort, inte bara vänster-, utan också mittenväljare.

Moderaterna, å sin sida, stöter bort högerväljarna, genom sin profilering som det nya arbetarpartiet, och väljarkåren blir minst sagt vilsen. Och att en vilsen mörkblå väljare skulle gå till exempelvis centern ser jag som osannolikt. Snarare till ett parti med bruna stänk.

Och när då moderaterna, genom bland annat turerna kring försäkringskassan, stöter sig med den väljargrupp som man, genom att kalla sig det nya arbetarpartiet, skulle attrahera, ja, då har man tänt ljuset i båda ändar.

Det ska bli spännande att följa de olika utspelen kommande nio månader. Regeringspartierna är naturligtvis inte omedvetna om det här, även om jag gjort en högst privat analys.


Som före detta aktiv centerpartist minns jag mycket väl kritiken mot Thorbjörn Fälldin, att han inte höll rågången mot moderaterna, som vi lite mer radikala ville. Men han hade i vart fall en rågång...

Svd1 Svd2 Svd3 Aftonbladet1 Aftonbladet2 Expressen1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar