måndag 7 december 2009

Visst finns det positiva nyheter

SVT berättar om ett program för att spara och använda energi bättre, i den tunga industrin, som startades 2004. Det har givit resultat; den energislukande industrin sparar in lika mycket energi som används i en stad av Uppsalas storlek*.

Men, även stärkt industrins konkurrenskraft. Och detta är viktigt, inte minst som symbol. Energisparande, inklusive bättre användning av energin, är inte säck och aska, eller tillbaka till grottorna, eller utflyttade jobb. Det är en förutsättning för att behålla de industrijobb vi har i Sverige i dag.

Ett säkert sätt att äventyra jobb långsiktigt, är att öka vinsten utan att öka produktiviteten; sänkta löner, generella skattesänkningar, subventionera energi etc (åtgärder som även kan kallas intern devalvering). Som att pissa ner ner sig för att man fryser, ungefär.

När vi pratar om så kallade gröna jobb, kanske vi ska vidga begreppet lite till att också ta med i beräkningen att säkra jobb, genom att göra de grönare.

Vägen till en ökad miljöanpassning har historiskt sett kantats av en massa gnäll. Det gnälldes innan bilarna fick avgasrening - så fort det var åtgärdat blev det i stället ett försäljningsargument. Det var mycket jämmer innan blyet kom bort från bensinen, men det blev inga havererade motorer utan bara avgassystem med längre livslängd.

När det gäller gröna jobb, så figurerar det en suspekt spansk utredning, som visar på att det försvinner 2,2  "riktiga" jobb för varje nytt grönt jobb. En rapport som sedan fått draghjälp av såväl finanskris som efterföljande massarbetslöshet. Enda anledningen till att man gör en sådan utredning torde vara att man vill ha argument för att slippa göra något. Föga förvånande frodas de här tankegångarna i kretsar som inte anser att vi ska bedriva någon klimatpolitik. Man utnyttjar det faktum att jobb har försvunnit i en omfattning som ingen av oss i arbetsför ålder har upplevt. Alldeles oavsett nya eller gamla gröna jobb.


*Den här sortens jämförelser avskyr jag. Jag vet inte hur mycket energi Uppsala förbrukar, och jag är heller inte intresserad av att ta reda på det, för att kunna göra en jämförelse. Samma sak när man talar om hur många villor ett vindkraftverk kan försörja - min första fråga blir då: med eller utan eluppvärmning? Viss skillnad.

Svd DN Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar